Видання бібліотеки

2011 рік

Мирось Віталій Васильович: [до 70-річчя від дня народження] : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966-2011 рр. / упоряд.: С.О. Довгалюк, В.О. Ульянова ; відп. ред. В.О. Ульянова ; комп'ютерний набір: Т.О. Петриченко, Ю.В. Якушина. - Харків : ХНАУ, 2011. - 44 с.

   Видання біобібліографічного покажчика присвячено 70-річчю від дня народження завідувача кафедри тваринництва Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, доктора сільськогосподарських наук, профессора, академіка Академії наук вищої освіти України, академіка Міжнародної академії наук екологічної небезпеки, заслуженого діяча науки і техніки України Віталія Васильовича Мирося. 

Земельні перетворення в Україні: нові тенденції : бібліогр. покажч. за 2009-2011 рр. / уклад.: С.О. Довгалюк, В.О. Ульянова ; відп. ред. В.О. Ульянова ; наук. кер. А.В. Корецький ; комп'ютерний набір: Т.Л. Петриченко, Ю.В. Якушина. - Харків : ХНАУ, 2011.

   Сучасні земельні перетворення в Україні, що заклали основи нового земельного ладу, потребують проведення відповідних землевпорядних і земельно-кадастрових робіт відповідно до вимог чинного земельного законодавства. Покажчик висвітлює нові тенденції земельних перетворень в Україні. Включає нові надходження до бібліотеки за період 2009-2011 рр. 

Сторінки книжкових скарбів бібліотеки: [до 195-ї річниці Alma-mater] / уклад.: С.О. Довгалюк, О.Д. Кандаурова, В.О. Ульянова, І.П. Жидких. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Харків : ХНАУ, 2011. - 47 с. : іл. - (Путівник).

   Видання присвячено 195-річчю з часу заснування Alma-mater - Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Протягом двох століть у бібліотеці сформувалася унікальна система фондів, яка активно використовується у бібліотечно-бібліографічному обслуговуванні фахівців-аграріїв. Представлено такі видання: стародруки, рідкісні і дореволюційні, видання класиків аграрних, лісівничих, природознавчих та аграрно-економічних наук, цінні видання - зразки поліграфічного та художнього оформлення, факсимільні та репринтні видання.

2012 рік

Білик Микола Олексійович: [до 70-річчя від дня народження] : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1972-2012 рр. / упоряд.: В.О. Ульянова, С.О. Довгалюк ; відп. ред. В.О. Ульянова, комп'ютерний набір: Т.Л. Петриченко, Ю.В. Якушина. - Харків : ХНАУ, 2012. - 41 с.

   Видання біобібліографічного покажчика присвячене 70-річчю від дня народження доцента кафедри фіопатології Харківського національного університету ім. В.В. Докучаєва, кандидата біологічних наук Миколи Олексійовича Білика, відомого  своїми науковими роботами в галузі біологічного захисту рослин. 

Марютін Федір Миколайович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1969-2011 рр. / упоряд.: В.О. Ульянова, С.О. Довгалюк ; відп. ред. В.О. Ульянова, комп'ютерний набір: Т.Л. Петриченко, Ю.В. Якушина. - Харків : ХНАУ, 2012. - 72 с.

   У виданні висвітлюються основні етапи життя, наукової та педагогічної діяльності кандидата біологічних наук, професора Марютіна Федора Миколайовича, коло наукових інтересів якого включає питання мікології, фітопатології, фітофармакології і загальних питань захисту сільськогосподарських культур від шкідливих організмів.

2013 рік

Туренко Володимир Петрович: [до 60-річчя від дня народження] : біобібліогр. покажч. наук. пр. д-ра с.-г. наук, проф. В.П. Туренка за 1982-2012 рр. / уклад.: С.О. Довгалюк, С.О. Світлична, В.О. Ульянова ; відп. ред. С.О. Світлична ; комп'ютерний набір: Т.О. Петриченко, Ю.В. Якушина. - Харків : ХНАУ, 2012. - 78 с. : 65 іл., 1 портр. - (Біобібліографічна серія “Учені ХНАУ ім. В.В. Докучаєва”).

   Видання присвячено 60-річчю від дня народження завідувача кафедри фітопатології ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, члена-кореспондента МАНЕБ, доктора сільськогосподарських наук, професора Володимира Петровича Туренка, відомого своїми науковими розробками в галузі фітопатології та захисту рослин. У хронологічному порядку подано інформацію про основні етапи життя вченого та його науково-педагогічну діяльність за 1982-2012 рр. 

Цінні видання ФБ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва : бібліогр. покажч. / уклад. : О.Д. Кандаурова, І.П. Жидких, Я.С. Леус. – Харків : ХНАУ, 2013. – Вип. 1 : Видання 1836–1850 рр. – 55 с., 4 дод. – (Серія “Книжкові скарби ФБ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва”).

   Одним із основних мотивів створення покажчика є максимальне розкриття і популяризація бібліотечної колекції цінних книг, зокрема видань 1836–1850 рр., наближення її до читацької аудиторії, як до фахівців – науковців, архівних, бібліотечних працівників, так і до широкого загалу користувачів.

   Видання висвітлює основні етапи життя, педагогічної, науково-дослідної та практичної діяльності Володимира Кузьмича Пузіка – ученого, доктора сільськогосподарських наук, професора, члена-кореспондента НААН України, завідувача кафедри екології та біотехнології ХНАУ, учня професора Г.Ф. Наумова, вихователя студентської молоді, відомого своїми науковими розробками в галузі екології та біотехнології. 

Книги-ювіляри – 2013 : бібліогр. покажч. / уклад.: О.Д. Кандаурова, І.П. Жидких, Я.С. Леус. – Харків : ХНАУ, 2013. – 127 c., 6 дод. – (Серія «Книжкові скарби ФБ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва»). – Текст укр., рос.

   Створенням бібліографічного покажчика «Книги-ювіляри – 2013» ми віншуємо видання, які й дотепер залишаються актуальними, а отже, необхідними для нинішнього й майбутніх поколінь учених, студентів і всіх поціновувачів справжніх книг.

2014 рік

Сільськогосподарська ентомологія : темат. бібліогр. покажч. (1980–2014) / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, Фундаментальна бібліотека. – Харків : ХНАУ, 2014. – 205 с. 

   У зв’язку з актуальністю проблеми інтегрованого захисту рослин від шкідників Фундаментальна бібліотека ХНАУ ім. В.В. Докучаєва випустила тематичний бібліографічний покажчик, який містить вітчизняні видання із 1980 р. до 2014 р. включно. У покажчику представлено книги, статті з наукових збірників і періодичних видань, монографії, автореферати кандидатських і докторських дисертацій. 

2015 рік

Цінні видання ФБ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва : бібліогр. покажч. / уклад.: О.Д. Кандаурова, І.П. Жидких. – Харків : ХНАУ, 2014. – Вип. 2 : Скрижалі аграрних наук (видання XVII–XIX ст.). – 261 с., 33 дод. – (Серія “Книжкові скарби ФБ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва”).

   У бібліографічному покажчику висвітлена вагома за обсягом і безцінна за значенням в історії сільськогосподарської науки колекція «Скрижалі аграрних наук XVII–XIX ст.» ФБ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Значна кількість «експонатів» цієї колекції вже давно стала класикою аграрної науки. Хронологічне охоплення представлених видань із 1768 до 1900 рр. включно. До покажчика ввійшли книги та періодичні видання російською, англійською, німецькою, французькою і польською мовами. Друки іноземними мовами та періодика наведені вибірково. 

Цінні видання ФБ  ХНАУ ім. В.В. Докучаєва : бібліогр. покажч. / уклад.: О.Д. Кандаурова, І.П. Жидких. – Харків : ХНАУ, 2015. – Вип. 3 : Скрижалі лісівничих наук (видання XIX ст.). – 80 с., 12  дод. – (Серія «Книжкові скарби ФБ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва»). – Текст укр., рос. мовами.

   Основним мотивом створення покажчика «Цінні видання ФБ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Вип. 3. Скрижалі лісівничих наук (видання XIX ст.)» є максимальне розкриття і популяризація бібліотечної колекції лісогосподарських друків 1831–1900 рр. із рідкісного та цінного фонду бібліотеки, наближення її до читацької аудиторії, як до фахівців – науковців, студентів, бібліотечних працівників, так і до широкого загалу користувачів, зацікавлених історичним минулим лісівничої науки та практики.

 2016 рік

Стародруковані та рідкісні видання ФБ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва : бібліогр. покажч. / уклад. : О.Д. Кандаурова, І.П. Жидких. – Харків : ХНАУ, 2016. – 135 с. : іл., портр. – (Серія «Книжкові скарби ФБ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва»). – (Присвячується 200-річчю Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. 1816–2016).

   Покажчик книжкових пам’яток у фондовому зібранні ФБ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва продовжує серію видань, спрямованих на науково-бібліографічне розкриття фондів однієї з найстаріших бібліотек аграрних вишів України і містить у собі детальний науково-бібліографічний опис стародруків і рідкісних видань XVIII – першої половини XIX ст. Текстовий опис колекцій супроводжується передмовою, науково-бібліографічним апаратом, ілюстраціями, портретами.

2017 рік

Перетворювач природи: до 160-річчя від дня народження І.В. Мічуріна (1855–1935) : бібліогр. покажч. / уклад.: О.Д. Кандаурова, І.П. Жидких, С.О. Світлична, О.І. Артюхова, Л.М. Захарчук, О.В. Усачова ; відп. за вип. С.О. Довгалюк. – Харків : ХНАУ, 2017. – 34 с. : іл., портр. – Текст укр., рос.

   Бібліографічний покажчик присвячено 160-річчю від дня народження видатного природознавця, ученого-селекціонера, винахідника  нових сортів рослин Івана Володимировича Мічуріна. У покажчику представлено друковані праці вченого, які знаходяться у книжковому фонді Фундаментальної бібліотеки ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, а також подано видання про видатного вченого. Опис праць супроводжується бібліографічним апаратом, передмовою авторів, цитатами з тексту, ілюстраціями, портретами тощо. Текст подано українською та російською мовами. 

Вчений-ґрунтознавець професор Дмитро Григорович Тихоненко: до 80-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / уклад.: О.Д. Кандаурова, І.П. Жидких, О.І. Артюхова. – Харків : ХНАУ, 2017. – 51 с. : фото.

   Біобібліографічний покажчик присвячено 80-річчю від дня народження Дмитра Григоровича Тихоненка – доктора сільськогосподарських  наук, професора, відомого вченого і педагога у  галузі ґрунтознавства, засновника еволюційно-біохімічної школи в ґрунтознавстві, історика науки, академіка Української екологічної академії наук (УЕАН), Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності (МАНЕБ). Представлено основні етапи життя, наукової та педагогічної діяльності. Покажчик містить відомості про науковий доробок ученого за  період 1963–2016 рр. і налічує близько 290 наукових праць. Документи згруповані у хронологічному порядку за роками друку; у межах року – за  алфавітом назв. Видання доповнює іменний покажчик.

Глінка Костянтин Дмитрович: до 150-річчя від дня народження видатного вченого-ґрунтознавця К.Д. Глінки (1855–1935) : біобібліогр. покажч. / уклад.: О.Д. Кандаурова, І.П. Жидких, О.І. Артюхова ; відп. за вип. С.О. Довгалюк. – Харків : ХНАУ, 2017. – 31 с. : іл., портр. – Текст укр., рос.

   Біобібліографічний покажчик присвячено 150-річчю від дня народження видатного вченого-ґрунтознавця Костянтина Дмитровича Глінки. У покажчику представлено друковані праці вченого, які знаходяться у книжковому фонді Фундаментальної бібліотеки ХНАУ імені В.В. Докучаєва, а також подано видання про видатного вченого. Опис праць подано за алфавітом назв видань і супроводжується бібліографічним апаратом, передмовою авторів, цитатами з тексту, ілюстраціями, портретами тощо. Текст подано українською та російською мовами.

Хвороби та шкідники зернових культур (за матеріалами публікацій 2012–2017 рр. у фаховій періодиці з фондів ФБ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва) : темат. бібліогр. покажч. / уклад. О.І. Артюхова ; відп. за вип.С.О. Довгалюк. – Харків : ХНАУ, 2017. – 32 с. : іл. – Текст укр., рос. 

   Бібліографічний покажчик містить статті, присвячені характеристиці різноманітних хвороб та шкідників, які вражають зернові культури, приводячи, таким чином, до значних втрат врожаїв. У виданні представлено статті, опубліковані у фахових періодичних і продовжуваних виданнях із фонду Фундаментальної бібліотеки ХНАУ ім. В.В. Докучаєва протягом 2012–2017 рр. Покажчик супроводжується бібліографічним апаратом, передмовою авторів, ілюстраціями тощо. Текст подано українською та російською мовами.

Хвороби та шкідники зернових культур (за матеріалами публікацій 2012–2017 рр. у фаховій періодиці з фондів ФБ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва) : темат. бібліогр. покажч. / уклад. О.І. Артюхова ; відп. за вип.С.О. Довгалюк. – Харків : ХНАУ, 2017. – 32 с. : іл. – Текст укр., рос. 

   Бібліографічний покажчик містить статті, присвячені характеристиці різноманітних хвороб та шкідників, які вражають зернові культури, приводячи, таким чином, до значних втрат врожаїв. У виданні представлено статті, опубліковані у фахових періодичних і продовжуваних виданнях із фонду Фундаментальної бібліотеки ХНАУ ім. В.В. Докучаєва протягом 2012–2017 рр. Покажчик супроводжується бібліографічним апаратом, передмовою авторів, ілюстраціями тощо. Текст подано українською та російською мовами.

 2018 рік 

Вавилов Микола Іванович (1887–1943). Наукова спадщина з книжкового фонду ФБ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва: до 130-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / уклад.: О.Д. Кандаурова, І.П. Жидких, О.І. Артюхова. – Харків : ХНАУ, 2018. – 58 с. : фото, іл.

   Біобібліографічний покажчик присвячено 130-річчю від дня народження Миколи Івановича Вавилова – видатного вченого-генетика, селекціонера, ботаніка, географа, мандрівника, академіка АН СРСР і АН УРСР, засновника сучасних підвалин селекції, учення про світові центри походження культурних рослин, який присвятив життя вивченню й удосконаленню сортів пшениці, зернових та інших хлібних культур, що годують населення всього світу.

Видатні науковці-ювіляри та пам’ятні дати Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва : календар пам’ятних дат ХНАУ на 2019 р. / уклад.: О. Д. Кандаурова, І. П. Жидких, Т. Л. Петриченко ; відп. за вип. С. О. Довгалюк ; іст. консультант О. М. Голікова ; ред. Н. Г. Войчук. – Харків : ХНАУ, 2018. – 62 с. : фото.

   Календар пам’ятних дат ХНАУ містить хронологічний перелік ювілейних дат і пам’ятних подій в історії Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, які відзначатимуться протягом 2019 р. До календаря увійшло 42 дати, поданих за друкованими та електронними джерелами. Видання містить алфавітний покажчик ювілярів і хронологічний покажчик памʼятних дат

2019 рік 

«Свій вуз – своїми руками!» : матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 30-річчю відкриття корпусу бібліотеки у навчальному містечку (Харків, 3 жовт. 2019 р.) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків, 2019. – 49 с.

   До збірника ввійшли матеріали науково-практичної конференції «Свій вуз – своїми руками!» з питань діяльності бібліотеки як соціокультурного інституту, напрямів бібліографічної роботи, впливу діяльності бібліотеки на формування фахівців агропромислового комплексу тощо. Також висвітлено процеси будівництва корпусів університету, зокрема бібліотеки у навчальному містечку.

Видатні науковці-ювіляри та пам’ятні дати Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва : календар пам’ятних дат на 2020 р. / уклад.: О. Д. Кандаурова, І. П. Жидких, Т. Л. Петриченко ; відп. за вип. С. О. Довгалюк; іст. консультант О. М. Голікова. – Харків : ХНАУ, 2019. – 68 с. : фото.

   У виданні наведено хронологічний перелік ювілейних дат і пам’ятних подій в історії Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, які будуть відзначати в 2020 р. До календаря увійшло 68 дат, поданих за друкованими та електронними джерелами. Також містить алфавітний покажчик ювілярів і хронологічний покажчик памʼятних дат.

 

 
 

Переглядів:  2432