«Педагоги-вчені ХНАУ»: Локоть Тимофій Васильович

Автор: Intercom от 23-02-2016, 08:42, переглянуло: 1398

 

Віртуальна виставка

назустріч 200-річчю ХНАУ імені В.В. Докучаєва


«Педагоги-вчені ХНАУ»:

Локоть Тимофій Васильович

(1869–1942)

   Тимофій Васильович Локоть (19 (31). 01. 1869 – 25. 07. 1942) – російський учений-агроном, селекціонер, громадський діяч і публіцист. Народився Тимофій у м. Борзна Чернігівської губернії в селянській козацькій родині.

Локоть закінчив природниче відділення Київського Університету Св. Володимира. Тимофій – учень відомого професора агрономії того ж Університету С.М. Богданова. Після закінчення Московського сільськогосподарського інституту, слухав лекції за кордоном. Здобув наукову ступінь магістра сільського господарства, згодом – доктора агрономії.

   Із «Звіту дослідного поля Полтавського сільськогосподарського товариства за 1897 р.» можна зробити висновок, що якийсь час Т.В. Локоть працював у цій установі. У виданні перша частина звіту про роботу дослідного поля підготовлена «бывшим помощником директора на Опытном Поле Т.В. Локтем».

   1905 р. за конкурсом Т.В. Локоть обрано професором Ново-Олександрійського Інститута сільського господарства і лісівництва, де він викладав часткове землеробство у 1905/1906 навчальному році.

   1906 р. Локтя обрано членом «Государственной Думы» від Чернігівської губернії. Він входив до складу Трудової групи, був секретарем бюджетної комісії. Після розпуску Думи підписав «Выборгское воззвание», за що йому присуджено 3 місяці ув’язнення.

Політичні погляди Локтя були доволі гнучкими. Спочатку він був членом «Союзу визволення». Далі він був близьким до поглядів меншовиків. Згодом перейшов на монархічні та націоналістичні позиції: «Россия для русских!».

Якийсь час Локоть викладав у Київському політехнікумі. 1911 р. його обрано приват-доцентом Московського університету, але  через бойкот студентів змушений був відмовитися від читання курсу лекцій.

    Із 1912 р. учений знову повертається до Нової Олександрії, викладає часткове землеробство, завідує дослідною фермою Ново-Олександрійського Інституту сільського господарства і лісівництва. Із  1914 р. Локоть викладає ще й сільськогосподарське законознавство.

   Після громадянської війни Т.В. Локоть емігрував за кордон. 1920 р. він оселився у Сербії. Тимофій Васильович працював професором агрономічного факультету Белградського університету. У фонді нашої бібліотеки зберігається підручник Т.В. Локтя сербською мовою, на титульному аркуші якого автограф – дарчий напис «Ново-Александрийскому Институту проф. Т. Локоть». Після виходу на пенсію Локоть проживав у м. Земун, де й помер у 1942 р. Поховано його на Новому кладовищі у Белграді.

 

Наукові праці  Т.В. Локтя

з рідкісного та цінного фонду Фундаментальної бібліотеки ХНАУ

«Педагоги-вчені ХНАУ»: Локоть Тимофій Васильович 
 • Локоть Т.В. Бюджетная и податная политика России / Т.В. Локоть. – М. : тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1908. – IV, [2], 240 с. – Печать Б-ки Ком. Ун-та им. т. Артема.

    Автор – бывший член первой Государственной Думы и профессор Ново-Александрийского сельскохозяйственного института.

В книге раскрыты следующие вопросы:

- бюджетные вопросы в Государственной Думе;

- бюджеты 1906–1907 гг.;

- исторический очерк бюджетной политики России;

- развитие податной политики России;

- данные росписей с 1881 по 1907 г.

«Педагоги-вчені ХНАУ»: Локоть Тимофій Васильович 
 • Локоть Т.В. Заправка и удобрение почв / Т. Локоть. – М. : тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1907. – 36 с. – (Библиотека хозяина / под ред. А.П. Мертваго). – Прил. к журн. «Нужды деревни» за 1907 г.; № 16. – Печать Агр. Каб. Императ. Харьк. Ун-та.

   Автор – бывший профессор Ново-Александрийского сельскохозяйственного института.

  От автора: «Настоящая книжка заключает в себе самое краткое, общедоступно изложенное выяснение того, в чем заключается сущность и значение правильной подготовки, заправки и удобрения почв. Под «заправкой» почв автор подразумевает такие виды улучшения общих свойств почвы, которые по своему характеру занимают среднее место между подготовкой или мелиорацией почвы и ее удобрением. Главная задача книжки заключалась не в том, чтобы дать описание практических приемов подготовки, заправки и удобрения почв, а только в том, чтобы облегчить хозяину понимание основных свойств, условий и явлений в жизни почвы и растений, с которыми приходится иметь дело хозяину в его деятельности. Автор имел в виду читателей, главным образом, деревенских и старался поэтому изложить все затронутые им весьма сложные научные вопросы самым общедоступным образом. Киев, июль 1907 г. Т. Локоть».

«Педагоги-вчені ХНАУ»: Локоть Тимофій Васильович 
 • Локоть Т. К вопросу о твердых ценах / Т.В. Локоть // Записки Ново-Александрийского Института Сельского Хозяйства и Лесоводства. – Х. : тип. Б. Бенгис, 1917. – Т. 26, вып. 1. – С. 126–179. – В ст. многочисл. пометы.
«Педагоги-вчені ХНАУ»: Локоть Тимофій Васильович
 • Локоть Т. К русско-германскому торговому договору: ист. очерк договоров 1894 г. и 1904 г. / Т.В. Локоть // Записки Ново-Александрийского Института Сельского Хозяйства и Лесоводства. – Пг. : тип. М.А. Александрова, 1916. – Т. 25, вып. 1. – С. 14–50 (2-я паг.).
«Педагоги-вчені ХНАУ»: Локоть Тимофій Васильович
 •  Локоть Т.В. Основы частного земледелия: для студ.-агрономов и для сел. хозяев / Т.В. Локоть. – СПб. : изд. А.Ф. Девриена : [тип. В. Киршбаума], 1910. – XLII, 285, [9] с. – Печать Учебно-вспомогат. б-ки студ. Ново-Александрийского ин-та сел. хоз-ва и лесоводства; штамп «Кабинет частного земледелия Ин-та сел. хоз-ва и лесоводства в Новой Александрии». – Многочисл. пометы.

   Автор – бывший профессор Ново-Александрийского сельскохозяйственного института.

В книге  раскрыты: история, теории и техника селекции с.-х. растений; их состав, корневая система и минеральное питание; культурно-исторические и социально-экономические факторы развития с.-х. культуры.

    Из предисловия: «Задача настоящей книги – дать ряд очерков, которые ввели бы читателей – сельских хозяев и агрономов – в круг тех знаний, которые мы должны считать основами «частного земледелия», т.е. основами учения о культуре отдельных полевых растений».

«Педагоги-вчені ХНАУ»: Локоть Тимофій Васильович
 • Локоть Т.В. Отзыв профессора Ново-Александрийского Института сельского хозяйства и лесоводства Т.В. Локотя о трудах Д.Н. Иванцова / Т.В. Локоть // Записки Ново-Александрийского Института Сельского Хозяйства и Лесоводства. – Х. : тип. Б. Бенгис, 1916. – Т. 25, вып. 2. – С. 88–91.
 • Локоть Т.В. Отзыв профессора Ново-Александрийского Института сельского хозяйства и лесоводства Т.В. Локотя о трудах конкурента на кафедру законоведения общего и специального О.А. Хауке / Т.В. Локоть // Записки Ново-Александрийского Института Сельского Хозяйства и Лесоводства. – Х. : тип. Б. Бенгис, 1916. – Т. 25, вып. 2. – С. 71–75.
 • Локоть Т.В. Отзыв профессора Института сельского хозяйства и лесоводства в Новой Александрии, Т.В. Локотя, о работах конкурента на кафедру сельско-хозяйственной экономии А.Н. Челинцева / Т.В. Локоть // Записки Ново-Александрийского Института Сельского Хозяйства и Лесоводства. – Х. : тип. Б. Бенгис, 1916. – Т. 25, вып. 2. – С. 27–57.
«Педагоги-вчені ХНАУ»: Локоть Тимофій Васильович
 • Локоть Т.В. Первая Дума : статьи, заметки и впечатления бывшего члена Государственной Думы / Т.В. Локоть. – М. : Польза, 1906. –365, [1], II с. – Печати: Первой Харьковской бесплатной народной читальни Харьк. О-ва Грамотности; Б-ки Ново-Александрийского Ин-та Сел. Хоз-ва и Лесоводства. Книга была запрещена цензурой!
«Педагоги-вчені ХНАУ»: Локоть Тимофій Васильович
 • Локоть Т.В. Политические партии и группы в Государственной Думе / Т.В. Локоть. – М. : Польза, 1907. – 317, III с. – Печати: Каб. Истории Ком. Ун-та им. т. Артема, Б-ки Ком. Ун-та им. т. Артема; Б-ки Харьк. Коммерч. Ин-та.

В книге читатель найдет мнение автора о характере и причинах политического бессилия Первой Думы, а также предположения о возможном характере и задачах Второй Думы.

 • Локоть Т. Проф. А.И. Скворцов, как заведывающий фермой Ново-Александрийского Института: речь, сказанная на торжественном Собрании Агрономического Кружка Н.-А. Института, в 1914г., посвященном памяти А.И. Скворцова / Т.В. Локоть // Записки Ново-Александрийского Института Сельского Хозяйства и Лесоводства. – Х. : тип. Б. Бенгис, 1916. – Т. 25, вып. 2. – С. 117–123.
«Педагоги-вчені ХНАУ»: Локоть Тимофій Васильович
 • Локоть Т.В. Сельскохозяйственное законоведение / Т.В. Локоть. – Пг. : тип. Гл. Упр. Уделов, 1915. – 178, [2] с. – Многочисл. пометы.

   В книге раскрыты вопросы землеустройства, переселения, с.-х. и мелиоративного кредита. Также размещена информация о Главном Управлении Землеустройства и Земледелия и с.-х. учебных и опытных учреждениях.

Автор – профессор Ново-Александрийского Института Сельского Хозяйства и Лесоводства.

  От автора: «…высшая сельхоз. школа по новым штатам Ново-Александрийского Института вводит в курс сельскохозяйственной экономии отдел истории сельского хозяйства, сельхоз. политики и общественной агрономии… Само собою разумеется, что чтение курса … без достаточного и обстоятельного фактического фундамента, а –  таковой фундамент заключается в значительной мере и в знакомстве с соответствующим законодательством, представлялось бы затруднительным и мало обоснованным. Все эти соображения и побудили автора издать предлагаемый вниманию сельских хозяев, деятелей в области общественной агрономии, учащихся в с.-х. учебных заведениях – курс «Сельскохозяйственного Законоведения». Курс этот в некоторых частях соответствует курсу, который я читал, по поручению Совета, студентам Ново-Александрийского Института в 1914–1915 учебном году. Частью же он значительно расширен, дополнен сведениями не только из области законодательства, но и из области истории и статистики по тем вопросам, которые затрагиваются в курсе…

    В заключении считаю долгом выразить здесь глубокую благодарность Совету Ново-Александрийского Института, оказавшему мне поддержку в издании настоящей книги.

г. Ново-Александрия, Люблинской губ. Май 1915 г.  Проф. Т. Локоть».

«Педагоги-вчені ХНАУ»: Локоть Тимофій Васильович
 • Локоть Т.В. Усвоение минеральных веществ растениями / Т.В. Локоть. – СПб. : тип. И.Н. Скороходова, 1907. – IV,  258 с. – Библиогр.:  с. 255–258. – Печать Учебно-вспомогат. б-ки студ. Н.-А. ин-та. – Многочисл. пометы.

   Автор – б. ад.-профессор Ново-Александрийского Института сельского хозяйства и лесоводства.

   От автора: «Усвоение минеральных веществ растениями» представляет первую часть работы автора – «Развитие яровой пшеницы на черноземе, в связи с вопросом об усвоении минеральных веществ растениями»… В виду того, что настоящая первая часть работы имеет совершенно самостоятельное значение, автор решил выпустить ее отдельно… В заключении считаю долгом принести здесь глубокую благодарность за напечатание настоящей работы Совету Ново-Александрийского Института, в составе которого я был до избрания меня членом первой Государственной Думы. 15 марта 1907 г. Т. Локоть».

«Педагоги-вчені ХНАУ»: Локоть Тимофій Васильович
 • Полтавское сельско-хозяйственное общество. Отчет по опытному полю Полтавского сельско-хозяйственного общества за 1897 год / [под ред. В.Н. Дьякова]. – Полтава :  типо-литогр. М.Л. Старожицкого, 1898. – Вып. 10, ч. 1-2 / Т.В. Локоть, В.Н. Дьяков. –  IX, [1], 281, [1] с., прил.

    Из предисловия редактора: «Настоящий Отчет, издаваемый под моей редакцией, состоит из двух частей. Часть 1, составленная бывшим помощником директора на опытном поле Т.В. Локтем, заключает в себе обычный краткий метеорологический отчет за 97 год, далее подробные таблицы всех определений влажности почвы, произведенных в отчетном году, описание почти всей флоры Опытного Поля, определения повреждений культурных растений вредными насекомыми в 97 г. и несколько лабораторных работ».

«Педагоги-вчені ХНАУ»: Локоть Тимофій Васильович
 • Локот Тим. Специjално ратарство: за студенте, агрономе и польопривреднике / Т.В. Локоть. – Белград ; Земун : изданье удруженьа студената агронома, 1937. – VIII, 272. 78 с. – На тит. л. автограф «Ново-Александрийскому Институту проф. Т. Локоть».

   В кн. также: Локот Тим. Специjално ратарство (ньивске културе Jугославиjе). Индустриске бильке / Т.В. Локоть. – Земун, 1937. – 78 с.

«Педагоги-вчені ХНАУ»: Локоть Тимофій Васильович
«Педагоги-вчені ХНАУ»: Локоть Тимофій Васильович

Видання про діяльністьТ.В. Локтя

«Педагоги-вчені ХНАУ»: Локоть Тимофій Васильович
 • Бараков П.Ф. Дополнительный отзыв проф. П.Ф. Баракова о работах магистра Т.В. Локотя, вышедших после 1905 года / П.Ф. Бараков // Записки Ново-Александрийского Института Сельского Хозяйства и Лесоводства. – СПб. : тип. М.А. Александрова, 1914. – Т. 23, вып. 2. – С. 16–18.

   Цитата из отзыва: «…последние работы магистра Локотя мало что прибавляют к характеристике, сделанной на основании трудов его до 1905 г., и потому бывший наш сочлен предстает пред нынешней коллегией с тою же научною физиономиею, как и в первый раз».

 • Шеймин П.Н. Отзыв проф. П.Н. Шеймина о трудах б. ад.-проф. Т.В. Локтя / П.Н Шеймин // Записки Ново-Александрийского Института Сельского Хозяйства и Лесоводства. – СПб. : тип. М.А. Александрова, 1914. – Т. 23, вып. 2. – С. 18–22.

   Отрывки из отзыва: «Совет два раза просил меня представить ему в письменной форме те основания и мотивы, которыми я руководствовался, рекомендуя в прошлом учебном году кандидатом на свободную кафедру частного земледелия бывшего профессора частного земледелия в нашем Институте, ад.-проф. Т.В. Локтя…Основания и мотивы моей рекомендации нижеследующие:

1. Как известно Совету, бывший приват-доцент Университета Св. Владимира, магистр агрономии Т.В. Локоть – ученик известного профессора агрономии того же Университета, С.М. Богданова, отменно знающего и наш Институт. В 1905 г. Локоть был избран большинством голосов (11 за и 6 против) Совета нашего института на кафедру частного земледелия. Комиссия специалистов дала об его литературных трудах подробный, солидный и положительный отзыв; он и до сих пор, полагаю, не утратил своего значения ... Локоть и после 1905 г. напечатал ряд трудов, относящихся к теории сельского хозяйства. Эти его новые работы нашли также положительный отзыв в специальной сельскохозяйственной литературе.

2. Осенью 1905 г. (28 окт.) г. Локоть прочитал вступительную лекцию в нашем Институте. Эта лекция произвела на всю нашу корпорацию, в том числе и на студентов, самое лучшее впечатление; о научной ценности лекции не было двух мнений. Такой ясности, логичности и академической задушевности речи, какие мы нашли в лекции молодого профессора, позавидовали бы многие университетские профессора. В нашем Институте г. Локтю, как лектору, принадлежала, по моему мнению, пальма первенства.

3. …Когда г. Локоть в 1906 г. был избран членом Государственной Думы от Черниговской губернии, то большинство из нас порадовались сему избранию не столько из личных соображений или партийных счетов, сколько …из хозяйственно-учебных соображений, относящихся к нашему Институту. Мы полагали и были уверены, что наш бывший коллега достодолжным образом сумеет изложить народному правительству, равно и правительству, в каком, так сказать, захудалом материальном, денежном и учебно-хозяйственном положении находится наш Институт, долженствующий или предназначенный, по нашему общему мнению, иметь важное государственное, народное и агрономическое значение в предстоящих реформах земельного уклада нашего отечества и в земельных улучшениях нашего крестьянского строя… С этой же точки зрения одухотворял нас и …П.А. Столыпин, в разумном и государственном слове которого нашла себе теплый и оживляющий прием наша институтская депутация (Г. Директор Института проф. А.И. Скворцов, профессора Я.В. Самойлов и Н.Г. Шольц-фон-Ашерслебен), искавшая нового приюта для Института. П.А. Столыпин обещал вывести наш Институт из его захудалости на широкое русское поле в целях государственно-народного землестроительства. Все мы от сих слов воспрянули духом. Что скажу ныне? Одно: «Судьбы твои, Господи, не исповедимы».

4. Отсюда во многом истекало желание всех или большинства членов Совета, особенно начальства Института, не прерывать связей с бывшим нашим коллегой, ад.-проф. Т.В. Локтем, занявшим народное кресло в Государственной Думе. Ему выдавалось жалованье уже и после того, как он стал народным избранником, ибо существовала твердая уверенность в том, что он вернется в нашу академическую среду.

5. [6,5 лет осиротевшая кафедра частного земледелия оставалась незанятой, « в целостной неприкосновенности»].

6. Приглашение г. Локтя в нашу среду желательно и в учебно-педагогических целях. Он изучил педагогику и методику средней школы, общей и специальной; он работал в той и другой; он знает и понимает значение и школы классической; его голос ценят и тут и там… Локоть не только учитель-земледел, каковых немало, но он еще образованнейший педагог, что свидетельствуется рядом его учебных и учебно-педагогических трудов и журнальных статей, доставивших ему видное место у педагогов современности.

7. Можно знать много, но в тоже время не уметь изложить свои знания учащимся в понятной форме и доступном виде… Изящность слова и письма – дар, доступный избранникам природы, семьи и школы. Всякий, кто знаком с учебно-педагогическими работами и статьями г. Локтя, кто знает плавную, спокойную и образную речь его, волей-неволей скажет, что Т.В. Локоть не только стилист и даже художник письменного слова, но и мастер живой русской речи. Позволяю сказать о себе, как, его оппонент в залах Совета и вне их, что г. Локоть по крови и остроумию внук Н.В. Гоголя, а по разуму и слову – правнук А.С. Пушкина…».

 

 P.S.  Для ознайомлення із науковою спадщиною Т.В. Локтя запрошуємо до читального залу № 4.

 

О.Д. Кандаурова,  завідувач сектора рідкісних і цінних видань

С.О. Світлична, завідувач довідково-бібліографічним відділом

А.О. Матвієнко,  бібліограф ДБВ

О.І. Артюхова, бібліограф ДБВКатегорія: Бібліотека

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.