«ЖИТТЯ, ВІДДАНЕ НАУЦІ»

Автор: Intercom от 19-09-2016, 09:17, переглянуло: 725

 

 

«ЖИТТЯ, ВІДДАНЕ НАУЦІ»:

віртуальна виставка, присвячена вшануванню пам’яті

відомого вченого-ґрунтознавця

Олексія Михайловича МОЖЕЙКА

(1902–1986)

«ЖИТТЯ, ВІДДАНЕ НАУЦІ»

   Пройшло 30 років, як пішов із життя відомий учений-ґрунтознавець, доктор сільськогосподарських наук, професор Олексій Михайлович Можейко (1902–1986).

   У тяжкі воєнні та повоєнні часи Можейко очолював агрономічний факультет ХНАУ імені В.В. Докучаєва. Учений закінчив Харківський сільськогосподарський інститут (1927 р.). Брав участь у громадянській війні (1919–1921 рр.). Розробив класифікацію іригаційних якостей поливних вод (зараз ця класифікація широко використовується у виробництві). Він першим запропонував для поліпшення фізичних і фізико-хімічних властивостей солонцевих ґрунтів застосовувати гіпс, хлористий кальцій та плантажну оранку. На посаді декана агрономічного факультету Олексій Михайлович працював протягом 12 років. Він був добрим порадником своїм студентам, надавав їм моральну підтримку, залишаючись для них мудрим учителем.

   Професор О.М. Можейко керував розробкою прийомів запобігання осолонцюванню ґрунтів, окультурюванню дерново-підзолистих ґрунтів, утилізації та можливості використання для зрошення сільськогосподарських культур господарчо-побутових стічних вод м. Харкова, утилізації гною промислових тваринницьких комплексів і промислових вод та відходів Первомайського хімкомбінату.

   Учений першим в Україні почав розробляти стандарти на мінеральні й органічні добрива. Багаторічні комплексні дослідження наукової школи під керівництвом професора О.М. Можейка зробили вагомий внесок у науку, що дозволило успішно вирішити інші актуальні питання ґрунтознавства та землеробства. Завдяки винятковим заслугам О.М. Можейка у формуванні навчального та наукового потенціалу очолюваного ним підрозділу й університету загалом 2007 р. кафедрі землеробства присвоєно його ім’я.

   У читальному залі № 3 фундаментальної бібліотеки експонується книжкова виставка «Життя, віддане науці», присвячена вшануванню пам’яті Олексія Михайловича Можейка. На виставці представлені книги з автографом видатного вченого-ґрунтознавця.

 

 

Праці О.М. Можейка з фонду бібліотеки:

«ЖИТТЯ, ВІДДАНЕ НАУЦІ»
«ЖИТТЯ, ВІДДАНЕ НАУЦІ»

 

Можейко А.М. В.В. Докучаев – основоположник агролесомелиорации / А.М. Можейко. – Харьков, 1947. – 85 с. – Отд. отт. из «Записок Харьковского Сельскохозяйственного Института им. В.В. Докучаева», т. 8 (65). – Автогр.

«ЖИТТЯ, ВІДДАНЕ НАУЦІ»


 

Можейко А.М. Докучаев – основоположник агролесомелиорации / А.М. Можейко // Записки Харьковского сельскохозяйственного института имени В.В. Докучаева. – Харьков : ХСХИ, 1947. – Т. 8 (45). – С. 73–85.

«ЖИТТЯ, ВІДДАНЕ НАУЦІ»

 

Можейко А.М. Взаимодействие гипса с коллоидным комплексом солонцеватых почв / А.М. Можейко // Записки Харьковского сельскохозяйственного института имени В.В. Докучаева. – Харьков : ХСХИ, 1946. – T. 5 (42). – С. 199–224. – Библиогр. : 27 назв.

«ЖИТТЯ, ВІДДАНЕ НАУЦІ»
«ЖИТТЯ, ВІДДАНЕ НАУЦІ»

Можейко А.М. Взаимодействие гипса с коллоидным комплексом солонцеватых почв / А.М. Можейко. – Харьков, 1946. – 224 с. – Отд. отт. из «Записок Харьковского Сельскохозяйственного Института им. В.В. Докучаева», т. 5 (42). – Автогр.

«ЖИТТЯ, ВІДДАНЕ НАУЦІ»

 

Можейко А.М. К выяснению причин медленного взаимодействия гипса с почвой при химической мелиорации солонцов / А.М. Можейко // Записки Харьковского сельскохозяйственного института имени В.В. Докучаева. – Харьков : ХСХИ, 1945. – T. 4. – С. 52–54.

«ЖИТТЯ, ВІДДАНЕ НАУЦІ»

Можейко А.М. Катионное питание кукурузы на солонцовых почвах Среднего Приднепровья / А.М. Можейко, А.Н. Заяц // Исследования по физиологии и биохимии растений : науч. тр. / Харьк. с.-х. ин-т им. В.В. Докучаева. – К. : Сельхозгиз, 1963. – Т. 42. – С. 186–197.

Можейко А.М. О некоторых особенностях коневого питания растений катионами на солонцах Среднего Приднепровья / А.М. Можейко // Исследования по физиологии и биохимии растений : науч. тр. / Харьк. с.-х. ин-т им. В.В. Докучаева. – К. : Сельхозгиз, 1963. – Т. 42. – С. 133–186.

Можейко А.М. О формировании солонцового горизонта почв Среднего Приднепровья и о некоторых приемах их культурного освоения / А.М. Можейко. – Харьков, 1960.

«ЖИТТЯ, ВІДДАНЕ НАУЦІ»
«ЖИТТЯ, ВІДДАНЕ НАУЦІ»

Можейко А.М. Плантажная вспашка на темно-каштановых солонцеватых почвах УССР как прием повышения их плодородия / А.М. Можейко, Т.К. Воротник. – [Отд. отт.]. – К., 1954. – 46 с. – Автогр.

Можейко А.М. Режим орошения полевых культур : учеб. пособие / А.М. Можейко. – Харьков, 1979.

«ЖИТТЯ, ВІДДАНЕ НАУЦІ»

 

Можейко А.М. Труды / А.М. Можейко, Т.К. Воротник ; УНИИ Почвоведения. – 1958. – Т. 3. – 208 с. – Автогр.

«ЖИТТЯ, ВІДДАНЕ НАУЦІ»

Можейко А.М. Хлорирование как метод борьбы с солонцами Среднего Приднепровья / А.М. Можейко // Записки Харьковского с.-х. института. – Харьков, 1939. – Т. 2, вып. 1–2. – 142 с.


Видання про О.М. Можейка з фонду бібліотеки:

«ЖИТТЯ, ВІДДАНЕ НАУЦІ»


 

Заяц О.М. Життя, віддане науці. Олексій Михайлович Можейко (1902–1986) / О.М. Заяц ; за ред. В.С. Зузи, О.М.Зайця. – [Харків : Міськдрук, 2016]. – 86 с. – Серія «Провідні вчені Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва). – Автогр.

 

Можейко Олексій Михайлович // Учені вузів УРСР. – К., 1968. – 301 с.

«ЖИТТЯ, ВІДДАНЕ НАУЦІ»

Педагоги-вчені Харківського державного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва : біографічний довідник / [упоряд. Р.І. Киричок]. – Харків : Основа, 2001. – 135 с.

«ЖИТТЯ, ВІДДАНЕ НАУЦІ»

 

Фурсенко И.Д. Харьковский сельскохозяйственный институт имени В.В. Докучаева: очерки истории / И.Д. Фурсенко. – К. : Урожай, 1968. – 168 с.

 

 

 

Ознайомитися з експонатами виставки

запрошуємо до читального залу № 3 фундаментальної бібліотеки

 

 

 

С. Довгалюк, директор бібліотеки,

В. Климова, зав. відділу обслуговування,

С. Світлична, зав. ДБВ,

І. Жидких, гол. бібліографКатегорія: Бібліотека

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.