До Міжнародного дня прав людини

Автор: Intercom от 13-12-2016, 14:12, переглянуло: 1013

 

"ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА":

До Міжнародного дня прав людини 

Свобода означає абсолютне верховенство прав людини
Франклін Рузвельт

До Міжнародного дня прав людини
До Міжнародного дня прав людини

    Щороку 10 грудня святкують Міжнародний день прав людини. Це свято засноване 4 грудня 1950 р. на засіданні Генеральної Асамблеї ООН. Двома роками раніше ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини, яка стала першим міжнародним документом, у якому чітко сформульовані положення про права людини.

    У Загальній декларації прав людини задекларовано наступні принципи: рівність людей: усі люди народжуються вільними та рівними в правах, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії тощо; право кожного на життя, свободу та особисту недоторканість; заборона рабства и торгівлі людьми; заборона катувань або жорстокого поводження; право кожного на правосуб’єктність; рівність усіх перед законом; право на звернення до суду; заборона самовільних арештів; презумпція невинності та заборона зворотної сили карного закону; право на свободу пересувань та вибір місця мешкання; право на громадянство; право на шлюб; право володіти майном; право на свободу переконань; право на мирні збори; право на участь в управлінні громадськими та державними справами; право на працю тощо.

До Міжнародного дня прав людини
До Міжнародного дня прав людини

   На виконання Плану заходів із проведення у 2016 р. Всеукраїнського тижня права, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.09.2016 № 1171 у Фундаментальній бібліотеці експонується книжкова виставка «Права людини і громадянина».

1. Основи правознавства : навч. посіб. / ред. В.В. Комарова. – Х. : Нац. Юрид. Акад. України, 2006. – 312 с.

2. Погорілко В.Ф. Правознавство : підруч. / В.Ф. Погорілко, П.А. Шпиталенко. – К. : Каравела, 2013. – 529 с.

3. Шевченко С.М. Правознавство : практикум / С.М. Шевченко, Л.В. Лисенко, Ю.М. Сазонова. – Х. : ХНАУ, 2011. – 60 с.

4. Колодій А.М. Права людини і громадянина в Україні : навч. посіб. / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 336 с.

5. Конституція України. – Х. : Одіссей, 2012. – 56 с.

6. Погорілко В.Ф. Конституційне право в Україні : підруч. / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко. – К. : Каравела, 2010. – 343 с.

7. Административное право Украины : учебник / под ред. С.В. Кивалова. – Х. : Одиссей, 2004. – 880 с.

8. Черкашин Д.К. Зобов’язальне право : курс лекций / Д.К. Черкашин. – Х. : ХНАУ, 2008. – 24 с.

9. Ковальова О.В. Судово-бухгалтерська експертиза : навч. посіб. / О.В. Ковальова, О.В. Бардаков. – Х. : ХНАУ, 2012. – 221 с.

10. Право : [зб. наук. пр.] / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К. : НУБіП України, 2015. – Вип. 213. – Ч. 1. – 245 с.

11. Шевченко С.М. Правознавство : практикум / С.М. Шевченко, Л.В. Лисенко, Ю.М. Сазонова. – Х. : ХНАУ, 2011. – 60 с.

12. Ковальчук А.Т. Фінансове право : проблеми розвитку та застосування / А.Т. Ковальчук, А.В. Матіос. – К. : Парламентське вид-во, 2010. – 460 с

13.  Черкашин Д.К. Підприємницьке право : навч. посіб. / Д.К. Черкашин. – Х. : ХНАУ, 2011. – 518 с.

14. Курило Т.В. Українське цивільне право : навч. посіб. / Т.В. Курило. – Львів : Новий Світ. – 2000, 2011. – 239 с.

15. Сімейне право України : підруч. / за ред. В.І. Борисової, І.В. Желінкової. – К. : ЮрінкомІнтер, 2004. – 264 с.

16. Законодавство України про працю. – Х., 2010. – 134 с.

17. Аграрне право : підруч. / за ред. В.П. Жушмана, А.М. Статівки. – Х. : Право, 2010. – 296 с.

18. Скакун О.Ф. Теория государства и права : учебник / О.Ф. Скакун. – Х. : Консум, 2009. – 703 с.

19. Воронова Л.К. Финансовое право : учеб. пособие для студентов юрид. вузов и фак. / Л.К. Воронова, Н.П. Кучерявенко. – Х. : Легос, 2003. – 360 с.

20. Ковальчук А.Т. Финансове право : проблеми розвитку та застосування : [монографія] / А.Т. Ковальчук, А.В. Матіос. – К. : Парламентське вид-во, 2010. – 480 с.

21. Хозяйственное право : учеб. пособие / под ред. Н.А. Саниахметовой. – Х. : Одиссей, 2004. – 640 с.

22. Шевченко С.М. Трудовое право : практикум / С.М. Шевченко . – Х. : ХНАУ, 2006. – 67 с.

23. Кунченко-Харченко В.І. Правознавство : навч. посіб. / В.І. Кунченко-Харченко, В.Г. Печерський, Ю.Ю. Трубін. – К. : Кондор, 2011. – 472 с 

Книжкова виставка «Права людини і громадянина» присвячена Міжнародному дню прав людини протягом грудня експонується у виставковій залі Фундаментальної бібліотеки.

В. Климова, завідувач відділу обслуговування;

Т. Петриченко, провідний бібліотекар;

І. Жидких, головний бібліографКатегорія: Бібліотека

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.