Мінералогічний словник В.М. Севергіна

Автор: bibliograf от 11-05-2017, 10:43, переглянуло: 851

 

Віртуальна прем’єра видання

«КРАТКИЙ МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ» В.М. СЕВЕРГІНА

(із колекції рідкісних видань)

   День Землі (англ. Earth Day) – загальнолюдське символічне свято любові та турботи про наш спільний дім. У цей день проводять різні заходи з метою спонукати людей бути уважнішими до тендітного і вразливого довкілля планети Земля.

Мінералогічний словник В.М. Севергіна
Мінералогічний словник В.М. Севергіна

   Прапор Землі не є офіційним символом (бо офіційно не існує всепланетного уряду). Він являє собою фотографію планети з космосу (нині використовують знімок, зроблений астронавтами Аполлона-17 дорогою до Місяця) на темно-синьому тлі. Традиційно Прапор пов’язаний з Днем Землі і багатьма іншими природоохоронними, миротворчими та громадянськими міжнародними заходами. Символом свята є зелена грецька буква Θ (тета) на білому тлі.

   Цього року працівники Фундаментальної бібліотеки ХНАУ ім. В.В. Докучаєва до Дня Землі підготували прем’єру рідкісного видання В.М. Севергіна «Подробный словарь минералогический, содержащий в себе подробное изъяснение всех в Минералогии употребительных слов и названий, также все в науке сей учиненные новейшие открытия» (у 2 т.), яке вийшло з друку 1807 р.

Мінералогічний словник В.М. Севергіна

Василь Михайлович Севергін (1765–1826)

 
Мінералогічний словник В.М. Севергіна

   Автор словника – відомий хімік, мінералог, геолог, академік Імператорської АН Василь Михайлович Севергін. В.М. Севергін, який народився у рік смерті М.В. Ломоносова, став продовжувачем його ідей. 37 років перебував на службі при Академії наук. З ім’ям хіміка та мінералога В.М. Севергіна пов’язано зародження та розвиток геологічних і хімічних знань у Росії.

   В.М. Севергін закінчив Санкт-Петербурзький університет. Для удосконалення знань із мінералогії за рекомендацією директора Академії Є.Р. Дашкової та академіка І.І. Лепехіна його відправлено «за науками» до німецького Університету у Гетингені (1785–1789). Після повернення до Петербургу Севергіна обрано ад’юнктом АН на кафедрі мінералогії (1789), а 1793 р. йому присвоєно звання академіка чи професора мінералогії. У цьому званні він залишався до самої смерті.

   Головним завданням мінералога та й загалом натураліста В.М. Севергін вважав строгу точність у спостереженнях та описах, уникаючи необґрунтованих теорій. У численних мемуарах і статтях ученого викладаються предмети з області мінералогії, фізики, хімії, фізики Землі, технології сільського господарства, у яких він підкреслював думку про тісні зв’язки мінералогії з хімією. Севергін сприяв створенню та збагаченню російської наукової термінології. Йому, наприклад, належить термін «окисление».

   У 1798 р. В.М. Севергін відкрив закономірності сумісного знаходження деяких мінералів у одному родовищі, яке він назвав «смежностью минералов» (сучасний термін – парагенезис). Учений створив першу російськомовну геологічну номенклатуру, звів ці дані у відповідних тлумачних словниках. Також Севергін створив першу російськомовну хімічну номенклатуру та хімічні словники. На початку XIX ст. Севергін здійснив три експедиції, під час яких головну увагу приділив мінералогії.

   Як і М.В. Ломоносов, він бачив у мінералах природні тіла, які залежать в своєму виникненні та існуванні від вічно мінливих обставин. В.М. Севергін писав: «...природа в непрестанном находясь движении из самого разрушения тел новые тела образует... Минералы подвержены общему с прочими вещами жребию: все повинуется времени; все должно родиться, быть и умереть...».

   Наукову спадщину В.М. Севергіна складають 250 друкованих робіт (92 із мінералогії) і низку неопублікованих статей і заміток. За книгами Василя Михайловича Севергіна вчилися гірники, мінералоги, хіміки і металурги.

Мінералогічний словник В.М. Севергіна

   У Мінералогічному музеї ім. О.Є. Ферсмана (м. Москва, Росія) знаходиться гранітна дошка, на якій викарбувані слова В.М. Севергіна: «Минералогия есть часть естественной истории, которая научает нас познавать ископаемые тела, то есть отличать оныя от всех других тел по существенным их признакам, знать их свойства, месторождения, пользу и все отношения их как между собою, так и к другим телам».

   У рідкісному і цінному фонді Фундаментальної бібліотеки зберігаються два томи словника В.М. Севергіна, який входить до переліку основних праць ученого.

Мінералогічний словник В.М. Севергіна

   Севергин, Василий Михайлович. Подробный словарь минералогический, содержащий в себе подробное изъяснение всех в Минералогии употребительных слов и названий, также все в науке сей учиненные новейшие открытия : в 2 т. / В.М. Севергин. – СПб. : при Императ. АН, 1807. –  Т. 1 : От А до Л с фигурами. – LII с., 668 стб., прил. (2 табл.) ; 25 см.

Бумага верже.

Електронна книга: http://books.e-heritage.ru/book/10070512

   Із передмови: «Минералогия, подобно многим другим физическим наукам, в образовании своем шествовала медлительно, возрастала постепенно, чрез целые веки пребывала в забвении, искажаема была множеством баснословных преданий. И наконец не прежде, как с осьмагонадесят столетия начала достигать до того совершенства, в коем оную ныне обретаем… Но таково есть общее изображение приращения знаний человеческих. Пленялись цветами, прозрачностью, блеском и различным наружным камней образованием; но не входили, либо и не имели случая входить в дальнейшие их виды и разности. Удивлялись мнимой целебной силе и другим свойствам земель; но не знали точного их различия и состояний, кои оные принимать могут. Чувствовали великую пользу от металлов приобретаемую; но ограничивались известным для них числом, не могли даже и мнить, что бы существовали еще подобные им тела... Наипаче в последние пятнадцать или двадцать лет, сделано столько новых открытий, новых перемен и поправлений, что необходимо требовалось нового их обозрения… Дабы познать значение оных, казалось мне, подобно некоторым другим, приличнейшим способом привести и описать их в азбучном порядке, или сочинить Минералогический словарь, в коем бы подробно и с точностью приведены были все ископаемые тела, доселе известные, по различным их наименованиям, с приличным показанием, как наружных признаков, так Физических и Химических их свойств».

Мінералогічний словник В.М. Севергіна

   Севергин, Василий Михайлович. Подробный словарь минералогический, содержащий в себе подробное изъяснение всех в Минералогии употребительных слов и названий, также все в науке сей учиненные новейшие открытия : в 2 т. / В.М. Севергин. – СПб. : при Императ. АН, 1807. – Т. 2 : От М до Ф. – XV, [1] с., 616 стб., прил. (68, [2] с.) ; 25 см. – В прил.: краткие минералогические словари: латинско-российский, французско-российский, немецко-российский.

Бумага верже.

Електронна книга: http://books.e-heritage.ru/book/10070513

  Із передмови: «Для желающих приискивать слова с иностранных языков, присовокупил я краткие Минералогические Словари с Латинского, Французского и Немецкого Языков».

Запрошуємо всіх бажаючих для ознайомлення з виданнями 

до сектору рідкісних і цінних видань (читальний зал № 4).

О. Кандаурова, завідувач сектора рідкісних і цінних виданьКатегорія: Бібліотека

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.