Із серії "Педагоги-вчені ХНАУ"

Автор: bibliograf от 4-09-2017, 08:22, переглянуло: 816

 

Із серії «Педагоги-вчені ХНАУ»

Віртуальна виставка

«Наукова спадщина професора П.В. Будріна»

до 160-річчя від дня народження видатного агронома-рослинника

 

   П.В. Будріна по праву можна віднести до плеяди вчених, які стояли біля витоків аграрної науки. Він пройшов шлях від позаштатного консерватора агрономічного кабінету Санкт-Петербурзького університету до професора, доктора сільськогосподарських наук і увійшов в історію агрономічної науки, як автор понад 250 наукових робіт із рослинництва, землеробства, селекції, які відрізняються широтою інтересів, фундаментальністю і практичним значенням. Його ім’я, як і раніше, пам’ятають в Інституті ґрунтознавства, агротехніки і добрив у м. Пулави (Польща).

 Петро Васильович Будрін

   У червні 2017 р. виповнилося 160 років від дня народження Петра Васильовича Будріна (1857–1939) – ученого агронома, одного з організаторів сільськогосподарської дослідної справи Росії, України, Польщі, доцента, професора, першого завідувача кафедри часткового землеробства (рослинництва) Ново-Олександрійського інституту сільського господарства та лісівництва (нині ХНАУ ім. В.В. Докучаєва).

   Петро Будрін народився 18 (30) червня 1857 р. у с. Нерва Пермської губернії (Росія). У 1879 р. Петро закінчив Санкт-Петербурзький університет. Протягом 1879–1882 рр. Будрін був стипендіатом, а потім позаштатним консерватором агрономічного кабінету Санкт-Петербурзького університету. У 1882 р. П.В. Будрін очолив кафедру землеробства Ново-Олександрійського інституту сільського господарства. До 1895 р. на цій кафедрі викладали загальний курс землеробства, який включав загальні питання землеробства та курс спеціального, або часткового землеробства (рослинництва). 1895 р. кафедра розділилася на дві самостійні кафедри – загального землеробства та часткового землеробства. Завідувачем кафедри часткового землеробства став П.В. Будрін, допомагав йому асистент М.П. Солоненко. Із 1882 р. Будрін завідував навчально-дослідною фермою інституту (нині Інститут ґрунтознавства, агротехніки і добрив у Пулавах (Польща)).

   За час своєї праці в Ново-Олександрійському інституті, що охопила чверть віку, Петро Васильович брав активну участь у житті та діяльності інституту. Із 1895 р. він був помічником директора, а у 1902–1905 рр. – директором Ново-Олександрійського інституту сільського господарства та лісівництва (нині ХНАУ ім. В.В. Докучаєва). Велику увагу П.В. Будрін приділяв розвитку експериментальної роботи на землях інституту. Результати цих дослідів опубліковано у «Записках Ново-Александрийского института сельского хозяйства и лесоводства» (Варшава, 1899 і 1900 рр.).

   Із 1905 р. шляхи Будріна та нашого вишу розійшлися. Протягом 1905–1907 рр. Петро Васильович завідував Енгельгардтівською сільськогосподарською дослідною станцією, у 1908–1912 рр. став засновником і директором першої в царській Росії державної селекційної установи – Харківської сільськогосподарської обласної селекційної дослідної станції (нині Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН).

  П.В. Будрін серед групи викладачів у навчальному господарстві «Миколаївське», 1913 р.

   У 1913 р. професор П.В. Будрін очолив навчальну частину Санкт-Петербурзьких сільськогосподарських курсів, у пореволюційний час – завідував кафедрою рослинництва Ленінградського сільськогосподарського інституту. Крім того, викладав у ленінградських інститутах: прядивних культур та боротьби зі шкідниками сільського та лісового господарства. У 1916–1931 рр. учений завідував відділом рослинництва Сільськогосподарського музею в Ленінграді. Одночасно у 1919–1923 рр. був директором Миколаївської дослідної станції, у 1923–1927 рр. – засновником і першим директором Дєтськосельської лляної дослідної станції. Петро Васильович – організатор і керівник І Всеросійського з’їзду діячів із селекції сільськогосподарських рослин, насінництва та розповсюдження насіннєвого матеріалу в Харкові (1911 р.).

   У світовій агрономії професора П.В. Будріна вважають піонером розробки сидеральної системи землеробства. За роки наукової діяльності вченого в Польщі, Україні та Росії накопичено значний матеріал щодо застосування добрив і сівозмін; розроблено основні наукові підходи до ведення кормовиробництва у західних районах України. Усі ці результати ввійшли до видатних наукових праць кінця ХІХ – початку ХХ ст. у галузі агрохімії, ґрунтознавства та агрофізики: «Искусственные преимущественно азотистые удобрения», «Частное земледелие» тощо. Учений опублікував 250 наукових праць.

   Тож наукова спадщина професора П.В. Будріна вагома за значенням та обсягом. До віртуальної виставки, підготовленої співробітниками книгозбірні, увійшли «експонати», які зберігаються у рідкісному та цінному фонді Фундаментальної бібліотеки. До ознайомлення представлено видання і статті з дореволюційних енциклопедій, журналів, газет, збірників праць Ново-Олександрійського інституту сільського господарства та лісівництва видатного вченого. Знайомство з науковим спадком П.В. Будріна дозволяє охарактеризувати його як дослідника-агронома широкого профілю.

 

Наукові праці професора П.В. Будріна

з рідкісного і цінного фонду ФБ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва:

 

1. Будрин П.В. Гоми или итальянское просо / П.В. Будрин // Вестник русского сельского хозяйства / ред.-изд. И.П. Петров. – М. : тип. М.Г. Волчанинова, 1890. – № 2. – С. 157–159.

Із серії "Педагоги-вчені ХНАУ"

2. Будрин П.В. Данные по культуре сельско-хозяйственных растений на опытной ферме в Новой-Александрии за время 1881–1898 г.г. / П.В. Будрин. – Варшава : в тип. Варшав. Учеб. Округа, 1899. – Ч.1 : Зерновые хлеба. – II, 159, [1] с. – (Из Записок Ново-Александрийского Института Сельского Хозяйства и Лесоводства). – Печать Б-ки Ново-Александрийского Ин-та Сел. Хоз-ва и Лесоводства.

Из введения: «Для познания сельско-хозяйственных растений имеют далеко немаловажное значение данные по культуре их, полученные при более или менее точно обследованных условиях… Печатая настоящую работу, считаю долгом искренне поблагодарить моих помощников по заведыванию опытной фермой в Новой-Александрии: М.М. Иваницкого (1883–1885 г.г.), С.С. Пежемского (1885–1894 г.) и Л.А. Миллера (1894–1898 г.), благодаря систематическому ведению коими ежедневных записей и явилась возможность в надлежащей полноте публиковать «данные». Обработка этих данных однако произведена исключительно мною, без всякого участия которого-либо из названных лиц. Кроме того считаю долгом душевно поблагодарить ассистента по кафедре частного земледелия М.П. Солоненко (1896–1898 г.) которому я обязан немалым числом взвешиваний урожая с опытных грядок, а также отчасти и качественным исследованием».

3. Будрин П.В. Данные по культуре сельско-хозяйственных растений на опытной ферме в Новой-Александрии за время 1881–1898 г.г. Ч. 1. Зерновые хлеба / П.В. Будрин. // Записки Ново-Александрийского Института Сельского Хозяйства и Лесоводства – Варшава : в тип. Варшав. Учеб. Округа, 1899. – Т. 12, вып. 1. – С. 23–181.

4. Будрин П.В. Данные по культуре сельско-хозяйственных растений на опытной ферме в Новой-Александрии за время 1881–1898 гг. Ч. 2. Бобовые растения и разные кормовые травы / П.В. Будрин // Записки Ново-Александрийского Института Сельского Хозяйства и Лесоводства. – Варшава, 1899. – Т. 12, вып. 2. – С. 85–237. 

 

Із серії "Педагоги-вчені ХНАУ"
5. Будрин П.В. Данные по культуре сельско-хозяйственных растений на опытной ферме в Новой-Александрии за время 1881–1898 г.г. / П.В. Будрин. – Варшава : в тип. Варшав. Учеб. Округа, 1900. – Ч. 3 : Клубневые, корнеплодные и разные торговые растения. – [2], II, 313–494, [4] с., прил. – (Из Записок Ново-Александрийского Института Сельского Хозяйства и Лесоводства; т. 13).

Из введения: «Новоалександрийская ферма лежит на границе между Западною Европою и Россией. Результаты, получаемые на этой ферме, быть может, поэтому помогут нашим хозяевам понять скорее то, что дает культура сельско-хозяйственных растений на Западе, а также что из последней может быть перенесено в те или другие области России».

6. Будрин П.В. Данные по культуре сельско-хозяйственных растений на опытной ферме в Новой-Александрии за время 1881–1898 г.г.Ч. 3. Клубневые, корнеплодные и разные торговые растения. / П.В. Будрин. // Записки Ново-Александрийского Института Сельского Хозяйства и Лесоводства – Варшава : в тип. Варшав. Учеб. Округа, 1900. -– Т. 13, вып. 2. – 198 с.

7. Будрин П.В. Зеленое удобрение / П.В. Будрин // Земледельческая газета. – СПб. : типо-литогр. В.Ф. Киршбаума, 1914. – С. 65–67, 101–103.

8. Будрин П.В. Зеленое удобрение / П.В. Будрин – М. ; Л. : ГИЗ, 1927. – 75 с., 46 рис. – (Библиотека с.-х. инструктора).

 

Із серії "Педагоги-вчені ХНАУ"

9. Будрин П.В. Искусственные преимущественно азотистые удобрения / П.В. Будрин. – Варшава : тип. К. Ковалевского, 1888. – VIII, 369, [1], II с., прил. – Многочисл. пометы.

Посвящение: «Петербургскому Собранию Сельских Хозяев с глубокой благодарностью посвящает свой труд бывший стипендиат Собрания Петр Будрин».

Из предисловия: «По окончании мною курса в 1879 г. в С.-Петербургском Университете, на существовавшем в то время, при Физико-Математическом Факультете, агрономическом отделении, профессор А.В. Советов предложил мне конкурировать на магистерскую Петербургского Собрания Сельских Хозяев стипендию, которая и была мне присуждена. Благодаря этой стипендии, я получил возможность три года заниматься специально изучением сельского хозяйства теоретически и от части практически, работая по зимам в агрономическом кабинете С.-Петербургского Университета, а летом наблюдая за ведением хозяйств в лучших имениях Воронежской и Лифляндской губерний... Наконец, осенью 1882 г., заняв кафедру земледелия в Институте Сельского Хозяйства и Лесоводства в Новой-Александрии, я должен был вскоре затем принять в свое заведывание опытную ферму Института. Получив таким образом полную возможность к самостоятельному производству сельско-хозяйственных опытов, я остановился главным образом на так называемых искусственных удобрениях, так как эти удобрения давно уже в хозяйствах заграничных употребляются в очень больших размерах, между тем как у нас, наоборот, они применяются очень мало, и опытов, на основании которых можно было-бы судить об их значении для нашего хозяйства, имеется до сих пор весьма немного. Чтобы сколько-нибудь пополнить такой пробел, я и избрал искусственные удобрения предметом моих исследований».

10. Будрин П.В. Как вести хозяйство в засушливом климате / П.В. Будрин. – Л. : ГИЗ,1926. – 59 с., 26 рис. – (Библиотека с.-х. инструктора).

11. Будрин П.В. Опыты с картофелем, произведенные на Ново-Александрийской ферме в 1894 г. / П.В. Будрин // Записки Ново-Александрийского Института Сельского Хозяйства и Лесоводства. – Варшава, 1895. – Т. 9, вып. 2. – С. 41–76.

12. Будрин П.В. Отчет по опытной ферме за 1883 г. / П.В. Будрин // Записки Ново-Александрийского Института Сельского Хозяйства и Лесоводства. – Варшава, 1886. – Т. 7. – С. 1–91.

13. Будрин П.В. Отчет по опытной ферме института за 1884 г.(хозяйственные результаты и опыты) / П.В. Будрин // Записки Ново-Александрийского Института Сельского Хозяйства и Лесоводства. – Варшава, 1888. – Т. 8. – С. 1–63.

14. Будрин П.В. Отчет по опытной ферме института за 1885 г. (хозяйственные результаты и опыты) / П.В. Будрин // Записки Ново-Александрийского Института Сельского Хозяйства и Лесоводства. – Варшава, 1888. – Т. 8. – С. 1–39.

15. Будрин П.В. Посев сельскохозяйственных растений / П.В. Будрин // Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук : в 11 т. – СПб. : изд. А.Ф. Девриена, 1902. – Т. 7. – Стб. 700–716.

16. Будрин П.В. Посевной материал / П.В. Будрин // Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук : в 11 т. – СПб. : изд. А.Ф. Девриена, 1902. – Т. 7. – Стб. 677–688.

17. Будрин П.В. Почвоутомление / П.В. Будрин // Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук : в 11 т. – СПб. : изд. А.Ф. Девриена, 1902. – Т. 7. – Стб. 778–780.

18. Будрин П.В. Прививка почвы / П.В. Будрин // Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук : в 11 т. – СПб. : изд. А.Ф. Девриена, 1902. – Т. 7. – Стб. 887–889.

19. Будрин П.В. Промышленные растения / П.В. Будрин // Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук : в 11 т. – СПб. : изд. А.Ф. Девриена, 1902. – Т. 7. – Стб. 1027–1032.

20. Будрин П.В. Разделка земли под пашню / П.В. Будрин // Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук : в 11 т. – СПб. : изд. А.Ф. Девриена, 1903. – Т. 8. – Стб. 162–163.

21. Будрин П.В. Распределение урожая / П.В. Будрин // Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук : в 11 т. – СПб. : изд. А.Ф. Девриена, 1903. – Т. 8. – Стб. 271–276.

22. Будрин П.В. Редька масличная/ П.В. Будрин // Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук : в 11 т. – СПб. : изд. А.Ф. Девриена, 1903. – Т. 8. – Стб. 620–621.

 

Із серії "Педагоги-вчені ХНАУ"

23. Будрин П.В. Результаты опытов по применению удобрений и изучению севооборотов на горно-нивском опытном поле Института Сельского Хозяйства и Лесоводства в Новой Александрии (Люблинской губ.) / П.В. Будрин. – СПб. : типо-литогр. М.П. Фроловой, 1907. – II, 188 с., прил.

Из предисловия: «Издавая настоящие результаты своих многолетних опытов, я вперед предвижу сильную критику их, особенно со стороны лиц, имеющих обращение преимущественно только с лабораторными исследованиями или с более точно учитываемыми, чем полевые, опытами в вегетационных сосудах. Думаю, однако, что полевые опыты, как бы ни труден был учет всех влияющих на результат их условий, всегда будут иметь и свои нелегко переоценимые достоинства – ведения их в тех самых условиях, с какими постоянно приходится считаться практику хозяину и где с другой стороны являются совсем устранимыми такие обстоятельства, как недостаток света, вредное влияние сильного нагревания стенок сосудов на корни растений, оторванность от грунта с массою еще недостаточно выясненных по отношению к растениям свойств его…».

24. Будрин П.В. Рожь / П.В. Будрин // Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук : в 11 т. – СПб. : изд. А.Ф. Девриена, 1903. – Т. 8. – Стб. 487–506.

25. Будрин П.В. Росичка / П.В. Будрин // Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук : в 11 т. – СПб. : изд. А.Ф. Девриена, 1903. – Т. 8. – Стб. 538.

26. Будрин П.В. Рыжей или рыжик / П.В. Будрин // Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук : в 11 т. – СПб. : изд. А.Ф. Девриена, 1903. – Т. 8. – Стб. 615–618.

 

Із серії "Педагоги-вчені ХНАУ"

27. Будрин П.В. Селекция сельскохозяйственных растений и значение её в отношении хлебов : доклад 4. 02. 1909г. Харьк. О-ву Сел. Хоз-ва) / П.В. Будрин. – Х. : тип. газ. "Утро" А.А. Жмудского, 1909. – 52 с. – (Библиотека Южно-русской сельско-хозяйственной газеты).

Автор – Директор Харьковской Селекционной Станции.

Цитата из текста: «Многочисленные растения, возделываемые в настоящее время человеком, заимствованы им, без сомнения, из окружающей его природы. Многим растениям насчитывается уже свыше 4000 лет культурного состояния их, так как они были известны уже самым древним народам, выступавшим на историческую сцену, именно египтянам, евреям, ассиро-вавилонянам и китайцам. Из хлебных растений только кукуруза, овес и рожь не были известны которому-либо из названных народов».

Із серії "Педагоги-вчені ХНАУ"

28. Будрин П.В. Селекция сельскохозяйственных растений и значение её в отношении хлебов / П.В. Будрин ; Харьк. О-во Сел. Хоз-ва. – 2-е изд., доп. – Х. : тип. и литогр. М. Сергеева и К. Гальченко, 1913. – 52с. – Печать Учебно-вспомогательной библиотеки студ. Н.-А. Института. – Штамп «Специальный Студенческий книжный магазин Липки Зайфмана. Ново-Александрия Люб. Губ.». – Владел. автогр. «Кл. Россов?…».

Цитата из окончания книги: «Из сделанного мною обзора улучшений интересующих нас сельскохозяйственных растений видно, что дело это в руках человека. Нужно лишь желание поработать в этом направлении, известные знания и настойчивость в преследовании намеченной цели. В заключение можно пожелать только полных успехов всем лицам и учреждениям, которые захотели бы посвятить свои силы и средства на селекцию наших культурных растений, что не должно остаться без значительного влияния на благосостояние всего народа и в частности земледельца, получающего до сих пор у нас такие скудные, а часто и очень неважные, в качественном отношении, урожаи».

29. Будрин П.В. Сорго / П.В. Будрин // Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук : в 11 т. – СПб. : изд. А.Ф. Девриена, 1905. – Т. 9. – Стб. 39–43.

30. Будрин П.В. Соя / П.В. Будрин // Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук : в 11 т. – СПб. : изд. А.Ф. Девриена, 1905. – Т. 9. – Стб. 210–213.

31. Будрин П.В. Урожайность и урожаи / П.В. Будрин // Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук : в 11 т. – СПб. : изд. А.Ф. Девриена, 1907. – Т. 10. – Стб. 187–192.

32. Будрин П.В. Уход за полевыми растениями / П.В. Будрин // Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук : в 11 т. – СПб. : изд. А.Ф. Девриена, 1907. – Т. 10. – Стб. 369–379.

33. Будрин П.В. Фасоль / П.В. Будрин // Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук : в 11 т. – СПб. : изд. А.Ф. Девриена, 1907. – Т. 10. – Стб. 472–477.

34. Будрин П.В. Хлебные растения / П.В. Будрин // Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук : в 11 т. – СПб. : изд. А.Ф. Девриена, 1907. – Т. 10. – Стб. 630–634. 

Із серії "Педагоги-вчені ХНАУ"

35. Будрин П.В. Частное земледелие / П.В. Будрин. – Варшава : тип. Варшав. Учеб. Округа, 1902. – Ч. 1, вып. 1 : Зерновые хлеба. Бобовые зерновые растения. – VI, 273, [1] с., 74 с. – Дарств. надпись автора: «Многоуважаемому Тимофею Васильевичу Локтю на память от автора. 27/VII – 1905». – Мночисл. пометы.

Посвящение: «Посвящается автором памяти дорогого учителя Александра Васильевича Советова в знак искреннего уважения и благодарности».

Из предисловия: «Едва-ли есть надобность в оправдании печатания настоящего курса «Частного Земледелия». Недостаток руководств по этому предмету, в особенности таких, в которых условия и результаты культуры сельско-хозяйственных растений в России были-бы приняты в надлежащей степени во внимание, давно уже побуждал меня приступить к пересмотру и к печатанию курса, читаемого мною в Институте Сельского Хозяйства и Лесоводства в Новой Александрии».

Из введения: «Существеннейшей частью сельского хозяйства является растениеводство… Земледелие, имеющее в виду изучение приемов культуры и познание самих культурных растений, распадается на две части – общее земледелие, имеющее дело с первыми т.е. приемами культуры, и частное земледелие, имеющее в виду преимущественно самые растения, их особенности, в целях наилучшего использования их при культуре».

36. Будрин П.В. Чечевица настоящая / П.В. Будрин // Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук : в 11 т. – СПб. : изд. А.Ф. Девриена, 1907. – Т. 10. – Стб. 894–898.

37. Будрин П.В. Чина посевная / П.В. Будрин // Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук : в 11 т. – СПб. : изд. А.Ф. Девриена, 1907. – Т. 10. – Стб. 898–899.

 

   Підсумовуючи, слід сказати, що професор П.В. Будрін дійсно відіграв важливу роль у становленні і розвитку науково-освітньої аграрної школи. Хочеться додати, що такий крилатий вислів, як «Щасливе життя, це довге життя» для професора П.В. Будріна має відносне значення, оскільки він прожив дійсно довге, яскраве, але важке життя. Короткі відомості про нього в енциклопедичних довідниках за досить довгий проміжок часу (у більшості випадків представлена лише дата життя і смерті), помітна недомовленість про його діяльність. Тому повернення світлого імені професора Петра Васильовича Будріна і його творчої спадщини до сучасного наукового процесу вважаємо своїм обов’язком перед світлою пам’яттю вченого-аграрія.


Використана література:

1. Будрін Петро Васильович // Докучаєвці. 1816–2016 / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 77–78.

2. Кулешов Н.Н. О работе кафедры растениеводства (частного земледелия) / Н.Н. Кулешов // 150 лет Харьковскому Ордена Трудового Красного знамени сельскохозяйственному институту имени В.В. Докучаева (1816–1966) / под ред. А.М. Гринченко ; ХСХИ. – К. : Урожай, 1966. – С. 77–82.

3. Портянкина А.Н. Печатные труды сотрудников ХСХИ : библиогр. сб. / А.Н. Портянкина, М.К. Сазонова, Э.Т. Карачинская ; Б-ка ХСХИ. – Харьков, 1966. – Вып. 1 : 1876–1965. – 591 с.  


О.Д. Кандаурова, завідувач сектора рідкісних і цінних видань;

І.П. Жидких, головний бібліографКатегорія: Бібліотека

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.