До уваги науковців!

Автор: bibliograf от 4-02-2019, 12:40, переглянуло: 1224

 

Шановні викладачі, аспіранти та студенти!

   Одним із основних напрямів у сфері освітньої та наукової діяльності у вищій школі України є визначення узагальненої оцінки якості та результатів наукових досліджень окремого вченого, кафедри, факультету, університету і вищих навчальних закладів України в цілому.

На сьогодні сучасні тенденції представлення наукових досліджень вимагають від науковця подання отриманих результатів до світових і бажано, до загальновизнаних періодичних видань і видавництв (Elsevier, Springer, Wiley, Taylor & Francis OUP, CUP, AIP, APS, Nature,Scienceта ін.), що входять до різних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science та ін.).

   Слід відмітити, що кількісні показники цих наукометричних баз даних усе активніше використовуються зарубіжними країнами для визначення та оцінювання ефективності діяльності як окремого науковця, колективу чи організації, так і перспективних напрямів розвитку науки, їх фінансування тощо.

   До вашої уваги пропонуються інформаційні ресурси для пошуку наукових статей, журналів і баз даних за цікавими Вам тематиками та інформаційні інструменти для визначення індексу цитування наукових публікацій та імпакт-фактора журналів.

   

Scopus – єдина реферативна база даних і наукометрична платформа

До уваги науковців!

   Найбільша в світі єдина реферативна база даних і наукометрична платформа, що була створена в 2004 р. Наукометричний апарат бази даних забезпечує облік публікацій науковців і установ, у яких вони працюють, та статистику їх цитованості. Scopus надає гіперпосилання на повні тексти матеріалів. База даних доступна за умов підписки через веб-інтерфейс. Інструмент дозволяє базовий пошук за автором без передплати Scopus. Імпакт-фактор за індексом SNIP.

   Точка доступу:  https://www.scopus.com/home.uri

Web of Science (WoS)

До уваги науковців!

   Реферативна наукометрична база даних наукових публікацій проекту WebofKnowledge компанії ThomsonReuters. Наукометричний апарат платформи забезпечує відстеження показників цитованості публікацій з ретроспективою до 1900 р. Одним з ключових концептів наукометричного апарату платформи є імпакт-фактор (індекс впливовості) наукового видання.

 Точка доступу: https://clarivate.com/products/web-of-science/

Index Copernicus

До уваги науковців!

   IndexCopernicus (IC) (Польща) – являє собою онлайнову наукометричну базу даних з внесеної користувачем інформації, в тому числі наукових установ, друкованих видань і проектів, створена в 1999 році в Польщі. База даних має кілька інструментів оцінки продуктивності, які дозволяють відслідковувати вплив наукових робіт і публікацій, окремих вчених або науково-дослідних установ.    Система дозволяє архівувати і багатовимірно аналізувати досягнення вчених від імені установи, забезпечує доступ до зовнішніх баз даних і додаткових інструментів для наукової співпраці. На додаток до продуктивності, індекс Копернікус також пропонує традиційне реферування та індексування наукових публікацій.

   Точка доступу: https://indexcopernicus.com/index.php/pl/

Sсimago Journal & Country Rank (SJR) 

   Sсimago Journal & Country Rank (SJR) – аналітичний портал, що надає наукометричні  показники по журналах і країнах. Публікує рейтинги публікаційної активності і статистику цитування журналів більше 230 країн світу на базі інформаційної системи Scopus (Elsevier BV).

   SCImago & CountryRank (SJR) враховує такі показники: загальна кількість опублікованих статей, цитувань, зважені показники цитувань по роках, індекс Гірша. Відображає середнє число цитат, отриманих у поточному році на статті, опубліковані в журналах за три попередні роки. Оновлюється два рази на рік. Ресурс знаходиться у вільному доступі.

   Точка доступу: http://www.scimagojr.com/

American Mathematical Society

До уваги науковців!

Одна з найбільш авторитетних реферативних баз даних по математиці, підтримувана Американським математичним суспільством (AMS). Індексується більше 1800 математичних журналів, крім того є записи на 85000 монографій і 300000 доповідей з наукових конференцій. Всього більше 3 млн. записів, 2,2 млн. з них забезпечені рефератом/рецензією. Охоплення - з початку 1900 рр. по теперішній час. (Доступ обмежений, за передплатою).

Точку доступу: https://www.ams.org/home/page

Newspaper Source /EBSCO

До уваги науковців!

   База даних щоденних газет. Забезпечує доступ до повних текстів вибраних статей американських регіональних та міжнародних газет, оглядам інформаційних агентств, повні тексти USA today, ChristianScienceMonitor і Times (Лондон). Банк даних містить повні тексти з більш ніж 240 газет та інших джерел.

   Точка доступу: https://www.ebsco.com/products/research-databases/newspaper-source

GoogleScholar

До уваги науковців!

   Вільно доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Google Scholar включає статті, що опубліковані в журналах, зберігаються в репозиторіях або знаходяться на сайтах наукових колективів чи окремих вчених. Журнали що індексуються (журнали відкритого доступу).

   Точка доступу: https://scholar.google.com.ua/

«zbMATH – The database Zentralblatt MATH»

До уваги науковців!

   Zentralblatt MATH («Центральний журнал з математики») – реферативний математичний журнал, заснований видавництвом «Шпрінгер», і електронна база даних «ZBMATH – The database Zentralblatt MATH». Метою журналу є збір, систематизація, публікація та розповсюдження бібліографічних даних та рефератів книг і статей, що присвяченні всім розділам математики та її прикладне застосування в інформатиці, механіці і фізиці. Реферуються більше 2300 журналів і періодичних видань різних країн, щорічно публікується близько 80000 анотацій і рецензій, написаних більш ніж 5000 вченими. Більшість рефератів публікується англійською мовою, деякі - французькою чи німецькою.

   Точка доступу: https://zbmath.org/

ERIC (Educational Resource Information Center) 

   База даних з проблем освіти. Надає доступ до повних текстів більш ніж 2200 збірників статей з проблем освіти, а також містить реферати та описи статей із понад 1000 наукових журналів з освітньої тематики. Створена міністерством освіти США та відділом досліджень і розвитку в галузі освіти.

   Точка доступу: https://eric.ed.gov/

ResearchBib

До уваги науковців!

   ResearchBib (Японія) – це відкрита за доступом високо стандартизована база даних для індексації наукових праць дослідників і видавців, яка архівує статті з журналів або тези конференцій, журнальний профіль, дослідницькі позиції тощо.

   Ця база сприяє побудові наукових співтовариств для знайомства і просування інтернет-ресурсів зі всього світу. ResearchBib є найбільшою базою даних журналів (понад 420 тисяч найменувань), які подано у вільному доступі в мережі Інтернет.

   Точка доступу: https://www.researchbib.com

J-Gate

До уваги науковців!

   J-Gate (Індія) являє собою базу даних видань різної тематичної спрямованості зі всього світу та забезпечує безперешкодний доступ до мільйонів журнальних статей, пропонуємих тисячами видавців.

   Це потужна база даних, яка оновлюється щодня і містить більш ніж 48 млн. статей. J-Gate в даний час індексує зміст 46426 електронних журналів з посиланнями на повний текст на їхніх сайтах.

   Точка доступу: https://jgateplus.com/home

WorldCat

До уваги науковців!

 

   WorldCat – найбільша в світі бібліографічна база даних, яка налічує понад 240 млн записів на 470 мовах світу. WorldCat засновано в 1967 році Фредом Кілгуром. База створюється спільними зусиллями більш ніж 72 тис. бібліотек зі 170 країн світу в рамках організації OCLC.

   Точка доступу: https://www.worldcat.org/

 

Центр досліджень соціальних комунікацій

До уваги науковців!

Точка доступу: http://nbuviap.gov.ua/

Український індекс наукового цитування - система

наукометричного моніторингу суб’єктів наукової діяльності України

До уваги науковців!

   Забезпечує збір, обробку і доступ до показників активності суб’єктів наукової діяльності України – як індивідуальних, так і колективних. Сайт надає: довідкову інформацію про вчених та їх публікації, наукові установи України, зокрема, про індивідуальні показники публікаційної активності учених, показники цитованості їх робіт та ключові наукометричні показники.

  Сайт запозичує і обробляє інформацію про публікації й показники їх цитованості отримується із зовнішніх наукометричних джерел:

   - міжнародний реєстр учених ORCID;

   - наукометрична платформа Web of Science: бази даних Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index та Conference Proceedings Citation Index;

   - наукометрична платформа SciVerse Scopus;

   - науково-видавнича інфраструктура «Наукова періодика України» (Scientific

Periodicals of Ukraine).

   Режим роботи сайту – тестовий.: http://uincit.uran.ua/

 

Лінки на світові рейтингові таблиці:

   - www.scimagojr.com/journalrank.php

   - http://www.scimagojr.com/countryrank.php

Інформацію підготувала

 директор ФБ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва С.О. ДовгалюкКатегорія: Бібліотека

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.