До уваги науковців!

Автор: bibliograf от 1-07-2019, 10:39, переглянуло: 145

 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Фундаментальна бібліотека


ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИЦТВА З  ПИТАНЬ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

(за матеріалами публікацій в періодиці з фондів ФБ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва)

 

І квартал 2019 р.

1. Антонюк Л. Австрійський досвід розвитку освітньої системи і його корисність для України / Л. Антонюк // Вища школа. – 2018. – № 11. – С. 49–62.

   Проаналізовано головні етапи становлення і розвитку системи вищої освіти Австрії. Зазначено, що керівники європейських країн обрали нову стратегію підтримки якості обов язкової вищої освіти. Важливий її елемент – розширення охоплення молоді професійно орієнтованою вищою освітою з дипломами типу «В». 

2. Артемов В. Європейська система підготовки кадрів в Україні: особливості імплементації / В. Артемов // Вища школа. – 2018. – № 11. – С. 20–29.

   Аналізується стан імплементації європейських норм вищої освіти в Україні. Окремо приділяється увага академічній мобільності та програмам підготовки наукових кадрів, визначено кроки, необхідні для розбудови системи підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, яка б відповідала сучасним європейським принципам.

3. Вертіль О. «Жодна нація не зможе досягти процвітання, доки не усвідомить, що орати поле – таке саме гідне заняття, як і писати поему»: (В. Ладика, ректор Сумського нац. аграр. ун-ту) / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. – 2019. – № 16. – С. 5.

   Розглянуто досвід СНАУ з дуальної освіти, вертикально інтегрованої системи навчання.

4. Дабич М. Мобільність студентів і якість вищої освіти в європейському освітньому і науковому просторі / М. Дабич // Вища школа. – 2019. – № 1. – С. 34 –50.

5. Загірняк М. До обговорення проекту Постанови КМУ «Про затвердження формули розподілу обсягу видатків загального фонду державного бюджету між ЗВО…» / М. Загірняк, В. Усатюк, Д. Загірняк // Вища школа. – 2019. – № 2. – С. 7–15.

6. Короденко М. Університетська наука: погляд у майбутнє : У 2019 році заклади вищої освіти мають остаточно визначитися з базовими науковими напрямами / М. Короденко // Освіта України. – 2018. – № 50 (1592). – С. 7.

7. Левківський І. Регіональні аспекти диверсифікації джерел фінансування вищої освіти / І. Левківський // Вища школа. – 2019. – № 2. – С. 16–30.

8. Левківський І. Формування  економічної та фінансової системи інституцій вищої освіти / І. Левківський // Вища школа. – 2019. – № 1. – С. 51–56.

   Розглядаються базові питання фінансування інституцій вищої освіти, зокрема: фінансування закладів вищої освіти державної, комунальної і приватної форм власності, надання платних послуг у галузі вищої освіти, оплати праці науково-педагогічних працівників, порядку призначення стипендій студентам тощо.

9. Мельник К. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців фінансового профілю в процесі навчально-виробничої практики / К. Мельник // Вища школа. – 2019. – № 1. – С. 57–64.

10. Нове у медіаосвіті: інженерна блогодидактика / Г. Онкович, В. Білецький, А. Онкович, М. Ткаченко // Вища школа. – 2019. – № 1. – С. 26–33.

   У статті розглядається вітчизняний медіаосвітній фактаж і пропонуються нові інструментальні технології щодо використання соціальної мережі в освітньому процесі вищої школи.

11. Телегіна Л.П. Аналіз основних складових упровадження Закону України «Про освіту» / Л.П. Телегіна // Педагогічна майстерня. – 2019. – № 3 (99). – С. 4–11.

12. Яцунь О. Вища освіта як агент соціальних інновацій / О. Яцунь // Вища школа. – 2018. – № 11. – С. 7–19.

   Аутрич-діяльність університетів, соціально орієнтовані моделі навчання, інклюзивні інновації, соціальне підприємництво.

ІІ квартал 2019 р. 

1. Бєлєнков А. Головне обмеження агробізнесу / А. Бєлєнков // АгроМаркет. – 2019. – № 6. – С. 3.

   Агробізнес потребує освітніх ініціатив. Позиції в агросфері, на які є попит. Хто й кого має навчати. Освітні проекти для бізнесу.

2. Войновський В. Smart Farming, дигіталізація та дуальне навчання в сільському господарстві Німеччини / В. Войновський // Техніка і технології АПК. – 2019. – № 2. – С.28-31.

   Німецькі спеціалісти діляться досвідом дуальної освіти.

3. Захист дисертацій писатимуть на відео, а порушенням доброчесності буде не тільки плагіат [Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://vnz.org.ua/novyny/nauka/10877 . – Назва з екрана. – Дата доступу 02.04.19.

…порушенням академічної доброчесності є не тільки плагіат, тобто наявність запозичень без посилань на джерело, а й самоплагіат, фабрикації та фальсифікації. Якщо такі порушення виявлять, то здобувач не отримає ступінь доктора філософії і буде позбавлений права повторно захищати цю ж дисертацію.

4. Дебич М. Підвищення якості вищої освіти через інтернаціоналізацію навчального процесу – світова тенденція / М. Дебич, О. Гуменна // Вища школа. – 2019. – № 3. – С. 54–61.

   Ресурси однієї країни вже виявляються недостатніми для підготовки кадрів найвищої світової якості. Подібний «продукт» уже став їнтернаціональним.

5. Констанкевич І. Заклади вищої освіти в Україні мають отримати реальну фінансову автономію [Електронний ресурс ] / І. Костанкевич. – Режим доступу: http://vnz.org.ua/novyny/podiyi/10901. – Назва з екрана. – Дата доступу 26.04.19.

   Вищі навчальні заклади України мають отримати можливість розпоряджатися коштами, отриманими внаслідок надання платних послуг.

6. Надольний І. Освіта – ключовий чинник модернізації суспільства / І. Надольний  // Вища школа. – 2019. – № 3. – С. 19–25.

   Викладено основні принципи розвитку освіти, її провідна роль у трансформації і модернізації суспільства.

7. Роменець В. Виховання творчих здібностей у студентів / В. Роменець // Психологія і суспільство : укр. теорет.-методол. соціогуманітар. часопис. – 2018. – № 3-4. – С. 178–223.

Матеріал підготувала завідувачка довідково-бібліографічного відділу О.І. Артюхова

 

 
Категорія: Бібліотека

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.