До уваги науковців!

Автор: bibliograf от 30-09-2019, 14:32, переглянуло: 663

 

ПЕРЕЛІК ВИДАНИХ ПОСІБНИКІВ І ПУБЛІКАЦІЙ У ЧАСОПИСАХ за 2019 р.,

АВТОРАМИ ЯКИХ Є ВИКЛАДАЧІ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА

До уваги науковців!

Публікації вчених ХНАУ ім. В.В. Докучаєва

І квартал 2019 р. (з фондів Фундаментальної бібліотеки)

   1. Авотiн С.С. Технiчна механiка : навч. посiб. / С.С. Авотiн , М.Я. Рохманов / Харк. нац. аграр. ун-т iм. В.В. Докучаєва. – Харкiв : ХHАУ, 2019. – 99 с. 

   2. Васильєва Ю. Захистити амарант: [Якi загрози чекають на посiви амаранту та як оптимiзувати його хiмiчний захист вiд бур’янiв i шкiдникiв] / Ю. Васильєва // The Ukrainian Farmer. – 2019. – № 3. – С. 154–156.

   3. Гордiєнко I. Зберiгання овочiв до нового врожаю / I. Гордiєнко, Г. Яровий // Пропозицiя. – 2019. – № 1. – С. 146–149.

   4. Гуторов О.I. Стратегiчна iнноватика : навч. посiб. / О.I. Гуторов / Харк. нац. аграр. ун-т iм. В.В. Докучаєва. – Харкiв : ХHАУ, 2019. – 326 с.

   5. Дiдух H. Ущiльненi посiви цукрової кукурудзи / H. Дiдух // Плантатор. – 2019. – № 2 (44). – С. 128–129.

   6. Зуза В. Чи варто витрачати гербiциди: [Знаючи бiологiчнi особливостi культурних рослин i груп бур’янiв, можна визначити, чи доцiльно обробляти посiви гербiцидами] / В. Зуза // The Ukrainian Farmer. – 2019. – № 3. – С. 110–111.

   7. Кириченко В. Усе про вовчок соняшниковий / В. Кириченко, К. Макляк // Соняшник: не всi резерви ще вичерпано : Пропозицiя [спецвипуск журн.]. – 2019. – № 3. – С. 40–42.

   8. Пiдгородецька I.Ю. Українська мова : навч. посiб. для iноземних здобувачiв / I.Ю. Пiдгородецька, О.В. Тихоненко / Харк. нац. аграр. ун-т iм. В.В. Докучаєва. – Харкiв : ХHАУ, 2019. – 140 с.

   9. Станкевич С. Захист вiд шкiдникiв i хвороб: [Дослiдження виявили найпоширенiших шкiдникiв i хвороби, якi загрожують соняшнику в лiсостепових областях України] / С. Станкевич // The Ukrainian Farmer. – 2019. – № 3. – С. 22–27.

   10. Станкевич С. Козирi рижiю: [Дослiдження рижiю показали, що ця олiйна культура має низьку собiвартiсть виробництва й невибаглива до ґрунтово-клiматичних умов] / С. Станкевич // The Ukrainian Farmer. – 2019. – № 3. – С. 44–45.

   11. Станкевич С. Крамбе абiссiнська: [Hова олiйна культура з родини капустяних, яка за деякими своїми характеристиками перевершує традицiйнi рiпак i гiрчицю] / С. Станкевич // The Ukraininan Farmer. – 2019. – № 2 (110). – С. 114–116.

   12. Станкевич С. Крамбе – нова перспективна олiйна культура для України / С. Станкевич // Пропозицiя. – 2019. – № 2. – С. 48–50.

До уваги науковців!

Публікації вчених ХНАУ ім. В.В. Докучаєва

ІІ квартал 2019 р. (з фондів Фундаментальної бібліотеки)

   1. Васильєва Ю. Стеблова нематода на злаках // TheUkrainianFarmer. – 2019. – № 6. – С. 110–111.

   2. Мiщенко В.С. Hедержавне пенсiйне страхування в Українi: реалiї та перспективи функцiонування / В.С. Мiщенко // Актуальнi проблеми розвитку облiку, аналiзу та фiнансiв в агропромисловому виробництвi : матерiали 2 Всеукр. наук.-практ. Iнтернет-конф. молодих учених, студ., аспiрантiв (Харкiв, 25 квiт. 2019 р.). – Харкiв : ХHАУ, 2019. – С. 207–210. – Бiблiогр. : 4 назви.

   3. Минко Я.Ю. Теоретичнi аспекти трансформацiї теорiї фiрми / Я.Ю. Минко, Г.Є. Бєсєдiна // Актуальнi проблеми розвитку облiку, аналiзу та фiнансiв в агропромисловому виробництвi : матерiали 2 Всеукр. наук.-практ. Iнтернет-конф. молодих учених, студ., аспiрантiв (Харкiв, 25 квiт. 2019 р.). – Харкiв : ХHАУ, 2019. – С. 388–390. – Бiблiогр. : 5 назв.

   4. Hежид Ю.С. Значення облiково-аналiтичного забезпечення в системi управлiння зайнятiстю / Ю.С. Hежид, С.I. Василiшин // Актуальнi проблеми розвитку облiку, аналiзу та фiнансiв в агропромисловому виробництвi : матерiали 2 Всеукр. наук.-практ. Iнтернет-конф. молодих учених, студ., аспiрантiв (Харкiв, 25 квiт. 2019 р.). – Харкiв : ХHАУ, 2019. – С. 109 111. – Бiблiогр. : 4 назви.

   5. Пахуча Е.В. Структурнi змiни зовнiшньої торгiвлi України аграрною продукцiєю / Е.В. Пахуча, Ю.Л. Фiлiмонов, Л.О. Лещенко // Ефективна економiка : [Електрон. журн.] / Днiпр. держ. аграр.-екон. ун-т. – Днiпро : ТОВ "ДКС-центр", 2019. – № 3. – Режим доступу : http:/www.economy.nayka.com.ua. (дата звернення 21.06.2019). – Назва з екрана.

   6. Проценко H.М. Iнформацiйнi технологiї : навч. посiб. / H.М. Проценко ; Харк. нац. аграр. ун-т iм. В.В. Докучаєва. – Харкiв, 2019. – 125 с.

   7. Чаговець О.В. О.В. Чаянов – видатний економiст-аграрник / О.В. Чаговець, Є.С. Корсун // Актуальнi проблеми розвитку облiку, аналiзу та фiнансiв в агропромисловому виробництвi : матерiали 2 Всеукр. наук.-практ. Iнтернет-конф. молодих учених, студ., аспiрантiв (Харкiв, 25 квiт. 2019 р.). – Харкiв : ХHАУ, 2019. – С. 411–413. – Бiблiогр. : 2 назви.

До уваги науковців!

Публікації вчених ХНАУ ім. В.В. Докучаєва

ІІІ квартал 2019 р. (з фондів Фундаментальної бібліотеки) 

1. Олійник О.В. Максимальна урожайність або прибутковість: пріоритети вибору в умовах інноваційного розвитку / О.В. Олійник, В.В. Макогон, С.В. Брік. – // Економіка АПК. – 2019. –  № 7. – С. 50–58.

2. Станкевич С. Захистити врожай від квіткоїда / С. Станкевич. – // The Ukrainian Farmer. – 2019. – № 7. – С. 38–40.

3. Станкевич С. Перспективи використання фітонцидів у захисті рослин / С. Станкевич, І. Броун // Пропозиція. – 2019. – № 8. – С. 106–108.

4. Станкевич С. Чим зупинити блішок / С. Станкевич. – // The Ukrainian Farmer. – 2019. – № 7. – С. 32–34.

5. Туренко В. Нова хвороба на зернових культурах України / В. Туренко, С. Чоні // Майстерня аграрія. – 2019. – № 2. – С. 26–29.

6. Туренко В. Нова хвороба на зернових культурах України / В. Туренко // Пропозиція. – 2019. – № 7. – С. 8889.

 

Підготувала завідувач довідково-бібліографічного відділу О.І. Артюхова

 Категорія: Бібліотека

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.