Нове цінне видання у бібліотеці!

Автор: bibliograf от 16-12-2019, 10:37, переглянуло: 644

 

НОВЕ ЦІННЕ ВИДАННЯ У БІБЛІОТЕЦІ!

Нове цінне видання у бібліотеці!
Йосип Миколайович Берко

   У грудні до фонду Фундаментальної бібліотеки ХНАУ ім. В.В. Докучаєва надійшло нове цінне видання Йосипа Берка «Світ рослин у мистецтві та поезії Тараса Шевченка». Книгу в дар нашій книгозбірні надіслав зі Львова сам автор Й.М. Берко.

   Берко Йосип Миколайович (10 жовтня 1938 р., с. Дрогоїв, Перемишльський повіт, Польща) – доктор біологічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, дійсний член Наукового товариства імені Шевченка, почесний член Українського ботанічного товариства. Обійнявши в Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького в перші роки утвердження й розбудови незалежної Держави Україна посаду проректора з виховної роботи (1994–2003), Й.М. Берко вважав першочерговим своїм завданням проведення якісної перебудови організації та змісту виховного процесу, спрямованого на виховання у студентів – майбутніх спеціалістів аграрного профілю, поруч з набуттям ними фундаментальних фахових знань, глибокого патріотизму до своєї Батьківщини України, готовності до її захисту, усвідомлення своєї ідентичності й національної гідності, розширення світогляду, всебічного духовного й культурного збагачення.

   За матеріалами проведених досліджень Йосипом Миколайовичем написано й підготовлено до друку монографію «Світ рослин у творчості Тараса Шевченка», яка посіла чільне місце у колекції цінних видань Фундаментальної бібліотеки ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

Нове цінне видання у бібліотеці!

   На підставі вивчення творів чотирьохтомної «Мистецької спадщини» (Вид-во АН УРСР, 1961—1964 рр.) та «Кобзаря» (ВЦ «Просвіта», 2003 р.) Тараса Шевченка встановлено їхнє співвідношення за наявністю або відсутністю ужитих у них автором назв рослин, з'ясовано функціональну роль образу кожної з рослин відповідної назви в системі зображально-виражальних засобів мистецьких і поетичних творів, а також у розкритті їхньої ідейної спрямованості та емоційного сприйняття. Проведено різноаспектний аналіз рослин різних назв поетичних творів, здійснено порівняльний виклад характерних особливостей їхніх образів за номінативним та тропеїчним значенням, зокрема, у складі тропів порівняння, символ, уособлення, алегорія та іронія. Стверджується, що Тарас Шевченко володів достатніми знаннями про вживані в його творах рослини 62 назв, підставою чого слугують їхні об’єктивні образи у творах, що створені згідно з врахуванням ботанічних, біологічних, екологічних, господарських особливостей та географії поширення кожної рослини в межах України та на теренах далеких від неї країв.

Нове цінне видання у бібліотеці!
Нове цінне видання у бібліотеці!

   Із передмови: «З Тарасом Шевченком я іду по життю з часу свого національного самоусвідомлення. У шкільні роки, коли я жив у сільській батьківській хаті, Шевченко з портрета, що висів на її головній стіні, дивився на мене, і я розумів, чому він там висить і що для мене та моїх рідних він означає».

   Цитата з тексту: «Дивовижною була любов Тараса Шевченка до природи та її живого феномена – розмаїтого рослинного світу. Любив він їх із якимсь безмежним благоговінням і водночас напрочуд надто природно. За зелену барву, що так повсюдно на всіх земних континентах є властивою рослинам, називав він їх , як не дивно, не пафосно, не величаво, а звичайним, майже побутовим, одним словом – «зеленню». Однак, не лише так здається на перший погляд. У розумінні Шевченка слово це за своїм значенням є незвичайним. У ньому відображено глибокий космічний смисл світу рослин. Адже зелень – це «жива ошатна риза матері природи, що посміхається».

   Із післямови: «Чільна роль у здійсненні цього творчого задуму в поетиці Шевченка належить системі тропеїчних образів рослин, створених із використанням тропів порівняння, символ, уособлення, алегорія та іронія з елементами сарказму та сатири, з допомогою яких поетом дано своє бачення відомих подій та осіб в історії українського народу, сучасного йому життя покріпачених селян в умовах панування російського царизму в Україні, пророцтва настання в ній у прийдешньому для всіх її громадян вільного і щасливого суспільного ладу».

   Цікаве ілюстроване видання «Світ рослин у мистецтві та поезії Тараса Шевченка» – справжня перлина українського книгодрукування 2019 року. Буде корисним мистецтвознавцям, літературознавцям і всім шанувальникам творчості геніального сина нашого народу Тараса Шевченка.

   Ознайомитися з книгою Йосипа Берка запрошуємо до залу рідкісних і цінних видань (читальний зал № 4).

Ірина Жидких, головний бібліографКатегорія: Бібліотека

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.