Харків у ретроспективних виданнях

Автор: bibliograf от 23-12-2019, 13:03, переглянуло: 761

 

     

«ХАРКІВ У РЕТРОСПЕКТИВНИХ ВИДАННЯХ»

 Віртуальна виставка 

   У грудні 2019 р. виповнюється 100 років із того часу, як Харків став першою столицею. Перша столиця України – радянське означення Харкова, пов’язане з тим, що із 1919 до 1934 рр. місто було столицею радянської України. У 1919 р. проголошено Українську Соціалістичну Радянську Республіку (УСРР). На противагу Києву, який був столицею УНР, столицею УСРР став Харків. У 1934 р. столицю перенесено до Києва, однак у Харкові продовжували діяти деякі міністерства (наркомати).

   У часи Другої світової війни, під час другого звільнення Харкова від німецьких військ, із 16 лютого до 10 березня 1943 р. місто тимчасово (до звільнення від німців Києва) знову виконувало столичні функції. До Харкова повернулися державні органи УРСР. Однак після того, як 10 березня 1943 р. німецькі війська знову зайняли місто, центральні органи влади терміново евакуйовані.

   Розумний і промисловий Харків... Мізки і руки України... Побувши кілька років першою столицею радянської України, Харків віддав цей «пафос» Києву і почав займатися справою: виробляти продукти і вчити студентів. Це виключно чисте і доглянуте місто. Широкі вулиці й проспекти, і такі ж просторі тротуари. У Харкові виробляють усе: бісквіти, мівіну, велосипеди, підшипники... і правильне мислення. Саме харківським конструкторським бюро створено легендарний танк Т-34.

   Харків навчає всьому. Такої кількості закладів вищої освіти та науково-дослідних інститутів немає ніде. У Харкові вчиться весь світ, усі народи, усі нації.

   Харковом можна гуляти днями. Тут і найбільша площа в Європі, і перший хмарочос України, собори і театри, фонтани і єдиний в світі пам’ятник Гоголю, пораненому кулею в плече (під час Другої світової війни в бюст Гоголя потрапила куля, яка пробила плече і руку бюста. При реставрації скверу на площі Поезії влітку 2009 р. вирішено залишити пошкодження пам’ятника недоторканими – для історії). Якщо втомився, то можна відпочити в одному з парків. А якщо ти зголоднів, то кількість «смачних» ресторанів не поступається столичним, одеським і львівським.

   Харків’яни дуже привітні і вміють пригощати. Навіть місце побачень у Харкові – традиційне, під «градусником». Окреме місце на карті Харкова займає ринок «Барабашова». Тут можна купити все.

   До 100-річчя від того часу, як Харків став першої столицею України, ми підготували віртуальну виставку, у якій наше славетне місто предстане на сторінках рідкісних і цінних видань, що зберігаються у Фундаментальній бібліотеці ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

   У стародрукованому виданні Й. Гакмана «Пространное Землеописание Российского Государства» (1787) знаходимо цікаві відомості про Харків кінця XVIII ст. У параграфі 75 розповідається про «Харьковское Наместничество» і представлено цінну інформацію для краєзнавчої колекції.

Харків у ретроспективних виданнях

1. Гакман И.Ф. Пространное Землеописание Российского Государства, изданное в пользу учащихся по Высочайшему повелению Царствующей Императрицы Екатерины Второй / [И.Ф. Гакман]. – Санкт-Петербург : [тип. Брейткопфа], 1787. – [8], 420 с.

Із 75 параграфа: «Оно окружено наместничествами Курским, Воронежским, Екатеринославским, Киевским, Черниговским и Новгородским Сиверским; лежит по Донцу, Ворскле и Пелу. Ровная здесь земля для хлебопашества и скотоводства весьма удобна, но лесом недостаточна. Однако по Донцу растет много дубу, который по сей реке и Дону отправляется в Черное море для корабельного строения. По некоторым местам разводят табак, а по другим находятся селитряные заводы. Число жителей простирается до 782, 800 душ. Герб Харьковский представляет в зеленом поле положенные крестообразно рог изобилия, с наъходящимися в нем плодами и цветами, и кадуцею или Меркуриев жезл. В нем 15 уездов и следующие уездные города...».

   Далі розглянемо деякі «експонати» з колекції цінних видань, у яких змістовно описано історію, географію, етнографію дореволюційного і радянського Харкова та Харківської губернії (згодом області).

   Перше видання – це двотомна монографія Д.І. Багалія та Д.П. Міллера «История города Харькова за 250 лет его существования (с 1655-го по 1905-й год)» .

   Ця історична монографія з фундаментальної історії Харкова за 250 років – унікальне явище в історичній літературі. Як зазначав Д.І. Багалій: «Мы стремились написать такую историю Харькова, какой не имел ни один из городов Украины и России». У книзі описано історію матеріальної та духовної культури, побуту і звичаїв. На основі архівних документів і статистичних даних викладено історію міського самоврядування, перетворення Харкова на великий економічний центр, надано вичерпні відомості про розвиток освіти, науки, літератури, журналістики, театру, мистецтва, промисловості, ремесел і торгівлі. На написання книги пішло майже 10 років, яка вийшла в світ у двох томах-фоліантах (1-й т. – 1905 р., 2-й – 1912 р.).

Харків у ретроспективних виданнях

2. Багалей Д.И. История города Харькова за 250 лет его существования (с 1655-го по 1905-й год) : ист. моногр. : в 2 т. / Д.И. Багалей, Д.П. Миллер ; изд. Харьк. гор. обществ. управления. – Т. 1–2.

     Т. 1 : (XVII – XVIII вв.). – Харьков : Пар. тип. и литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1905. – [2], II, 568 с. : ил.

     Т. 2 : (XIX-й и начало XX-го в.). – Харьков : тип. Литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1912. – [2], IV, 973 с.

Харків у ретроспективних виданнях

3. Багалій Д.І. Історія Слобідської України / Д.І. Багалій. – Харьков : Вид-во «Союз» Хаpьків. Кpедит. Союзу Коопеpативів, 1918. – 308 с., 71 мал., 2 карти. – (Культурно-Історична Бібліотека / під ред. Д.І. Багалія).

Із передмови: «Нарід завжди творить свою історію і державний устрій, і його національні форми. І про се треба добре пам’ятати, бо усяка иньша ненародня історія буде однобока. Що до історії України, то вона у основі своій завжди була народньою».

   4. Довженко Е.Б. Словарь исчезнувших названий / Е.Б. Довженко. – Харьков : Майдан, 2010. – Вып. 1 : Харьков. Исторический центр. Нагорная часть. – 136 с. : ил.

   350-річну історію Харкова відображено у назвах його вулиць, провулків, майданів. Початкових серед них залишилося небагато. Перейменуванням немає числа. До першого випуску Словника ввійшли зниклі назви Історичного центру та Нагірного району. 

   5. Дяченко М.Т. З історії харківських вулиць і площ / М.Т. Дяченко. – Харків : Харк. кн. вид-во, 1961. – 212 с. : іл.

Книга розповідає про історію 44 головних вулиць і площ міста.

   6. Живописная Россия : отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении : [в 20 кн.] / под общ. ред. П.П. Семенова. – Санкт-Петербург ; Москва : изд. Товарищества М.О. Вольф, 1897. – Т. 5, ч. 1 : Полтавская, Черниговская, Волынская, Подольская, Харьковская и Киевская губернии. – С. 295–314.

   П’ятий том унікального «розкішного» видання «Живописная Россия» знайомить читачів з Україною кінця ХІХ ст. Починаєш читати книгу з географії, а вона написана такою живою, колоритною мовою, що сам ніби поринаєш у давні часи, бачиш торгівельний купецький Харків, вулиці, будинки, численні невеличкі магазинчики…

   Цитата з книги: «В настоящее время [1897] Харьков принадлежит к числу самых больших городов России. Город носит попреимуществу торговый характер. Улицы заставлены вывесками всевозможных магазинов и лавок, в которых продается как разнообразное сырье, представляющее продукты местной деятельности края, начиная с каменного угля и кончая хлебным зерном, так и разнообразнейшие мануфактурные произведения – изделия местных фабрик и заводов или привозные из разных мануфактурных центров России. Повсюду попадаются склады и «депо» каменного угля всевозможных сортов, алебастра, шерсти, сельскохозяйственных машин и т.д. Улицы кишат торговым людом: тут и старозаветные Титы Титычи (редкость), и господа коммерсанты новейшей формации (чаще всего), и юркие сыны Израиля во всевозможных видах – от  цилиндров, пенснэ и портфелей до ермолки и пейсов включительно. Над городом стоит говор, шум, гомон. Человеку, побывавшему в более важных центрах, как Одесса или Петербург, харьковская суетня и толкотня не покажутся чем-нибудь поразительными; но на степняков, попавших в Харьков из уездной или хотя бы и губернской глуши, харьковская жизнь производит чрезвычайно сильное впечатление. И потому не мудрено, что в представлениях обитателей всего юго-востока России Харьков стоит рядом со столицами».

   7. Історія міста Харкова ХХ століття / [О.Н. Ярмиш, С.І. Посохов, А.І. Епштейн та ін.] – Харків : Фоліо ; Золоті сторінки, 2004. – 686 с. : іл., фото. – (Присвячується 350-річчю міста Харкова).

   Книга є своєрідним продовженням «Истории…» Д.І. Багалія та К.П. Міллера. Монографія вийшла в світ у видавництві «Фоліо» до 350-річчя Харкова. До редакційної групи ввійшли близько 30 провідних істориків і вчених вищої школи Харкова. Історія міста – його політичне, економічне та культурне життя – спирається на архівні матеріали, ілюстрована фотографіями різних років. Зміст книги розподілено на періоди: початок сторіччя (1900–1916); революційно-довоєнний період (1917–1941); війна (1941–1945); відбудова (1945–1955); розвиток міста (1955–1990); сучасна історія (1991–2004).

   8. Кеворкян К. Первая Столица / К. Кеворкян. – Харьков, 1996. – 160 с.

   Від автора: ««Первая столица» – это цикл программ об истории и культуре Харькова. За три года существования телепередачи накопилось огромное количество сценариев, в которых отражены различные этапы жизни нашего города – от его основания до событий второй мировой войны. В книге сценарии программ насколько можно адаптированы для чтения».

Харків у ретроспективних виданнях

9. Природа и население Слободской Украйны. Харьковская губерния. Пособие по родиноведению / сост. при участии: А.С. Федеровского, Д.К. Педаева, В.Г. Аверина, В.И. Талиева, Н.Ф. Сумцова [и др.]. – Харьков : Изд-во «Союз» Харьк. Кредит. Союза Кооперативов, 1918. – 335, [1] с., 1 карта. – (Естественно-Историческая библиотека / под ред. В.И. Талиева).

Із передмови: «Настоящая книга не есть научное исследование. Составители ее стремились быть понятными для каждого, кто имеет подготовку хотя бы за двухклассную сельскую школу».

   У виданні можна знайти таку інформацію: Географический очерк Харьковской губ. / прив.-доц. А.С. Федоровский; Климат / Д.К. Педаев; Геология / прив.-доцент А.С. Федоровский; Очерк растительности / проф. В.И. Талиев; Животный мир / В.Г. Аверин; Почвы / проф. В.И. Талиев; История края / прав.-доц. А.С. Федоровский, В.А. Барвинский; Этнографический очерк / проф. Н.Ф. Сумцов; Харьковская губ. в экономическом и культурном отношениях / И.В. Емельянов; Важнейшие города, селения и достопримечательности Харьковский губ. / проф. В.И. Талиев; Экскурсионные маршруты по Харьковской губ. / проф. В.И. Талиев.

   Один розділ написано викладачем нашого вишу – професором, завідувачем кафедри зоології В.Г. Авєріним.

Харків у ретроспективних виданнях

10. Сумцов М.Ф. Слобожане : іст.-етногр. розвідка / М.Ф. Сумцов. – Харків : Вид-во «Союз» Хаpьків. Кpедит. Союзу Коопеpативів, 1918. – 238, [2] с. : іл. – (Культурно-Історична Бібліотека / під ред. Д.І. Багалія).

Дослідження відомого українського фольклориста, етнографа, літературознавця та громадського діяча Миколи Федоровича Сумцова (1854–1922) присвячене Слобожанщині і є своєрідним підсумком його багаторічної плідної роботи з історико-географічного вивчення Слобідської України. Це дослідження – спроба вченого першим зробити історичний огляд життя слобожан, починаючи з їхнього походження і закінчуючи розвитком культури, обрядами і звичаями.

   У рідкісному та цінному фонді нашої бібліотеки виділено колекцію факсимільних і репринтних видань. Серед них зберігаються репринтні книги про старовинні часи Харкова, які вийшли в світ у видавництві «САГА». Харківське видавництво створено у 2006 р. За цей час випущено понад 70 найменувань книг з історії, культурології, етнографії, довідкової літератури, зокрема краєзнавчого характеру. Видання унікальні своєю інформативністю, особливим історичним колоритом, тому можуть зацікавити не лише професійних істориків, етнографів, але й допитливих читачів. Ось деякі із них:

Харків у ретроспективних виданнях

11. Альбом старинных планов г. Харькова, снимков его видов и портретов его деятелей. – Репринт. изд. – Харьков, 1993. – Приложение к т. 2 «Истории города Харькова».

Надруковано за виданням: Альбом старинных планов г. Харькова, снимков его видов и портретов его деятелей / изд. Харьк. Гор. Обществ. Управления. – Харьков : тип. и литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1912. – Прил. ко 2-му тому «Истории города Харькова», сост. Д.И. Багалеем и Д.П. Миллером. – 30 табл.

Харків у ретроспективних виданнях

12. Гусев А.Н. Харьков, его прошлое и настоящее в рисунках и описаниях : ист.-справ. путеводитель / А.Н. Гусев. – Репринт. изд. – Харьков : САГА, 2008. – 274 с. : ил. – («По старому Харькову (Путеводители и справочники)»).

Надруковано за виданням: Харьков, его прошлое и настоящее в рисунках и описаниях с приложением снимков, воспроизведенных с редких картин, акварелей, гравюр, фотографий с натуры, чертежей, планов города 1768 г. и новейшего : ист.-справ. путеводитель / собрал и изд. А.Н. Гусев. – Харьков : тип. А. Дарре, 1902. – Предм. указ. рус., фр.

Путеводитель содержит исторический очерк и описание г. Харькова на 1902 г., включая список улиц и 109 фотографий наиболее примечательных зданий и видов города. Это один из наиболее ценных трудов, которые могли бы лечь в основу любого исторического издания, или справочника по современному Харькову. Книга посвящена XII Археологическому съезду, который стал знаковым событием в научной и культурной жизни Харьковской губернии.

Харків у ретроспективних виданнях

13. Лукомский Г.К. Старинные усадьбы Харьковской губернии / Г.К. Лукомский. – 2-е переизд. – Харьков : САГА, 2007. – 348 с. : ил., фото.

Надруковано за виданням: Лукомский Г.К. Старинные усадьбы Харьковской губернии / Г.К. Лукомский ; ил. Н.В. Клейнмихель, Г.К. Лукомского. – Петроград : изд. Н.В. Клейнмихель, 1917. – Ч. 1 : Уезды Ахтырский, Богодуховский, Валковский, Волчанский, Сумский, Харьковский.

 Издано в пользу сгоревшей церкви в с. Лютовке.

 Із передмови до репринтного видання: «Світ, який ми втратили» – саме цю відому фразу англійського соціального історика Пітера Леслета хотілось би взяти як стислу характеристику чудової книжки Г.К. Лукомського та М.В. Клейнміхеля «Старинные усадьбы Харьковской губернии», що була надрукована в буремному Петрограді 1917 р. Мова в даній книжці йде лише про частину «втраченого світу»…– про побут провінційних дворянських садиб ХVIII–XIX ст.». На с. 57–59 описано історію володарів маєтку Рогань – родин Кантемирів, Пассеків, князів Шаховських.

Харків у ретроспективних виданнях

14. Россия. Полное географическое описание нашего Отечества : настольная и дорожная книга для русских людей / под ред. В.П. Семенова ; под общ. руководством П.П. Семенова, В.И. Ламанского. – Санкт-Петербург : изд. А.Ф. Девриена, 1903. – Т. 7 : Малороссия / сост. : Б.Г. Карпов, А.Я. Пора-Леонович, Ф.А. Виноградов, Я.Ф. Старовский, Е.К. Замысловская, В.В. Морачевский, И.М. Малышева. – 517, [1] с., 100 политипажей, 40 диаграмм, 1 большая справочная и 10 малых карт. – (Репринтное воспроизв. изд. – Харьков : САГА, 2008. – 552 с.)

   Багатотомне видання «Россия» характеризується енциклопедичністю охоплення матеріалу. Сьомий, український, том представляє знання того часу про нашу батьківщину в галузі географії, геології, історії, етнографії та інших наук. Видання супроводжується цікавими фотографіями. Більшість глав мають господарсько-економічний контекст, а інформацію про залізничний транспорт виділено в окремий розділ. Залізниця в цій книзі є путівником, який знайомить нас з населеними пунктами України.

   Мандруючи сторінками книги, на с. 251 знаходимо опис станції Рогань: «В 15 верстах от упомянутой станции [Харьков Товарный] железный путь достигает станции Рогань, получившей название от реки и села, при которых она находится. Село имеет до 1000 жителей, волостное правление и лавки, а станция грузит около 80 тыс. пудов и разгружает до 300 тыс. пудов, преимущественно каменного угля.

   В 2 верстах от станции существует фабрика оберточной бумаги Цетлина, а в 2.5 верстах к северо-востоку расположено имение Роганское Гельфериха-Саде, крупного фабриканта земледельческих машин и орудий; в хозяйстве производится значительная торговля продуктами свиневодства. В имении существует также паровой молочный и сыроваренный завод для переработки молока, получаемого от 200 дойных коров. В эпоху освобождения крестьян Рогань принадлежала Помп. Вас. Пасеку, владевшему здесь 1800 дес. земли. Пасеки принадлежали к древнему дворянскому роду, вышедшему из Чехии и поселившемуся сначала в Смоленской области, а потом в Малороссии, где Богдан Пасек был судьею малороссийского генерального суда, а затем воеводою в Белгороде».

Харків у ретроспективних виданнях

15. Статистический справочник по Харьковской губернии. – Репринт. изд. – Харьков : САГА, 2007. – 232 с. – («По старому Харькову (Путеводители и справочники)»).

Надруковано за виданням: Статистический Справочник по Харьковской губернии / сост. : [С. Жилкин, Н.П. Гвоздев, М.И. Поликсенов] ; Харьк. Губерн. Земск. Управа. – 2-е изд. – Харьков : Т-во «Печатня С.П. Яковлева», 1914. – XVII, [9], 179 с.

   Статистический справочник принадлежит к итоговым публикациям Харьковской губернской земской управы. Второе издание справочника было напечатано в 1914 г., в конце целой эпохи существования Российской империи и в преддверии длительных лет разрушительных войн и революций. В книге характеризуются особенности естественной среды, территория, население, землевладение, сельское хозяйство, промышленность, транспорт, деятельность учреждений связи, мелкого кредита, земств Харьковской губернии. Точность и разнообразие зафиксированных фактов делают справочник ценным источником для исследований не только в области истории, но и в сферах социологии, экономики, демографии, географии, геологии, климатологии и др. наук.

   16. Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. Облрада, Харків. Облдержадмін ; редкол.: С.І. Посохов, К.В. Астахова, С.М. Куделко [та ін.]. – Харків : Золоті сторінки, 2014. – 440 с. : іл., фото.

   Енциклопедичний словник «Харківщина» є першим такого роду виданням, в якому читачеві комплексно представлено інформацію про природні об’єкти, підприємства, установи та організації Харківської області, про відомих історичних осіб, чиї життя та діяльність були пов’язані з цим регіоном, про події, які відбувалися на цій території, пам’ятники та пам’ятні місця, промислові вироби та наукові винаходи, які уславили Харківщину тощо. Статті охоплюють усі сфери життя та дозволяють простежити розвиток краю за значний проміжок часу (від давнини до сьогодення), побачити специфіку певних історичних етапів, визначити досягнення та пріоритети харків’ян, замислитися про минуле та майбутнє Харківщини як невід’ємної складової України.

   17. Харьков. Путеводитель для туристов и экскурсантов. – Репринт. изд. – Харьков : САГА, 2007. – 178 с.

   Надруковано за виданням: Харьков. Путеводитель для туристов и экскурсантов / Харьк. О-во Любителей Природы. – 3-е изд. – Харьков : изд. И.М. Аничкина, 1915. – 178 с. : ил.

   18. Щелков К.П. Историческая хронология Харьковской губернии / сост. К.П. Щелков ; изд. протоиерея Иоанна Чижевского. – Репринт. изд. – Харьков : САГА, 2007. – 378 с. – (Харьковская историческая библиотека).

   Надруковано за виданням: Историческая хронология Харьковской губернии [XII–XVI вв.] / сост. К.П. Щелков. – Харьков : в Унив. Тип., 1882. – VI, [2], 365, [3] с. – (Прил. к «Харьковским Епархиальным Ведомостям» 1882 г.).

   Праця К.П. Щелкова до сьогодні залишається найоб’ємнішим переліком подій історії нашого краю. Ретельність систематизації матеріалу в хронологічній послідовності, наявність посилань і алфавітного покажчика ро книгу цінним довідковим виданням і для читача початку ХХІ-го століття.

   __________________________________

   У читальному залі № 4 протягом грудня експонується книжкова виставка «Харків у ретроспективних виданнях», на якій користувачі мають змогу побачити книги, про які йшла мова на віртуальній виставці.

Запрошуємо до ознайомлення!

Завідувач сектора рідкісних і цінних видань О.Д. Кандаурова;

головний бібліограф І.П. ЖидкихКатегорія: Бібліотека

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.