До уваги науковців!

Автор: bibliograf от 7-09-2020, 07:14, переглянуло: 207

 

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

Фундаментальна бібліотека


ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИЦТВА З  ПИТАНЬ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

(за матеріалами публікацій в періодиці з фондів ФБ ХНАУ ім. В. В. Докучаєва)

2020 р.

1. Берегова Г. Актуальність формування культури мовлення в аграрних  закладах вищої освіти / Г. Берегова // Вища школа. – 2020. – № 3. – С. 35–44.

   У статті запропоновано поетапну методичну систему, що визначає зміст, оптимальні методи і раціональні прийоми та засоби формування культури мовлення студентів аграрного закладу вищої освіти в діалектних умовах. Встановлено, що потребу у формуванні культури мовлення студентів-аграрників має задовольнити цілеспрямована спільна й систематична діяльність викладачів усіх навчальних дисциплін аграрного закладу освіти у напрямі вироблення мовленнєвих умінь і навичок майбутніх фахівців. Новизну дослідження становить застосування у на­вчальному процесі інтерактивних імітаційних методів, що дають змогу усувати недоліки діалектного характеру з мовлення студентів безпосередньо під час спілкування. 

2. Відтепер усі студенти укладатимуть договори з вишами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://osvita.ua/vnz/75939/. – Назва з екрана. – Дата доступу 25.08.2020.

   Кабінет Міністрів затвердив Типові форми договорів про надання освітніх послуг у закладах вищої та фахової передвищої освіти. Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 19 серпня.

   Договори про надання освітніх послуг мають укладатись між закладами освіти та студентами, які здобуватимуть освіту, як за контрактною формою навчання, так і на бюджеті.

3. Виші самі визначать, як і коли починати освітній процес [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://osvita.ua/vnz/75375/. – Назва з екрана. – Дата доступу 03.08.2020.

   У разі сприятливої ситуації МОН рекомендує розпочати 2020/21 навчальний рік за наступним розкладом:

- для студентів 1 курсу, які в цьому році вступають на навчання до закладів вищої освіти у період з 1 по 15 вересня 2020 року;

- для студентів старших курсів, починаючи з другого, з 1 вересня 2020 року;

- для студентів-магістрів першого року навчання – у період з 11 по 15 вересня 2020 року.

4. Закладам освіти доручили надати дані про оренду об'єктів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://osvita.ua/vnz/75373/. – Назва з екрана. – Дата доступу 30.07. 2020.

   Міністерство освіти і науки доручило керівникам закладів освіти, підприємств, установ, організацій, що перебувають у сфері управління відомства, надати інформацію про об'єкти щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду.

5. Коритник Л.П. Ключові підходи до запровадження нового механізму фінансування науки / Л.П. Коритник // Фінанси України. – 2020. – № 5. – С .85–94.

   Стаття присвячена дослідженню ключових підходів до створення сучасного механізму фінансування науки в Україні на основі інформації про реальну вартість наукових досліджень і розробок (НДР). Обґрунтовано, що собівартість, як індикатор обсягів, напрямів і якості використання бюджетних коштів, повинна стати конститутивним показником для визначення величини державного фінансування та встановлення договірної ціни на проведення НДР. Показано, що для реалізації державної політики щодо активізації вітчизняної наукової та науково-технічної діяльності й інтеграції в Європейський дослідницький простір потрібно узгодити підходи до механізмів фінансування та виробити уніфіковані нормативно-правові засади планування, обліку витрат на виконання НДР та калькулювання їхньої собівартості. Окреслено ключові напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення, котрі повинні бути враховані в новій профільній постанові. Це сприятиме формуванню уніфікованих принципів визначення вартості НДР задля створення нового механізму фінансування науки та управління державними фінансами.

6. Мельник Р. Про академічну доброчесність та небезпеки у боротьбі за неї / Р. Мельник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://osvita.ua/vnz/74950/. – Назва з екрана. – Дата доступу 11.08.2020.

   Роман Мельник, завідувач кафедри адміністративного права КНУ Шевченка, доктор юридичних наук, професор,зазначає: «…боротьба з академічною недоброчесністю має стати одним з пріоритетних напрямів державної політики у сфері науки та освіти. Проте у такій боротьби на перше місце мають бути поставлені права, свободи та законні інтереси науковців, які з тих або інших причин можуть бути «втягнуті» у плагіатні скандали. Очевидно, що як науковцям, так і державі у цій сфері потрібні прозорі, чіткі і зрозумілі процедури, адже без цього вчені зневіряться у державі, а держава, як наслідок, втратить свій науковий потенціал».

7. МОЗ затвердив новий COVID-протокол для закладів освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://osvita.ua/news/76061/. Назва з екрана. – Дата доступу 31.08.2020.

   Міністерством охорони здоров’я затверджений новий перелік протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19) гідно з документом, відповідальність за організацію та виконання протиепідемічних заходів покладається на засновників та керівників закладу освіти, які мають забезпечити щоденний контроль за виконанням заходів, проведення відповідної роз'яснювальної роботи, розробку алгоритмів дій на випадок надзвичайної ситуації, недопущення до роботи персоналу, який потребує самоізоляції тощо.

   Допуск до роботи персоналу закладів освіти здійснюватиметься за умови використання засобів індивідуального захисту та після проведення термометрії безконтактним термометром.

8. Погребняк В. Система забезпечення якості вищої освіти / В. Погребняк, О. Дашковська // Вища школа. – 2020. – № 3. – С. 82–92.

   У статті досліджується система забезпечення якості вищої освіти, створення якої передбачає ст. 16 Закону України “Про вищу освіту”. Аналізуються процеси і механізми взаємодії окремих складових системи, підкреслюється важливість початку діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти як ключового фактору побудови завершеної Системи якості, організації її ефективного функціонування.

9. Харламов П. Зарплатний рейтинг вишів 2020 / П. Харламов // Вища школа. – 2020. – № 3. – С. 7–22.

   Складаючи наш традиційний, вже тринадцятий рейтинг вишів, ми поміти­ли, що ті компанії-роботодавці, яких ми опитували, не дуже щедрі на високі оцінки випускникам. І це цілком зрозуміло. В Україні все менше надають значення назві вишу і його диплому, а більше зважають на знання, які студент виніс з університету. И уміння, які до моменту отримання диплома він встиг накопичити. І саме за якістю знань навіть “брендові” виші, на жаль, суттєво відстають від запитів бізнесу.

10. Шелковая Н. Роздуми філософа про парадокси у сучасній вищій освіті в Україні / Н. Шелковая // Вища школа. – 2020. – № 2. – С. 73-84.

   У статті розглядається та аналізується парадоксальність сучасного світу, що поширюється на всі сфери життя соціуму, зокрема вищу освіту. Розглядаються лінгвістичні, методологічні, науково-педагогічні парадокси, парадокси ставлення до філософії та релігії у вищій школі. Виявляється головна, на погляд автора, причина всіх криз суспільства і кризи самої сучасної людини, зокрема процесів у освіті, що полягає в егоїзмі. Пропонуються шляхи подолання парадоксів у суспільстві та вищій школі, а також нова парадигма освіти та виховання.

Матеріал підготувала завідувачка довідково-бібліографічного відділу О.І. АртюховаКатегорія: Бібліотека

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.