Книжкова виставка до 205-річчя ХНАУ ім. В.В. Докучаєва

Автор: bibliograf от 22-02-2021, 15:45, переглянуло: 226

 

Книжкова виставка до 205-річчя ХНАУ ім. В.В. Докучаєва   

НАЗУСТРІЧ 205-РІЧЧЮ ВІД ЧАСУ ЗАСНУВАННЯ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА

Книжкова виставка із серії

"НАУКОВА СПАДЩИНА ВИКЛАДАЧІВ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА. АГРОНОМІЧНІ НАУКИ"

(харківський період)

Книжкова виставка до 205-річчя ХНАУ ім. В.В. Докучаєва

   У читальному залі агрономічних знань (№3) експонується книжкова виставка присвячена 205-річчю від часу заснування Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. На сторінках представлених книжок висвітлено минуле і сучасне аграрної науки, зокрема харківський період у житті нашого вишу (із 1914 р.). Серед колишніх викладачів і випускників найстарішого навчального закладу аграрного профілю багато постатей, наукові досягнення і відкриття яких є світовим і національним надбанням.

   Видатні діячі агрономічної науки і освіти, учені-рослинники, селекціонери, учені в галузі землеробства – фундатори наукового напрямку органічного поєднання глибоких наукових досліджень із навчальним процесом, а науки з виробництвом.

Книжкова виставка до 205-річчя ХНАУ ім. В.В. Докучаєва

   Професор М.А. Єгоров – видатний агрохімік, доктор с.-г. наук, педагог. В наукових працях учений з’ясував роль калію і магнію у зростанні і розвитку сільськогосподарських культур. Особливу увагу приділяв питанням дослідження добрив.

   Видатний учений-рослинник, академік АН УРСР, доктор с.-г. наук, професор М.М. Кулєшов – фундатор вітчизняного агрономічного насіннєзнавства і наукової школи рослинників-екологів. Зробив неоціненний внесок в екологію польових культур, особливо кукурудзи і пшениці.

   Професор Г.В. Пилипець – доктор с.-г. наук, доцент кафедри рослинництва ХСГІ ім. В.В. Докучаєва. Основним об’єктом науково-дослідницьких робіт він обрав культуру – цукровий буряк. Талант педагога розкрився на ниві підготовки висококваліфікованих фахівців сільського господарства.

   Доктор с.-г. наук, професор О.Д. Вітанов плідно працював над технологією виробництва овочевої продукції та насінництва. Ним розроблені спеціалізовані овочеві сівозміни, проведено дослідження з основ екологічно безпечної системи землеробства в овочівництві.

Книжкова виставка до 205-річчя ХНАУ ім. В.В. Докучаєва

   Відомий спеціаліст із теорії технології селекції і генетики рослин В.Г. Вольф у співавторстві з науковцями Інституту імені В.Я. Юр’єва створив три сорти соняшнику: Харківський – 100, Харківський – 50, Харківський – 101.

   Один із провідних учених України у галузі землеробства і рослинництва Ю.В Будьонний розробив і обґрунтував систему польових сівозмін, інтенсивні технології вирощування озимої пшениці, кукурудзи, соняшнику, а також раціональну систему застосування добрив у сівозмінах.

   Відомий учений, академік Міжнародної академії наук вищої школи професор Г.Ф. Наумов – провідний дослідник у галузі теоретичних і практичних питань алелопатичних відносин проростаючого насіння. Трудова діяльність науковця була пов’язана з ХСГІ ім. В.В. Докучаєва, у якому він пройшов шлях від асистента до професора; із 1969 р. очолив інститут.

Книжкова виставка до 205-річчя ХНАУ ім. В.В. Докучаєва

   Професор Б.П. Гур’єв – відомий селекціонер, доктор с.-г. наук, академік ВАСГНІЛ. Наукові дослідження вченого присвячено розробці теоретичних основ селекції кукурудзи на ранньостиглість.

   Видатний учений із селекції, насінництва та генетики, академік НААН, доктор с.-г. наук, професор В.В. Кириченко створив і очолив наукову школу із селекції і насінництва. За його участю створено гібриди соняшнику: Харківський – 49, Світоч. Погляд, Зустріч, Візит, Кий – національні стандарти.

   Професор М.А. Бобро – учений-рослинник, доктор с.-г. наук, член-кореспондент НААН України, почесний завідувач кафедри рослинництва ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. У центрі його наукового пошуку – біологія і технологія вирощування цукрових буряків. Наукові праці вченого з питань теорії і застосування регуляторів росту в буряківництві мають світове значення, автор багатьох агроприйомів підвищення продуктивності зернових і технічних культур.

Книжкова виставка до 205-річчя ХНАУ ім. В.В. Докучаєва
Книжкова виставка до 205-річчя ХНАУ ім. В.В. Докучаєва
Книжкова виставка до 205-річчя ХНАУ ім. В.В. Докучаєва
Книжкова виставка до 205-річчя ХНАУ ім. В.В. Докучаєва

Л. Івлєва, бібліотекарка;  

І. Жидких, головна бібліографиня Категорія: Бібліотека

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.