До уваги науковців нашого університету!

Автор: Dasha от 3-07-2017, 14:04, переглянуло: 2129

 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА

«БІБЛІОМЕТРИКА УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ»

 

http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php

 

 Система «Бібліометрика української науки» призначена для надання суспільству цілісної картини стану вітчизняного наукового середовища.

 Система це:

  • реєстр науковців України, які представили в мережі Інтернет консолідовану інформацію про свої публікації;
  • єдине вікно доступу до бібліометричних показників українських учених і колективів у провідних наукометричних системах;
  • інструментарій аналітичної обробки бібліометричних даних для одержання інформації щодо галузевої, відомчої та регіональної структури вітчизняної науки;
  • джерельна база для експертного оцінювання результативності діяльності вчених і дослідницьких колективів;
  • національна складова проекту Ranking of Scientists (Cybermetrics Lab). 

Інформаційні ресурси Системи формуються шляхом опрацювання:

  • створених науковцями на платформі Google Scholar бібліометричних профілів, які містять вивірену ними інформацію про результати публікаційної діяльності (ця платформа має найбільший обсяг проіндексованих наукових праць і є загальнодоступною);
  • бібліометричних показників систем Scopus, Web of Science, Ranking Web of Research Centers, Російський індекс наукового цитування.

 Оновлення інформації про значення індексів Гірша в бібліометричних профілях учених здійснюється щотижнево, значення інших показників актуалізуються щоквартально (індекс Гірша науковця дорівнює h, якщо він має h публікацій, кожна з яких цитується не менше h разів). 

Приклади бібліометричних профілів:

 «Бібліометрика української науки» функціонує в тестовому режимі. Її розвиток передбачає, насамперед, розширення інформаційно-ресурсної бази – повне охоплення наявних профілів і методичне сприяння їх створенню вченими та колективами, що дозволить одержати більш об’єктивну в статистичному плані картину стану науки в Україні. Другий напрям розвитку – започаткована в 2015 р. систематизація напрямів діяльності вчених за субкатегоріями Google Scholar (їх кількість близько 300), що має сприяти гармонізації структури вітчизняних і світових наукових спеціальностей. Пропонуємо науковцям уточнити субкатегорії, проставлені адміністраторами Системи.   Про проект читайте детальніше.


  Інформацію про свої бібліометричні портрети надсилайте на адресу bibliometrics@nbuv.gov.ua або за телефоном (044) 524-95-01.

 

 Інформаційно-аналітична система «Бібліометрика української науки» – наукометрична надбудова над розпорошеними в Google Scholar бібліометричними профілями суб’єктів і об’єктів вітчизняних документних комунікацій. Відображення результатів досліджень у вигляді таких профілів – звіт суспільству про результати наукової діяльності. Тому інтернет-активність ученого необхідно розглядати як невід’ємний елемент його професійної діяльності.

 

Інтернет-активність – обов’язок ученого!

 

До уваги науковців нашого університету!

Хочете з’явитися у інформаційно-аналітичній системі «Бібліометрика української науки? –

створіть профіль.

 

https://scholar.google.com.ua/intl/uk/scholar/citations.html

 Категорія: Бібліотека

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.