Система каталогів і картотек бібліотеки

   Зорієнтуватися у бібліотечному фонді користувачеві допоможе система каталогів і картотек, яка є своєрідним путівником фондами книгозбірні. Кожен каталог має своє цільове призначення, що дозволяє здійснювати пошук необхідної інформації відповідно до запитів користувачів.

   Бібліотечні каталоги і картотеки доповнюють один одного, розкривають склад і зміст бібліотечного фонду в різних аспектах. Каталоги і картотеки містять каталожні картки які містять основні дані про кожний наявний документ у бібліотеці. Каталоги і картотеки розрізняються за видами відображених документів, призначенням, охопленням фонду, способом групування та формою представлення інформації. До складу каталогів бібліотеки входять:

   

   ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ

   Електронний каталог є складовою частиною системи каталогів бібліотеки, одним із основних довідкових апаратів для розкриття змісту фонду з метою забезпечення інформаційних запитів користувачів і фахівців бібліотеки на документи за темами, проблемами, питаннями галузевого та міжгалузевого характеру.

   Електронний каталог (ЕК) – автоматизована бібліографічна база даних, яка включає елементи бібліографічного опису документу, інформаційно-пошукові мови (ключові слова, предметні рубрики, тощо), адресу зберігання документу (шифри). Наявність цих елементів дозволяє ЕК виконувати функції всіх видів каталогів: за призначенням – читацький, службовий; за способом групування – алфавітний, систематичний, предметний.

 Електронний каталог: http://library.lib.knau.kharkov.ua

   

   КАРТКОВІ КАТАЛОГИ

   Алфавітні і систематичні карткові каталоги відображають фонд бібліотеки за різними ознаками: структурою, цільовим призначенням, обсягом фонду, видами документів, що в них відображені. Каталоги, як інформаційно-пошукова система, виконують знаково-комунікативну, інформаційно-пошукову та педагогічну функції. Каталоги знаходяться у залі каталогів та в структурних підрозділах бібліотеки. Залежно від способу групування бібліографічних записів каталоги бібліотеки розділяються на два види: алфавітний і систематичний. 

   В алфавітному каталозі картки розставлено в алфавіті прізвищ авторів, колективних авторів або заголовків книг незалежно від їх змісту. За допомогою алфавітних каталогів можна дізнатися, чи є в бібліотеці певний документ та які твори певного автора є в її фонді. Алфавітні каталоги бувають читацькі та службові.

   Систематичний каталог розкриває зміст бібліотечного фонду та інформує про те, які видання з тієї чи іншої галузі знання, із того чи іншого питання є в бібліотеці. Найсуттєвішу допомогу в розшуку видань надає алфавітно-предметний покажчик (АПП). Він являє собою алфавітний перелік усіх понять, про які збирається література у систематичному каталозі і супроводжується вказівкою на індекси розділів, де міститься ця література.

 

   Перелік основних каталогів та картотек Фундаментальної бібліотеки (традиційних, електронних):

 • Алфавітний читацький каталог (зал каталогів)

 • Алфавітний службовий каталог (I поверх, кім. 9)

 • Алфавітний каталог зарубіжних видань (зал каталогів)

 • Алфавітний каталог дисертацій (I поверх, кім. 9)

 • Алфавітний каталог авторефератів (I поверх, кім. 9)

 • Алфавітні каталоги в структурних підрозділах бібліотеки (читальні зали, абонементи)

 • Систематичний читацький каталог (зал каталогів)

 • Систематичний каталог зарубіжних видань (зал каталогів)

 • Систематичний каталог дисертацій (I поверх, кім. 9)

 • Систематичні каталоги в структурних підрозділах бібліотеки (читальні зали)

 • БД "Електронний каталог" (Нові надходження. Дисертації. Ретроспективний фонд) (I поверх, кім. 8)

 • БД "Електронна картотека статей" (І поверх, кім. 6)

 • БД "Праці вчених агроуніверситету" (I поверх, кім. 6)

 • БД "Періодика" (І поверх, кім. 8)

 • БД "Рідкісні і цінні видання" (ІІ поверх, читальний зал № 4)

 • БД "Книгозабезпеченість" (І поверх, кім. 8)

 • Головна довідкова картотека статей (зал каталогів)

 • Картотека персоналій (зал каталогів, I поверх кім. 6, читальний зал № 4)

 • Картотека публікацій наукових праць вчених агроуніверситету (зал каталогів)

 • Картотеки колекцій рідкісних і цінних видань (читальний зал № 4)

 • Картотеки в структурних підрозділах бібліотеки (читальні зали, абонементи) 

 


Переглядів:  13966