Екологічна політика

ТЕМАТИЧНИЙ  СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ

 1. Андрєєва Н.М. Напрями вдосконалення організаційно-економічного механізму впровадження в Україні проектів використання вторинних ресурсів / Н.М. Андрєєва // Еколог. вісн. – 2013. – № 3 (78). – С. 14–15.
 2. Буркинський Б.В. “Зелений” вектор стратегічного планування розвитку України / Б.В. Буркинський // Еколог. вісн. – 2012. – № 3 (72). – С. 6–7.
 3. Васильківський Б. Чи може екологічна криза тривати протягом півстоліття без кризи екологічного права? / Б. Васильківський // Еколог. вісн. – 2013. – № 6 (81). – С. 22–24.
 4. Веклич О.О. Наукові результати ініціативи з розрахунку екологічно скоригованих макроекономічних показників розвитку України / О.О. Веклич, М.Ю. Шлапак // Еколог. вісн. – 2012. –        № 6 (75). – С. 9–11.
 5. “Врахування екологічної складової при формуванні регіональних стратегій, програм і планів” : круглий стіл (Івано-Франківськ, 28 трав. 2013 р.) // Еколог. вісн. – 2013. – № 3 (78). –     С. 10–11.
 6. Гамзіна О.М. Практика фіскального регулювання природокористування в Україні в контексті зарубіжного досвіду / О.М. Гамзіна // Еколог. вісн. – 2012. – № 3 (72). – С. 8–9.
 7. Гахович Н.Г. Організаційно-економічні важелі регулювання екологізації промислового виробництва / Н.Г. Гахович // Еколог. вісн. – 2013. – № 1 (76). – С. 4–5.
 8. Гахович Н.Г. Структурний чинник регулювання екологічних параметрів промислового виробництва / Н.Г. Гахович // Еколог. вісн. – 2013. – № 3 (78). – С. 12–13.
 9. Громадська оцінка екологічної політики в Україні за 2012 рік / [без авт.] // Еколог. вісн. – 2013. – № 1 (76). – С. 30–31.
 10. Громадський рух: проблеми та пошук нових шляхів розвитку. Створення Національної екологічної ради України / [без авт.] // Еколог. вісн. – 2012. – № 6 (75). – С. 12.
 11. Драган І.В. Формування регіональної системи управління у сфері природокористування на інноваційній основі / І.В. Драган // Еколог. вісн. – 2012. – № 1 (71). – С. 9–10.
 12. Дорош Й. Напрями удосконалення екологічної політики в галузі земельних відносин / Й. Дорош // Землевпорядний вісн. – 2012. –    № 2 (71). – С. 28–33.
 13. Екологічні аспекти видобування сланцевого газу в Україні: позиція громадськості // Еколог. вісн. – 2012. – № 4 (73). – С. 3.
 14. Звернення Національної екологічної ради України щодо формування національного процесу “Довкілля для України” // Еколог. вісн. – 2013. – № 2 (77). – С. 4–6.
 15. Курило В.І. Правове забезпечення збереження і використання генетичних ресурсів рослин через призму глобалізації проблеми біобезпеки / В.І. Курило, І.В. Гіренко, В.В. Курзова // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Сер.: Право / НУБіПУ. – К., 2012. –  Вип. 173, ч. 3.  – С. 97–115.
 16. Маковецька Ю.М. Стратегічні виміри проблеми твердих побутових відходів у контексті інвестиційних рішень сьогодення / Ю.М. Маковецька, В.С. Міщенко, Т.Л. Омельяненко // Еколог. вісн. – 2013. – № 4 (79). – С. 8–9.
 17. Олексієвець І.Л. Законодавче забезпечення формування галузі перероблення твердих побутових відходів в Україні /                          І.Л. Олексієвець // Еколог. вісн. – 2013. – № 5 (80). – С. 5–7.
 18. Позиція Всеукраїнської екологічної ліги щодо використання генетично модифікованих організмів в Україні // Еколог. вісн. – 2013. – № 6 (81). – С. 6–7.
 19. Позиція Всеукраїнської екологічної ліги щодо проекту оновлення Енергетичної стратегії України до 2030 року // Еколог. вісн. – 2012. – № 4 (73). – С. 4.
 20. Рассаднікова С.І. Політика формування екологічної інфраструктури в контексті впровадження “зеленої” економіки в Україні / С.І. Рассаднікова // Еколог. вісн. – 2012. – № 2 (71). –         С. 10–11.
 21. Степаненко А.В. Управління природними ресурсами і основні напрями відтворення природного середовища / А.В. Степаненко // Еколог. вісн. – 2012. – № 6 (75). – С. 7–9.
 22. Сотник І.М. Економічні механізми управління кліматичними змінами в Україні / І.М. Сотник, Ю.О. Мазін, М.О. Большунов / Еколог. вісн. – 2013. – № 4 (79). – С. 6–7.
 23. “Формування нової водної політики в Україні” : [засідання Національної екологічної ради України (Київ, 22 бер. 2013 р.)] // Еколог. вісн. – 2013. – № 2 (77). – С. 7–8.
 24. Фролова А.В. Умови та чинники забезпечення ефективної державної екологічної політики / А.В. Фролова // Еколог. вісн. – 2012. – № 5 (74). – С. 31–32.
 25. Шуліпенко В.Є. Україна у глобальному екологічному просторі: енергетичний аспект / В.Є. Шуліпенко // Еколог. вісн. – 2012. – № 5 (74). – С. 7–9.

Переглядів:  1100