Марютін Федір Миколайович

 

   Марютін Федір Миколайович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1969-2011 рр. / упоряд.: В.О. Ульянова, С.О. Довгалюк ; відп. ред.  В.О. Ульянова, комп'ютерний набір: Т.Л. Петриченко, Ю.В. Якушина. - Харків : ХНАУ, 2012. - 72 с.

   У виданні висвітлюються основні етапи життя, наукової та педагогічної діяльності кандидата біологічних наук, професора Марютіна Федора Миколайовича, коло наукових інтересів якого включає питання мікології, фітопатології, фітофармакології і загальних питань захисту сільськогосподарських культур від шкідливих організмів. До покажчика включено роботи за період із 1969 до 2011 рр.

   Інформація про праці надається у хронологічному порядку, що дає можливість простежити динаміку розвитку наукової та педагогічної творчості вченого. У межах року інформація розміщена за алфавітом назв документів. Документи подані мовою оригіналу, згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання", ДСТУ 3582-97 "Скорочення слів  в українській мові у бібліографічному  описіЗагальні вимоги  та правила"ГОСТ 7.12-93 "Библиографическая записьСокращения  слов  в русском языкеОбщие  требования  и правила"Видання призначене для науковців, керівників і спеціалістів агропромислового комплексу, викладачів і студентів ВНЗ.


Переглядів:  1608