Загальна інформація

ХАРКІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ОБЄДНАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ БІБЛІОТЕК

    Згідно з «Положенням про об’єднання сільськогосподарських бібліотек» (затвердженим рішенням Вченої ради ДНСГБ УААН від 09.12.2002 року, погодженим Міністерством аграрної політики України та Президентом УААН) у 2002 році в АР Крим та 24 областях України створено 25 територіальних об’єднань сільськогосподарських бібліотек, які очолюють 12 Головних бібліотек науково-дослідних установ УААН та 13 бібліотек вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики України.

   На основі Положення Головна бібліотека об’єднання виконує функції обласного методичного та координаційного центру для сільськогосподарських бібліотек свого регіону.                                            

До складу Харківського територіального обєднання сільськогосподарських бібліотек входять:

Бібліотеки вищих аграрних навчальних закладів IIIIV рівнів акредитації системи Міністерства освіти і науки:

Бібліотеки вищих навчальних закладів III рівнів акредитації системи Міністерства освіти і науки:

 Бібліотеки науково-дослідних інститутів системи Національної академії аграрних наук України:

4. Бібліотеки дослідних станцій:

Мета об’єднання:

   Забезпечення ефективного бібліотечно-інформаційного обслуговування фахівців аграрної галузі, узагальнення інформаційного потенціалу регіону на допомогу навчально-виховному, науково-педагогічному процесу розвитку аграрної науки, освіти, культури, виробництва.

Пріоритетні напрями діяльності об’єднання:

  • Забезпечення стратегії розвитку бібліотек ТО в нових умовах розвитку суспільства
  • Співробітництво та обмін досвідом інноваційної діяльності між бібліотеками-учасницями ТО та бібліотеками інших систем і відомств
  • Удосконалення системи безперервної професійної освіти та компетентності бібліотечних працівників
  • Вивчення, узагальнення та впровадження інноваційних напрямів роботи
  • Створення єдиної мережі сільськогосподарських бібліотек регіону

Роботу  територіального обєднання координує Рада, до складу якої входять:

 

   Голова:      Довгалюк С.О.    – директор ФБ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва

   Члени:      Ніколаєнко Н.М.  – директор НБ ХНТУСГ ім. П. Василенка

                      Свириденко Г.В.  – завідувач ІБЦ ХДЗВА

                      Вовк Д.М.  – завідувач ІБЦ Інституту експериментальної та клінічної  ветеринарної медицини УААН

                      Янголенко О.Ф.  – завідувач відділу технічної літератури ХОУНБ

 

 

 


Переглядів:  2484