Мирось Віталій Васильович

   Мирось Віталій Васильович: [до 70-річчя від дня народження] : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966-2011 рр. / упоряд.:  С.О. Довгалюк, В.О. Ульянова ; відп. ред. В.О. Ульянова ; комп'ютерний набір: Т.О. Петриченко, Ю.В. Якушина. - Харків : ХНАУ, 2011. - 44 с.

   Мирось Віталій Васильович - відомий вчений у галузі розведення та селекції сільськогосподарських тварин. До його основних здобутків відносяться: дослідження по визначенню впливу генетичних і паратипічних факторів на ефективність племінної оцінки видатних плідників; розробка і впровадження у виробництво селекційних програм розвитку м'ясного скотарства; розробка моделей селекції в гуртах худоби при різній дії селекційного тиску, обумовленої використанням у виробництві моноклональних тварин.

   В.В. Мирось є продовжувачем наукової школи відомого вченого-селекціонера, професора Ф.Ф. ЕйснераПідготувавши 15 кандидатів сільськогосподарських наук, В.В. Мирось створив власну наукову школу з питань селекції та технології виробництва основних видів сільськогосподарських тварин. За результатами досліджень опублікував більше 250 наукових робіт. Серед них книги і монографії, підручники, посібники, 5 авторських свідоцтв, 6 патентів, 15 методичних рекомендацій, зокрема рекомендації по розведенню худоби у зоні враження радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.


Переглядів:  1253