НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА - КАФЕДРА ВИРОБНИЧОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА АГРОБІЗНЕСУ

Автор: Intercom от 8-02-2016, 13:11, переглянуло: 1119

 

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА - КАФЕДРА ВИРОБНИЧОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА АГРОБІЗНЕСУ

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА


 КАФЕДРА ВИРОБНИЧОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА АГРОБІЗНЕСУ

    Історія Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва свідчить, що створення кафедри сільськогосподарського виробництва можна віднести до 1925 р., коли в Харківському інституті зернових культур кафедра економіки сільського господарства розділилась на дві самостійні кафедри: організації соціалістичних сільськогосподарських підприємств і економіки сільського господарства.

     Заново створену кафедру в цьому ВНЗ очолив спочатку професор С.Н. Тумановський (1925 – 1928 рр.), а потім професор Н.Н. Назаров (1929 – 1933 рр.).

     У 1934 р. в Харківському сільськогосподарському інституті на економічному факультеті випускають спеціалістів єдиного профілю – агрономів-економістів, а впіслвоєнний період – учених агрономів-економістів. У 1933 р. після об’єднання цих двох інститутів створено єдину кафедру економічного профілю – економіки і організації сільського господарства, першим завідувачем якої до 1959/60 навчального року був професор Л.М. Клецький, а після нього кафедру очолив заслужений діяч науки і техніки УРСР, доктор економічних наук, професор К.Г. Телешек.

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА - КАФЕДРА ВИРОБНИЧОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА АГРОБІЗНЕСУ

      Протягом 1959 – 1966 рр. діяльність кафедри була направлена на поліпшення навчально-методичної роботи і підготовку науково-педагогічних кадрів. Кафедра проводила велику наукову роботу щодо спеціалізації сільськогосподарських підприємств Донецької і Полтавської областей.

     З 1963 р. кафедра і створена при ній лабораторія економічних досліджень здійснювали розробку проблем спеціалізації, концентрації та інтенсифікації сільського господарства Харківської області. Використовуючи матеріали цих досліджень, успішно підготовили і захистили кандидатські дисертації близько 20 аспірантів.

     З 1965 р. кафедра і лабораторія економічних досліджень працювали над темою «Наукова організація праці і управління в соціалістичних сільськогосподарських підприємствах». Дослідження з цієї проблеми висвітлювалися в збірниках наукових праць, а також в матеріалах і тезах доповідей на міжвузівських конференціях з питань організації праці й управління в сільськогосподарських підприємствах. Започатковано спільну роботу ВНЗ і НДІ з цієї проблеми.

     У цей період колектив кафедри здійснював науково-виробничу допомогу колгоспам і радгоспам Лівобережної України в розробці річних виробничо-фінансових і п’ятирічних планів організаційно-господарського устрою, з питань нормування і впровадження господарського розрахунку та ін.

     До початку 1968/69 навчального року на економічному факультеті створено самостійну кафедру організації сільськогосподарського виробництва, яку спочатку очолив доцент А.І. Захаров. У 1970–1987 рр. кафедрою завідував доцент М.Ф. Соловйов.

     У 1986 р. зі складу кафедри організації сільськогосподарського виробництва було виділено групу викладачів, які читали новий курс «Управління в сільськогосподарських підприємствах», на базі якої створили кафедру управління в АПК, у теперішній час – кафедра менеджменту організацій.

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА - КАФЕДРА ВИРОБНИЧОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА АГРОБІЗНЕСУ

     Зараз на кафедрі виробничого менеджменту та агробізнесу працює 15 осіб. Серед професорів і викладачів – один доктор економічних наук, два професори, дев’ять доцентів, три старших викладачі, один асистент – кандидати економічних наук.

     На кафедрі викладають такі дисципліни: «Організація та нормування праці», «Операційний менеджмент», «Маркетинг аграрних підприємств», «Маркетинг», «Стратегія підприємства», «Організація виробництва та планування на підприємствах АПК», «Аграрний маркетинг», «Організація праці менеджера», «Управління змінами», «Управління проектами», «Бізнес-планування», «Маркетингові дослідження», «Управління конкурентоспроможністю підприємства», «Організація підприємницької діяльності та агробізнесу», «Організація біржової діяльності», «Організаційне проектування підприємства», «Організація виробництва», «Планування і контроль на підприємстві», «Організація агросервісу», «Підприємництво в аграрних формуваннях» та ін.


НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА - КАФЕДРА ВИРОБНИЧОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА АГРОБІЗНЕСУ

ЗАХАРОВ Анатолій Іванович,

кандидат економічних наук, доцент

(завідувач кафедри з дня її заснування –

з 01.09.1968 р. по 1972 р.)

 

     Закінчив Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва у 1952 р. за спеціальністю вчений агроном-рільник. Після закінчення інституту працював управляючим відділком каучукорадгоспу «Коротиш», головним агрономом, в.о. директора Первомайської МТС Валківського району. Потім перейшов на науково-дослідну та навчально-педагогічну роботу: з 1956 р. аспірант, асистент, в.о. доцента кафедри економіки сільського господарства Харківського сільськогосподарського інституту, з 1962 р. завідувач кафедри, декан економічного факультету Новосибірського СГІ, з 1968 р. завідувач кафедри організації виробництва в колгоспах і радгоспах нашого ВНЗ, з 1975 р. звільнений за станом здоров’я.

     У 1960 р. захистив кандидатську дисертацію, а з 1962 р. – доцент, у 1971 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Проблеми ефективності фондів радгоспів і колгоспів».

     Автор 68 наукових і навчально-методичних робіт, під його керівництвом захистили кандидатські дисертації сім аспірантів.


СОЛОВЙОВ Микола Федорович,

кандидат економічних наук, професор

(завідувач кафедри організації с.-г. виробництва –

з 01.02.1972 р. по 20.05.1988 р.)

 

     Закінчив з відзнакою Харківський сільськогосподарський інституту ім. В.В. Докучаєва в 1961 р. і отримав спеціальність «вчений агроном-економіст». У 1961–1964 рр. працював на посадах економіста та старшого економіста колгоспу ім. Леніна Каменсько-Дніпровського району Запорізької області.

     З 1964 р. М.Ф. Соловйов працював в Харківському сільськогосподарському інституті ім. В.В. Докучаєва, обіймаючи посади асистента, доцента, професора. У 1968 р. захистив кандидатську дисертацію 

 з теми «Економічна ефективність інтенсифікації виробництва в умовах зрошуваного землеробства (на прикладі радгоспів Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області)». Звання професора університету одержав у 1992 р.

     Підготував 17 кандидатів економічних наук, які є провідними викладачами та науковими співробітниками вишів і науково-дослідних інститутів України та близького зарубіжжя. Опублікував 115 наукових праць, у тому числі навчальний посібник «Організація виробництва в сіль­ськогосподарських підприємствах» (1993 p.). За його редакцією видано 16 збірників наукових праць та понад 100 навчально-методичних розробок.

     Має такі нагороди і відзнаки: ювілейна медаль «За доблестный труд» (1970 р.), знак «Победитель социалистического соревнования 1976 года», медаль «Ветеран труда» (1987 р.), знак «Ударник десятой пятилетки» (1975 р.), знак «Ударник одиннадцатой пятилетки» (1985 р.), Відмінник аграрної освіти та науки ІІІ-го ступеня (2006 р.), похвальні грамоти обласних і районних організацій, ректорату та профкому університету.


МАКЕДОНСЬКИЙ Анатолій Васильович,

кандидат економічних наук, професор

(завідувач кафедри організації с.-г. виробництва –

з 26.05.1988 р. по 16.01.1989 р. та  з 24.01. по 03.05.2007 р.)

 

     Закінчив Харківський сільськогосподарський інституту ім. В.В. Докучаєва в 1960 р. У 1960–1963 рр. працював головним економістом радгоспу «Вознесенський» Вознесенського району Миколаївської області.

     З 1963  по 1966 рр. навчався в аспірантурі ХСХІ ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «Економіка та організація сільськогосподарського виробництва».

     У травні 1963 р. був направлений в Республіку Куба для роботи за контрактом, де пробув до червня1964 р. З 1963 р працював на посадах асистента, доцента, професора кафедри організації виробництва та агробізнесу ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (тоді ХСГІ).

     У 1968 р. захистив кандидатську дисертацію. Опублікував більше 170 наукових праць загальним обсягом близько 95 обл.-вид. арк. Підготував 19 кандидатів економічних наук.

     У 1980–2010 рр. виконував обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради у Харківському НАУ ім. В.В. Докучаєва із захисту кандидатських дисертацій.

     Ветеран праці, має урядові нагороди, відзнаки обласних організацій та університету.


ВАНІН Дмитро Юхимович,

доктор економічних наук, професор

(завідувач кафедри організації с.-г. виробництва

з 16.01.1989 р. по 30.04.1990 р.)

 

     Закінчив з відзнакою економічний факультет Харківського сільськогосподарського інституту імені В. В. Докучаєва в 1952 р.

     З 1952 р. по 1961 р. працював головним агрономом в сільськогосподарських підприємствах Курської області і одночасно навчався в аспірантурі. У 1961–1974 рр. – доцент, завідувач кафедри економіки сільського господарства, декан агрономічного факультету Курського СГІ.

     У 1974–1988 рр.  був директором ВНДІ землеробства і захисту ґрунтів від ерозії в м. Курськ. Із 1988 до 1990 рр. працював завідувачем кафедри організації сільськогосподарського виробництва Харківського сільськогосподарського інституту.

     Опублікував  234 наукових праці, у тому числі монографії «Экономика производства сахарной свеклы», «Организация и оплата труда в свекловодстве», «Водная эрозия и борьба с ней» (у співавторстві).

     За вагомий внесок в аграрну науку й освіту Д. Ю. Ваніну було присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці. Його  нагороджено двома золотими, срібною і бронзовою медалями ВДНГ СРСР, грамотами і відзнаками.


АНДРУСЕНКО Григорій Олександрович,

кандидат економічних наук, професор

(завідувач кафедри організації виробництва та агробізнесу –

з 16.02.1991 р. по 27.08.1998 р.)

 

     Закінчив економічний факультет ХСГІ ім. В.В. Докучаєва у 1969 р. за фахом «вчений агроном-економіст». З 1969 по 1971 рр. працював головним економістом колгоспу ім. Леніна Богодухівського району Харківської області. З 1971 р. по 1974 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі економічної кібернетики ХСГІ ім. В.В. Докучаєва. В 1974 р. захистив кандидатську дисертацію.

     З 1974 р. працював на кафедрі організації сільськогосподарського виробництва на посаді асистента, старшого викладача та доцента. З 1991 по 1998 рр. – завідувач кафедри організації виробництва та агробізнесу. 

     З 1999 р. працював на посаді завідувача кафедри економічної політики Харківського регіонального інституту НАДУ при Президентові України, з 2008 р. – професор кафедри.

     Опублікував понад 110 наукових та методичних робіт, у т.ч. три навчальні посібники «Основи маркетингу». Підготував п’ять кандидатів економічних наук.

     Ветеран праці, має урядові нагороди, відзнаки обласних організацій та університету.


МАРТЬЯНОВ Віктор Павлович,

доктор економічних наук, професор

(завідувач кафедри організації виробництва та агробізнесу

з 01.09.1998 р. по 24.01.2007 р.)

 

     У 1961 р. закінчив агрономічний факультет Харківського сільськогосподарського інституту   ім. В.В. Докучаєва з відзнакою. З 1961 по 1971 рр. працював агрономом колгоспу «Червона Самара» Близнюківського району, головним агрономом, заступником начальника Лозівського районного управління сільського господарства Харківської області.

     У 1972 р. захистив кандидатську дисертацію , у 1994 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.

    На кафедрі виробничого менеджменту та агробізнесу Харківського ХНАУ ім. В.В. Докучаєва працював з 1971 р. асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором, завідувачем кафедри.

     Опублікував понад 120 наукових і навчально-методичних робіт, зокрема монографії, один одноосібний навчальний посібник та вісім у співавторстві, дві лекції, розділи у п’яти книгах видавництв «Урожай», «Прапор», «Інтелект», понад 20 статей у центральних журналах, понад 35 — у збірниках наукових праць, методичні рекомендації та вказівки тощо.

     Був членом вчених рад університету і економічного факультету, головним редактором фахового Вісника ХНАУ, серія «Економіка АПК і природокористування», керівником методологічного семінару економічного факультету. Під його керівництвом захистили дисертації сім кандидатів економічних наук.

     Нагороджений відзнаками Міністерства аграрної політики та продовольства України: «Знак Пошани», «Відмінник аграрної освіти і науки» III і II ступенів, численними грамотами міністерств і відомств України, ветеран праці.


НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА - КАФЕДРА ВИРОБНИЧОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА АГРОБІЗНЕСУ

УЛЬЯНЧЕНКО Олександр Вікторович,

член-кореспондент НААН України,

доктор економічних наук, професор

(завідувач кафедри організації виробництва та агробізнесу

з 03.05.2007 р. і дотепер)

 

     О.В. Ульянченко є відомим ученим в Україні й за її межами, автором наукових та навчально-методичних робіт з інформаційних систем у менеджменті, моделювання економічних процесів у сільськогосподарському виробництві, дослідження операцій в економіці та підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом в аграрному секторі економіки.

    У 1977 р. О.В. Ульянченко з відзнакою закінчив Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «економіка та організація сільського господарства», кваліфікація «економіст-організатор сільськогосподарського виробництва».


     У 1983 р. у Всесоюзному науково-дослідному інституті економіки сільського господарства Олександр Вікторович захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою: «Удосконалення системи управління обласного АПК на основі галузевого та територіального принципів», у 1986 р. одержав вчене звання доцента. Вчене звання професора присвоєно у 2003 році за вагомий внесок у наукову, навчально-методичну діяльність і підготовку кадрів.

     Із червня 1983 р. до серпня 2012 р. працював у Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва (тоді ХСГІ), пройшовши шлях від асистента, старшого викладача, доцента до професора, завідувача кафедри, декана економічного факультету, проректора університету.

     У квітні 2008 р. у ННЦ «Інститут аграрної економіки» захистив докторську дисертацію на тему «Управління ресурсним потенціалом в аграрному секторі» і здобув науковий ступінь доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

     З 2007 р. до серпня 2012 р. – завідувач кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу, із серпня 2012 р. до серпня 2014 р. – завідувач відділу економіки та стратегії розвитку виробництва продукції тваринництва Інституту тваринництва НААН. Зараз  працює завідувачем кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва.

     У травні 2012 р. Олександра Вікторовича обрано дійсним членом (академіком) Академії економічних наук України зі спеціальності «Економіка сільського господарства», а в лютому 2013 р. – членом-кореспондентом Національної академії аграрних наук України зі спеціальності «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці».

     Під керівництвом О. В. Ульянченка та за особистою участю розроблено концепцію управління ресурсним потенціалом в аграрному секторі. Його основні наукові інтереси стосуються підвищення ефективності управління агроресурсами в умовах реформування відносин власності та форм господарювання, застосування математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економіці.

     О.В. Ульянченко є керівником науково-дослідної теми «Теоретико-методологічне забезпечення підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств та розвиток земельних відносин» (номер державної реєстрації 0111U005800), членом спеціалізованої вченої ради К 64.803.01 у Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва, членом НМК з «Менеджменту і адміністрування» Міністерства освіти і науки України (голова секції «Аграрний та екологічний менеджмент»), членом редакційної колегії науково-практичного журналу «АгроСвіт», збірника наукових праць «Вісник ХНАУ», серія «Економічні науки», членом Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників, членом Науково-експертної ради Міністерства аграрної політики та продовольства України. Разом із цим Олександр Вікторович також веде активну громадську діяльність, очолюючи економічний департамент Міжнародного конгресу захисту прав і свобод людини «Світ».

     Велике значення О.В. Ульянченко надає розвитку міжнародного наукового співробітництва, підтримує плідні наукові контакти із зарубіжними науковими установами й ученими.

     Основними його здобутками в галузі освіти і науки є: створення навчальних курсів «Інформаційні системи в менеджменті», «Моделювання економічних систем», «Економіко-математичні методи в економіці сільського господарства», «Дослідження операцій в економіці» та «Управління проектами»; підготовка та видання з грифами відповідних міністерств чотирьох підручників та одинадцяти навчальних посібників, дев'яти наукових монографій, з них дві одноосібні, понад 200 наукових та навчально-методичних праць, з них близько 20 опубліковано в закордонних виданнях; створення наукової школи з проблем «Розробки механізму підвищення ефективності управління агроресурсами в умовах реформування відносин власності та форм господарювання»; підготовка 31 кандидата та двох докторів економічних наук.

     Нагороджений медаллю «За трудовое отличие» (1976 p.) за участь у роботі студентських будівельних загонів зі спорудження корпусів університету та навчального містечка; знаками Міністерства аграрної політики та продовольства України: «Відмінник аграрної освіти та науки» III ступеня (2001 p.), II ступеня (2004 p.), І ступеня (2006 p.), трудовою відзнакою «Знак Пошани» (2009 р.). за вагомі досягнення у науковій, навчально-методичній та громадській роботі, орденом Міжнародної організації захисту прав і свобод людини «Світ» – «Зірка Пошани» (2014 р.), медаллю «За відданість справі» громадської організації «Всеукраїнське об’єднання громадян “Країна”» (2014 р.).Категорія: Новини, Жизнь замечательных людей

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.