НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА - Кафедра управління земельними ресурсами та кадастру

Автор: Intercom от 7-04-2016, 11:26, переглянуло: 1046

 

Кафедра управління земельними ресурсами та кадастру


   Кафедра управління земельними ресурсами та кадастру бере свій початок з 1 січня 1946 р. В історії розвитку кафедри виділено чотири періоди, які відображають напрями її роботи відповідно до земельних перетворень та здійснення аграрної політики.


Перший період – 1946 – 1952 рр.

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА - Кафедра управління земельними ресурсами та кадастру

   Першим завідувачем кафедри землевпорядного проектування і планування сільськогосподарських населених пунктів був  доктор економічних наук, професор Першин Павло Миколайович за сумісництвом (наказ № 46 від 22.02.1946 р.), який працював у Воронезькому сільськогосподарському інституті. П.М. Першин народився 4 січня 1891 р. в с. Бубинське Сивинського району Пермської області.

   У 1916 р. закінчив Петроградський університет, а з 1919 р. протягом трьох десятиліть завідував кафедрами політичної економії і статистики, економіки землевпорядкування, народногосподарського планування у вишах Москви, Воронежа та Харкова. У 1948-1950 рр. очолював інститут економіки АН УРСР. Ім’я П.М. Першина назавжди увійшло в історію Ради з вивчення продуктивних сил України.

   Науковець успішно досліджував економічні проблеми землевпорядкування, зокрема підвищення родючості земель, удосконалення районного планування та ін. Він створив наукову школу економістів-аграрників, які значно поглибили і розширили головні ідеї вчителя в галузі аграрної науки. Під його керівництвом сформувалася ціла плеяда відомих учених, які прославили українську науку в сучасному світі (академіки І.І. Лукінов, М.М. Паламарчук, О.О. Сторожук, доктори економічних наук П.Ф. Вєдєнічев, І.К. Бондар).

    Помер П.М. Першин 11 листопада 1970 р.


НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА - Кафедра управління земельними ресурсами та кадастру

   З 7 лютого 1948 р. (наказ № 30 від 07.02.1948 р. по Головному Управлінню сільськогосподарських вузів Міністерства вищої освіти СССР) завідувачем кафедри було призначено доктора економічних наук, професора Сазонова Костянтина Миколайовича. К.М. Сазонов народився 2 липня 1892 р. в м. Воронежі у сім’ї міщан. У 1909 р. вступив до Московського межового інституту (Московський університет землеустрою), який успішно закінчив у 1914 р., отримавши спеціальність межового інженера.

   З 1914  до 1924 рр. М.К. Сазонов пройшов виробничий шлях від повітового землевпорядника Воронезької губернії до заступника завідувача відділом землевпорядкування і меліорації Центрально-Чорноземної області землевпорядного управління. З 1924 р. обіймав викладацькі посади асистента, доцента, професора (1926 р). Воронезького сільськогосподарського інституту. З 1927 по 1929 рр. – декан землевпорядного факультету вищезазначеного навчального закладу.

   Протягом 1940-1941 рр. – професор, завідувач кафедри землевпорядного проектування Білоруського сільськогосподарського інституту, а з 1 жовтня 1941 р. – професор, завідувач кафедри землевпорядного проектування Омського сільськогосподарського інституту ім. С.М. Кірова.

   З 1947 р. працював у Харківському сільськогосподарському інституті на посаді доцента кафедри геодезії, а з 1948  до 1952 рр. очолював кафедру землевпорядного проектування і планування сільськогосподарських населених пунктів.

    Помер К.М. Сазонов 21 лютого 1952 р.

   Основним напрямом роботи кафедри в цей період було здійснення аграрних перетворень у районах, постраждалих під час війни – це виконання землевпорядних робіт із встановлення меж та формування нових землекористувань.


 

Другий період – 1952 – 1973 рр.

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА - Кафедра управління земельними ресурсами та кадастру

   Завідувачем кафедри цього періоду був доцент Г.І. Горохов (з 1961 р. – професор). Г.І. Горохов народився 21 січня 1900 р. в селі Помелови Дарівського району В`ятської губернії (нині Кіровської області) в родині селян. Початкову освіту здобув в Помеловській школі (1912–1916 рр. ), після закінчення  якої навчався в Котельнічевському вищому початковому училищі В’ятської губернії, а з 1916  до 1921 рр. – у В’ятському вищому сільськогосподарському училищі (згодом технікумі), де одержав спеціальність агронома. Після закінчення училища деякий час працював інструктором машинно-прокатного пункту В’ятського губернземуправління.

   У 1921 р. вступив до Московського межового інституту (Московський університет землеустрою), який успішно закінчив у 1926 р. Уже в студентські роки у нього виявилися нахили до науково-дослідної роботи. В землевпорядних часописах з'являються його перші студентські наукові розробки.

   З 1926  до 1935 рр. Г.І. Горохов пройшов виробничий шлях від дільничого землевпорядника до керівника проектного землевпорядного загону Мосземтресту, одночасно навчаючись в аспірантурі науково-дослідного інституту організації території (НДІОТ, м. Москва).

У 1936 р. успішно захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук, а у 1939 р. йому присвоєно вчене звання доцента.

   Згідно з наказом Наркомзему СРСР був залишений для роботи в НДІОТ.  З 1937  до 1952 рр. Г.І. Горохов працює в Московському інституті землеустрою доцентом, в.о. завідувача кафедри землевпорядного проектування.

   Після переходу до Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва (нині національного аграрного університету) з серпня 1952 р. до жовтня 1974 р. він завідує кафедрою землевпорядкування, а з 1974  до 1983 рр. – професор-консультант цієї кафедри. У 1959 р. захистив дисертацію на тему: «Розміщення полів сівозміни і захисних лісних смуг в засушливих районах Європейської частини СРСР» і одержав науковий ступінь доктора економічних наук, а в 1961 р. –  вчене звання професора.

    Помер Г.І. Горохов 29 вересня 1983 р., похований на Ваганьківському цвинтарі в Москві.

   У цей період викладачі кафедри приділяють  значну увагу науковій та методичній роботі,  беруть  активну участь у розробці інструкцій та нормативних документів зі складання та економічного обґрунтування проектів землевпорядкування. Здійснюється екологічне поліпшення  сільськогосподарських земель України, триває розробка методичних підходів щодо протиерозійної організації території. У 1963 р. кафедру землевпорядного проектування і планування сільськогосподарських населених пунктів було перейменовано на кафедру землевпорядкування.

 

Третій період – 1973 – 1991 рр.

 

   Цей  період характеризується прийняттям у країні нових законодавчих актів про землю та порядок її використання. Змінилися і завдання кафедри стосовно підготовки землевпорядних кадрів.

   Під керівництвом викладачів студенти брали  активну участь у виконанні землевпорядних і земельнокадастрових робіт, проходячи виробничу практику в обласних філіях інституту «Укрземпроект».

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА - Кафедра управління земельними ресурсами та кадастру

   У цей період кафедру очолював доцент А.П. Вервейко (з 1989 р. – професор).

Великий обсяг навчальних годин, потреба в оперативному керуванні методичною, науковою роботою зумовили розділення кафедри. З її складу 15 серпня 1980 р. було виділено кафедру земпроектування, яку очолив доцент І.М. Статівка  (з 1992 р. – професор).


Четвертий період – з 1991 р. по теперішній час

З 1991 по 2013 рр. кафедру очолював професор А.П. Вервейко.

    Народився А.П. Вервейко 6 листопада 1930 р. у с. Березівка Борисівського району Бєлгородської області. Середню школу закінчив у с. Головчино Грайворонського району Бєлгородської області, куди родина переїхала на постійне місце проживання. У 1958 р. після закінчення землевпорядного факультету Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва (нині ХНАУ) отримав диплом інженера-землевпорядника.

   Свій трудовий шлях молодий інженер-землевпорядник розпочав у Сумській експедиції з обстеження ґрунтів. З 1960 р А.П.Вервейко працює у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва, пройшовши всі посади – від асистента до завідувача кафедри, професора, проректора з міжнародних зв’язків (1983 – 1996 рр.). Сформував свою наукову школу з використання кадастрової оцінки земельних ресурсів. Велику увагу вчений приділяв і вихованню молодого покоління. Під його керівництвом захищено сім кандидатських дисертацій, низка магістерських та дипломних робіт. Помер А.П. Вервейко 30 жовтня 2013 р.

   У цей період кафедру двічі було перейменовано: 27 травня 1998 р. кафедру землевпорядкування перейменовано на кафедру землевпорядкування та земельного кадастру (наказ № 46 від 10.06.1998 р.), а 4 березня  2008 р. кафедру землевпорядкування та земельного кадастру перейменовано на кафедру управління земельними ресурсами та кадастру (наказ № 55 від 04.03.2008 р.).

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА - Кафедра управління земельними ресурсами та кадастру

   З 2014 р. по теперішній час кафедру очолює професор І.В. Кошкалда.

   Кошкалда Ірина Віталіївна народилася в м. Богодухів Харківської області. В 1991 р. закінчила зі срібною медаллю Богодухівську середню школу № 2. У вересні 1992 р. була зарахована до Харківського аграрного університету ім. В.В. Докучаєва на економічний факультет за спеціальністю «Облік і аудит», який закінчила у 1997 р. з відзнакою, отримавши кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку і фінансів. У період з липня 1997 р. по листопад 2000 р. працювала головним спеціалістом бухгалтерії у САТ «Саламандра». У грудні 2000 р. була зарахована до аспірантури  Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. Кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення орендних відносин у системі господарського механізму сільськогосподарських підприємств» успішно захистила у жовтні 2004 р. (науковий керівник – доктор економічних наук Ю.А. Полтавський ).

   З 2003 р. була прийнята на роботу у Харківський НАУ ім. В.В. Докучаєва, де працювала спочатку на посаді асистента  на кафедрі економіки сільського господарства, а потім на посадах викладача, старшого викладача та доцента на кафедрі виробничого менеджменту та агробізнесу. У липні 2008 р. Кошкалді Ірині Віталіївні було присвоєно вчене звання доцента кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу.

   З грудня 2009 р. по вересень 2012 р. – докторант Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва. Протягом навчання в докторантурі своєчасно та успішно звітувала за виконану роботу, до моменту подачі дисертації мала необхідну кількість публікацій, виступів на конференціях та конгресах різних рівнів.

   У травні 2013 р. в ННЦ ІАЕ на засіданні спеціалізованої вченої ради захистила докторську дисертацію на тему: «Економічне регулювання земельних відносин в аграрному секторі: теорія, методологія, практика», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (науковий консультант – доктор економічних наук , професор, член-кореспондент НААН О.В.Ульянченко).

   З 1 липня 2013 р. по 26 червня 2014 р. працювала на посаді професора кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. З 27 червня 2014 р. по теперішній час – завідувач кафедри управління земельними ресурсами та кадастру. У вересні 2016 р.  Кошкалді Ірині Віталіївні було присвоєно вчене звання професора кафедри управління земельними ресурсами та кадастру.

   В різні роки кафедра активно співпрацювала з виробництвом, надавала консультації з роздержавлення, паювання та приватизації земель, а також організовувала курси, семінари із проведення земельної реформи на різних її етапах. На кафедрі і на факультеті в цілому організовано післядипломну освіту з підготовки інженерів-землевпорядників, які працюють на виробництві, але не мають відповідних знань із землевпорядкування та кадастру.

   Сучасний  період характеризується і поліпшенням  якісного складу кафедри, а саме: зросла кількість кандидатів наук, для викладачів з'явилася можливість підвищувати свою кваліфікацію, проходячи стажування за кордоном.

   У 2015 р. було відкрито спеціальність «Оцінка землі та нерухомого майна», а також курси підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників.

Сьогодні на кафедрі працюють:

 • Кошкалда Ірина Віталіївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри;
 • Князь Олександр Вікторович – кандидат економічних наук, професор університету, декан факультету інженерів землевпорядкування;
 • Корецький Анатолій Васильович – кандидат економічних наук, професор університету;
 • Коваленко Любов Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Тишковець Володимир Володимирович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент;
 • Сухомлін Людмила Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент;
 • Домбровська Олена Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент;
 • Попов Андрій Сергійович – кандидат економічних наук, доцент;
 • Гаража  Олена Петрівна – кандидат економічних наук, доцент;
 • Загній Дмитро Миколайович – кандидат економічних наук, доцент;
 • Гопцій Дмитро Олександрович – кандидат економічних наук, доцент;
 • Гунченко Олексій Валерійович – кандидат економічних наук, викладач;
 • Юхно Альона Сергіївна – кандидат економічних наук, асистент;
 • Погойда Владислав Павлович – старший викладач;
 • Хомякова Інна Ігорівна – викладач;
 • Трегуб Олена Миколаївна – асистент;
 • Шелудько Катерина Валеріївна – асистент;
 • Шустікова Наталя Олексіївна – асистент;
 • РяснянськаАльона Миколаївна – аспірант;
 • Макєєва Вікторія Борисівна – аспірант;
 • Колодочка Тетяна Григорівна – ст. лаборант;
 • Котелевець Людмила Олександрівна – ст. лаборант.
НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА - Кафедра управління земельними ресурсами та кадастру

   Кафедра належить до складу спеціальних, де здійснюється випуск фахівців за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій»: освітній ступінь бакалавр, магістр: «Землеустрій та кадастр», «Оцінка землі та нерухомого майна» і є методичним центром підготовки кадрів денної, заочної форм навчання та підвищення кваліфікації землевпорядних кадрів України, а також деяких зарубіжних країн. На кафедрі проходять підвищення викладачі ВНЗ і технікумів, спеціалісти обласних, районних, селищних рад.

 

Міжнародна діяльність

 

   Кафедра з лютого 2009 по 2013 рр. брала  участь у міжнародному проекті Темпус IV «Розвиток освіти в питаннях управління земельними ресурсами в Македонії та Україні» (Development of New Land Governance Studies in Macedonia and Ukraine, 159184-2009 – TEMPUS-SE-JPCR), коротка назва LAGOS. Програма фінансувалася міжрегіональною програмою Європейського сусідства та партнерства. Координатором проекту виступав Королівський Технологічний Інститут  (Kungliga Tekniska Нögskolan, KTH), м. Стокгольм, Швеція.

   З 3 лютого 2016 р. кафедра є координатором співпраці з громадською організацією «УніЯ», в рамках якої студенти мають змогу здобути практичні уміння та навички, а викладачі – пройти закордонне стажування не лише академічного спрямування, а й безпосередньо на виробництві.Категорія: Новини, Жизнь замечательных людей

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.