Вийшла з друку монографія

Автор: Lubov от 4-09-2013, 16:13, переглянуло: 2697

 

Вийшла з друку монографія Т. О. Степаненко за редакцією д-ра екон. наук, проф. О. І. Гуторова «Економіко-екологічна ефективність використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах»

Наприкінці серпня 2013 року побачила світ монографія молодого науковця нашого університету, к.е.н., асистента кафедри землевпорядного проектування Степаненко Т. О., яка присвячена проблемі використання земельних ресурсів в агроформуваннях.

Економіко-екологічна ефективність використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах: монографія / Т. О. Степаненко; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Гуторова / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х.: ТОВ «Друкарня Мадрид», 2013. – 304 с.

У монографії здійснено комплексне дослідження напрямів підвищення ефективності відтворення земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств і стратегії формування моделі екологічно збалансованої системи заходів ефективного їх використання. Вперше розроблено економіко-математичну модель оптимізації структури посівних площ, що враховує витрати на проведення ґрунтозахисних заходів та дозволяє більш ґрунтовно прогнозувати протиерозійні заходи і приймати оптимальні управлінські рішення. Обґрунтовано механізм формування сталого землекористування, в основу якого покладено агроекологічну оцінку земель, що враховує якісні показники використання земельних ділянок.

Одна з характерних особливостей монографії полягає в тому, що в ній досліджені пріоритетні напрями екологізації землекористування та охорони земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах. В монографії детально опрацьовано й узагальнено світовий досвід використання земельних ресурсів з урахуванням екологічних пріоритетів розвитку.

Дуже важливою рисою дослідження є систематизація напрямів підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення, які ґрунтуються на застосуванні комплексних показників, що характеризують природні властивості ґрунтів та економічні наслідки їх використання під час вирощування сільськогосподарських культур; механізм формування сталого землекористування, в основу якого покладено агроекологічну оцінку земель.

Родзинкою монографії є розроблена і науково обґрунтована модель екологізації землекористування та охорони земельних ресурсів з урахуванням чинників сталого розвитку.

Робота, що викладена на 304 сторінках, насичена цікавим статистичним й ілюстративним матеріалом, що значно полегшує сприйняття результатів аналітичних досліджень і висновків.

Завдяки тому, що монографія присвячена актуальним питанням економіко-екологічної ефективності використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах, а також, зважаючи на значну кількість практичних рекомендацій і порад, ця книга стане в нагоді науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, керівникам і спеціалістам аграрних формувань, працівникам органів державного управління АПК різних рівнів, землевпорядникам і всім, хто цікавиться проблематикою та розвитком земельних ресурсів.

З питань придбання та більш детального ознайомлення з монографією можна звертатися за електронною поштою: Yanat-star@yandex.ruКатегорія: Новини, Наукова діяльність

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.