Відкритий перегляд літератури

Автор: Lubov от 21-11-2013, 15:32, переглянуло: 3659

 

ВІДКРИТИЙ ПЕРЕГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

«УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ»

   Із 24 до 26 вересня 2013 р. на базі Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Управління земельними ресурсами в контексті сталого розвитку територій». У роботі конференції взяли участь доповідачі з України (Харків, Львів, Донецьк, Кременчуг, Суми, Крим), Росії (Москва, Бєлгород), Швеції (Стокгольм), Фінляндії (Гельсінкі) та Македонії.

Відкритий перегляд літератури
 

   Проблема управління земельними ресурсами завжди була актуальною, оскільки земля є основою будь-якого виробництва, особливо це стосується сільського і лісового господарства. Найбільш актуально питання державного управління земельним фондом постають в умовах ринкової економіки, коли законодавчо закріплюються різні форми власності на землю і господарювання на ній.

Відкритий перегляд літератури
Відкритий перегляд літератури

У рамках конференції бібліотекою організовано відкритий перегляд літератури «Управління земельними ресурсами в контексті сталого розвитку територій». Учасники конференції мали можливість ознайомитися з книгами та журналами не тільки останніх років видання, а й «книжковими скарбами» зі 100-річною історією.

Відкритий перегляд літератури
Відкритий перегляд літератури

Сучасні видання (читальний зал № 1):

   1. Возняк Р.П. Земельно-правовий процес : підручник / Р.П. Возняк, М.Г. Ступень, Г.Д. Гуцуляк. – Львів : Новий світ-2000, 2008. – 327 с.

   2. Возняк Р.П. Земельно-правовий процес : підручник / Р.П. Возняк, М.Г. Ступінь, І.М. Падляк. – 2-ге вид., стер. – Львів : Новий світ-2000, 2007. – 224 с.

   3. Горлачук В.В. Земельний менеджмент : навч. посіб. / В.В. Горлачук, І.М. Песчанська, В.А. Скороходов. – Київ : Професіонал, 2006. – 192 с.

   4. Горлачук В.В. Управління земельними ресурсами : навч. посіб. / В.В. Горлачук, В.Г. В’юн, А.Я. Сохнич ; за заг. ред. В.Г. В’юна. – Миколаїв : МФ НаУКМА, 2002. – 316 с.

   5. Законодавство України про землю : зб. нормат. актів. – Київ : Юрінком-Інтер, 2002. – 352 с.

   6. Механізм управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки. – Львів ; Харків : ХНАУ, 2010. – 210 с.

   7. Мірошниченко А.М. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України : за станом нормат.-прав. актів та суд. практики на 1 січня 2011 р. / А.М. Мірошниченко, Р.І. Марусенко. – [3-тє вид., змін. і доп.] – Київ : Алерта, 2011. – 514 с.

   8. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / за заг. ред. В.В. Медведчука. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 654 с.

   9. Новітнє земельне законодавство України / за ред. П.П. Пастушенка. – Харків : Одіссей, 2003. – 672 с.

   10. Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства : навч. і наук.-практ. посіб. / за ред. А.П. Гетьмана, В.З. Янчука. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 624 с.

   11. Третяк А.М. Управління земельними ресурсами : навч. посіб. / А.М. Третяк, О.С. Дорош ; за заг. ред. А.М. Третяка. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 360 с.

   12. Третяк А.М. Управління земельними ресурсами та реєстрація землі в Україні / А.М. Третяк. – Київ, 1998. – 224 с.

   13. Управління земельними ресурсами : підручник / В.В. Горлачук, В.Г. В’юн, І.М. Песчанська [та ін.] ; за ред. В.В. Горлачука. – 2-ге вид., випр. і перероб. – Львів : Магнолія-2006, 2007. – 443 с.

   14. Управління земельними ресурсами. Т. 1. Законодавча база / О.І. Митрофанова, М.О. Пілічева, А.Я. Сохнич [та ін.] – Донецьк : УНИТЕХ, 2012. – 406 с.

   15. Управління земельними ресурсами. Т. 2. Економіка землекористування / П.П. Колодій, О.І. Черечон, В.В. Тишковець [та ін.] – Донецьк : УНИТЕХ, 2012. – 438 с.

   16. Управління земельними ресурсами. Т. 3. Кадастрова діяльність та інформаційні системи / А.С. Попов, А.О. Луньов, С.Г. Могильний [та ін.] – Донецьк : УНИТЕХ, 2012. – 445 с.

   17. Управління земельними ресурсами. Т. 4. Екологічне, планувальне та будівельне право / О.С. Петраковська, Я.І. Гузова. – Донецьк : УНИТЕХ, 2012. – 282 с.

   18. Управління земельними ресурсами. Т. 5. Сталий розвиток урбанізованих територій / О.С. Петраковська, Ю.О. Гацій. – Донецьк : УНИТЕХ, 2012. – 485 с.

   19. Управління земельними ресурсами. Т. 6. Сталий розвиток сільських територій / С.С. Радомський, В.В. Тимошевський, А.С. Попов [та ін.] – Донецьк : УНИТЕХ, 2012. – 461 с.

   20. Управління земельними ресурсами. Т. 7. Теорія та методологія наукових досліджень / Ю.Ф. Креніда, А.Г. Петрушин, О.В. Мотильова [та ін.] – Донецьк : УНИТЕХ, 2012. – 237 с.

   21. Шляхи підвищення ефективності управління земельними ресурсами міст України. –  Київ : ІРЦ, 2005. – 336 с.

Відкритий перегляд літератури
Відкритий перегляд літератури

Статті з періодичних видань (читальний зал № 2):

   1. Бердніков Є. Обіг земель сільськогосподарського призначення: українська модель : (основні ідеї майбутнього закону у запитаннях та відповідях) / Є. Бердніков // Землевпорядний вісник. – 2013. – № 1. – С. 2–7.

   2. Богіра М. Проблеми у землекористуванні, зумовлені проведенням земельної реформи в Україні, та шляхи їх подолання / М. Богіра, М. Ступень // Землевпорядний вісник. –  2012. – № 3. – С. 16–18.

   3. Гуцуляк Г. Землеустрій сільських територій та формування оптимальної структури землекористування / Г. Гуцуляк // Землевпорядний вісник. – 2013. – № 3. – С. 46–48.

   4. Добряк Д. Проблеми сучасного землеустрою / Д. Добряк // Землевпорядний вісник. – 2012. – № 1. – С. 30–34. – Бібліогр.: 11 назв.

   5. Захарченко О.В. Управління земельними ресурсами як чинник аграрного розвитку / О.В. Захарченко // Економічні науки : вісник / ХНАУ. –  Харків, 2012. – № 10. – С. 77– 84.

   6. Земельні ресурси України та їх використання : [мовою цифр] // Землевпорядний вісник. – 2011. – № 6. – С. 20–22.

   7. Курильців Р. Концепція «Governance» як основа нової парадигми управління землекористування / Р. Курильців // Землевпорядний вісник. – 2013. – № 5. – С. 17–20. – Бібліогр.: 8 назв.

   8. Курильців Р. Сутність та зміст інтегрованого управління землекористуванням / Р. Курильців // Землевпорядний вісник. – 2012. – № 4. – С. 32–35. – Бібліогр.: 5 назв.

   9. Курильців Р.М. Формування системи механізмів управління земельними ресурсами в сучасних умовах / Р.М. Курильців // Економічні науки : вісник / ХНАУ. –  Харків, 2012. –  № 6. – С. 52– 56.

   10. Третяк Н. Інституціональні засади вдосконалення управління земельними ресурсами як економічної функції власності на землю / Н. Третяк // Землевпорядний вісник. – 2012. – № 9. – С. 17–21. – Бібліогр.: 10 назв.

   11. Третяк Н. Система управління земельними ресурсами в Китаї : досвід для України / Н. Третяк // Землевпорядний вісник. – 2012. – № 4. – С. 38–41. – Бібліогр.: 6 назв.

   12. Третяк Н. Стандартизація та нормування у землеустрої : інновації навч. програми / Н. Третяк, В. Дручак // Землевпорядний вісник. – 2013. – № 2. – С. 45–49. – Бібліогр.: 28 назв.

   13. Цигікал П.Ф. Модель стратегічного управління землекористуванням сільськогосподарських підприємств / П.Ф. Цигікал // Вісн. Харк. нац. агр. ун-ту ім. В.В. Докучаєва : зб. наук. пр. / ХНАУ. – Харків, 2012. – № 12. – С. 244–250. – (Серія: Технічні науки. Сільськогосподарські науки. Економічні науки).

   14. Ясиновський В. Що напрацював «модуль оцінки управління землями» на українських теренах? / В. Ясинський // Землевпорядний вісник. – 2012. – № 6. – С. 10–13.

Відкритий перегляд літератури
Відкритий перегляд літератури

Книги з фонду рідкісних і цінних видань (читальний зал № 4):

   1. Васильчиков А. Землевладение и земледелие в России и других европейских государствах / А. Васильчиков. – Санкт-Петербург : тип. М. Стасюлевича, 1876. – Т. 1–2.

   2. Вельский В. Выбитые на хутора. Землеустроители и народ : (картинки землеустройства) / В. Вельский. – Москва : изд. С. Дороватовского, Д. Чарушникова, 1912. – 181 с.

   3. Веселовский С. Сошное письмо : исслед. по истории кадастра и посошного обложения Моск. гос-ва : в 2 т. / С. Веселовский. – Москва : тип.   Г. Лиснера и Д. Собко, 1915– 1916. – Т. 1–2.

   4. Владение и пользование землей в различных странах : собр. ст. известных совр. экономистов. – Санкт-Петербург : тип. М. Хана, 1871. – 284 с.

   5. Герман И.Е. Крестьянское землеустройство / И.Е. Герман. –  2-е изд. – Москва : Типо-литогр. В. Рихтер, 1913. – III, 208 с.

   6. Горб-Ромашкевич Ф. Поземельный кадастр : в 2 ч. / Ф. Горб-Ромашкевич. – Варшава : тип. Варшав. Учеб. Округа, 1892– 1900. – Ч. 1–2.

   7. Дамашке, Адольф. Земельная реформа : пер. с нем. / А. Дамашке. – Москва : изд. В.М. Саблина, 1907. – 280 с.

   8. Земельные наделы крестьян Харьковской губернии / Харьк. Губерн. Зем. Управы, Отд. текущей статистики. – Харьков : тип. «Печ. дело», 1907. – 143 с.

   8. Землеустроенные хозяйства : сводные данные сплошного по 12 уездам подворн. обслед. хоз. изм. в первые годы после землеустройства : карты и диагр. – Петроград, 1915. – 36, … с.

   9. Землеустройство (1907–1910 гг.) / Гл. Упр. Землеустройства и Земледелия. – Санкт-Петербург : тип. В.Ф. Киршбаума, 1911. – IV, 81, 120 с., 40 карт.

   10. Землеустройство в Харьковской губернии 1906–1912 гг. / Харьк. Губерн. Землеустр. ком. – Харьков : тип. П.Д. Калугина, 1912. – 57 с. : карт. – Текст на рус. и нем. яз.

   11. Итоги землеустройства : граф. изобр. деятельности Землеустр. Ком. за первое пятилетие. – Санкт-Петербург : т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1912. –  XXIV табл.

   12. Ковалевский М. Общинное землевладение, причины, ход и последствия его разложения / М. Ковалевский. – Москва : тип. Ф.В. Миллера, 1879. – Ч. 1. – VII, 231 с.

   13. Коссович Дм. К решению аграрного вопроса: формы мелкого землевладения в России с с.-х. точки зрения / Д. Коссович. – Москва : Т-во Скоропечатни А.А. Левенсон, 1905. – 32 с.

   14. Кофод А.А. Борьба с чрезполосицей в России и за границей / А.А. Кофод. – Санкт-Петербург : тип. А.С. Суворина, 1906. – VIII, 135 с.

   15. Кофод А.А. Русское землеустройство / А.А. Кофод. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : тип. «Сел. Вестник», 1914. – 172 с.

   16. Миславский Н. Поземельная община : опыт ист.-критич. очерка взглядов на происхождение, развитие и типы рус. поземельной общины / Н. Миславский. – Москва : тип. Вильде, 1912. – 104 с.

   17. Огановский П.П. Индивидуализация землевладения в России и ее последствия / П.П. Огановский. – Москва : тип. О.Л. Сомовой, 1914. – 98 с.

   18. Пешехонов А.В. Земельные нужды деревни и основные задачи аграрной реформы / А.В. Пешехонов. – Изд. журн. «Русское богатство». – Санкт-Петербург : тип. Н.Н. Клобукова, 1905. – 159 с.

   19. Сазонов К.Н.  Землеустроительное проектирование / К.Н. Сазонов. – Москва ; Ленинград : Новая деревня, 1929. – 502 с. – (Библиотека землеустроителя).

   20. Сборник задач по землеустройству. – Екатеринослав : Электро-худож. типо-литогр. Г.А. Подземского, 1914. – Ч. 1. – XXXXII, 568 с.

   21. Святловский В.В. Мобилизация земельной собственности в России (1861– 1908 гг.) / В.В. Святловский. – 2-е изд., пересм. и доп. – Санкт-Петербург, 1911. – 152 с., IV табл.

   22. Тернер Ф. Государство и землевладение / Ф. Тернер. – Санкт-Петербург. : тип. М. Стасюлевича, 1896. –  Ч. 1: Крестьянское землевладение. – VIII, 349 с.

   23. Туган-Барановский, Михаил. Земельная реформа : очерки движения в пользу зем. реформы и практ. выводы / М. Туган-Барановский. – Изд. журн. «Мир божий». – Санкт-Петербург : тип. И.Н. Скороходова, 1905. –  II, 205 с.

   24. Фирсов П.П. Методы оценки земель как предмета земского обложения / П.П. Фирсов. – 2-е изд. / К.И. Тихомиров. – Москва : типолитогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1896. – II, 291 с.

Управління в галузі використання та охорони земель є різновидом управління в галузі природокористування та охорони довкілля. Основним національним багатством є земля, яка перебуває під особливою охороною держави.

О. Кандаурова, завідувач сектора рідкісних і цінних видань;

І. Жидких, головний бібліографКатегорія: Новини, Наукова діяльність

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.