Відкритий перегляд літератури

Автор: Lubov от 21-11-2013, 15:32, переглянуло: 3460

 

ВІДКРИТИЙ ПЕРЕГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

«УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ»

   Із 24 до 26 вересня 2013 р. на базі Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Управління земельними ресурсами в контексті сталого розвитку територій». У роботі конференції взяли участь доповідачі з України (Харків, Львів, Донецьк, Кременчуг, Суми, Крим), Росії (Москва, Бєлгород), Швеції (Стокгольм), Фінляндії (Гельсінкі) та Македонії.

Відкритий перегляд літератури
Відкритий перегляд літератури

   Проблема управління земельними ресурсами завжди була актуальною, оскільки земля є основою будь-якого виробництва, особливо це стосується сільського і лісового господарства. Найбільш актуально питання державного управління земельним фондом постають в умовах ринкової економіки, коли законодавчо закріплюються різні форми власності на землю і господарювання на ній.

Відкритий перегляд літератури
Відкритий перегляд літератури

У рамках конференції бібліотекою організовано відкритий перегляд літератури «Управління земельними ресурсами в контексті сталого розвитку територій». Учасники конференції мали можливість ознайомитися з книгами та журналами не тільки останніх років видання, а й «книжковими скарбами» зі 100-річною історією.

Відкритий перегляд літератури
Відкритий перегляд літератури

Сучасні видання (читальний зал № 1):

   1. Возняк Р.П. Земельно-правовий процес : підручник / Р.П. Возняк, М.Г. Ступень, Г.Д. Гуцуляк. – Львів : Новий світ-2000, 2008. – 327 с.

   2. Возняк Р.П. Земельно-правовий процес : підручник / Р.П. Возняк, М.Г. Ступінь, І.М. Падляк. – 2-ге вид., стер. – Львів : Новий світ-2000, 2007. – 224 с.

   3. Горлачук В.В. Земельний менеджмент : навч. посіб. / В.В. Горлачук, І.М. Песчанська, В.А. Скороходов. – Київ : Професіонал, 2006. – 192 с.

   4. Горлачук В.В. Управління земельними ресурсами : навч. посіб. / В.В. Горлачук, В.Г. В’юн, А.Я. Сохнич ; за заг. ред. В.Г. В’юна. – Миколаїв : МФ НаУКМА, 2002. – 316 с.

   5. Законодавство України про землю : зб. нормат. актів. – Київ : Юрінком-Інтер, 2002. – 352 с.

   6. Механізм управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки. – Львів ; Харків : ХНАУ, 2010. – 210 с.

   7. Мірошниченко А.М. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України : за станом нормат.-прав. актів та суд. практики на 1 січня 2011 р. / А.М. Мірошниченко, Р.І. Марусенко. – [3-тє вид., змін. і доп.] – Київ : Алерта, 2011. – 514 с.

   8. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / за заг. ред. В.В. Медведчука. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 654 с.

   9. Новітнє земельне законодавство України / за ред. П.П. Пастушенка. – Харків : Одіссей, 2003. – 672 с.

   10. Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства : навч. і наук.-практ. посіб. / за ред. А.П. Гетьмана, В.З. Янчука. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 624 с.

   11. Третяк А.М. Управління земельними ресурсами : навч. посіб. / А.М. Третяк, О.С. Дорош ; за заг. ред. А.М. Третяка. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 360 с.

   12. Третяк А.М. Управління земельними ресурсами та реєстрація землі в Україні / А.М. Третяк. – Київ, 1998. – 224 с.

   13. Управління земельними ресурсами : підручник / В.В. Горлачук, В.Г. В’юн, І.М. Песчанська [та ін.] ; за ред. В.В. Горлачука. – 2-ге вид., випр. і перероб. – Львів : Магнолія-2006, 2007. – 443 с.

   14. Управління земельними ресурсами. Т. 1. Законодавча база / О.І. Митрофанова, М.О. Пілічева, А.Я. Сохнич [та ін.] – Донецьк : УНИТЕХ, 2012. – 406 с.

   15. Управління земельними ресурсами. Т. 2. Економіка землекористування / П.П. Колодій, О.І. Черечон, В.В. Тишковець [та ін.] – Донецьк : УНИТЕХ, 2012. – 438 с.

   16. Управління земельними ресурсами. Т. 3. Кадастрова діяльність та інформаційні системи / А.С. Попов, А.О. Луньов, С.Г. Могильний [та ін.] – Донецьк : УНИТЕХ, 2012. – 445 с.

   17. Управління земельними ресурсами. Т. 4. Екологічне, планувальне та будівельне право / О.С. Петраковська, Я.І. Гузова. – Донецьк : УНИТЕХ, 2012. – 282 с.

   18. Управління земельними ресурсами. Т. 5. Сталий розвиток урбанізованих територій / О.С. Петраковська, Ю.О. Гацій. – Донецьк : УНИТЕХ, 2012. – 485 с.

   19. Управління земельними ресурсами. Т. 6. Сталий розвиток сільських територій / С.С. Радомський, В.В. Тимошевський, А.С. Попов [та ін.] – Донецьк : УНИТЕХ, 2012. – 461 с.

   20. Управління земельними ресурсами. Т. 7. Теорія та методологія наукових досліджень / Ю.Ф. Креніда, А.Г. Петрушин, О.В. Мотильова [та ін.] – Донецьк : УНИТЕХ, 2012. – 237 с.

   21. Шляхи підвищення ефективності управління земельними ресурсами міст України. –  Київ : ІРЦ, 2005. – 336 с.

Відкритий перегляд літератури
Відкритий перегляд літератури

Статті з періодичних видань (читальний зал № 2):

   1. Бердніков Є. Обіг земель сільськогосподарського призначення: українська модель : (основні ідеї майбутнього закону у запитаннях та відповідях) / Є. Бердніков // Землевпорядний вісник. – 2013. – № 1. – С. 2–7.

   2. Богіра М. Проблеми у землекористуванні, зумовлені проведенням земельної реформи в Україні, та шляхи їх подолання / М. Богіра, М. Ступень // Землевпорядний вісник. –  2012. – № 3. – С. 16–18.

   3. Гуцуляк Г. Землеустрій сільських територій та формування оптимальної структури землекористування / Г. Гуцуляк // Землевпорядний вісник. – 2013. – № 3. – С. 46–48.

   4. Добряк Д. Проблеми сучасного землеустрою / Д. Добряк // Землевпорядний вісник. – 2012. – № 1. – С. 30–34. – Бібліогр.: 11 назв.

   5. Захарченко О.В. Управління земельними ресурсами як чинник аграрного розвитку / О.В. Захарченко // Економічні науки : вісник / ХНАУ. –  Харків, 2012. – № 10. – С. 77– 84.

   6. Земельні ресурси України та їх використання : [мовою цифр] // Землевпорядний вісник. – 2011. – № 6. – С. 20–22.

   7. Курильців Р. Концепція «Governance» як основа нової парадигми управління землекористування / Р. Курильців // Землевпорядний вісник. – 2013. – № 5. – С. 17–20. – Бібліогр.: 8 назв.

   8. Курильців Р. Сутність та зміст інтегрованого управління землекористуванням / Р. Курильців // Землевпорядний вісник. – 2012. – № 4. – С. 32–35. – Бібліогр.: 5 назв.

   9. Курильців Р.М. Формування системи механізмів управління земельними ресурсами в сучасних умовах / Р.М. Курильців // Економічні науки : вісник / ХНАУ. –  Харків, 2012. –  № 6. – С. 52– 56.

   10. Третяк Н. Інституціональні засади вдосконалення управління земельними ресурсами як економічної функції власності на землю / Н. Третяк // Землевпорядний вісник. – 2012. – № 9. – С. 17–21. – Бібліогр.: 10 назв.

   11. Третяк Н. Система управління земельними ресурсами в Китаї : досвід для України / Н. Третяк // Землевпорядний вісник. – 2012. – № 4. – С. 38–41. – Бібліогр.: 6 назв.

   12. Третяк Н. Стандартизація та нормування у землеустрої : інновації навч. програми / Н. Третяк, В. Дручак // Землевпорядний вісник. – 2013. – № 2. – С. 45–49. – Бібліогр.: 28 назв.

   13. Цигікал П.Ф. Модель стратегічного управління землекористуванням сільськогосподарських підприємств / П.Ф. Цигікал // Вісн. Харк. нац. агр. ун-ту ім. В.В. Докучаєва : зб. наук. пр. / ХНАУ. – Харків, 2012. – № 12. – С. 244–250. – (Серія: Технічні науки. Сільськогосподарські науки. Економічні науки).

   14. Ясиновський В. Що напрацював «модуль оцінки управління землями» на українських теренах? / В. Ясинський // Землевпорядний вісник. – 2012. – № 6. – С. 10–13.

Відкритий перегляд літератури
Відкритий перегляд літератури

Книги з фонду рідкісних і цінних видань (читальний зал № 4):

   1. Васильчиков А. Землевладение и земледелие в России и других европейских государствах / А. Васильчиков. – Санкт-Петербург : тип. М. Стасюлевича, 1876. – Т. 1–2.

   2. Вельский В. Выбитые на хутора. Землеустроители и народ : (картинки землеустройства) / В. Вельский. – Москва : изд. С. Дороватовского, Д. Чарушникова, 1912. – 181 с.

   3. Веселовский С. Сошное письмо : исслед. по истории кадастра и посошного обложения Моск. гос-ва : в 2 т. / С. Веселовский. – Москва : тип.   Г. Лиснера и Д. Собко, 1915– 1916. – Т. 1–2.

   4. Владение и пользование землей в различных странах : собр. ст. известных совр. экономистов. – Санкт-Петербург : тип. М. Хана, 1871. – 284 с.

   5. Герман И.Е. Крестьянское землеустройство / И.Е. Герман. –  2-е изд. – Москва : Типо-литогр. В. Рихтер, 1913. – III, 208 с.

   6. Горб-Ромашкевич Ф. Поземельный кадастр : в 2 ч. / Ф. Горб-Ромашкевич. – Варшава : тип. Варшав. Учеб. Округа, 1892– 1900. – Ч. 1–2.

   7. Дамашке, Адольф. Земельная реформа : пер. с нем. / А. Дамашке. – Москва : изд. В.М. Саблина, 1907. – 280 с.

   8. Земельные наделы крестьян Харьковской губернии / Харьк. Губерн. Зем. Управы, Отд. текущей статистики. – Харьков : тип. «Печ. дело», 1907. – 143 с.

   8. Землеустроенные хозяйства : сводные данные сплошного по 12 уездам подворн. обслед. хоз. изм. в первые годы после землеустройства : карты и диагр. – Петроград, 1915. – 36, … с.

   9. Землеустройство (1907–1910 гг.) / Гл. Упр. Землеустройства и Земледелия. – Санкт-Петербург : тип. В.Ф. Киршбаума, 1911. – IV, 81, 120 с., 40 карт.

   10. Землеустройство в Харьковской губернии 1906–1912 гг. / Харьк. Губерн. Землеустр. ком. – Харьков : тип. П.Д. Калугина, 1912. – 57 с. : карт. – Текст на рус. и нем. яз.

   11. Итоги землеустройства : граф. изобр. деятельности Землеустр. Ком. за первое пятилетие. – Санкт-Петербург : т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1912. –  XXIV табл.

   12. Ковалевский М. Общинное землевладение, причины, ход и последствия его разложения / М. Ковалевский. – Москва : тип. Ф.В. Миллера, 1879. – Ч. 1. – VII, 231 с.

   13. Коссович Дм. К решению аграрного вопроса: формы мелкого землевладения в России с с.-х. точки зрения / Д. Коссович. – Москва : Т-во Скоропечатни А.А. Левенсон, 1905. – 32 с.

   14. Кофод А.А. Борьба с чрезполосицей в России и за границей / А.А. Кофод. – Санкт-Петербург : тип. А.С. Суворина, 1906. – VIII, 135 с.

   15. Кофод А.А. Русское землеустройство / А.А. Кофод. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : тип. «Сел. Вестник», 1914. – 172 с.

   16. Миславский Н. Поземельная община : опыт ист.-критич. очерка взглядов на происхождение, развитие и типы рус. поземельной общины / Н. Миславский. – Москва : тип. Вильде, 1912. – 104 с.

   17. Огановский П.П. Индивидуализация землевладения в России и ее последствия / П.П. Огановский. – Москва : тип. О.Л. Сомовой, 1914. – 98 с.

   18. Пешехонов А.В. Земельные нужды деревни и основные задачи аграрной реформы / А.В. Пешехонов. – Изд. журн. «Русское богатство». – Санкт-Петербург : тип. Н.Н. Клобукова, 1905. – 159 с.

   19. Сазонов К.Н.  Землеустроительное проектирование / К.Н. Сазонов. – Москва ; Ленинград : Новая деревня, 1929. – 502 с. – (Библиотека землеустроителя).

   20. Сборник задач по землеустройству. – Екатеринослав : Электро-худож. типо-литогр. Г.А. Подземского, 1914. – Ч. 1. – XXXXII, 568 с.

   21. Святловский В.В. Мобилизация земельной собственности в России (1861– 1908 гг.) / В.В. Святловский. – 2-е изд., пересм. и доп. – Санкт-Петербург, 1911. – 152 с., IV табл.

   22. Тернер Ф. Государство и землевладение / Ф. Тернер. – Санкт-Петербург. : тип. М. Стасюлевича, 1896. –  Ч. 1: Крестьянское землевладение. – VIII, 349 с.

   23. Туган-Барановский, Михаил. Земельная реформа : очерки движения в пользу зем. реформы и практ. выводы / М. Туган-Барановский. – Изд. журн. «Мир божий». – Санкт-Петербург : тип. И.Н. Скороходова, 1905. –  II, 205 с.

   24. Фирсов П.П. Методы оценки земель как предмета земского обложения / П.П. Фирсов. – 2-е изд. / К.И. Тихомиров. – Москва : типолитогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1896. – II, 291 с.

Управління в галузі використання та охорони земель є різновидом управління в галузі природокористування та охорони довкілля. Основним національним багатством є земля, яка перебуває під особливою охороною держави.

О. Кандаурова, завідувач сектора рідкісних і цінних видань;

І. Жидких, головний бібліографКатегорія: Новини, Наукова діяльність

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.