Академік О.Н. Соколовський

Автор: Lubov от 14-03-2014, 14:30, переглянуло: 2763

 

АКАДЕМІК О.Н. СОКОЛОВСЬКИЙ:

до 130-річчя від дня народження українського агроґрунтознавця 

Академік О.Н. Соколовський

   Соколовський Олексій Никанорович (1884–1959) – видатний вчений-ґрунтознавець, академік АН УРСР і ВАСГНІЛ, доктор с.-г. і геологічних наук, заслужений діяч наук України.

   Соколовський –  один із творців і основоположників сучасного агрономічного ґрунтознавства. Разом із науково-теоретичною і експериментальною діяльністю  вчений багато сил віддав історії сільськогосподарської науки. Великі його заслуги у створенні нового типу карт ґрунтового покриву, в яких відображено не тільки генетичні, а й сільськогосподарські та технічні показники ґрунтів.

   О.Н. Соколовський народився 14 березня 1884 р. в містечку Велика Бурімка Золотоніського повіту Полтавскої губернії в сім’ї священника. Випускник Київського ун-ту ім. Св. Володимира, випускник с.-г. відділення Московського с.-г. ін-ту. З 1911 р. працював у лабораторіях російських ґрунтознавців і аґрохіміків Д. Прянишникова і В. Вільямса. У середині 1930-х pp. був заарештований і перебував на засланні.

   Ім’я видатного вітчизняного вченого та педагога, одного з організаторів сільськогосподарської дослідної справи у 20-50-ті рр. минулого століття, теоретика і практика агроґрунтознавства, піонера колоїдної хімії ґрунтів, пропагандиста та популяризатора досягнень науки про ґрунти академіка О.Н. Соколовського широко відоме не лише вузькому колу спеціалістів ґрунтознавців.

Головний корпус інституту.

1919–1940 рр., вул. Мироносицька, 92.

   Понад третину віку віддав Соколовський вищій школі. Обіймаючи посаду ректора ХСГІ (нині ХНАУ ім. В.В. Докучаєва) з 1944 по 1959 рр., Олексій Никанорович користувався глибокою пошаною співробітників і студентів. Вихованці інституту згадують його високу культуру, ерудицію, демократичність. Тридцятип’ятирічний період кафедри ґрунтознавства (1924–1959) нашого університету пов’язаний з ім’ям безсмертного її керівника, великого вітчизняного вченого О.Н. Соколовського.

    Великий патріот України, О.Н. Соколовський читав лекції українською мовою. За оцінкою критики, його книга «Курс сільськогосподарського ґрунтознавства» була визнана найкращим підручником на той час з курсу сільськогосподарського ґрунтознавства та стала базовим посібником для підготовки багатьох поколінь ґрунтознавців. 1971 р. у Києві видано «Избранные труды» вченого.

   Оригінальність поглядів і глибина інтелекту притягували до Олексія Никаноровича молодих учнів. Він виховав школу агрономів-ґрунтознавців, які й нині успішно продовжують творчу розробку агрономічного ґрунотознавства.

   За ініціативою вченого 19 травня 1956 р. на базі лабораторії ґрунтознавства АН УРСР і біологічних відділів Кримського філіалу АН УРСР був організований Український науково-дослідний інститут ґрунтознавства, який зараз носить його ім’я.

   Під керівництвом Соколовського було виконано значну роботу із систематизації, опрацювання та переробки всього матеріалу щодо характеристики ґрунтового покриву УРСР для створення карт ґрунтів нового типу, яка відрізнялася цілісністю та насиченістю агрономічними показниками, що надало їй значної господарської цінності.

 Академік О.Н. Соколовський
Академік О.Н. Соколовський

   Разом з М.І. Вавиловим Соколовський проходив практику на Полтавському дослідному полі. На фасаді головного корпусу Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції ім. М.І. Вавилова Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН встановлено меморіальну дошку О.Н. Соколовському.

   Учений є засновником Харківської, або Української школи ґрунтознавців, яка дала життя школам багатьох його учнів: О.М. Грінченка, Г.С. Гриня, О.М. Можейка, С.С. Соболева, Д.Г. Тихоненка та ін.

    Характерною особливістю досліджень О.Н. Соколовського був глибокий органічний зв’язок теорії з практикою.

   Отже, наукова спадщина О.Н. Соколовського стала теоретичною основою для подальшого розвитку вивчення проблем агрономічного ґрунтознавства, колоїдно-хімічної теорії ґрунтів, їх фізики, зокрема – структури, класифікації, картографування, педогалохімізму, хімічної меліорації тощо, в яких завжди простежувалася агрономічна спрямованість і обґрунтованість. Олексій Никанорович – автор багатьох теоретичних розробок, які завжди знаходили практичне застосування.

   У наш час аграрний сектор України переживає період реформ, і науковий пошук, його здобутки, які свого часу здійснював учений Олексій Никанорович Соколовський, знов актуалізуються.Категорія: Новини, Виховна діяльність, Наукова діяльність

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.