Відкритий перегляд літератури “Великий Кобзар”

Автор: Lubov от 21-03-2014, 11:33, переглянуло: 3389

 

ВІДКРИТИЙ ПЕРЕГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ "ВЕЛИКИЙ КОБЗАР"

Свою Україну любіть,
Любіть її… во время люте,
В останню тяжкую минуту
За неї Господа моліть.

Тарас Шевченко

Відкритий перегляд літератури “Великий Кобзар”

   Щороку з квітом весни оживає з новою силою поетичне слово нашого пророка – Тараса Шевченка. Піднесена поезія Кобзаря, сповнена вірою, синівською любов’ю до своєї Батьківщини. Уся його творчість присвячена свободі й розвитку українського народу, які можливі лише у „своїй хаті” – власній національній державі, де – „своя правда, і сила, і воля”.

   З середини XIX ст. Шевченко входить у нашу історію та культуру як історичний та політичний діяч. Про себе він сказав: “Історія мого життя є частиною історії мого народу”. Він вивів українську культуру на вищий щабель розвитку, сміливо підкреслюючи її національну самобутність. В умовах української бездержавності правдивому Слову поет надавав особливого значення. Він писав: “…возвеличу малих отих рабів німих! Я на сторожі коло них поставлю слово…”. Уже перша його книжка “Кобзар” (1840) засвідчила воскресіння нації у драматичний період національної історії.

Відкритий перегляд літератури “Великий Кобзар”
Відкритий перегляд літератури “Великий Кобзар”
 

   Перша збірка поетичних творів видатного українського поета, письменника, художника, громадського діяча, етнографа Тараса Григоровича Шевченка вийшла в світ у Санкт-Петербурзі 1840 р. під назвою “Кобзар” за сприянням Євгена Гребінки коштом Петра Мартоса.

   У збірку ввійшло всього вісім творів: “Перебендя”, “Катерина”, “Тополя”, “Думка” (“Нащо мені чорні брови”), “До Основ’яненка”, “Іван Підкова”, “Тарасова ніч” та “Думи мої, думи мої, лихо мені з вами”. “Думи мої...” написані спеціально для збірника і є своєрідним епіграфом не тільки до цього видання, але і до усієї творчості Тараса Шевченка.

   Після виходу в світ книги й самого Тараса Шевченка почали називати кобзарем. Навіть сам автор після своїх деяких повістей починав підписуватись «Кобзар Дармограй».

Відкритий перегляд літератури “Великий Кобзар”
Відкритий перегляд літератури “Великий Кобзар”

   Зі всіх прижиттєвих видань творів перший «Кобзар» мав найпривабливіший вигляд: хороший папір, зручний формат, чіткий шрифт. Примітна особливість цього «Кобзаря» – офорт на початку книги за малюнком Василя Штернберга: народний співак-кобзар із хлопчиком-поводирем. Це не ілюстрація до окремого твору, а узагальнений образ кобзаря, який і дав назву збірці. На сьогодні у світі збереглося лише кілька примірників «Кобзаря» Т. Шевченка 1840 року.

   З першого виступу в літературі Шевченко визначив своєю творчістю шляхи подальшого розвитку української мови та літератури. “Кобзар” представив небачені донині зразки досконалого володіння поетичною формою. Молодий автор виявив глибоке опанування духом народної творчості, бездоганне художнє чуття, поетичну щирість, ясність слова.

   “Ся маленька книжечка, – зазначав  Іван Франко, – відразу відкрила немов  новий світ поезії, вибухла мов джерело чистої, холодної води, заясніла невідомою досі в українському  письменстві  ясністю,  простотою і поетичною  грацією вислову”.

Відкритий перегляд літератури “Великий Кобзар”
Відкритий перегляд літератури “Великий Кобзар”

   Під час святкового заходу, присвяченого 200-річчю від дня народження  Т.Г. Шевченка, у виставковому холі ХНАУ ім. В.В. Докучаєва відбувся Відкритий перегляд літератури “Великий Кобзар”, на якому зору поціновувачів української спадщини були представлені “Кобзарі” Тараса Шевченка різних років видання. Зокрема, два примірники фототипій першого “Кобзаря”: звичайного (К. : Дніпро, 1974) та позацензурного (К. : АН УРСР, 1962). Останній був подарований бібліотеці ветераном Великої вітчизняної війни,  доцентом  кафедри  селекції М.Я. Тимчуком.

   У факсимільному виданні “Кобзаря” (1974 р.) титульна сторінка повністю  відтворена з першого “Кобзаря” (1840 р.), виданого у Санкт-Петербурзі Е. Фішером.

   Також у фонді рідкісних та дореволюційних видань зберігається “Кобзар Т.Г. Шевченка в переводе русских писателей”, виданий у Москві 1911 р. “Обществом любителей русской словесности” і надрукований у типографії “И.Н. Кушнерев и Кº ”. На обкладинці книги – мета видання: “Доход от издания поступает на памятник Шевченку”.

Відкритий перегляд літератури “Великий Кобзар”
Відкритий перегляд літератури “Великий Кобзар”

   Безперечне захоплення відвідувачів виставки викликало й факсимільне відтворення “Малої книжки” (зшитку “захалявних зошитів”) – рукописної збірки поезій Т. Шевченка  періоду 1847–1850 рр. «Мала книжка» як джерело тексту – один із найважливіших рукописів Шевченка, за яким друкують його твори, не переписані до «Більшої книжки». «Більша книжка» – рукописна збірка поезій Тараса Шевченка. Повертаючись 1857 р. із заслання в Санкт-Петербург, під час перебування у Нижньому Новгороді, Москві і вже в Петербурзі, Тарас Шевченко переробляв свої поетичні твори, переписуючи їх до нового альбому, записував туди і нові твори. Так сформувалася нова книжка поезій – «Більша книжка» (умовна назва науковців). Проте надрукувати за свого життя Шевченкові із цих творів нічого не вдалося.

   З-поміж безлічі книг, з якими має справу історія світової літератури, поодиноко виділяються ті, що ввібрали в себе науку віків і мають для народу значення заповітне. До таких належить і «Кобзар», книга, яку український народ поставив на перше місце серед успадкованих з минулого національних духовних скарбів.

   Дивовижна доля цієї книги. Поезії, що входять до неї, складались на тернистих дорогах поетового життя, писались то в мандрах, то в казематах, мережились при світлі білих ночей Півночі і в пісках закаспійських пустель, під самотнім сонцем вигнання. Книга формувалася поступово, рік за роком, формувало її саме життя митця, і все найістотніше з великого життя Тараса Шевченка – від його юності й до останнього подиху, – ввібрав у себе цей класичних розмірів томик, збірник поезій, що його в хвилину творчого осяяння було найменовано «Кобзарем».

Наша дума, наша пісня
     Не вмре, не загине...
     От де, люде, наша слава,
     Слава України!

Відкритий перегляд літератури “Великий Кобзар”
Відкритий перегляд літератури “Великий Кобзар”

Видання Т.Г. Шевченка з фонду ФБ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва:

 • Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Фототипія позацензур. прим. вид. 1840 р. – Київ : АН УРСР, 1962. – 123 с.
 • Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург : Е. Фишер, 1840. – 114 с. – (Факс. вид. – Київ : Дніпро, 1974).
 • Шевченко Т.Г. Кобзарь в переводе русских писателей / Т.Г. Шевченко ; О-во любителей Рос. Словесности. – Москва : И.Н. Кушнерев и Кº, 1911. – 136 с.
 • Шевченко Т.Г. Мала книжка: Автографи поезій 18471850 рр. / Т.Г. Шевченко. – Київ : АН УРСР, 1963. – 431 с.
 • Шевченко Т.Г. Мар’яна-черниця: поема / Т.Г. Шевченко. – Факс. вид. рукопису. – Київ : Наук. думка, 1997. – 48 с.
 • Шевченко Т. Повне зібрання творів / Т.Г. Шевченко. – Київ : Держлітвидав, 1935. – Т. 1 : Поезії 1839–1847. – 634 с.
 • Шевченко Т. Повне зібрання творів : у 10 т. / Т.Г. Шевченко ; ред. О.І. Білецький, Д.Д. Копиця, О.Е. Корнійчук. – Київ : АН УРСР, 1951.
 • Шевченко Т.Г. Твори : в 5 т. / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1985.
 • Шевченко Т. Избранная лирика / Т.Г. Шевченко. – Москва : Госиздат, 1939. – 159 с.
 • Шевченко Т.Г. Автопортрети / Т.Г. Шевченко. – [Київ] : Мистецтво, 1939. – 16 портр.
 • Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ : Час, 1925. – Т. 1. – 301 с.
 • Шевченко Т.Г. Кобзар : повна збірка поезій / Т.Г. Шевченко. – Київ : Держлітвидав, 1939. – 380 с.
 • Шевченко Т.Г. Кобзар : вибране / Т.Г. Шевченко. – К. : Рад. шк., 1954. – 676 с.
 • ШевченкоТ.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко ; вступ. ст. М. Рильського. – Київ : Держлітвидав, 1956. – 592 с.
 • Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ : Худож. л-ра, 1964. – 380 с. : іл.
 • ШевченкоТ.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1976. – 599 с.
 • Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1979. – 653 с.
 • ШевченкоТ.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1984. – 600 с.
 • ШевченкоТ.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1985. – 640 с.
 • Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ : “Знання” України, 1992. – 384 с.
 • ШевченкоТ.Г. Кобзарь : пер. с укр. / Т.Г. Шевченко. – Москва : Гослитиздат, 1947. – 686 с.
 • Шевченко Т. Малий Кобзар / Т. Шевченко. – Київ : Веселка, 1979. – 384 с.
 • Шевченко Т.Г. Мистецька спадщина : в 4 т. / Т.Г. Шевченко. – Київ : АН УРСР, 1961–1964. – 4 т.
 • Шевченко Т. Повісті і драматичні твори : в 5 т. / Т. Шевченко. – Київ : Держлітвидав, 1934. – 5 т.
 • Шевченко Т. Поезія / Т. Шевченко. – Харків : Л-ра і мистецтво, 1935. – 455 с.
 • Шевченко Т. Поеми / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1981. – 189 с.
 • Шевченко Т.: живопис, графіка : альбом. – Київ : Мистецтво, 1986. – 176 с. : іл.

Література про Т.Г. Шевченка:

 • Анісов В.Ф. Літопис життя і творчості Т.Г. Шевченка / В.Ф. Анісов, Є. Середа. – 2-ге вид., доп. – Київ : Дніпро, 1976. – 392 с. : іл.
 • Біографія Т.Г. Шевченка за спогадами сучасників / АН УРСР ; Держ. Музей Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – 438 с.
 • Большаков Л.Н. “Все он изведал...” Тарас Шевченко: поиски и находки / Л.Н. Большаков. – Київ : Дніпро, 1988. – 543 с.
 • Бородін В.С. Передмова до факсимільного видання “Кобзаря” 1840 р. / В.С. Бородін. – Київ : Дніпро, 1974. – 34 с.
 • Великий Кобзар в пам’яті народній : зб. висловлювань про Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – 180 с.
 • Дмитренко Я.Д. Общественно-политические взгляды Т.Г. Шевченко / Я.Д. Дмитренко. – Москва : Моск. ун-т, 1951. – 193 с.
 • Драгоманов М.П. Шевченко, українофіли й соціалізм // Історія філософії України. – Київ, 1993. – С. 175–379.
 • Жмир В.Ф. Шевченко в Києві : фотопутівник / В.Ф. Жмир. – Київ : Мистецтво, 1984. – 127 с. : іл. – Рез. англ. мовою.
 • Жур П.Ф. Шевченківський Київ / В.Ф. Жур. – Київ : Дніпро, 1991. – 287 с.: іл.
 • Зайцев П.І. Життя Тараса Шевченка / П.І. Зайцев. – Харків : Прапор, 1994.
 • Кирилюк Є.П. Тарас Шевченко: життя і творчість / Є.П. Кирилюк. – Київ : Дніпро, 1979. – 266 с.
 • Крамский И.Н. Шевченко Т.Г. : [портрет] // История России в XIX в. – Санкт-Петербург : изд. Т-ва Бр. Гранат, [до 1914]. – Т. 3. – С.1.
 • Рисцов В. Ми разом з Тарасом: вірші, фото, скульптури у Харкові / В. Рисцов. – Харків, 2010. – 41 с.
 • Сарана Ф.К. Кобзар / Ф.К. Сарана // Шевченківський словник : у 2 т. / Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка ; АН УРСР. – Київ : УРЕ, 1976. – Т. 1. – С. 302–304.
 • Сліпушко О. Бестіарна символіка Т.Г. Шевченка // Розбудова держави: духовність, екологія, бізнес. – Київ, 1994. – С. 66–68.
 • Чуб Д.В. Живий Шевченко : біогр. та  літературозн. оповіді / Д.В. Чуб ; худ. оформ. Ю. Кудя. – Київ : Веселка, 1994. – 141 с. : іл.
 • Шагинян М. Тарас Шевченко / М. Шагинян. – 4-е изд. – Москва, 1964. – 270 с.
 • Шевченківський календар : щотижневик на 1964 р. – Київ : Ред. укр. календарів, 1964. – 110 с. : іл.
 • Шевченківський словник : у 2 т. / Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР. – К. 


Категорія: Новини, Виховна діяльність, Культурно-массова діяльність

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.