До 375-річчя від дня народження І.С. Мазепи

Автор: Lubov от 26-03-2014, 15:34, переглянуло: 2562

 

«За волю та державність!»до 375-річчя від дня народження І.С. Мазепи

До 375-річчя від дня народження І.С. Мазепи

   В історії України Мазепа – постать, навколо якої майже три століття точаться гострі суперечки, схрещуються різні, часто полярні думки. Захоплення, різне неприйняття, замовчування – щонайменше такий діапазон суджень про нього. І на те є підстави. Що спонукало Івана Мазепу перейти від одного правителя до іншого? Яке його місце серед українських гетьманів? Чому улюбленець Петра І, удостоєний небувалих царських щедрот, став його заклятим ворогом?

   Відповіді на ці та інші питання вже протягом 3-х століть намагаються дати історики та політологи різних країн світу. Пропонуємо до вашої уваги деякі з матеріалів, присвячених життю, політичній і культурній діяльності гетьмана України Івана Мазепи, що знаходяться у фонді нашої бібліотеки.

 • Алексєєнко Л. Гетьман Іван Мазепа в літературі : літ.-іст. комент. / Л. Алексєєнко // Історія України. – 2000. – № 33. – С. 4–6.
До 375-річчя від дня народження І.С. Мазепи
 • Апанович О.М. Велика ідея гетьмана Івана Мазепи // Апанович О.М. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі. – К. : Либідь. – 1993. – С. 149–208.
До 375-річчя від дня народження І.С. Мазепи
 • Борщак І. Іван Мазепа / І. Борщак, Р. Мартель ; авториз. пер. з фр. М. Рудницького // Історичні постаті України. – Одеса : Маяк, 1993. – С. 196–303.
 • Булгак О.В. За волю та державність : до 365-річчя від дня народження І.С. Мазепи / О.В. Булгак // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2004. – № 1. – С. 88–94.
 • Василенко О. Тень забытого предка / О. Василенко // Огонек. – 2002. – № 11. –  С. 28–31.
 • Великий Вольтер был поклонником гетмана Мазепы // Факты. – 2000. – 27 февр.  – С. 13.
 • Великий в усьому : до 360-річчя від дня народження І.С. Мазепи // Знаменні дати : календар. –  К., 2004. – С. 262–266. 
 • Вінтоняк О. Анатема на гетьмана Мазепу / О. Вінтоняк // Україна. – 1994. – № 4. – С. 26–28.
 • Гуменюк Ф. Мазепа і Карл XII / Ф. Гуменюк // Укр. культура. – 1998. – № 1. – Ілюстр. вкладка.
До 375-річчя від дня народження І.С. Мазепи
 • Дашкевич Я. Іван Мазепа і Росія // Дашкевич Я. Постаті. – Львів, 2007. – С. 201–204. 
 • Демська-Будзуляк Л. Культурний феномен Івана Мазепи / Л. Демська-Будзуляк // Літ. Україна. – 2006. – 14 вересня. – С. 6.
До 375-річчя від дня народження І.С. Мазепи
 • Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / упоряд. С. Павленко. – 2-ге вид. – К. : вид. дім “Києво-Могилян. акад.”, 2008. – Т. 1. – 1144 с. – (Серія “Джерела”).
 • Донцов Д. Гетьман Мазепа в західно-європейській літературі / Д. Донцов // Слово і час. – 1994. – № 4–5. – С. 79–85.
 • Іванко А. Культурницька політика І. Мазепи в українській історіографії / А. Іванко // Історія України. – 2003. – № 37. – С. 1–7.
 • Історичні портрети: Хмельницький і Мазепа. – К. : Знання, 1991. – 68 с. + слайди.
 • Кирилюк В. “Тії слави козацької повік не забудемо...” / В. Кирилюк // Літ. Україна. – 1999. – 4 листопада. – С. 3.
 • Ковалевська О. Постать Івана Мазепи в художній літератури XVIIXX ст. / О. Ковалевська // Історія України. – 2001. – № 27–28. – С. 1–4. 
До 375-річчя від дня народження І.С. Мазепи
 • Костомаров М. Гетьман Іван Степанович Мазепа // Костомаров М. Галерея портретів: біогр. нариси. – К. : Веселка,1993. – С. 227–247.
 • Котляр М. Довідник з історії України / М. Котляр, С. Кульчицький. – К. : Україна, 1996. – С. 149–150.
До 375-річчя від дня народження І.С. Мазепи
 • Котляр М.Ф. Іван Мазепа // Котляр М.Ф. Історія в життєписах : пер. з рос. / М.Ф. Котляр, В.А. Смолій. – К. : Час, 1994. – С. 255–269.
 • Ленченко В. Палац гетьмана Івана Мазепи в Батурині / В. Ленченко // Пам’ятки України. – 2003. – № 3. – С. 18–33.
 • Мазепа І. Маніфест до українського війська і народу // Історичні постаті України. – Одеса : Маяк, 1993. – С. 307–309.
До 375-річчя від дня народження І.С. Мазепи
 • Іван Мазепа // Видатні постаті в історії України (IX–XIX ст.) – К. : Вища шк., 2002. – С. 196–200.
 • Маричевський М. Мазипіана в Галичині / М. Маричевський // Літ. Україна. – 2003. – 10 липня. – С. 3.
До 375-річчя від дня народження І.С. Мазепи
 • Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа в західно-європейських джерелах 16871709 / Т. Мацьків. – 2-ге вид., доп. – К. ; Полтава, 1995. – 311 с.
До 375-річчя від дня народження І.С. Мазепи
 • Мицик Ю. Іван Мазепа / Ю. Мицик. – К. : Житомир. Облдрукарня, 2007. – 72 с. – (Великі українці).
 • Наливайко Д. Мазепа в європейській літературі XIX ст.: історія та міф / Д. Наливайко // Слово і час. – 2002. – № 8. –  С. 39–48 ; № 9. – С. 3–17.
 • Ольхіна Н. Іван Мазепа: проблема вибору (16391709) / Н. Ольхіна, Л. Непран, І. Рибак // Історія України. – 2003. – № 29–32. – С. 46–49.
 • Ониськів М. Державотворець : [320 тому Івана Мазепу обрано гетьманом України] / М. Ониськів // Літ. Україна. – 2007. – 20 вересня. – С. 1.
 • Павленко С. Загибель Батурина 2 листопада 1708 р. / С. Павленко.–  2-ге вид.–  К. : вид. дім “Києво-Могилян. акад.”, 2008. – 267 с.
 • Павленко С. Чи зраджував Іван Мазепа Карла XII? / С. Павленко // Пам’ять століть. – 2005. – № 1. – С. 90–94.
 • Петренко А. Символічний жест через 290 літ / А. Петренко // Укр. культура. – 1999. – № 11–12. – С. 1.
 • Пінчук С. Іван Мазепа : (до 350-річчя з дня народження) / С. Пінчук. Повернення: вірш / В. Письменний // Укр. слово. – 1994. – 24 листопада (№ 47). – С. 13. 
 • Пінчук Ю. Про маловідомі сторінки з життєпису гетьмана України Івана Мазепи / Ю. Пінчук, О. Ковалевська // Історія України. – 1998. – № 3. – С. 6–8.
 • Сапон В. Пам’ятник гетьману Іванові Мазепі / В. Сапон // Літ. Україна. – 1999. – № 20. – С. 6.
До 375-річчя від дня народження І.С. Мазепи
 • Смолій В. Іван Мазепа // Історія України в особах: IX–XVIII ст. / В. Замлінський [та ін.] – К. : Україна, 1993. – С. 327–337.
 • Стороженко П. У пошуках чужого жанру / П. Стороженко // Літ. Україна. – 2012. – 23 лютого. – С. 4.
До 375-річчя від дня народження І.С. Мазепи
 • Субтельний О. Мазепинці. Український сепаратизм на початку XVIII ст. / О. Субтельний ; пер. з англ. П. Кулика. – К. : Либідь, 1994. – 240 с.
 • Тарасова О. Жінки у житті Івана Мазепи: міф і реальність / О. Тарасова // Дніпро. – 2001. – № 9–10. – С. 129–132.
 • Фігурний Ю. Українознавчі аспекти державотворної діяльності гетьмана Івана Мазепи / Ю. Фігурний // Пам’ять століть. – 2004. – № 6. – С. 4–14.
 • Хорунжий Ю. Мазепіана “Киевской старины” / Ю. Хорунжий // Літ. Україна. –  2006. – 20 липня. – С. 1,7.
 • Чухліб Т. Московський протекторат і зовнішня політика урядів І. Самойловича й І. Мазепи / Т. Чухліб // Історія України. – 2003. – № 47. – С. 6–10.
 • Шудря М. Історія державотворення в іменах / М. Шудря // Укр. культура. – 1999. – № 2. – С. 29.
 • Якубова Т. Іван Мазепа у 1709 році: (відступ від Полтави до Очакова) / Т. Якубова // Історія України. – 1999. – № 47. – С 10–11.


Категорія: Новини, Культурно-массова діяльність, Наукова діяльність

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.