"Вселенная и человечество": до Всесвітнього дня Землі

Автор: Lubov от 24-04-2014, 10:55, переглянуло: 3304

 

Вселенная и человечество”:

цінні видання з геології, мінералогії та ґрунтознавства 

"Вселенная и человечество": до Всесвітнього дня Землі
"Вселенная и человечество": до Всесвітнього дня Землі

   Матінка-Земля... Цей вираз ми не рідко чуємо в нашому повсякденному житті. Що воно означає? Що ми в нього вкладаємо? Земля – наша годувальниця, наш спільний дім, у якому створені абсолютно унікальні умови, що дозволяють нам не тільки виживати, але й насолоджуватися життям у всій  її красі і різноманітності. Вона віддає нам себе цілком. Беззаперечно дарує свою любов. Не зважаючи, навіть, деколи на абсолютно блюзнірське ставлення з нашого боку. Як любляча мати живить, одягає і виховує своїх нетямущих дітей. Чим ми їй віддячуємо?

   Вже здавна в різних країнах світу це питання набуло нагальну актуальність. Людство нарешті, звернувши увагу на свою позицію і роль в екосистемах нашої Землі, задумалося. Невже ми почали переростати чисто споживчий період свого власного розвитку? Надія є. З’явилися і прагнення.

   Так, офіційно, починаючи з 2010 р. у календарях на міжнародному рівні з’явився знаковий День – Всесвітній день Матері-Землі, який відзначається 22-го квітня. В Україні, починаючи з 1998 р. в третю суботу квітня відзначається національне свято «День довкілля», яке з’явилося саме завдяки систематичному проведенню в цей день акції «Дерево-Життя». Польща відзначає «День лісопосадок» 10 жовтня. В африканських країнах, наприклад в Алжирі відзначають щорічно «День посадки дерев» 27 жовтня. Бельгія, Лесото, Португалія та Італія відзначають подібне свято 21 березня, Німеччина – 25 квітня, Ізраїль за єврейським календарем в 15-й день місяця Шват, Єгипет – 15 січня, Іран свято озеленення територій проводить 5 березня, КНР і Китайська Республіка – 12 березня, Шрі-Ланка – 15 жовтня, Японія свій «День зелені» відзначає 4 травня, Південна Корея – 5 квітня, Філіппіни – 25 червня, Намібія – 8 жовтня, Коста-Ріка –15 червня, Камбоджа – 1 червня, Венесуела –  в останню неділю травня, Бразилія – 21 вересня, Уганда – 24  березня, Центральноафриканська Республіка – 22 липня, Нігер – 3 серпня, Танзанія – 1 січня, Малаві у другій понеділок грудня, Кенія – 21 квітня, Мексика – у другій четвер липня, Македонія цей День проводить 12 березня.

  У День Матері-Землі ми приєднуємося до цієї міжнародної ініціативи і закликаємо всіх підтримати загальнолюдські позитивні зусилля, спрямовані на вирішення назрілих екологічних проблем. Що людина посіє – те й пожне. Не будемо про це забувати!

"Вселенная и человечество": до Всесвітнього дня Землі
"Вселенная и человечество": до Всесвітнього дня Землі

   Бібліотека ХНАУ ім. В.В. Докучаєва пропонує до вашої уваги віртуальну виставку “Вселенная и человечество”, експонатами якої є цінні видання з геології, мінералогії та ґрунтознавства, що являються взірцем мистецтва дореволюційного книговидання.

"Вселенная и человечество": до Всесвітнього дня Землі

   Браунс, Р. Царство минералов. Описание главных минералов, их месторождения и значение их для промышленности. Драгоценные камни / Р. Браунс ; пер. с нем. В.Н. Лемана, с доп. относительно России А.П. Нечаева, П.П. Сущинского ; под общ. ред. А.А. Иностранцева. – СПб. : изд. А.Ф. Девриена, 1906. – XV, [1], 508 с., 277 политапажа, 73 табл., 18 фототипий ; 29 см. – Экземпляр в издательском полукожаном переплете, с золотым тиснением по корешку и верхней крышке. – На тит. л. дарств. надпись: «Лизочке 5-го Сентября 1909 г.».

   От автора: «Книга эта написана для любителей минералогии и предназначается для того, чтобы увеличить число ее сторонников. Это не учебник, но из нее можно кое-чему научиться... С некоторой робостью приступил я к этой работе, но теперь я надеюсь, что она, благодаря помощи со всех сторон, удалась. Я надеюсь, что она может послужить для вынесения минералогических знаний в возможно более широкий круг публики и пригодится людям разных положений».

   Из предисловия редакции: «Недостаток как в западно-европейской, так и в русской, литературах общедоступного сочинения, знакомящего читателя с царством минералов, заставил Р. Браунса потратить несколько лет на составление такой книги, по возможности обнимающей это царство всесторонне. Широкое содействие издателя, снабдившего книгу роскошными таблицами, передающими не только фотографически форму, но и окраску и блеск минералов, не пожалевшего значительных затрат на издание, дал возможность автору широко осуществить намеченную программу... Если появление книги Р. Браунса в русском переводе увеличит число любителей минералогии в нашем Отечестве, то цель редакции будет этим вполне достигнута».

"Вселенная и человечество": до Всесвітнього дня Землі

   Бюффон. Всеобщая и частная естественная история : в 8 ч. / Бюффон ; пер. с фр. С. Румовского, И. Лепехина. – 3-е тиснение. – СПб. : иждивением Императ. АН, 1801. – Ч. 1: Теория Земли. – 378, [2] с. ; 26 см. – Редкая книга. – Бумага верже (гербовая филигрань “PRO PATRIA”).

   Классический труд выдающегося французского естествоиспытателя  графа де Бюффона, в котором автор изложил свои взгляды на геологическую историю Земли. Во вступительной статье содержатся рассуждения Бюффона о естественной истории вообще, о познании природы и постижении истины. В книге развивается авторская гипотеза происхождения и эволюции земного шара и его поверхности, содержащая немало оригинальных идей, оказавших огромное влияние на последующие космогонические и геологические теории.

Книга представляет собой не только научный трактат, но и изложенный поэтическим языком увлекательный рассказ о явлениях природы. Она будет интересна философам, историкам науки, специалистам в различных областях естественно-научного знания, а также широкому кругу читателей.

"Вселенная и человечество": до Всесвітнього дня Землі

   Вернадский В.И. Минералогия : лекции, чит. студ.-естественникам Моск. Ун-та / В.И. Вернадский. – Литогр. изд. – [М. : печатня С.П. Яковлева], 1907–1910. – Ч. 1–2. – 472, 165 с. ; 26 см. – На тит. л. автограф: «Н. Ватича. 15/III 1909 года».

Влади́мир Ива́нович Верна́дский (1863–1945) – русский и советский естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель XX в. Академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук, один из основателей и первый президент Украинской академии наук. Автор – создатель многих научных школ, в том числе – науки биогеохимии, один из представителей русского  космизма.

Книга из личной библиотеки Неофита Степановича Ватича магистранта минералогии и геологии, старшего ассистента кафедры минералогии Ново-Александрийского Ин-та Сел. Хоз-ва и Лесоводства с 1906 г.

"Вселенная и человечество": до Всесвітнього дня Землі
"Вселенная и человечество": до Всесвітнього дня Землі

   Вселенная и человечество: история исследования природы и приложения ее силы на службу человечеству : в 5 т. / под общ. ред. Г. Крэмера ; пер. с нем. под общ. ред. А.С. Догеля. – СПб. : Книгоизд. Т-во «Просвещение», [1904]. – Т. 1–5. – 29 см. – Печать Б-ки Центр. Парт. Шк. при ЦК КПУ.

  Книга была написана для ознакомления желающих не только с первоначальными опытами и законами естествознания, но и с воззрениями этой науки на место в обществе и службе человеку.

   Пятитомник «Вселенная и человечество» – уникальное по своей информативности и качеству иллюстративного материала издание. Кожаные корешки и переплетные крышки украшены золототисненным растительным орнаментом, выполненным в стиле "модерн". 

"Вселенная и человечество": до Всесвітнього дня Землі

   Гюрих Т. Минеральное царство / Т. Гюрих ; пер. с нем. с доп. С.И. Созонова ; доп. по почвоведению П.В. Отоцкого. – Изд.: Ф. Брокгауз, И. Ефрон. – СПб. : тип. АО «Брокгауз-Ефрон», 1904. – VIII, 722 с., 531 ил., 52 табл., 1 карта ; 27 см. – (Библиотека Естествознания / под ред. П.И. Броунова, В.А. Фаусека).

   Из предисловия к рус. изданию: «Нет никакого сомнения, что эта книга может особенно способствовать пробуждению в молодых умах истинного серьезного интереса к изучению минеральной природы. У нас в России пробуждение этого интереса составляет существенную необходимость. Хотя наши минеральные богатства являются уже в значительной мере изученными, но для того, чтобы они пробудились к деятельной жизни, они должны привлечь к себе внимание многих и многих просвещенных работников. Без этого минеральное царство остается погруженным в мертвенный сон, как заколдованное царство, описываемое в сказке. Но только этот сон может быть прогнан не поцелуем сказочного принца, не магическим жезлом доброй феи и не помощью горных духов, а неустанным и настойчивым трудом, опирающимся на научное знание. И желательно, чтобы предлагаемая книга толкнула многих читателей в нашей стране на эту плодотворную и интересную дорогу». 

"Вселенная и человечество": до Всесвітнього дня Землі

   Докучаев В.В. Русский чернозем : отчет Императ. Вол. Экон. О-ву / В.В. Докучаев. – СПб. : тип. Деклерона и Евдокимова, 1883. – III,IV, 376 с. : ил., 1 почв. карта.

   За эту работу Василия Васильевича Докучаева удостоили степени доктора, а сама она вызвала большой резонанс в стране и за рубежом. Книге известного ученого «Русский чернозем» в 2013 г. исполнилось 130 лет.

  В начале XX в. на Всемирной выставке в Париже В.В. Докучаевым демонстрировалась коллекция русских почв, в том числе куб прославленного воронежского чернозема. Это была сенсация! Коллекция была удостоена золотой медали, а черноземная почва признана эталоном плодородия – «царем почв». 

"Вселенная и человечество": до Всесвітнього дня Землі

   Малевский К. Систематика минералогии : [лекции, чит. в Ново-Александрийском Ин-те Сел. Хоз-ва и Лесоводства в 1893/4 акад. году] / К. Малевский.  – Литогр. изд. – [Ново-Александрия, 1893–1894]. – 191 с., прил. ; 28 см.

   Константин Игнатьевич Малевский – бывший профессор Ново-Александрийского института сельского хозяйства и лесоводства (ХНАУ им. В.В. Докучаева), Действительный Статский Советник – почетный член; профессор минералогии, геологии и почвоведения в 1869–1895 гг. 

"Вселенная и человечество": до Всесвітнього дня Землі

   Неймайр М. История Земли : в 2 т. / М. Неймайр ; пер. со 2-го нем. изд., перераб. и доп. В. Улигом ; с доп. по геологии России и библиогр. указ. В.В. Ламанского, А.П. Нечаева ; под ред. А.А. Иностранцева. – СПБ. : изд. Книгоизд. Т-ва «Просвещение», 1899. – Т. 1–2. – 26 см. – («Вся природа»). – Печатка Б-ки Всеукр. Вищої Ком. С.-Г. Шк. ім. тов. Артема. – Рекомендовано Учен. Ком. М-ва Нар. Просвещения для фундаментальных библиотек всех сред. учеб. заведений как одно из капитальнейших и строго научных сочинений по отделу естествознания. – Бумага без примеси древесной массы.

   Мельхиор Неймайр (1845–1890) – австрийский палеонтолог и геолог, профессор университета в Вене. Автор трудов по головоногим моллюскам, а также палеогеографии юрского и мелового периодов. Разрабатывал проблемы палеонтологии и геологии на основе дарвинизма.

   От автора: «Представляя в популярном изложении обширную часть геологии, не возможно разработать все части ее с тою полнотою, какая требуется от учебника. Я счел необходимым выдвинуть на первый план те наиболее важные факты и взгляды, которые позволяют составить общее представление о предмете, старался развить их возможно полнее и умолчать о второстепенном. Но такой способ изложения, неизбежный вообще и особенно в исторической геологии, не должен идти в ущерб ясности всего сочинения».

   От переводчиков: «Текст немецкого издания «Истории земли» в общем составлен нами неприкосновенным, и только в нескольких случаях сделаны небольшие пропуски, взамен которых помещены более подробные описания, напечатанные мелким шрифтом. Что касается некоторых мелких ошибок и неточностей Неймайра, относительно России, то они, разумеется, исправлены тут же в тексте».

"Вселенная и человечество": до Всесвітнього дня Землі

   Ратцель Ф. Земля и жизнь. Сравнительное землеведение : в 2 т. / Ф. Ратцель ; единств. разреш. авт. и изд. оригинала пер. под ред. П.И. Кротова. – СПб. : типо-литогр. Книгоизд. Т-ва «Просвещение», [1905]. – Т. 1–2. – 26 см. – (Всемирная география / под общ. ред. В. Сиверса). – Владельческий штамп «Из книг Владимира Александровича Гурова». – Печатка Б-ки Всеукр. Вищої Ком. С.-Г. Шк. ім. тов. Артема.

   Из предисловия: «...читатель, найдет в первом томе этого сочинения, после исторического и космологического введения, изложение учения о вулканах, землетрясениях, колебаниях берегов и образовании гор, о материках, островах, о почве и ее составе, о высотах и глубинах и рельефах их; а во втором томе будет рассмотрен мир воды, воздуха и органической жизни, со включением человека, поскольку он составляет предмет географии... Во втором томе указаны главнейшие сочинения, послужившие пособиями для составления предлагаемого труда. За сделанные же мне частные сообщения и за предоставление в мое распоряжение рисунков и карт приношу различным лицам свою глубокую благодарность». 

"Вселенная и человечество": до Всесвітнього дня Землі

   Севергин, Василий. Подробный словарь минералогический, содержащий в себе подробное изъяснение всех в Минералогии употребительных слов и названий, также все в науке сей учиненные новейшие открытия / В. Севергин. – СПб. : Императ. АН, 1807. – 26 см. – Редкое изд. – Бумага верже.

Т. 1: (от А до Л). – LII с., 668 стб., 2 табл.

Т. 2 : (от М до Ф). – XV с., 616 стб., прил. (68 с.)

   Словарь издан Академиком Императорской академии наук (1793 г.), Статским Советником и Кавалером Василием Михайловичем Севергиным (17651826), российским химиком, минералогом, геологом.

   Из предисловия к т. І : «Минералогия, подобно многим другим Физическим наукам, в образовании своем шествовала медлительно, возрастала постепенно, чрез целые века пребывала в забвении, искажаема была множеством баснословных преданий, и наконец не прежде, как с осьмагонадесять столетия начала достигать до того совершенства, в коем оную обретаем. Стихии и первые начала тел, кажется, долгое время были приятнейшим предметом исследований. Токмо случай, нужда, и нередко суеверие заставляли их входить в большие подробности, и исчислять ископаемые тела, кои постепенно открываемы были... Пленялись цветами, прозрачностью, блеском и различным наружным камней образованием; но не входили, либо и не имели случая входить в дальнейшие их виды и разности. Удивлялись мнимой целебной силе и другим свойствам земель; но не знали точного их различия и состояний, кои оные принимать могут... Но когда начали вникать в существенное каждого ископаемого тела различие, когда постепенно открываемы были вернейшие способы к настоящему минералов распознаванию, когда особливо Химия, сия верная путеводительница всех Физических наук, новыми озаренная лучами, пролила свет свой и на саму Минералогию, тогда соделалась она наукою твердою, постоянною, основательною, полезною, фабрикам, ремеслам, художествам и искусствам новые способы к удовлетворению нужд человеческих открывающею. Дабы познать значение оных, казалось мне, подобно некоторым другим, приличнейшим способом привести и описать их в азбучном порядке, или сочинить Минералогический Словарь, в коем бы подробно и с точностью приведены были все ископаемые тела, доселе известные, по различным их наименованиям, с приличным показанием, как наружных признаков, так Физических и Химических их свойств».

   Из предисловия к т. ІІ: «Для желающих приискивать слова с иностранных языков, присовокупил я краткие Минералогические Словари с Латинского, Французского и Немецкого языков».

 

P.S. Розширену експозицію виставки «Вселенная и человечество» можна переглянути у читальному залі № 4.

Запрошуємо до ознайомлення!

 Категорія: Новини, Виховна діяльність, Культурно-массова діяльність

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.