Вітаємо лауреата премії Президента України для молодих вчених Карпця Юрія Вікторовича!

Автор: Lubov от 22-05-2014, 14:18, переглянуло: 2088

 

   У рамках відзначення Дня науки в актовій залі Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України 16 травня проходила церемонія нагородження лауреатів премії Президента України для молодих вчених 2013 року. Цього разу серед лауреатів вперше в історії Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва був і наш співробітник – кандидат біологічних наук, доцент кафедри лісоуправління та лісоексплуатації Карпець Юрій Вікторович. Свідоцтва та почесні знаки лауреатам вручали Президент Національної академії наук України академік Борис Євгенович Патон та Голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації академік НАНУ Володимир Петрович Семиноженко.

   Нашим молодим вченим Юрієм Вікторовичем Карпцем у співавторстві з кандидатом біологічних наук старшим науковим співробітником Криворізького ботанічного саду НАН України Тетяною Андріївною Артюшенко був поданий об’єднаний цикл наукових праць «Фізіологічні основи адаптації сільськогосподарських рослин до стресових факторів». Цикл наукових праць об’єднує публікації 6 років (2006-2011 рр.) і складається з однієї монографії, 50 наукових статей (в т.ч. 3 у зарубіжних журналах) та 40 тез доповідей. Ці наукові роботи були процитовані у більш ніж 70 статтях у наукових журналах, індекс цитування публікацій у базі Scopus складав 3, загальний h-індекс = 4.

   Перш ніж бути представленою до найвищої нагороди в Україні для молодих вчених наукова робота нашого співробітника пройшла довгий шлях перевірки, оцінювання та відбору, який тривав понад один рік.

    Ось як описує цей шлях академік Борис Євгенович Патон:

   «Перш ніж бути представленою до Комітету кожна з робіт пройшла довгий шлях: рецензування, обговорення на вчених та науково-технічних радах, жорсткий конкурентний відбір серед найкращих наукових робіт вищого навчального закладу, установи або організації, потім конкурсний відбір на колегіях міністерств та президіях галузевих академій наук. За рішенням останніх шляхом таємного голосування роботи було представлено до Комітету. Зрозуміло, що кожна з цих робіт є кращою серед найкращих!»

   У 2013 році до конкурсу на здобуття премії Президента України для молодих вчених було подано 105 робіт, з них попередній відбір пройшли 62 роботи. На заключному конкурсному етапі за поданням Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки Указом Президента України № 659/2013 від 2 грудня 2013 року було присуджено 40 премій за найкращі роботи, які внесли найбільш вагомий внесок у розв’язання актуальних наукових проблем.

   Крім того, в статті «Молоді вчені – безцінний інтелект нації. (огляд 2013 р.)» академік Борис Євгенович Патон відзначив наукову роботу Юрія Карпця серед 18 найкращих та найактуальніших для України, які виконані на рівні передових наукових досліджень світу:

   «Відмічено цикл наукових праць «Фізіологічні основи адаптації сільськогосподарських рослин до стресових факторів», виконаний кандидатами біологічних наук Тетяною Артюшенко (Криворізький ботанічний сад НАН України) і Юрієм Карпцем (Харківський національний аграрний університет імені В.В.Докучаєва). В умовах сучасного розвитку світу він є досить актуальним. Авторами роботи досліджено фундаментальні аспекти стресових реакцій рослин і формування адаптації, розроблено заходи для підвищення адаптивного потенціалу сільськогосподарських рослин за рахунок загартування та використання біологічно активних речовин. Завдяки частковій розшифровці молекулярних та фізіолого-біохімічних механізмів адаптації до негативних чинників середовища, які тісно пов’язані з клітинною сигналізацією, авторами розроблено методи пошуку стійких і чутливих видів рослин до несприятливих чинників середовища. Розуміння механізмів стійкості рослин до стресових факторів допоможе аграріям вирощувати сільськогосподарські культури в умовах зростаючого антропогенного навантаження, допоможе прикладним екологам очищувати забруднені ґрунти за допомогою стійких рослин чи рослин-накопичувачів.» (http://www.kdpu-nt.gov.ua/content/molodi-vcheni-bezcinniy-intelekt-naciyi-oglyad-2013r)

    Це не єдине наукове досягнення нашого молодого вченого за останні роки. Так у 2010 році у співавторстві з доктором біологічних наук професором Колупаєвим Юрієм Євгеновичем була опублікована монографія «Формирование адаптивных реакций растений на действие абиотических стрессоров», яка нині процитована у більш ніж 40 статтях у наукових виданнях України та світу.

   У 2012 році вперше в історії університету під керівництвом Карпця Ю.В. було отримано грант Президента України для підтримки передових наукових досліджень молодих учених згідно з Розпорядженням Президента України № 188/2012-рп від 06 жовтня 2012 р.

    У 2013 році Карпця Ю.В. та Колупаєва Ю.Є. було запрошено авторитетним науковим виданням «Nova Publishers» (Нью Йорк, США) для написання оглядового розділу в галузі біології рослин для колективної монографії «Handbook on reactive oxygen species (ROS): formation mechanisms, physiological roles and common harmful effects», яка присвячена світовому стану досліджень ролі активних форм кисню в живих організмах. Після експертного відбору, рецензування та доопрацювання розділ авторів «Participation of reactive oxygen species in formation of induced resistances of plants to abiotic stressors» було прийнято до друку під номером 2 в монографії поряд з оглядовими розділами інших передових вчених світу.

    Карпець Юрій активно займається науковою роботою вже 15 років починаючи з першого курсу навчання в нашому університеті. Перші його публікації вийшли в 2000 році, в тому числі стаття у фаховому виданні. Після закінчення факультету лісового господарства у 2006 році він був прикріплений здобувачем наукового ступеня кандидата наук до кафедри ботаніки і фізіології рослин. Під керівництвом д.б.н. Колупаєва Ю.Є. успішно виконав дисертаційні дослідження. Достроково 11 червня 2009 року на засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.212.01 в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук «Загартування рослин короткочасною дією високих температур: особливості передачі сигналу і фізіологічної відповіді» за спеціальністю 03.00.12 «Фізіологія рослин». Нині активно працює над докторською дисертацією «Оксид азоту (NO) у рослин: участь в трансдукції стресових сигналів і формуванні адаптивних реакцій на дію абіотичних стресорів». Має понад 170 опублікованих наукових праць, в тому числі монографія та 70 статей у фахових виданнях України та зарубіжних наукових журналах, з яких 13 у виданнях бази даних Scopus.

 

Бажаємо лауреату та його науковому колективу з лабораторії «Фізіології і біохімії стресу рослин» подальших наукових успіхів та досягнення поставлених цілей!

 

Вітаємо лауреата премії Президента України для молодих вчених Карпця Юрія Вікторовича!
Вітаємо лауреата премії Президента України для молодих вчених Карпця Юрія Вікторовича!
  
Вітаємо лауреата премії Президента України для молодих вчених Карпця Юрія Вікторовича!
 


Категорія: Новини, Наукова діяльність

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.