Віртуальна виставка «Заслужений діяч аграрної науки України»

Автор: Lubov от 17-06-2014, 16:00, переглянуло: 1924

 

до 110-річчя від дня народження О.М. Грінченка,

українського вченого-ґрунтознавця 

Віртуальна виставка «Заслужений діяч аграрної науки України»

   Грінченко Олександр Маркович (1904–1998) – український вчений-ґрунтознавець радянських часів, доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент Української академії сільськогосподарських наук, заслужений діяч науки УРСР, нагороджений орденом Леніна, «Знак пошани», медалями «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні» та «За трудову відзнаку», 5 медалями ВДНГ.

   Хто з агрономів, ґрунтознавців, агрохіміків, агроекологів, агроекономістів не знає цього імені? Хіба що тільки молоді, які ще не встигли почути про людину, яка народилася на зорі епохи разом із зародженням самого ґрунтознавства. О.М. Грінченка по праву називають фундатором теорії культурного ґрунтового процесу. Він найактивніший запроваджувач принципів окультурювання ґрунтів у землеробську практику. 

Основні дати життя та діяльності О.М. Грінченка:

 • 1921 р., закінчивши школу, йде з дому – батьки не хотіли, щоб він учився, адже вдома були потрібні робочі руки.
 • 1923 р. закінчив Уманську сільськогосподарську профшколу.
 • 1926 р. закінчив Уманський сільськогосподарський інститут за фахом агроном-рільник. У роки навчання працював практикантом та лаборантом хімічної лабораторії, котрою керував професор Б.М. Шершавицький.
 • У 1926–1929 рр. – науковий співробітник Уманської сільськогосподарської дослідної станції. З 1928 р. завідував агрохімічною лабораторією.
 • 1929 р. відряджений до аспірантури Харківського сільськогосподарського інституту. 1931 р. закінчив аспірантуру за спеціальністю «фізико-хімія ґрунтів».
 • 1932 р. – у бригаді по складанню карти районів вапнування УРСР, яка згодом видана під редакцією академіка О.Н. Соколовського.
 • 1935 р. – штатний доцент кафедри ґрунтознавства Харківського сільськогосподарського інституту. У січні 1937 р. затверджений у вченому званні доцента.
 • 1938 р., у часи «єжовщини», був ув’язнений на 9 місяців. Також були засуджені Г.С. Гринь та О.Н. Соколовський.  Після реабілітації продовжує працю.
 • 1940 р. – кандидат сільськогосподарських наук.
 • У часи Великої Вітчизняної війни евакуюється з інститутом до Узбекистану  (м. Катта-Курган).
 • 1944 р. інститут повертається до Харкова. Грінченка призначено заступником директора по адміністративно-господарській роботі.
 • У 1947–1952 рр. – декан факультету ХСГІ.
 • У грудні 1955 р. захищає докторську за темою «Окультурювання солонцевих ґрунтів Середнього Придніпров’я».
 • У 1959–1969 рр. – ректор Харківського сільськогосподарського інституту. З 1969 по 1989 р. завідує кафедрою ґрунтознавства.
 • Розробив теоретичні основи та практичні заходи щодо окультурення й підвищення родючості солонцевих і підзолистих (кислих) грунтів Лісостепу й Полісся УРСР.
 • З 1928 по 1984 рр. О.М. Грінченко підготував і видав 152 наукові праці, із них 3 монографії та ряд лекцій з питань агроґрунтознавства.
Віртуальна виставка «Заслужений діяч аграрної науки України»
Віртуальна виставка «Заслужений діяч аграрної науки України»
Віртуальна виставка «Заслужений діяч аграрної науки України»

 

 

Віртуальна виставка «Заслужений діяч аграрної науки України» Віртуальна виставка «Заслужений діяч аграрної науки України»

 

 

Видання О.М. Грінченка з фонду бібліотеки ХНАУ:

 1. Гринченко А.М. Влияние многолетних трав на окультуривание солонцовых почв Среднего Приднепровья : монография / А.М. Гринченко. – К. : АН УССР, 1954. – 84 с. : ил.
 2. Гринченко А.М. Вопросы окультуривания солонцов и солонцеватих почв Среднего Приднепровья / А.М. Гринченко ; АН УССР, Совет по изуч. производ. сил УССР. – Отд. отт. из Тр. науч. конф. – К., 1952. – С. 275–287. – (Вопросы травопольной системы земледелия).
 3. Гринченко А.М. Диагностика окультуренных эродированных почв по минерологическому составу тонкодисперсной фракции / А.М. Гринченко, М.Б. Куцыкович // Тезисы докладов II съезда почвоведов и агрохимиков Украинской СССР, 22–24 окт. 1986 г. – Харьков, 1986. – С. 134.
 4. Гринченко А.М. Новый метод применения малых доз гипса на солонцеватых почвах / А.М. Гринченко, В.А. Пелипец. – Харьков, 1958. – – 78 с. – (Труды Укр. акад. с.-х. наук УНИИ почвоведения ; т. 2, вып. 2).
 5. Гринченко А.М. Новый способ внесения гипса под сельскохозяйственные культуры на солонцеватых почвах / А.М. Гринченко, В.А. Пелипец ; АН УССР. – Отд. отт. из науч. тр. Лаб. почвоведения, т. 2, вып. 1 за 1954 г. – К., 1954. – С. 54–69. – (Вопросы повышения плодородия солонцевых почв). – Дарственная надпись автора Харьковскому СХИ, 19.I.1955 г.
 6. Гринченко А.М. Окультуривание почв – основа повышения природно-экономического плодородия : учеб. пособие / А.М. Гринченко ; МСХ СССР. – Харьков : РИО ХСХИ, 1984. – 82 с.
 7. Гринченко А.М. Окультуривание солонцовых почв и повышение их плодородия : лекция / А.М. Гринченко. – Харьков : РИО ХСХИ, 1979. – 44 с.
 8. Гринченко А.М. Плодородие почв и пути его повышения : (лекция) / А.М. Гринченко ; МСХ СССР. – Харьков : РИО ХСХИ, 1976. – 60 с. – Дарственная надпись автора.
 9. Гринченко А.М. Пути повышения плодородия дерново-подзолистых почв легкого гранулометрического состава Полесья УССР / А.М. Гринченко, Л.Л. Величко // Мелиорация и химизация земледелия Молдавии : тез. докл. респ. конф. (Кишинев, 11–12 июля 1988 г.) – Кишинев, 1988. – Ч. 1. – С. 53–55.
 10.  Гринченко А.М. Стопятидесятилетие Харьковского ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственного института имени В.В. Докучаева (1816–1966) / А.М. Гринченко // 150 лет Харьковскому ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственному институту имени В.В. Докучаева (1816–1966). – К. : Урожай, 1956. – С. 3–14. – (Труды ХНАУ, т. 59 (96)).
 11.  Гринченко А.М. Улучшение солонцов и солонцеватых черноземов способом химической мелиорации / А.М. Гринченко. – Харьков : ХСХИ, 1939. – (Записки ХСХИ ; т. 2, вып. 1–2).
 12.  Grinchenko A.M. The effect of prolonged crop cultivation on dynamics of humus, nitrogen and phosphorus in soils of the Southern Ukraine / A.M. Grinchenko, T.R. Shing. – Reprint transactions of 7-th Intern. congress of soil science, vol. 2. – Madison, 1960. – P. 456–462. – Дарственная надпись: «В библиотеку ХСХИ от автора».

   Під науковим керівництвом О.М. Грінченка підготовлено 5 докторів наук, 31 кандидат наук, багато з яких продовжують справу свого вчителя, обіймаючи відповідальні посади керівників навчальних закладів, науково-дослідних установ, сільськогосподарських підприємств.

Віртуальна виставка «Заслужений діяч аграрної науки України»
Віртуальна виставка «Заслужений діяч аграрної науки України»
Віртуальна виставка «Заслужений діяч аграрної науки України»

 

Віртуальна виставка «Заслужений діяч аграрної науки України»

Література про О.М. Грінченка:

 1. Грінченко Олександр Маркович // Вчені ґрунтознавці, агрохіміки, землероби / УААН. – К. : Аграр. наука, 2003. – Кн. 8. – С. 40–41. – (Серія «Українські вчені-аграрії XX століття»).
 2. Грінченко Олександр Маркович // Історія Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва / О.М. Голікова, А.І. Кравцов, Р.І. Киричок [та ін.] – Харків : ХНАУ, 2011. – С. 4, 15, 32, 54–55, 86, 88–89, 91–93, 95, 98, 103, 151, 179–180, 182, 186, 384, 389.
 3. Грінченко Олександр Маркович (1904–1998) // Педагоги-вчені ХДАУ ім. В.В. Докучаєва : біогр. довідник / упоряд. Р.І. Киричок. – Харків : Основа, 2001. – С. 36–37.
 4. Тихоненко Д.Г. З когорти корифеїв: слово про О.М. Грінченка (з нагоди дня його народження) / Д.Г. Тихоненко, М.О. Горін, Г.Я. Чесняк // Вісник ХДАУ. Сер. «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство». – Харків, 1997. – Вип. 3. – С. 122–124.
 5. Пам’яті О.М. Грінченка (1904–1998) : [некролог] // Вісник ХДАУ. Сер. «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство». – Харків, 1998. – Вип. 2. – С. 204 – 205.
 6. Фурсенко И.Д. Харьковский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт имени В.В. Докучаева. Очерки истории / И.Д. Фурсенко. – К. : Урожай, 1968. – 168 с.


Категорія: Новини, Виховна діяльність

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.