До 150-річчя дня народження М.І. Туган-Барановського

Автор: Nastya от 20-01-2015, 15:57, переглянуло: 1141

 

«ДУША, ИСПОЛНЕННАЯ ВЕРОЙ»:

до 150-річчя від дня народження М.І. ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО, видатного економіста, історика

(1865–1919)

До 150-річчя дня народження М.І. Туган-Барановського

   Український економіст-мислитель світової слави народився 8 (21) січня 1865 р. у дворянській родині в с. Солоне Куп’янського повіту на Харківщині. Вихованням сина займалася переважно мати, яка мала музикальні здібності, ніжну душу і прагнула, щоб її діти були видатними особистостями. Отримавши початкову освіту в домашніх умовах, середню освіту М.І. Туган-Барановський здобував у 1-й Київській та в 2-й Харківській гімназіях. Згідно зі свідченнями сучасників, особливу світоглядну роль відіграло його навчання у Київській гімназії з її національно-демократичними традиціями. У цьому зв’язку варто нагадати, що саме цю гімназію закінчив творець гімну України Павло Чубинський.

   1884 р. майбутній вчений вступив до Харківського університету (нині ХНУ ім. В.Н. Каразіна) на фізико-математичний факультет, в якому мали місце відверті прояви українського волелюбства. У студентські роки М.І. Туган-Барановський, як він пізніше признався, був українським патріотом. 3а це він був виключений з університету, який довелося закінчувати екстерном, щоправда, на двох факультетах – фізико-математичному та юридичному.

   Вже студентом Туган-Барановський обрав предметом своїх досліджень економіку. Результатом цих досліджень стала праця «Вчення про граничну корисність господарських благ як причину їх цінності», опублікована 1890 р. в московському журналі «Юридический вестник». Вона свідчила про те, що з’явився молодий талановитий вчений, який здійснив синтез трудової теорії і теорії граничності, вивівши економічну науку з глухого кута.

   Український економіст, спираючись на всебічний аналіз англійських економічних криз протягом століття, застосував новаторські критерії, оцінки й підходи. Економічні кризи – це таємниче явище капіталізму, їх аналізом займалися багато економістів, у тому числі й К. Маркс. Однак цей аналіз був часто однобічним або виходив з певної доктрини. Щодо Туган-Барановського, то при вивченні економічних криз він вдало поєднав знання з економічної теорії, економічної історії та історії економічної думки. Він проаналізував історію економічних криз, теорію криз і теорію ринку. Тільки у цій триєдності, казав економіст, можна зрозуміти природу економічних циклів, розглядаючи їх крізь призму виробництва, розподілу, обміну і споживання. Нехтування цією триєдністю перешкодило більшості економістів з’ясувати проблеми криз та економічної кон’юнктури.

   На основі аналізу економічних криз Михайло Іванович зробив низку фундаментальних для науки і практики висновків. Один із них полягає в можливості «розширення суспільного виробництва при одночасному скороченні суспільного споживання без будь-якого порушення рівноваги між суспільною пропозицією і суспільним попитом».

   Своєю теорією криз учений заклав основи інноваційно-інвестиційної моделі економічного розвитку, обґрунтував роль держави у керуванні економікою. Ці та інші новаторські підходи сприяли популярності теорії економічних криз Туган-Барановського.

У пошуках соціального ідеалу майбутнього Туган-Барановський прискіпливо вивчав теорію і практику кооперативного руху, який, до речі, на початку XX ст. мав яскраві здобутки в Україні. Це підтвердили кооперативні з’їзди у Львові (1909 р.) та Києві (1913 р.).

1916 р. вчений видав монографію «Соціальні основи кооперації», яка незабаром стала хрестоматійною і була перекладена багатьма мовами світу. Тож Туган-Барановського можна вважати класиком кооперативної теорії, а водночас організатором кооперативної освіти в Україні. 1918 р. він видавав журнал «Українська кооперація» – найкраще кооперативне видання в світі, на сторінках якого друкувалися розроблені вченим програми з кооперативної освіти.

   Наведені факти переконливо свідчать про світове значення наукових відкриттів українського економіста, чиї праці неодноразово перевидавалися (Ізраїль, 1936 р.; Великобританія, 1954 р.; ФРН, 1969 р.; Японія, 1973 р. тощо).

М.І. Туган-Барановський був міністром економіки Центральної Ради в 1917–1918 рр., він був серед співзасновників Української Академії Наук, склав соціально-економічну програму її діяльності, заснував уперше в системі академії інститут економічної кон’юнктури, інститут демографії, кафедру економіки України. Вчений працював деканом юридичного факультету і завідувачем кафедри політекономії Київського університету. На всіх цих посадах Туган-Барановський відверто демонстрував свій український патріотизм.

До 150-річчя дня народження М.І. Туган-Барановського

Памятник М.І. Туган-Барановському у Донецьку

   Свій творчий доробок М.І. Туган-Барановський віддав українському народові й усьому цивілізованому людству.

Ім’я Михайла Івановича Туган-Барановського, за власним визнанням  – напівукраїнця-напівросіянина, вклю­чено до бібліографічного довідника про всесвітньо відомих економістів періоду 1700–1986 рр., виданого
в США.

                                                                Жидких І.П., головний бібліографКатегорія: Новини, Культурно-массова діяльність

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.