"Сади і парки" В.Я. Курбатова

Автор: Nastya от 29-04-2015, 15:36, переглянуло: 1359

 

 

«САДИ І ПАРКИ» В.Я. КУРБАТОВА:

до Днів заповідників і національних парків

Интерес к садовому искусству прошлого – знамение эпохи,

породившей "Мир искусства"

   Уявіть собі юнака, який наполегливо виводячи хімічні рівняння, час від часу мрійливо затамовує погляд на образах будівель величних палаців і лабіринтах садових насаджень, що повсякчас з’являються в його пам’яті.

   Учений-хімік, учень Д. Менделєєва, засновник кафедр фізичної хімії та колоїдної хімії Петербурзького технологічного інституту Володимир Якович Курбатов увійшов в історію, перш за все, як найбільший фахівець в області історії мистецтв, а також як людина, напрочуд обізнана в історії двох столиць – Петербурга та Москви.

"Сади і парки" В.Я. Курбатова
"Сади і парки" В.Я. Курбатова

   Коло наукових інтересів Володимира Курбатова обіймало різноманітні питання в області хімії та хімічної технології. Та близько 200 його науково-популярних праць присвячені величному й похмурому Петербургу і передмістям. Кожна книга Курбатова – пам’ятник культури, у т.ч. і з точки зору мови та стиля.

   Протягом багатьох років результати праць Курбатова з хімії та з історії мистецтв ХI–XVII ст. виходили в світ практично одночасно.

   Перші публікації Володимира Курбатова – замітки  з історії російського мистецтва – з’явилися на початку ХХ ст., причому їх автор у той час був одним із небагатьох дослідників, які займалися вивченням творів російського мистецтва ХI–XVII ст. не в академічних кабінетах, а на місцях – в Ростові Великому, Вологді, Ярославлі.

   1916 рік… Одне з найбільших на той час видавництв «Товариство М.О. Вольф» видає велику монографію В.Я. Курбатова «Сады и парки. История и теория Садового искусства».

"Сади і парки" В.Я. Курбатова

   Курбатов В.Я. Сады и парки / В.Я. Курбатов ; [ ил. А.П. Остроумовой-Лебедевой, Е.Е. Лансере и др.]. – Пг. : изд. Т-ва М.О. Вольф, 1916. – IV, 752, XXXII с.: ил., схем, 32 л. ил. ; 307х232 мм. – На форзаце: в начале кн. – ярлык «Книжный магазинъ В.Л. Лебедева П.Г.Р. Литейный пр. 21, противъ Собрания … тел. 65–81»; в конце кн. – ярлык «Харьковский Облкниготорг, маг. № 42».

   Богато иллюстрированное издание: множество фототипий на отдельных листах, среди них: гравюры С.Ф. Галактионова с картин С.Ф. Щедрина, фотографии А.Н. Павловича, гравюра И.В. Ческого с картины С. Щедрина; два раскладных вида: "Петергофской Ея Императорскаго Величества дворецъ на берегу Финландского залива" с гравюры К. Челнокова и П. Артемьева по рисунку М. Махаева и "Проспектъ Оранiенбаума, увеселительнаго дворца Ея Императорскаго Величества" с гравюры К. Челнокова по рисунку М. Махаева; четыре гравюры в красках А.П. Остроумовой-Лебедевой. В цельнотканевом издательском переплете. На корешке наклейка из коричневого коленкора, тиснением золотом: геометрический орнамент, имя автора и название книги. Цветные иллюстрированные форзацы. Переплет книги и фронтиспис оформлены по рисункам Е.Е. Лансере.

"Сади і парки" В.Я. Курбатова
"Сади і парки" В.Я. Курбатова

   У своїй монографії Курбатов простежив історію розвитку садового мистецтва як самостійної галузі творчості. Автор не тільки представив улаштування всіх визначних садів світу незалежно від часу і місця їх створення, а й дослідив їх художнє значення. Більше 700 сторінок  описів присвячено садам і паркам Європи та Росії від давнини до сучасності.

   Чисельна кількість ілюстрацій та фотографій, зроблених спеціально для видання, майже крок за кроком відтворюють основні ділянки  парків (Павловськ, Версаль). Для частини ілюстрацій були використані рідкісні гравюри і малюнки, що зберігаються в бібліотеці Імператорської академії мистецтв, Музеї старого Петербурга, приватних зібраннях. Види Версаля, Павловська, петергофські фонтани і споруди Растреллі в Царському селі, відтворені на окремих аркушах. Це перше видання, величезне і розкішне, було чимось на зразок садової Біблії Срібного століття.

    Із передмови: «Настоящее издание является монографией о «садовом искусстве». Автор поставил целью выяснить особенности этой совершенно самостоятельной отрасли искусства и ознакомить публику с устройством и художественным значением почти всех замечательных садов. Книг о «садах и парках» вообще немного и почти все они являются библиографическими редкостями. Однако, в отличие от остальных эта книга основана не на литературных данных, а на реальном изучении каждого сада в действительности… Главною целью автора было установление понятия о садовом искусстве, как о самостоятельной отрасли искусства, т.е. не отрасли архитектуры, как это многие думают, но противоположной зодчеству отрасли искусства. Задача зодчего заключается в красивом покрытии пространства, а задача устроителя сада в красивом открытии пространства и в увлечении восхищенного взгляда в даль… Конечно, данная монография не могла исчерпать весь материал, от многих знаменитых в былое время садов сохранились лишь названия, а некоторые из существующих почти или вовсе недоступны. Поэтому в весьма обширном библиографическом указателе даны не только заглавия книг, но и указаны все описанные в книгах сады. Таким образом читатель, в случае желания, может дополнить свои сведения по части исторической и иллюстративной. Большой иллюстративный материал этой книги сам по себе является значительным художественным вкладом для библиотек любителей прекрасного, тем более, что некоторые снимки появляются впервые, а украшения книги исполнены такими мастерами, как А.П. Остроумова-Лебедева и Е.Е. Лансере».

"Сади і парки" В.Я. Курбатова

    «Сади і парки», написані не академічним ученим, а ентузіастом, відрізняються жвавістю, а іноді й різкістю суджень.

    Зі вступу: «Архитектура садов недавно признана отраслью истории искусств, т.-е., вернее, снова признана после того, как о ней позабыли с конца ХХVIII века. Трезвый и реальный XIX век отбросил ее как ненужное дело, считая, что сад или парк сам разрастается, если почва хороша и влаги достаточно. Между тем, садам последнего времени очень далеко до созданий Лигорио, Ленотра и Гонзаго, и мало-по-малу все начинают сознавать это…Расцвет садовой архитектуры относится к XVIXVIII вв., и на эти эпохи обращено главное внимание в данной книге. История садового искусства отличается от остальных отраслей истории искусства тем, что она является историей сравнительно немногих сооружений, подобно истории готической архитектуры. Большой сад или парк есть в значительной степени роскошь, доступная или властителям, или целому городу. Вот почему их не много, а еще меньше устроенных архитектурно».

   Гортаючи сторінки цієї фундаментальної монографії ми натрапили на розділ, присвячений садам Польщі. На с. 501505 описано парки Пулави (Нова Олександрія), де майже 100 років працював Ново-Олександрійський інститут сільського господарства та лісівництва (нині – ХНАУ ім. В.В. Докучаєва).

    «К знаменитейшим паркам Польши относится прежде всего Пулавы – теперь Новая Александрия. К сожалению, парк сильно испорчен, и утрачены многие украшения его, кроме копии Тиволийского храма, вероятно, также попорченной во время нынешней войны. Вот, как описывала этот парк княгиня Чарторыжская:

   «Дворец (Пулав) стоит на вершине холма, часть садов лежит около него, другая на склоне, а третья на уровне реки. На востоке и севере находится лес из дубов, лип и сосен, прорезанный аллеями и большими дорогами; с юга видны горы, отчасти покрытые лесом и живописными развалинами замков. На юге же течет широкая Висла, окружающая против сада большой остров. Против дворца построена дача в виде храма Весты, окруженная вековыми дубами и высокими тополями. Главная красота парка в очень старых, высоких и красивых деревьях, а также в большой судоходной реке. Верхний сад недавно устроен в английском вкусе, основою его являются деревья, посаженные еще предками, рощи настолько разнообразны, насколько это возможно в нашем климате… Налево между рощами виден большой луг, на котором находятся две колоссальные плакучие березы… Дальше видна оранжерея в виде колоннады… Южная граница устроена в виде рва, в котором проходит почтовая дорога. Каменный мост ведет в участок, расположенный по другую сторону. Направо видна большая дорога, окаймленная тополями, а налево – поля и рощи; таким образом,  благодаря английскому приему сад как бы не имеет границ… Повернув направо, попадаете в наиболее пересеченную часть парка… и по каменному готическому мосту, перекинутому через овраг, к обрыву над рукавом Вислы, где возвышается каменный храм, копия храма Сивиллы в Тиволи, но не руина, а вполне благоустроенный (там находился небольшой дворец)… Дальше, пройдя через мост глубоким рвом, попадаем к небольшой двери в каменной стене. За нею находится дивный сад, в котором стоит… дворец Маринки (принцессы Марии Виртембергской, дочери владелицы Пулав). Рукав реки отделяет от дворца Маринки остров, являющийся одним из красивейших участков парка. Исключительная свежесть травы, на которой пасутся коровы, и колоссальные местные тополя украшают его… Там их около 200, а в тени их построены коровники, молочни и несколько хижин. Через другой мост можно пройти в сад мимо красивых скал с глубокими двухъэтажными гротами… На одном из них я написала из Расина «L`eternel est son nom»… Самые красивые деревья растут на берегу Вислы… Между ними видна река во всей красе… На краю сада с этой стороны находится роща из очень высоких и роскошно разросшихся каштанов, между которыми бьет шесть очень высоких фонтанов. За каштановой рощей помещен камень с посвящением автору «Садов» (т.е. Делиллю)…».

   «Аркадия», другой сад, принадлежавший кн. Чарторыжской, описана не менее восторженно. При входе находится фонтан… и две хижины… Через цветочные посадки можно пройти на остров, сплошь заросший деревьями. Под ними помещены алтари Любви, Дружбы, Надежды, Благодарности и Воспоминания. Туда проезжают на пароме.., прикрепленный с одной стороны к скале, посвященной «Надежде», а с другой к мраморному Сфинксу. …Обратно по тенистой  тропе, карабкаясь по камням, доходят до готической хижины, посвященной Меланхолии, и выходят через аркады, по высоте равные деревьям, к красивой арке в греческом стиле… Через арку видны рощи и среди них ионический храмик, посвященный  Амуру и Весте… С другой стороны храма видно озеро и река, изливающаяся в него пенистым каскадом. Густой лес заканчивает вид… На краю сада видна палатка, меч и щит витязя с его девизом. Дальше находится беседка с громадными зеркальными окнами, обрамленными красным деревом… Оттуда можно по извилистым тропинкам дойти до святилища Пана, статуя которого помещена в нише.., а рядом с нею вход в виноградник, и напротив – руина… Между ее колоннами пасутся овцы… Дальше, следуя вдоль речки, проходим к острову, на котором тополя осеняют гробницу из черного мрамора с беломраморною копией Св. Цецилии Бернини.., а по другую сторону острова виден холм с капеллой…».

   Від автора: «Оба описания весьма поэтичны и видно, что владелица садов очень любила деревья и понимала красоту пейзажей, но, увы, старых снимков нет, а теперь усадьбы сильно запущены, и приходится говорить уже не о планировке парков, а об отдельных их украшениях. В Новой Александрии, бывших Пулавах, превращенных теперь в высшее сельскохозяйственное училище, сохранились дворец Маринки, храм Сивиллы, хороший костел, построенный по типу Пантеона, готическая беседка, но сам парк вытоптан. Целы в полях аллеи тополей, да отличные виды на Вислу. Во время варшавских боев Новая Александрия очень сильно пострадала».

"Сади і парки" В.Я. Курбатова
"Сади і парки" В.Я. Курбатова

   Презентуючи книгу «Сади і парки», треба окремо відзначити і видавця цього розкішного видання – Товариство М.О. Вольф.

   Маврикій Осипович Вольф (справжнє ім’я – Болеслав Мауріци) – російсько-польський видавець, якого сучасники прозвали «першим російським книжковим міліонером». Він любив книги, мав відмінний смак, комерційний талант, бездоганне знання своєї читацької аудиторії і її мінливий настрій.

   «В Публичку пойдешь – не найдешь, к Вольфу заглянешь – достанешь». Видавництво Вольфа було універсальним і випускало книги з усіх галузей знань, а також художню літературу. Головним, що виділяло його серед інших, була навіть не найвища якість виданих книг, а чітка орієнтація на певного споживача.

   Протягом усієї видавничої діяльності Вольф жодного разу не поступився комерційною вигодою заради досягнення будь-якої високої мети.

   «Издавать не трудно, гораздо труднее продавать», – ділився Вольф своїми думками.

   Книги Маврикія Осиповича вирізнялися високою якістю. Їх було не тільки цікаво та корисно читати, але й приємно тримати у руках.    Читачі знали, що навіть дешева книга, випущена цією типографією, зроблена добротно і прослужить довго. Жодний тогочасний російський видавець за життя Вольфа не міг конкурувати з ним у питаннях якості.

Компанія «Товариство М.О. Вольф» проіснувала до 1917 р.

"Сади і парки" В.Я. Курбатова
"Сади і парки" В.Я. Курбатова

   «Сады и парки мира» В.Я. Курбатова – книга неординарна і розкішна. В ній читач знайде «їжу для розуму та душі». Відокремлені, розважальні, екзотичні, ідилічні, парадні сади найвизначніших палаців і резиденцій світу з їх алеями, фонтанами, скульптурами, альтанками, мостами, гротами і лабіринтами створювалися талантом великих художників і працею чудових майстрів.

   Це єдина в своєму роді історія садово-паркового мистецтва, у якій представлено видатні досягнення ландшафтного дизайну різних країн і народів. А великий ілюстративний матеріал книги сам по собі є значним художнім внеском у вивчення шедеврів цього благородного мистецтва, що надає нашому життю чарівність вічності.

 Ознайомитися з книгою «Сады и парки мира» В.Я. Курбатова запрошуємо до

залу рідкісних і цінних видань (ч/з № 4) ФБ ХНАУ

Жидких І.П., головний бібліограф;

Кандаурова О.Д., завідувач сектора рідкісних і цінних виданьКатегорія: Новини, Наукова діяльність

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.