Захист кандидатської дисертації

Автор: Nastya от 2-06-2015, 10:40, переглянуло: 1491

 

   19 травня 2015 р. у вченій спеціалізованій раді К 64.803.01 при Харківському НАУ ім. В.В. Докучаєва здобувач кафедри фінансів Клєпчева Ольга Вадимівна захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.04 – економіка  і управління підприємствами (за видами економічної  діяльності) на тему: "Формування і напрями підвищення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств". Дослідження Ольга Вадимівна проводила під керівництвом завідувача кафедри фінансів, доктора економічних наук, професора Олійника Олександра Васильовича.

   Доповідь і презентація дисертантки викликали величезний інтерес і жваву дискусію стосовно основних положень, винесених на захист. На всі запитання, які поставили професори В.І. Перебийніс, Л.І. Михайлова, Т.Г. Маренич, О.В. Ульянченко, І.В. Кошкалда, Т.І. Олійник, О.М. Супрун та інші члени вченої спеціалізованої ради, здобувачка дала вичерпні і змістовні відповіді.

    Підготовлену роботу здобувачки високо оцінили офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Ґудзь Олена Євгеніївна, завідувач кафедри управління інноваційною діяльністю Державного університету телекомунікацій (м. Київ), кандидат економічних наук, доцент Данько Юрій Іванович, завідувач науково-дослідної частини Сумського національного аграрного університету. Крім офіційних опонентів, в обговоренні результатів дослідження і дискусії стосовно їхнього наукового значення взяли участь професори В.І. Перебийніс, Л.І. Михайлова, Т.Г. Маренич, О.В. Ульянченко, І.В. Кошкалда, Т.І. Олійник та інші члени вченої спеціалізованої ради. Усі відзначили актуальність теми, глибину наукових і практичних досліджень, виразність і зрозумілість доповіді, обґрунтованість і достовірність сформульованих положень і висновків.

   Результати дослідження дістали позитивну оцінку та використані в діяльності сільськогосподарських підприємств Харківської області і в навчальному процесі ХНАУ ім. В.В. Докучаєва під час викладання дисциплін: фінанси підприємств, управління фінансовою санацією підприємств, фінансовий менеджмент. Основні результати дослідження викладено у 25 наукових працях. Із загальної кількості публікацій 9 статей опубліковано у наукових фахових виданнях, 1 стаття у закордонному виданні, 13 тез доповідей на наукових конференціях, у тому числі тези 1 доповіді у закордонному виданні, методичні рекомендації виробництву та лекція.

   У загальному висновку члени спеціалізованої вченої ради засвідчили, що за своїм змістом, глибиною розробки наукової проблеми і оформленням дисертація відповідає вимогам «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», на підставі чого вчена спеціалізована рада К 64.803.01 при Харківському НАУ ім. В.В. Докучаєва присудила Клєпчевій Ользі Вадимівні науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Бажаємо Ользі Вадимівні і надалі не зупинятися на шляху самовдосконалення і наукового пошуку!

Захист кандидатської дисертації
Захист кандидатської дисертації

 Категорія: Новини

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.