До уваги науковців!

Автор: Dasha от 9-09-2015, 13:09, переглянуло: 2759

 

       

До уваги науковців!

        Scopus («ско́пус») – бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Є однією зі складових інтегрованого науково-інформаційного середовища SciVerse. Індексує 18000 назв наукових видань з технічних, медичних та гуманітарних наук 5000 видавців.

        База даних індексує наукові журнали, матеріали конференцій та серіальні книжкові видання. Розробником та власником SciVerse Scopus є видавнича корпорація ElsevierБаза даних доступна на умовах передплати через вебінтерфейс.

        База даних Scopus позиціонується видавничою корпорацією Elsevier як найбільша у світі універсальна реферативна база даних з можливостями відстеження наукової цитованості публікацій. Згідно з оголошеною стратегією, дана база даних має стати найбільш повним та вичерпним ресурсом для пошуку наукової літератури. Станом на 2009 р. SCOPUS включає 38 млн записів наукових публікацій, у тому числі 19 млн записів ресурсів, опублікованих після 1996 р., зі списками пристатейної бібліографії.

        Рубрикатор Scopus (ASJK) має 27 базових тематичних розділів, поділених на 335 підрозділів, політематичні статті індексуються одразу в кількох розділах. Галузеве покриття розподіляється таким чином:

  • Фізичні науки (Виробництво; Енергетика; Комп’ютерні науки; Математика; Матеріалознавство; Науки про Землю та планети; Фізика і астрономія; Хімічні технології; Хімія) – 41 %;
  • Медичні науки (Медицина; Ветеринарна справа та ветеринарна медицина; Медичні професії; Сестринська справа; Стоматологія; Фармакологія, токсикологія та фармацевтичні науки) – 40 %;
  • Науки про життя (Біохімія, генетика та молекулярна біологія; Імунологія та мікробіологія; Науки про навколишнє середовище; Нейронауки; Сільськогосподарські та біологічні науки) – 24 %.
  • Соціогуманітарні науки (Бізнес, менеджмент та бухгалтерський облік; Економіка, економетрика та фінанси; Мистецтвознавчі та гуманітарні науки; Психологія; Соціальні науки; Теорії прийняття рішень) – 12 %.

         За географічним охопленням Scopus є універсальною базою даних, серед проіндексованих назв 47 % видаються у Західній Європі, 33 % – у Північній Америці, 9 % – видання Азійсько-Тихоокеанського регіону, 5 % назв східноєвропейських видавців (у т. ч. близько 300 російських, 39 білоруських та 37 українських назв журналів) та по 2 % видань з Австралії і Океанії, Африки і Південної Америки.

Політика відбору джерел для індексації у SciVerseScopus

         Рішення про індексування нової назви видання базою даних Scopus приймаються за результатами розгляду запитів на включення нових назв видань Консультативним комітетом Scopus з відбору змісту (CSAB). До цього комітету входять галузеві фахівці (близько 20-ти вчених та 10 бібліотекарів), які репрезентують різні галузі знання та різні регіони світу.

         Запит на включення нової назви видання до бази даних може подати будь-який вчений за допомогою форми на веб-сайті ScopusInfo. Крім того, члени CSAB можуть самостійно визначати видання, які необхідно розглянути для включення. Рішення про включення нових назв видань до Scopus (та виключення назв видань, які перестали задовольняти вимогам Scopus) приймаються щорічно. Кінцевий термін подачі науковцями запитів на включення нової назви видання до Scopus для індексації у наступному році – 1 вересня щороку. Видання, прийняті до включення у базу даних, з’являються у Scopus на початку наступного року, після прийняття запиту на включення.

         Критерії відбору видань для включення до бази даних Scopus включають, але не обмежуються наступним:

-         видання повинно мати англомовну назву та публікувати англомовні версії рефератів усіх наукових статей (оцінюється якість англомовних рефератів); повні тексти статей можуть публікуватися будь-якою мовою;

-         періодичне видання повинно публікувати нові випуски з регулярністю не менш ніж 1 раз на рік;

-         загальна якість видання повинна бути високою:

-         політика видання повинна передбачати певну форму контролю за якістю публікацій (наприклад, наукове рецензування);

-         видання повинно мати власний вебсайт з англомовними версіями сторінок (оцінюється якість головної сторінки видання); наявність на вебсайті повних текстів статей не є обов’язковою вимогою, але це бажано для забезпечення можливостей безшовного переходу зі сторінок у Scopus до сторінок повних текстів статей («View at Publisher»).

         Для авторів, які опублікували більше однієї статті, у Scopus створюються індивідуальні облікові записи – профілі авторів із унікальними ідентифікаторами авторів Author ID (з одною публікацією профілі теж створюються але приховані). Ці профілі надають таку інформацію, як варіанти імені автора, перелік місць його роботи, кількість публікацій, роки публікаційної активності, галузі досліджень, посилання на основних співавторів, загальна кількість цитувань на публікації автора, загальна кількість джерел, на які посилається автор, індекс Гірша автора тощо. База даних надає користувачам можливості використання унікальних ідентифікаторів авторів для формування пошукових запитів та налаштування сповіщень (електронною поштою або через RSS) щодо змін у профілях авторів. Можливості пошуку авторів та обмеженого перегляду їх профілів доступні без наявності передплати на базу даних Scopus засобами Scopus Author Preview.

          За аналогією з профілями авторів, для установ, співробітники яких опублікували більше однієї статті, у Scopus створюються профілі з унікальними ідентифікаторами установ (Scopus Affiliation Identifier). Ці профілі надають таку інформацію, як адреса установи, кількість авторів-співробітників установи, кількість публікацій співробітників, перелік основних назв видань, у яких публікуються співробітники установи та діаграма тематичного розподілу публікацій співробітників установи.

Проекти щодо використання наукометричної бази даних Scopus для оцінки наукового потенціалу держави в цілому та окремих суб’єктів наукової діяльності в Україні на рівні вищих органів державної влади почали з’являтися 2009 року.

10 червня 2009 р. президія НАН України ухвалила рішення щодо розгортання системи постійного моніторингу наукового потенціалу суб’єктів наукової діяльності України за показниками бази даних Scopus. Реалізація даного завдання була покладена на Національну бібліотеку України імені В.І. Вернадського.

          26 жовтня 2009 р. комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки затвердив нові редакції інструкцій про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки та на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених. Згідно з новими редакціями цих інструкцій, претенденти на здобуття премій у анотаціях робіт зобов’язані вказувати, зокрема, загальну кількість статей, опублікованих у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS, загальний ідентифікатор SJR (SCImago Journal Rank) та загальний індекс цитування робіт претендентів.

         24 грудня 2009 р. рішенням колегії Міністерства освіти і науки України показник «Кількість публікацій у наукометричній міжнародній базі даних Scopus» був ухвалений у якості одного з показників оцінки результативності наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів. «Положення про дослідницький університет», затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 р. № 17, зокрема, регламентує мінімальну кількість наукових робіт (150), яку співробітники університету повинні публікувати щорічно у виданнях, що індексуються базами даних Web of Science та/або Scopus, для надання (підтвердження) статусу дослідницького університету.

          Міністерство освіти і науки України наказом №1/9-188 від 04 квітня 2014 р. вирішило враховувати чисельність публікацій викладачів і чисельність цитувань викладачів у розподілі державного замовлення бюджетних місць зарахування абітурієнтів.

 

Рейтинги науковців України (оновлюються щомісяця)

Рейтинги закладів України (оновлюються щоквартально)

  • Рейтинг закладів Національної академії наук України

http://www.jsi.net.ua/scopus/ratings_nanu/index.html

 

http://www.jsi.net.ua/scopus/ratings_uni/index.html

__________________________________________________________________

Корисні посилання

http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url

http://jsi.net.ua/scopus/solovianenko.pdf

________________________________________________

Інструкція користувача Scopus українською


ПУБЛІКАЦІЇ В SCOPUS

http://lib.knau.kharkov.ua/bibliotek/1302-publkacyi-v-scopus.html

___________________________________________

ВЕБІНАРИ ДЛЯ НАУКОВЦІВ

http://lib.knau.kharkov.ua/bibliotek/2386-do-uvagi-naukovcv.html

 Категорія: Новини, Різне

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.