НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА І ЗБЕРІГАННЯ

Автор: Dasha от 20-10-2015, 10:07, переглянуло: 1118

 

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ КАФЕДРА ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА І ЗБЕРІГАННЯ

 З перших років існування Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва дисципліни „Овочівництво”, „Плодівництво” і „Технологія сільськогосподарських продуктів” викладалися  на кафедрах загального   землеробства,   загальної   хімії і  рослинництва. У довоєнний період ( до 1941 р.)  курс „Овочівництво” читав професор Філіпішин,  „Плодівництво” – професор І.А. Яхонтов,  „Технології харчових продуктів” – професор Я.Я. Никитинський та доцент  П.Є. Дудник.

 Після повернення інституту з евакуації в післявоєнні роки відбувається  суттєвий підйом у навчальній і науково-дослідній роботі, стан яких поліпшився. Цьому сприяло створення  в інституті 1945 р.  нового плодоовочевого факультету. Були сформовані кафедри овочівництва (завідувач  був кандидат с.-г. наук, доцент Г.Н. Линник); плодівництва (завідувач професор І.Я. Яхонтов) і технології сільськогосподарських продуктів (завідувач професор Г.Г. Скробанський). Факультет працював до 1950 р.

 У цей час доцент О.П. Казанцева спільно з Українським інститутом овочівництва і баштанництва вивела новий сорт огірка Ніжинський 12, доцент Г.Н. Линник проводив плідну роботу з технології вирощування  картоплі, доцент  Н.К. Поляков  досліджував, як запобігти періодичності у плодоношенні садів. Професор Г.Г.Скробанський  підготував    підручник з   переробки   плодів і картоплі  (1950 р.). Після перетворення факультет у 1950 р.  в лісомеліоративний ці  кафедри були ліквідовані, а курси знову перейшли до інших кафедр.

  Овочівництво читали доценти Г.Н. Линник  до 1957 р. та О.П. Казанцева до   1958 р., а потім професор Б.Й. Біляк до 1985 р.

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА І ЗБЕРІГАННЯ

 Г.Г.Скробанський

 У 1961 р. з’явилася необхідність організувати кафедру технології сільськогосподарських продуктів і плодоовочівництва. Кафедру очолив професор Г.Г. Скробанський (з 1961 до 1968 рр.). Він читав курс технології зберігання і переробки с.-г. продуктів на усіх факультетах.
Г.Г.Скробанському належить близько 100 наукових робіт. Для ВНЗ і технікумів він підготував 10 підручників та навчальних посібників. Наукового авторитету і визнання серед колег Г.Г.Скробанський набув, зробивши значний внесок у вивчення вітамінів, розробку технологічних прийомів і елементів переробки плодів і овочів.

 Провідними співробітниками з курсу технології були кандидати с.-г. наук, доценти О.М. Сафронов (з 1949 до 1961 рр.), О.Г. Андросова (з 1965 до 2000 рр.), С.Г. Краснопоясовський (з 1968 до 1989 рр.), О.Є. Корнієнко (з 1985 до 1997 рр.), Л.М. (з 1990 р.  до сьогодні), М.М.  Довгаль (з 1994 р. до 2011 р.), старший викладач А.В. Бондарєв (з 1979 р.  до сьогодні),  викладачі В.В. Рубіна ( з 1989  до 1998 рр.), Т.Б. Велієва (з 2002 -2010 рр.).

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА І ЗБЕРІГАННЯ

 О.А. Ільїнський

 У 1968-1987 рр. кафедрою керував доктор с.-г. наук, професор О.А. Ільїнський, який  сформував наукову школу з плодівництва, підготував 15 кандида-тів і одного доктора наук, опублікував понад  250  наукових праць, мав шість авторських свідоцтв на винаходи, був автором 12-ти  сортів суниці. Він розробив нову технологію окулірування плодових рослин із застосуванням ножа нової конструкції, якому надано  ім’я О.А. Ільїнського. Понад 20 років працював видатний вчений  над удосконаленням системи формування крон плодових дерев, унаслідок чого було створено і впроваджено у виробництво лопатеву крону і пальмету, яка росте вільно. 

 Дисципліну „Плодівництво” в різні роки викладали доктор с.-г. наук, професор М.К. Поляков (з 1947 до 1962 рр.),  який розробив прийоми ліквідації періодичності плодоношення  саду і шляхи подальшого підвищення врожаю плодових рослин. З 1962 до 1983 рр.  курс „Плодівництво” читав кандидат с.-г. наук, доцент Ф.М. Поясков, з 1971 до 2000 рр. – кандидат с.-г. наук, доцент   Б.Г. Юрченко, з 1975 до 1987 рр. кандидат  с.-г. наук, асистент  І.М. Васильченко, з 1988 р.   до 2013 р.   кандидат с.-г. наук, доцент  В.А. Посилаєв; з 1989 р.  до сьогодні  кандидат с.-г. наук,   доцент М.В. Маматов;   із  2005 р. кандидат  с.-г. наук, доцент В.В. Леус і  викладач В.А. Бондаренко.

 

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА І ЗБЕРІГАННЯ

 Б.Й. Біляк

 З 1957 до 1985 рр. на кафедрі працював на посадах доцента, професора відомий вчений, доктор с.-г. наук   Б.Й. Біляк. Він проводив велику науково-дослідну роботу,  пов’язану з технологією вирощування столових коренеплодів та цибулі ріпчастої. Результати цих розробок  широко впроваджувались  у виробництво. Учений опублікував 100 наукових, науково-методичних і виробничих праць, у тому числі „Практикум із овочівництва”. Борис Йосипович Біляк був кваліфікованим педагогом. Він читав курс „Овочівництво” на різних факультетах. 

Доцент, кандидат біологічних наук С.Є. Базілевич читала курс „Овочівництво” з 1977 до 1993 рр.; доценти, кандидати с.-г. наук І.І. Солоненко – з 1979 р. до 2013 р. , а І.В. Лебединський – з 1983 р.  до сьогодні.

 З 1988 р. на посаду завідувача кафедри був обраний відомий вчений в  галузі овочівництва, один із організаторів  розробки та освоєння технологій виробництва овочів в Україні, доктор с.-г. наук, професор, академік АН ВШ України О.С. Болотських. Він  обґрунтував науковий напрям в овочівництві, який дозволяє комплексно розробляти операційні механізовані технології вирощування овочевих рослин. Загальновизнаним вкладом  ученого є розроблена вперше в СНД і Україні операційна технологія виробництва овочів  та сучасної технології вирощування огірка.

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА І ЗБЕРІГАННЯ

О.С. Болотських 

 Професор О.С. Болотських  створив наукову школу з актуальних питань технології виробництва овочів, підготував  трьох докторів  наук,  шість кандидатів,  одного доктора філософії для Китаю,  опублікував 420 основних наукових праць з овочівництва, у т.ч. 31 книгу.  Широкою популярністю користуються у виробничників та масового читача книги і навчальні посібники „Операційна технологія виробництва овочів”, „Настольная книга овощевода”,  „Овощи Украины”, „Энциклопедия овощевода” та ін. 

 Болотських О.С. був розробником концепції, навчального плану та його методичного забезпечення із спеціальності 7.130103 - „плодоовочівництво і виноградарство”,   провідним викладачем із овочівництва. 

 Кафедра підготувала п’ять докторів  с.-г. наук та 35 кандидатів  с.-г. наук. 

 З 2003 р. на кафедрі за сумісництвом  працює доктор с.-г. наук, головний  науковий співробітник  ІОБ НААН   О.Д. Вітанов,    з 2005 р. –   кандидат с.-г. наук, доцент  О.В. Романов.   Обслуговування навчального процесу на кафедрі здійснюють досвідчені старші лаборанти В.В. Коваленко і Г.Л. Козачок. 

 З 1992  навчального року було введено нову спеціальність для студентів агрономічного факультету „овочівництво”, а з 2001-2002 рр.  відкрито спеціальність „плодоовочівництво і виноградарство”. У 2006 р. відбувся перший випуск спеціалістів учених-агрономів-плодоовочівників і виноградарів. У 2006 р.  кафедра створила сучасну базу для студентів – науково–навчально- виробничий центр „Краплинне зрошення” на площі   5,5 га. Це дає можливість  готувати висококваліфіковані кадри для аграрного сектора економіки України. 

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА І ЗБЕРІГАННЯ

Л.М.

  Людмила Михайлівна– доктор сільськогосподарських наук, професор. Народилася      11 січня 1955 р. у Магаданській області, бухта Провідєніє. У 1979 р. закінчила Інститут громадського харчування  (м. Харків). Десять років працювала на інженерних посадах за фахом. 

 Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі освіти ІІІ-IV рівня акредитації ХНАУ – 24 роки. Усі ці роки Л.М. проводить науково-дослідну роботу за багатоплановою програмою «Розробка екологічно адаптованих ресурсозберігаючих прийомів та елементів технології виробництва і зберігання овочів та плодів з мінімальним вмістом шкідливих речовин у продукції». У 2000 р. захистила дисертацію на тему «Лежкоздатні та засолочні властивості патисонів при різних ступенях стиглості і умов зберігання» й отримала науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук.  У 2010 р. на здобуття наукового ступеня доктора с.-г. наук захистила дисертацію на тему «Наукове обґрунтування та розробка заходів подовження строків споживання плодів гарбузових рослин» 

 За результатами досліджень опубліковано понад 150 наукових статей,15 патентів на корисну модель, є співавтором трьох державних стандартів з технології плодів овочевих рослин, 25 науко-методичних розробок,12 навчальних посібників (1 з грифом МОН, 2 – з грифом Мін АПК), 4 монографії. 

 Здійснює керівництво аспірантів зі спеціальності 06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва, дипломним проектуванням студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» і «Магістр» напряму підготовки «Плодоовочівництво і виноградарство» та «Агрономія». Л.М. є членом спеціалізованої вченої ради з правом захисту докторських та кандидатських дисертацій в  Уманському університеті садівництва, Інституті овочівництва і баштанництва НААН України. Член ученої ради Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, ради агрономічного факультету, голова методичної комісії агрономічного факультету, головний редактор редакційної колегії “Вісника ХНАУ”, сер. «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво». Має галузеві відзнаки – «Знак пошани», «Відмінник аграрної освіти і науки»  II і III ступенів. 

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА І ЗБЕРІГАННЯ

Г.І. Яровий 

 Яровий Григорій Іванович – доктор сільськогос-подарських наук,  провідний і висококваліфікований спеціаліст із технології вирощування та захисту овочевих і баштанних рослин в Україні. Народився у 1948 р. у с. Бердянка Зачепилівського району Харківської області. У 1971 р. закінчив Харківський сільськогосподарський інститут імені В.В. Докучаєва за спеціальністю — вчений агроном із захисту рослин. Трудову діяльність розпочав у 1971 р. в колгоспі «Червоний Жовтень» Зачепилівського району Харківської області. 

 З 1973 р. плідно працював на посадах від агронома-ентомолога до начальника Харківської обласної станції захисту рослин, вміло поєднуючи трудову та наукову діяльність. У 1991 році захистив кандидатську дисертацію на тему:”Белая и черная гнили маточных корнеплодов моркови и разработка мер борьбы с ними в условиях Левобережной Лесостепи УССР”. 

 З липня 2004 р. по грудень 2011 р. — директор Інституту овочівництва і баштанництва НААН. 

 У 2011 р. Г.І.  Яровий захистив  докторську дисертацію на тему:”Основні хвороби овочевих культур та обґрунтування системи захисту їх в умовах  Лівобережного Лісостепу України”. 

 З липня 2012 р. до сьогодні  Г.І. Яровий працює завідувачем кафедрою плодоовочівництва  та зберігання Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. 

 Г.І. Яровий опублікував 129 наукових праць, три книги  (навчальні  посібники) і більше 20 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Під керівництвом Г.І. Ярового  проходять  підготовку п’ять аспірантів. Він є  науковим керівником наукових досліджень кафедри плодоовочівництва і зберігання за напрямом 0198U001172 “Розробка енергоефективних прийомів та елементів технологій виробництва і зберігання  овочів і фруктів”. За результатами  наукової, навчальної роботи має урядові і відомчі нагороди.  Є членом ученої ради університету та агрономічного факультету, членом  спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій ХНАУ ім. В.В. Докучаєва та Інституту овочівництва і баштанництва  НААН.

 За результатами наукової, навчальної та організаційно-виховної роботи      Г.І. Яровий має високий рейтинг в університеті, вимогливий до себе і підлеглих, має великі організаторські здібності, користується повагою і авторитетом  серед колег.  У 2014 р.  нагороджений дипломом обласного конкурсу “Вища школа Харківщини — кращі імена” у номінації “Завідувач кафедри”.

 

 

 

 

 

  Категорія: Новини, Різне, Жизнь замечательных людей

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.