Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів 22–23 жовтня 2015 р

Автор: Intercom от 3-11-2015, 12:27, переглянуло: 1169

 

БІОЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ЕКОСИСТЕМ І СУЧАСНА СТРАТЕГІЯ
ЗАХИСТУ РОСЛИН

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів, 22–23 жовтня 2015 р.

 

     У конференції взяли участь науковці та аспіранти РУП «Інституту захисту рослин» (Білорусь), Бєлгородського державного національного дослідного інституту (Росія), Технічного коледжу Аль-Мусайїб Технічного університету Аль-Фурат, Аль-Аєсат, м. Вавілон (Ірак), Придністровського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (м. Тирасполь), Державного природничого заповідника «Белогорье» (Росія) та представники різних навчальних і наукових закладів України.

     Свої матеріали надіслали вчені, аспіранти та студенти Національного університету біоресурсів і природокористування України, Вінницького національного аграрного університету, Житомирського національного агроекологічного університету, Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського, Українського НДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, ДП «Новгород-Сіверської ЛНДС» УкрНДІЛГА, Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, Інституту овочівництва та баштанництва НААН та Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН. У роботі конференції взяли участь також співробітники Державної фітосанітарної інспекції Вінницької, Чернігівської та Харківської областей. Всього в конференції взяло участь близько 70 учасників.

     Відкрила конференцію голова, доктор с.-г. наук, професор В. Л. Мєшкова. Привітали учасників конференції проректор з навчально-виховної роботи, канд. екон. наук, доцент В. М. Петров і в. о. декана факультету захисту рослин канд. с.-г. наук, доцент І. В. Забродіна.

Матеріали з питань сільськогосподарської ентомології, екологічного моніторингу та охорони біорізноманіття агроландшафтів доповідали: кандидати с.-г. наук, старші викладачі: С. В. Станкевич та Ю. В. Васильєва (ХНАУ ім. В. В. Докучаєва); наукові співробітники: канд. с.-г. наук Ю. Є. Скрильник (УкрНДІЛГА ім. Г. М. Висоцького), канд. біол. наук О. І. Мєзєнцев (ДПЗ «Білогор’є», Росія); асистент В. В. Вільна, аспірантка Я. В. Кошеляєва (ХНАУ ім. В. В. Докучаєва), магістранти ХНАУ: І. В. Царенко, С. М. Кошеленко, О. І. Кухначова, І. В. Нечитайло, А. В. Сереветник, І. О. Сухоніс.

     Під час конференції відбувалася жвава дискусія, доповідачі надали цікаві, змістовні відповіді та роз’яснення на поставленні питання з тем доповідей.

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів 22–23 жовтня 2015 р

Робочий момент конференції


Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів 22–23 жовтня 2015 р

З доповіддю виступає старш. викладач С. В. Станкевич


Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів 22–23 жовтня 2015 р

Результати досліджень доповідає аспірантка Я. В. Кошеляєва


Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів 22–23 жовтня 2015 р

Виступає магістрант ФЗР І. В. Царенко

 

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів 22–23 жовтня 2015 р
Результати наукової роботи доповідає магістрантка ФЗР С. М. Кошеленко
Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів 22–23 жовтня 2015 р

З доповіддю виступає магістрантка ФЗР І. О. Сухоніс


     У роботі секції «Патогенез та імуногенез інфекційних хвороб рослин. Екологічно орієнтовані технології захисту рослин від шкідливих організмів» взяли участь д-р с.-г наук, професор В. П. Туренко, кандидати с.-г. наук, доценти: А. В. Кулєшов, Т. О. Тесля, В. І. Мартиненко; асистенти: О. М. Батова, В. В. Горяінова; аспіранти: І. С. Швачунова та Д. Ю. Малахов (ХНАУ ім. В. В. Докучаєва); здобувач В. І. Кузьменко (Інститут овочівництва і баштанництва НААН); молодший науковий співробітник І. М. Ниска (Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН); магістранти: О. В. Бондаренко, А. А. Коваленко, І. В. Луханін, М. С. Кітаєнко, А. М. Польова, І. І. Шутько, М. А. Семендяєв.

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів 22–23 жовтня 2015 р

Результати досліджень доповідає магістрант ФЗР І. В. Луханін


Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів 22–23 жовтня 2015 р

 З доповіддю виступає магістрантка ФЗР М. С. Кітаєнко


     В обговоренні результатів проведення конференції взяли участь доктори с.-г. наук, професори В. Л. Мєшкова, В. П. Туренко, канд. біол. наук, професор М. Д. Євтушенко, кандидати с.-х. наук, доценти: Г. В. Байдик, Л. Я. Сіроус, А. В. Кулєшов. Вони висловили подяку доповідачам за цікаві, змістовні та різноманітні за своєю тематикою доповіді, побажали молодим науковцям успіхів у подальшій роботі, впровадження наукових розробок у виробництво та захисту кандидатських дисертацій. Кращі доповіді молодих вчених і магістрантів були відмічені дипломами різних ступенів.

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів 22–23 жовтня 2015 р

Дипломом першого ступеня нагороджується аспірантка Я. В. Кошеляєва


Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів 22–23 жовтня 2015 р

Дипломом другого ступеня нагороджується магістрантка ФЗР І. О. Сухоніс


Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів 22–23 жовтня 2015 р
Дипломом третього ступеня нагороджується магістрант ФЗР О. В. Бондаренко


Категорія: Новини, Наукова діяльність, Оголошення

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.