Назустріч 200-річчю ХНАУ Кафедра геодезії, картографії та геоінформатики

Автор: Dasha от 1-12-2015, 15:27, переглянуло: 1369

 

Назустріч 200-річчю ХНАУ 

Кафедра геодезії, картографії та геоінформатики

 Кафедра геодезії була створена в 1944 р., одночасно з відкриттям першого в Україні землевпорядного факультету. Завідувачем кафедри було призначено доктора технічних наук, професора Я. І. Петренка, який був одночасно і першим деканом факультету. Професор Я.І. Петренко заснував  геодезичну школу (перспективно-конічні проекції). Її вихованці зробили помітний внесок у справу геодезичної підготовки висококваліфікованих фахівців. Це доктори наук, професори І.М. Даниленко, В.М. Ганьшин, Є.Х. Капленко, Б.І. Гержула, І.Ю. Левицький, кандидати технічних наук, доценти С.Д. Куроєдов, К.Д. Чучупака, І.М. Кислий, С.Ф. Кобеляцький, Л.Г. Доліна, Є.М. Крохмаль та багато інших.

Назустріч 200-річчю ХНАУ Кафедра геодезії, картографії та геоінформатики

 

Завідувач кафедри геодезії, картографії та геоінформатики

доктор с-г. наук, професор А.Б. Ачасов, 2015 р. 

 У перші роки кафедра складалася з трьох штатних одиниць: завідувача кафедри Я.І. Петренка, старшого викладача М.В. Соловйова і старшого лаборанта Л.І. Морозової. Пізніше на посади викладачів були зараховані  І.М. Даниленко і О.М. Попов. На той час геодезію викладали на шести факультетах інституту: землевпорядному, лісомеліоративному, ґрунтово-агрохімічному, агрономічному, захисту рослин та економічному. Викладачів на кафедрі не вистачало, тому за сумісництвом працювали професор  Є.Х. Капленко та доцент М.Л. Філахтов – викладачі Харківського інституту залізничного транспорту та доцент Б.І. Гержула – завідувач кафедри Харківського  інженерно-будівельного інституту, які працювали на кафедрі з 1947 по 1956 рр.

 У зв’язку з переміщеннями і збільшенням навчального навантаження до штату кафедри були зараховані на посади асистентів Л.В. Шереметов і С.Ф. Чебанов, а після закінчення аспірантури в 1951 р. на посади асистентів прийшли І.А. Тимченко та О.М. Юрченко. Через два роки на кафедрі почали працювати  асистентами О.В. Шапошніков та Є.М. Крохмаль. У 1963 р.    Є.М. Крохмаль захистив кандидатську дисертацію, одержав науковий ступінь кандидата технічних наук і обійняв посаду доцента. На він працював протягом 44 років, займався викладацькою, виховною та науково-дослідною роботою, був завідувачем кафедри з 1979 по 1986 рр., опублікував понад 70 наукових та навчально-методичних праць.

Назустріч 200-річчю ХНАУ Кафедра геодезії, картографії та геоінформатики

 

Засідання кафедри: у центрі стоїть Я.І. Петренко, 1955 р. 

 У 1956 р. за конкурсом на посади доцентів кафедри обираються кандидати технічних наук С.Д. Куроєдов та Г.Ю. Сомов. З 1960 по 1974 рр. Г.Ю. Сомов завідував кафедрою геодезії. Він опублікував понад 50 наукових та навчально-методичних праць, видав монографію «Градиенты и линии положения в геодезии». 

  У 1962 р. на кафедру прийшли працювати доцент, кандидат технічних наук М.М. Матвієнко та асистент Б.Г. Олександров, який у 1965 р. захистив дисертацію, здобув науковий ступінь кандидата технічних наук, а пізніше наукове звання доцента. Видатна роль у розвитку і діяльності кафедри належить заслуженому діячу науки і техніки України, доктору географічних наук, професору І.Ю. Левицькому з іменем якого пов’язана її історія. У 1957 р. він став аспірантом кафедри, де і пройшов всі щаблі вищої  школи: від асистента до професора, завідувача кафедри геодезії і картографії з 1974 по 1979 рр.

 Кандидатську дисертацію І.Ю. Левицький захистив у 1964 р., а науковий ступінь доктора географічних наук отримав у 1973 р.

 І.Ю. Левицький – автор і співавтор близько 350 наукових та науково-методичних публікацій з актуальних проблем тематичної картографії, геодезії і топографії, зокрема монографій «Научные основы комплексного сельскохозяйственного картографирования», тритомного монографічного науково-дослідного посібника з атласного природоохоронного картографування, підручника «Геодезия с основами землеустройства (співавтори якого  Є.М. Крохмаль та А. А. Ремінський) та п’ятитомного словника основних термінів та визначень з геодезії, фотограмметрії та картографії. Івану Юрійовичу притаманне почуття нового, актуального, громадського, значущого. Він створив найкращу на той час кафедру геодезії і картографії Харківського сільськогосподарського інституту імені В.В. Докучаєва серед негеодезичних вищих навчальних закладів СРСР. Під його керівництвом було докорінно реорганізовано роботу заочного факультету в цьому інституті. Ним підготовлено трьох докторів наук та 12 кандидатів наук. Усе своє життя І.Ю. Левицький плідно працював, його ім’я відоме не лише в Україні, а й в усьому світі. У США І.Ю. Левицького визнано «Людиною року-1998», нагороджено золотою медаллю «Пошана другого тисячоліття», включено у восьме видання міжнародного довідника видатних керівників.

 З перших днів існування кафедри гостро постало питання про необхідність створення матеріально-технічної бази, без якої неможливе здійснення навчального процесу, проведення наукових досліджень. Було створено укомплектовану відповідними приладами геодезичну камеру. У 1947 р. в навчгоспі «Комуніст» на території 3,6 тис. га  створено навчально-показовий геодезичний полігон, який включає 21 пункт триангуляції. Цей полігон необхідний для навчальних практик і науково-експериментальних робіт співробітників кафедри, факультету та інституту. У 1958-1959 рр. і в 1967-1969 рр. була проведена реконструкція цього полігона, до його складу включена полігонометрична мережа, з 27 пунктів.

 Одночасно зі створенням геодезичного полігона була виконана зйомка для проведення внутрішньогосподарського землевпорядкування території навчгоспу «Комуніст». З 1959 р. кафедра видає збірники наукових праць. Для виконання лабораторних і наукових досліджень у 1961 р. створено геодезичну лабораторію. Протягом багатьох років викладачі, аспіранти і співробітники кафедри проводили наукові дослідження за такими темами: дослідження перспективно-конічних координат і проекцій; розробка методики створення сільськогосподарських карт і атласів; удосконалення геодезичних і картографічних робіт для землеустрою та кадастру; градієнти та лінії положення в геодезії.

Назустріч 200-річчю ХНАУ Кафедра геодезії, картографії та геоінформатики

 

Колектив кафедри, 1965 р. 

1 ряд (зліва направо): І.Ю. Левицький, І.А. Тимченко, Г.Ю. Сомов,  Є.М. Крохмаль, М.Я. Єрьоменко; 

2 ряд: Б.Г. Александров, К.О. Загребельна, І.Т. Мяздріков, О.Д. Ухіна, О.М. Юрченко, О.В. Шапошніков  

 У 1974 р. разом із факультетом інженерів землевпорядкування кафедра переїздить на нову навчальну базу, яка розміщується на території навчгоспу «Комуніст». Обладнується велика кількість кімнат, приміщень і кабінетів під навчальні та наукові лабораторії. Геодезична камера забезпечується вітчизняними та закордонними геодезичними приладами, що відповідали тогочасним вимогам.

 Кафедра налагоджує численні творчі зв’язки з рядом вищих навчальних закладів і наукових установ. З 1970 р. після закінчення аспірантури при кафедрі геодезії викладачем став працювати І.В. Журавель, який у 1980 р. в Московському інституті інженерів геодезії аерофотозйомки і картографії захистив кандидатську дисертацію, здобув науковий ступінь кандидата технічних наук, пізніше був призначений на посаду доцента і 20 років проводив навчальну, наукову і громадську роботу на кафедрі. Він є автором більше 50 наукових та науково-методичних праць з геодезії, топографії та картографії.

 З 1971 р. на кафедру прийшли працювати кандидат технічних наук, доцент А.А. Ремінський (автор 60 наукових та науково-методичних публікацій), який  очолював кафедру геодезії та планування сільських населених місць з 1991 до 2000 р., та асистент В.М. Опара, який 1987 р. здобув науковий ступінь кандидата технічних наук, закінчивши аспірантуру при кафедрі геодезії та обробки вимірювань МІІГАіК. З 1988 р. він працює доцентом, а з 2015 р. професором університету. Державне агентство земельних ресурсів у 2011 р. присвоїло йому звання «Почесний землевпорядник України».

 За період роботи на кафедрі В.М. Опарою одноосібно і в співавторстві опубліковано 190 наукових, науково-методичних та методичних праць. Він є співавтором дев’яти навчальних посібників.

 З 1975 по 1979 рр. на кафедрі працював викладачем В.Б. Балакірський. У цей час на кафедрі асистентами були А.С. Шевченко, М.Г. Кузнєцов,      І.В. Черевко, О.О. Степко, які згодом з різних причин перейшли працювати на виробництво.

 У 1976 р. кафедра геодезії була перейменована на кафедру геодезії та картографії. При кафедрі була створена науково-дослідна картографічна лабораторія. Під керівництвом завідувача кафедри професора І.Ю. Левицького лабораторія розробила серії експериментальних стінних карт сучасного і перспективного використання земельних ресурсів республік (Молдова, Вірменія), Червенського адміністративного району Білорусі; великомасштабні атласи адміністративного району (Митищинський район, Московської області, районного агропромислового комплексу (Волоколамський район Московської області); атлас земельного кадастру республіки Вірменія. Складені атласи землекористувань навчгоспу «Комуніст» та лісгоспу «Скрипаї». За ініціативою професора І.Ю. Левицького у 1978 році на кафедрі проводиться всесоюзна конференція на тему: «Наукова організація процесу навчання студентів з інженерної геодезії у ВНЗ».

Назустріч 200-річчю ХНАУ Кафедра геодезії, картографії та геоінформатики

Колектив кафедри, 1978 р. 

1 ряд (зліва направо): Б.А. Ашгурова, Г.П. Ковалінська, ЄМ. Крохмаль,       І.Ю. Левицький, А.А. Ремінський, С.І. Кобякова, Л.М. Петрів;

2 ряд: І.В. Журавель, В.О. Дрига, С.В. Рибалко, Н.І. Овчаренко, В.М. Опара, О.С. Шеметов, Л.М. Слюсарь, О.О.Степко, В.О. Казаков 

 З 1977 р. на кафедрі працює викладачем, старшим викладачем, а потім доцентом С.В. Рибалко, який за 25-річний період роботи опублікував понад 120 наукових та методичних робіт.

 У зв’язку зі зменшенням плану набору студентів та навчального навантаження з 1986 р. геодезичні дисципліни читаються на об’єднаній кафедрі геодезії та планування сільських населених місць. Викладачами геодезичних дисциплін проводилася значна видавнича робота. Опублікований навчальний посібник у трьох частинах за загальною редакцією доцента А.А. Ремінського (співавтори В.М. Опара, С.В. Рибалко, Е.М. Крохмаль, І.В. Журавель). Видані навчальні програми геодезичних дисциплін, методичні вказівки для проведення лабораторно-практичних робіт і проведення навчальних практик, лекції, близько 100 статей, тез, які опубліковані в університетських та інших виданнях, збірниках. У цей період на кафедру прийшов працювати спочатку асистентом, а потім старшим викладачем О.В. Власов, який є співавтором 17 наукових та навчальних робіт, а нині є заступником декана факультету інженерів землевпорядкування.

 З 1995 р. на кафедрі працює асистентом, пізніше старшим викладачем, а після захисту кандидатської дисертації в 2012 році, доцентом І.В. Черевко ним опубліковано близько 30 наукових та методичних робіт.

У 2003 р. на кафедру прийшли працювати старшими викладачами кандидат технічних наук Б.О. Татаринович та військовий топограф  Ю. О. Литвиненко, а з 2005 р. на кафедрі працює асистентом, а потім викладачем Р.В. Куришко. Ним опубліковано більше 20 наукових та методичних робіт, напрямом наукової роботи є організація протиерозійного впорядкування території на геоінформаційних засадах.

 Завідувачами об’єднаної кафедри були професор В.О. Кірсанов (1986-1991 рр.), доцент А.А. Ремінський (1991-2000 рр.) доцент О.Б. Гопцій (2000-2008 рр.). У 2008 р. кафедра після  22-річної перерви була поновлена шляхом поділу кафедри геодезії та планування сільських населених місць на дві кафедри: геодезії та картографії і планування населених місць.

 Завідувачем кафедри геодезії та картографії було  обрано доцента     В.Б. Балакірського, кандидата економічних наук, почесного  землевпорядника України, який до цього часу працював доцентом кафедри землевпорядного проектування. Доцент В.Б. Балакірський є автором  близько 80 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі співавтором шести навчальних посібників з питань геодезії, землевпорядного проектування та геодезичних робіт при землеустрої.

У 2008 р. за загальною редакцією В.Б. Балакірського видано навчальний посібник «Геодезичні роботи при землеустрої», рекомендований Міністерством освіти та науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (співавтори М.В. Червоний, О.Я. Петренко, М.М. Гарбуз).

 Професор В.М. Опара є співавтором навчального посібника «Основи кадастру населених пунктів та нерухомості», виданого в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна. Кандидат технічних наук, доцент Нгуєм Ле Тхієм – співавтор проекту «Розробки наукових основ і методів створення туристичних карт з відображенням об’єктів історико-культурної і природної спадщини», що отримав гранд у міжнародному конкурсі російсько-в’єтнамських досліджуваних проектів, який проводився на початку 2009 р. Нгуєм Ле Тхієм працювала на кафедрі в 2008-2009 рр.

 У 2009 р.  старшим викладачем, кандидатом технічних наук Б.О. Татариновичем у співавторстві видані методичні рекомендації «Фотограмметрія, дистанційне зондування і теорія відображення для моделювання просторових об’єктів для студентів землевпорядних спеціальностей».

 На кафедрі з 2008 р. працює викладачем Сєдов А.О. Пошукач  А.О. Сєдов активно займається дослідженнями ефективного використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств. Ним опубліковано близько 30 наукових та науково-методичних робіт.

 З 2009 р. після закінчення навчання на факультеті інженерів землевпорядкування на кафедрі працюють асистентами І. М. Бузіна, С.О. Вінограденко, Д.Д. Хайнус. Молоді перспективні викладачі активно  беруть участь у наукових дослідженнях кафедри. Як результат інтенсивних досліджень – Д.Д. Хайнус і І.М. Бузіна в середині 2015 р. захистили кандидатські дисертації та отримали наукові ступені кандидата наук. Вони переведені на посади доцентів кафедри в новому навчальному 2015-2016 р. Доценти Д.Д. Хайнус та І.М. Бузіна мають кожний понад 20 наукових та науково-методичних публікації. Їх наукові дослідження впроваджені у виробництво. Пошукач С.О. Винограденко одноосібно і в співавторстві опублікував більше 30 наукових та науково-методичних статей та посібників. Нині активно займається дослідженнями ефективного використання земельних ресурсів сільгосппідприємств на рекреаційних територіях.

Назустріч 200-річчю ХНАУ Кафедра геодезії, картографії та геоінформатики

Колектив кафедри, 2010 р. 

1 ряд (зліва направо): І.В. Черевко, Ю.О. Литвиненко, В.Б. Балакірський, В.М. Опара, І.М. Козлова; 

2 ряд: П.М. Шиндін, Р.В. Куришко, Н.О. Павленко, С.О. Винограденко,

Н.П. Горбачова, А.І. Кізімова, А.О. Сєдов, Д.Д. Хайнус 

 У 2010 р. з ХНУ імені В.Н. Каразіна перейшов працювати на кафедру доцентом кандидат педагогічних наук С.В. Захаров. Ним опубліковано більше 40 наукових та методичних робіт за напрямом «Теорії та методики виховання». Його науковими дослідженнями є методичні і психологічні аспекти формування і розвитку пізнавальних інтересів, наукових знань і практичних умінь студентів у камеральних та польових умовах під час вивчення топографо-геодезичних дисциплін.

 На початку 2011 р. за власним бажанням залишив посаду завідувача кафедри доцент В.Б. Балакірський і виконувачем обов’язки завідувача кафедри призначили професора В. М. Опару.

 У 2011-2012 рр. завідувачем кафедри геодезії та картографії було обрано доктора сільськогосподарських наук, професора А. Б. Ачасова відомого вченого в геоінформаційному дослідженню ґрунтів і агроландшафтів. А. Б. Ачасов є автором понад 100 наукових та науково-методичних праць, у тому числі п’яти патентів на винахід. Він є співавтором наукових монографій «Оцінка і прогноз якості земель» і «Система оцінки та прогнозу якості земель», а також навчального посібника «Проектування ґрунтозахисних меліоративних заходів в агроландшафтах». З 2012 р. кафедра має назву геодезії, картографії та геоінформатики. Професор А. Б. Ачасов активізував наукову діяльність кафедри і підготовку викладачів вищої категорії. За час його завідування на кафедрі три викладачі отримали наукові ступені.

 На кафедрі геодезії, картографії та геоінформатики працюють: завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських наук А. Б. Ачасов; професор університету кандидат технічних наук В. М. Опара; доценти, кандидати наук І.В. Черевко; С. В. Захаров; Д. Д. Хайнус; І. М. Бузіна; старші викладачі О. В. Власов та Ю. О. Литвиненко; викладачі Р. В. Куришко;        А. О. Сєдов та С. О. Винограденко. Навчальний процес забезпечують старший лаборант П. І. Важеніна, завідувач геодезичною лабораторією Н. О. Ровна, інженер 1-ї категорії П. М. Шиндін.

Назустріч 200-річчю ХНАУ Кафедра геодезії, картографії та геоінформатики

 

Колектив кафедри, 2015 р.

Зліва направо: С.В. Захаров, І.В. Черевко, Д.Д. Хайнус, П.М. Шиндін, П.І. Важеніна, В.М. Опара, А.Б. Ачасов, І.М. Бузіна, Ю.О. Литвиненко,     Н.О. Ровна, С.О. Винограденко, Л.В. Горбатова, А.О. Сєдов, О.В. Власов

 Викладачі та співробітники кафедри здебільшого є випускниками факультету інженерів землевпорядкування нашого університету. На кафедрі викладається 17 геодезичних дисциплін на чотирьох факультетах університету: інженерів землевпорядкування, агрохімії та ґрунтознавства, лісового господарства, агрономічному факультеті та в Інституті післядипломної освіти. 

 Кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за напрямом «Геодезія, картографія та землевпорядкування» за спеціальністю «Землекористування та кадастр». Кафедра випускає фахівців, щорічно на кафедрі готують дипломні проекти та магістерські роботи 20 студентів різних форм навчання.

 Особливістю навчального процесу з геодезичних дисциплін є те, що теоретичний матеріал супроводжується виконанням важливого обсягу лабораторних завдань, пов’язаних з вивченням геодезичних приладів, виконанням розрахунково-графічних робіт, математичної обробки результатів польових геодезичних вимірювань і опануванням методики різних видів наземних зйомок. Для цього в 2010-2011 рр. було створено комп’ютерний клас на 25 робочих місць. Польові знімання здійснюються в період літніх польових навчальних практик, які займають у навчальному процесі до 30% часу. Період навчальної практики особливо напружений і відповідальний у роботі кафедри, тому що в цей час закріплюються та вдосконалюються отримані студентами теоретичні знання, набувається перший досвід практичної роботи.

 Кафедра проводить велику наукову роботу. Основні напрями наукових досліджень: проблеми використання планово-картографічних матеріалів при складанні схем і проектів землеустрою; системи топографо-геодезичного забезпечення землеустрою та земельного кадастру на основі ГІС- технологій; урівнювання локальних геодезичних мереж із включенням методів глобального позиціонування; автоматизація картографування земельних ресурсів. 

 Кафедра має філії в державному підприємстві «Харківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» та Східному державному підприємстві геодезії, картографії, кадастру та геоінформатики. Укладено договори про науково-виробниче співробітництво з геодезичними і землевпорядними підприємствами й організаціями України та країн СНГ.

 Кафедра постійно працює над виданням нових навчальних посібників і підручників з дисциплін, що викладаються. Нова література надходить до бібліотеки та читальних залів університету. За період самостійного існування кафедри видано більше 100 найменувань навчально-методичної літератури загальним обсягом близько 270 друкованих аркушів. Під керівництвом  А. А. Ремінського, студентами на кафедрі геодезії ХНАУ ім. Докучаєва був створений єдиний в країнах СССР стенд просторового масштабування, на якому студенти навчаються практичному досвіду знімання геодезичними приладами, у будь-яку пору року, не виходячи з університету.

 На сьогодні викладачами кафедри опановано і втілюється в навчальний процес близько 15 комп’ютерних програм з таких дисциплін, як «Геодезія», «Супутникова геодезія», «Фотограмметрія та дистанційне зондування», «Картографування земельних ресурсів», «ГІС і бази даних», «ГІС в землеустрої та кадастрі». На кафедрі створені лабораторії геодезичних фотограмметричних картографічних досліджень.

Назустріч 200-річчю ХНАУ Кафедра геодезії, картографії та геоінформатики

В.М. Опара, Д.Д. Хайнус, С.О. Винограденко, І.М. Бузіна

Назустріч 200-річчю ХНАУ Кафедра геодезії, картографії та геоінформатики

Практичні заняття в аудиторії 1-119

Назустріч 200-річчю ХНАУ Кафедра геодезії, картографії та геоінформатики

О.В. Власов знайомить студентів ФІЗу із сучасними

геодезичними приладами

Назустріч 200-річчю ХНАУ Кафедра геодезії, картографії та геоінформатики

Практична частина ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади

із Землевпорядкування

 

Назустріч 200-річчю ХНАУ Кафедра геодезії, картографії та геоінформатики

Ю.О. Литвиненко та Д.Д. Хайнус

проводять практичні заняття в аудиторії 1-023

Назустріч 200-річчю ХНАУ Кафедра геодезії, картографії та геоінформатики

                       Практичні заняття в аудиторії 1-023

Назустріч 200-річчю ХНАУ Кафедра геодезії, картографії та геоінформатики

Практична частина ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади

із землевпорядкування 

 На кафедрі створена наукова школа з геодезії, яка бере свій початок від досліджень доктора технічних наук, професора Я.І. Петренка. Традиції цієї школи в умовах нових суспільних відносин, нових форм власності на землю, матеріально-технічного забезпечення продовжують викладачі кафедри та послідовники її засновника.

 Науково-дослідна робота кафедри здійснюється за темою: «Дослідження наукових і методичних основ геодезичного та планово-картографічного забезпечення прогнозування, планування і проектування організації використання та охорони земель під час проведення землевпорядних і земельно-кадастрових робіт» (керівник – доктор сільськогосподарських наук професор А. Б. Ачасов).

 Основні напрями наукових досліджень спрямовані на розробку наукових основ, рекомендацій з удосконалення топографо-геодезичних вимірювань та  обчислювальної обробки  інформації для цілей землеустрою і кадастру.

 У науково-дослідній роботі беруть участь  усі викладачі, здобувачі та аспіранти. За 2012-2015 рр. опубліковано наукових, науково-методичних праць загальним обсягом 30 друкарських аркушів. Постійно геодезичному та землевпорядному виробництву надавались консультації та рекомендації. Результати наукових розробок доповідаються на наукових конференціях та семінарах.

 На кафедрі працюють студентські наукові гуртки. Результати студентських наукових досліджень доповідаються на засіданнях гуртків, а кращі розробки – на наукових студентських конференціях університету й інших ВНЗ.

 Кожний викладач кафедри є керівником  не менше п’яти студентських робіт.

 За період свого існування кафедра зазнала певних  змін організаційного, науково-методичного та навчально-виховного характеру, які були зумовлені потребами виробництва у підготовці спеціалістів.  

 


  

         

Категорія: Новини, Різне, Жизнь замечательных людей

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.