До 170-річчя від часу написання «Заповіту» Т. Шевченка

Автор: Intercom от 18-12-2015, 09:44, переглянуло: 2293

 

«НА ВКРАЇНІ МИЛІЙ»:

до 170-річчя від часу написання «ЗАПОВІТУ» Т.Г. ШЕВЧЕНКА

До 170-річчя від часу написання «Заповіту» Т. Шевченка
До 170-річчя від часу написання «Заповіту» Т. Шевченка

   Одним із найвидатніших поезій Шевченка є його безсмертний твір – «Заповіт» («Як умру, то поховайте»). Вірш був написаний 25 грудня 1845 р., коли поет лежав хворий у Переяславі у знайомого лікаря А. Козачковського. Літературознавець Г. Нудько зазначав, що хоч поштовхом до написання вірша була тяжка хвороба автора, проте «причини, що породили твір, крилися в тій суспільно-політичній дійсності, яку спостерігав і вивчав поет у 30-40-х рр…».

   Вірш був переписаний поетом без назви в альбомі «Три літа». Відомі ще два автографи цього твору також без заголовка, які зберігаються в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка АН України. У рукописному збірнику «Стихотворения Т.Г. Шевченка», виготовленому І. Лазаревським, із власноручними виправленнями Шевченка вірш має назву «Завіщаніє». Уперше надруковано цей твір у безцензурному виданні «Новые стихотворения Пушкина и Шевченки» (Лейпціг, 1859) під заголовком «Думка». У «Кобзарі» (СПб., 1867) надруковано перші 8 рядків під редакторською назвою «Заповіт», яка відтоді стала традиційною. Повністю «Заповіт» вперше вийшов у світ у «Кобзарі» 1907 р. у Санкт-Петербурзі за редакцією В. Доманицького.

До 170-річчя від часу написання «Заповіту» Т. Шевченка

   «Заповіт» написано у формі монологу, у якому над елегійними настроями панує пафос суспільно-політичної боротьби. У творі відображено складну гаму почуттів – від спокійних особистих роздумів автора до полум'яних закликів боротися за ідеали волі. Програмне революційне спрямування, бойова закличність, розрахована на активізацію народу, художня довершеність ставлять «Заповіт» у ряд найдосконаліших зразків світової політичної лірики. Ритміка вірша динамічна, мінлива, вона всебічно відтворює наростання сили вислову думок і настроїв. Тон викладу – мужній, особисті ліричні мотиви невіддільні від суспільно-політичних. Ідеали вірша були близькі настроям народу, і це зумовило його широку популярність. Як і багато інших творів Шевченка, «Заповіт» поширювався у численних списках.

   Починається вірш звертанням до народу. У ньому висловлюється палка любов до трудящих, до рідної землі, віра в те, що  пригноблені повстануть, розірвуть кайдани і побудують нове світле життя. Спочатку автор ніби спокійно висловлює своє бажання бути похованим на могилі, серед широкого українського степу. Він хоче:

               Щоб лани широкополі,

                І Дніпро, і кручі

                Було видно, було чути,

                Як реве ревучий.

   Дніпро символізує могутність народу. Автор замість звичайного «реве Дніпро» використовує тавтологію «реве ревучий», щоб надати образові сильнішого звучання, щоб підготувати читача до сприйняття думки про повстання. І одразу ж після змалювання картин природи звучить заклик до повстання:

               Поховайте та вставайте,

               Кайдани порвіте

               І вражою злою кров’ю

               Волю окропіте.

   В цьому уривку використані дієслова  наказового способу, виражаючи волю автора, який спонукає людей до дій. Висловлюється впевненість у тому, що все це буде здійснено, що народ обов'язково повстане й розірве віковічні кайдани. Наприкінці вірша Шевченко звертається до майбутніх поколінь, він ніби переноситься в нове суспільство, у якому нема неволі й рабства. Нову сім’ю народів поет називає великою та вільною.

   Мріє Тарас Шевченко і прийняти шану від нащадків:

              І мене в сім’ї великій,

              В сім'ї вольній, новій,

              Не забудьте пом'янути

              Незлим, тихим словом

До 170-річчя від часу написання «Заповіту» Т. Шевченка
До 170-річчя від часу написання «Заповіту» Т. Шевченка

    «Заповіт» перекладено майже всіма мовами світу.

   Текст вірша ще в 60-х рр. XIX ст. поклали на музику М.В. Лисенко та М. Вербицький. На текст вірша написано кілька музичних творів великих форм: кантати С. Людкевича, симфонічну поему Р. Глієра, кантати Б. Лятошинського, В.О. Барвінського, Л. Ревуцького. Музичні твори різних жанрів на тему «Заповіту» написали й П. Демуцький, Я. Степовий, О. Спендіаров, Д. Аракішвілі та ін. Відомо понад 60 музичних інтерпретацій твору.

   Спробою втілити образи «Заповіту» в скульптурі є постать месника, що розриває кайдани (фрагмент пам’ятника Шевченкові в Харкові, скульптор М. Манізер).

До 170-річчя від часу написання «Заповіту» Т. Шевченка
До 170-річчя від часу написання «Заповіту» Т. Шевченка

   «Заповіт» – квінтесенція всієї творчості Шевченка. У ньому сфокусовано провідні ідеї, мотиви й образи гнівної музи поета-борця, Увесь твір звучить як пристрасна промова революційного трибуна, звернена до народу. Образ степової гори-могили великого Кобзаря став національною святинею, оспіваною поетом у його «Заповіті».

   Друзі поета, його сучасники, народ свято виконали заповіт. З далекої північної столиці тіло Шевченка довго везли в Україну, не поховали й у Києві, попливло воно переповненим у повінь Дніпром далі, у край, де високі могили стоять над цією рікою. Друзі вибрали для поховання місце на Чернечій горі, звіривши велич місця із заповітними рядками, а тендітні дівочі руки, за давнім народним звичаєм, покотили віз із важкою свинцевою труною горами й долинами у довгу останню путь. Тут, на крутій горі, над самим Дніпром, і поховали.

   Поставили на цій високій могилі над Дніпром дубовий хрест. У жодного правителя світу нема такої грандіозної усипальниці, якою стала над горою сама твердь небесна. Так поховав народ свого вірного сина.

 О. Кандаурова, завідувач сектора рідкісних і цінних видань;

І. Жидких, головний бібліографКатегорія: Новини, Культурно-массова діяльність, Різне

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.