Захист дипломних робіт за фахом «Магістр з лісового господарства» на факультеті лісового господарства

Автор: Intercom от 11-03-2016, 10:53, переглянуло: 747

 

Інформація про роботу екзаменаційної комісії із захисту дипломних робіт за фахом 8.09010301 «Магістр з лісового господарства» на факультеті лісового господарства (денна форма навчання)


   На підставі рішення вченої ради Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва (протокол № 6 від 11 вересня 2015 р.) на факультеті лісового господарства головою екзаменаційної комісії за спеціальністю 8.09010301 «Лісове господарство» ОС «Магістр» призначено ЮХНОВСЬКОГО Василя Юрійовича – зав. кафедри лісової меліорації і оптимізації лісоаграрних ландшафтів НУБіП України, професор, д-р с.-г. н.

   Наказом ректора за № 17 від 02 лютого 2016 року «Про організацію екзаменаційної комісії, освітнього ступеня «Магістр» затверджено склад членів екзаменаційної комісії:

1.

КУЦЕГУБ Геннадій Олександрович

В.о. декана факультету лісового господарства, доцент, канд. с.-г. наук

3.

ПАСТЕРНАК Володимир Петрович

завідувач кафедри лісівництва ім. Б.Ф. Остапенка, професор, д-р с.-г. н.

4.

ГОПЦІЙ Олександр Борисович

доцент кафедри лісоуправління та лісоексплуатації, к. ек. н.

   Технічним секретарем ЕК призначено ст. лаборанта кафедри лісівництва ім. Б.Ф. Остапенка ЯНЖУЛУ Євгенію Олексіївну.

На випускному курсі навчалося 14 особи. У повному обсязі виконали учбовий план і були допущені до захисту 14 студенти денної форми навчання, з них 14 захистили дипломні роботи. Захист дипломних робіт проводився на відкритих засіданнях ЕК в творчій і діловій обстановці. Дипломникам були задані додаткові питання, йшло активне обговорення дипломних робіт.

Екзаменаційна комісія з захисту дипломних робіт працювала 25, 26 лютого 2016 року. Комісією було проведено 2 засідання.

   Тематика представлених до захисту дипломних робіт цілком відповідає профілю спеціальності 8.09010301 «Лісове господарство» і стосуються таких напрямків в лісовому господарстві як лісівництво, лісова таксація, лісові культури, лісова меліорація, дендрологія, озеленення населених місць. Відповідно до змісту, актуальності, оформлення та вирішення практичних завдань дипломні роботи можна оцінити в середньому, як роботи з достатнім рівнем (середній бал 4,6). Дипломні роботи виконувались в лісогосподарських підприємствах різних областей України.

Результати захисту дипломних робіт

Захищали дипломні роботи

3 них одержали оцінки

Середній бал

«відмінно»

«добре»

«задовільно»

14

8

6

-

4,6

 

   Як показали результати захисту дипломники в основному володіють методами постановки наукових досліджень, обробки та аналізу експериментальних даних, вміють працювати з науковою літературою. При цьому основна частина дипломних робіт містить математично оброблені результати власних досліджень. Усі дипломні роботи оформлені згідно з діючими методичними вимогами.

 

На думку екзаменаційної комісії відзначено, як кращі дипломні роботи наступних студентів:

 

  1. Бабенко Віра Володимирівна
  2. Швець Вікторія Олександрівна
  3. Козій Тетяна Олександрівна
  4. Левченко Ольга Олегівна

 

ВИСНОВКИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

 

  1. На факультеті лісового господарства Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва підготовка інженерів лісового господарства здійснюється на належному рівні.
  2. Рішенням екзаменаційної комісії 14 випускникам 2016 року факультету лісового господарства денної форми навчання присвоєно кваліфікацію магістра лісового господарства.

 

Звіт про роботу екзаменаційної комісії заслухано і обговорено на Вченої Раді факультету лісового господарства ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.


Захист дипломних робіт за фахом «Магістр з лісового господарства» на факультеті лісового господарства
Захист дипломних робіт за фахом «Магістр з лісового господарства» на факультеті лісового господарства
Захист дипломних робіт за фахом «Магістр з лісового господарства» на факультеті лісового господарства

Категорія: Новини » Наукова діяльність

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.