Всеукраїнська науково-практична конференція «ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ, КАДАСТРУ ТА ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ»

Автор: Intercom от 2-09-2016, 11:32, переглянуло: 1052

 

 

Шановні науковці, викладачі, аспіранти та студенти!

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченій 70-річчю кафедри управління земельними ресурсами та кадастру

 

«Шляхи удосконалення землеустрою, кадастру та геоінформаційного забезпечення в сучасних умовах»,
яка відбудеться 27
- 28 вересня 2016 р. на базі Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

 (Форма участі в конференції – дистанційна!)

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  1.   Соціально-економічні та екологічні засади використання та охорони земель.
  2.   Управління земельними ресурсами та кадастрова оцінка земель.
  3.   Геоінформаційні системи в землеустрої та кадастрі.

 

Для участі у конференції Вам потрібно

до 23 вересня 2016 р.

надіслати на адресу Yanat-star@yandex.ru:

  • заявку на участь у конференції;
  • файл (MS Word) у форматі .doc з текстом доповіді (повні сторінки). Назва файлу (латинськими літерами) повинна відповідати прізвищам авторів.

Контакти:

097-679-48-77

099-904-58-03

Степаненко Тетяна Олександрівна
(організаційні питання)

 

Участь у конференції безкоштовна!

 Кожен учасник отримає електронну версію збірника Матеріалів конференції на свою електронну пошту, зазначену в заявці.

 До друку будуть прийняті лише ті тези доповідей, які відповідатимуть усім зазначеним вимогам!


 

Вимоги до оформлення матеріалів

    Матеріали обсягом три – п’ять сторінок розміщують на аркушах паперу формату А4 (297 х 210 мм), береги зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 20 мм. У лівому верхньому куті проставляють індекс УДК. Нижче, через інтервал, без відступу посередині – ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, учене звання. Нижче без відступу – назва організації, в якій працює чи навчається автор. Через інтервал дають назву роботи (без відступу, вирівнювання посередині, великими літерами, шрифт напівжирний).

   Через інтервал розміщують текст тез доповіді (шрифт Times New Roman, звичайний, розмір – 14 пт, інтервал – одинарний, абзацний відступ 1,25 см, вирівнювання – по ширині). Нижче, без інтервалу наводять список використаних джерел, який оформляють згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

   Студенти, аспіранти і здобувачі наукових ступенів обов’язково вказують наукового керівника, його науковий ступінь, посаду, використовуючи  прийняті скорочення. Науковий керівник повинен прочитати матеріали і рекомендувати до друку. Зміст матеріалів має відповідати нормам українського чи російського правопису, не містити граматичних і стилістичних помилок.


 

УДК: 631.15:633.1

 

Т.І. Богданова, аспірант*

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

Сучасне інформаційне забезпечення

у сфері землеустрою

 

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх [1, с. 34]. Ххххххххххххх.

   Список використаних джерел: 1. Голданов В.В. Методичні основи раціонального землекористування / В.В. Голданов // Економіка АПК. – 2009. - № 8. – С. 11 - 16.

________________

*Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент О.В. Ткаченко

 

 

 

ЗАЯВКА

 на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченій

 70-річчю кафедри управління земельними ресурсами та кадастру  «Шляхи удосконалення землеустрою, кадастру та геоінформаційного забезпечення в сучасних умовах» (м. Харків, 27 – 28 вересня 2016 р.)

 

П.І.П/б всіх авторів

 

Контактні телефони

 

E-mail

 

Повна адреса для листування

(П.І.П/б, вул., будинок, кв., місто, поштовий індекс, країна)

Організація

(повна назва організації)

Підрозділ

(указати факультет, кафедру)

Посада

 

Учений ступінь та звання

(для студентів – освітньо-кваліфікаційний рівень та курс)

Назва секції

 

Назва доповіді

 

 

 


 Категорія: Новини » Наукова діяльність

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.