Запрошення на читання

Автор: Nastya от 3-09-2014, 08:52, переглянуло: 1332

 

Шановні викладачі, співробітники,

аспіранти і студенти ХНАУ ім. В.В. Докучаєва!

 

Запрошуємо Вас взяти участь у ювілейних читаннях,

присвячених 100-річчю перебування університету у м. Харкові,

які відбудуться 25-26 вересня 2014 р.

 

тематика читань:

 • значення аграрної науки і освіти у цивілізаційному розвитку людства;
 • малодосліджені сторінки історії університету;
 • історія створення науково-дослідних установ, організацій мережі НААН України;
 • історичні етапи розвитку та управління аграрною освітою та наукою;
 • реформування і розвиток аграрної освіти і науки в Україні;
 • видатні докучаївці: вчені, педагоги, освітяни, державні діячі, виробничники;
 • формування і функціонування наукових шкіл в університеті;
 • фундаментальні дослідження в історії і сучасності університету;
 • актуальні проблеми дослідження агрономії, рослинництва, плодоовочівництва і зберігання, генетики, селекції та насінництва, агроекології, ґрунтознавства, захисту рослин, лісового і паркового господарства, землевпорядкування і кадастру, менеджменту та економіки, обліку і фінансів: здобутки, досвід і перспективи розвитку;
 • методологія геокультурного дослідження проблем розвитку АПК України (екологічних, освітніх, економічних, ментальних);
 • зв’язок науки з виробництвом;
 • значення соціогуманітарної освіти у формуванні конкурентоспроможного спеціаліста АПК;
 • педагогічна майстерність та інновації у навчально-виховному процесі;
 • проблеми формування патріотизму та активної громадянської позиції студентства;
 • світоглядні засади формування особистості сучасного аграрія;
 • соціальний облік молодого спеціаліста АПК;
 • соціальні проблеми розвитку сучасного українського села;
 • аграрні правовідносини в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку;
 • роль фізичної культури і спорту у формуванні всебічно розвинутої особистості;
 • міжнародні зв’язки університету.

вимоги до оформлення матеріалів:

   Мова – українська, російська, англійська;

   Обсяг тез доповідей – до 3-х сторінок.

   Текст виконується у редакторі Microsoft Word, шрифт гарнітури  Times  New Roman, розмір 14 друкарських пунктів, через 1,5 міжрядковий інтервал, відступ на початку абзацу 1,25.

   Для оригінал-макета використовується формат А4 з такими полями: верхнє та нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см.

Матеріали в електронному і друкованому вигляді надаються відповідальним на факультетах і в підрозділах університету до 15 вересня 2014р.

   Текст тез доповіді редагуванню не підлягає і є оригіналом. Відповідальність за його зміст несе автор.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ:

 

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ УНІВЕРСИТЕТУ

Інтервал 1,0

Іванов І.І., доктор історичних наук, професор

Інтервал 1,0

Текст.

Зноски і список літератури – у відповідності до вимог.

За довідками звертатися на кафедру історичних і соціально-політичних дисциплін.

тел. 99-76-44


оргкомітет читаньКатегорія: Наукова діяльність, Оголошення

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.