Вийшов з друку навчальний посібник

Автор: Nastya от 30-09-2014, 15:13, переглянуло: 1867

 

Вийшов у світ навчальний посібник канд. екон. наук Л. Ю. Кучер і канд. пед. наук А. В. Кучера

«Економіка природокористування»

   Наприкінці вересня цього року побачив світ навчальний посібник з грифом Міністерства аграрної політики та продовольства України (Рекомендовано як навчальний посібник для підготовки фахівців напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у вищих навчальних закладах ІІ–IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України), який присвячено економічним проблемам раціонального природокористування.

   Кучер Л. Ю. Економіка природокористування : навчальний посібник / Л. Ю. Кучер, А. В. Кучер. – Х. : ФОП Федорко М. Ю., 2014. – 264 с.

   Мета навчального посібника – надати допомогу студентам в оволодінні теоретико-методичними й практичними засадами курсу «Економіка природокористування». Основними завданнями видання є такі: розширити знання студентів щодо дії економічного механізму раціонального природокористування; навчити їх творчо підходити до вирішення еколого-економічних проблем; прищепити вміння оволодівати новими спеціальними знаннями; сприяти формуванню економічного мислення.

   У структурному аспекті посібник містить навчально-методичний комплекс, тексти лекцій, комплект кейсів і ситуаційних задач, тестові завдання для перевірки знань. Навчальний посібник підготовлено на сучасних концептуальних засадах, що враховують новітні закономірності розвитку економіки природокористування та відносин у цій царині й зорієнтовані на формування фахових компетентностей з економіки природокористування.

   Викладення матеріалу в навчальному посібнику відрізняється інноваційними підходами: проблемністю, ситуаційністю, наскрізністю, практико-зорієнтованістю, рефлективністю, програмованим контролем знань студентів. До кожної теми курсу розроблено план семінарсько-практичного заняття, теми рефератів, індивідуальні завдання на вибір для самостійної роботи. Відповідно до нових теоретичних концепцій в опорному конспекті лекцій викладено основні теми курсу. До кожної теми додаються проблемні питання, тести й практичні завдання. Цінним моментом є те, що до змістового наповнення навчальної діяльності студентів для обговорення залучено низку проблемно-пошукових і дискусійних питань сьогодення.

   Оригінальність запропонованого посібника зумовлена раціональним поєднанням традиційної та інноваційної парадигм навчання у вищій школі, тобто авторська методика викладання дисципліни «Економіка природокористування» ґрунтується на застосуванні поряд з традиційними (лекції, практичні заняття, самостійна й індивідуальна робота) інноваційних форм і методів навчання (міні-лекції, кейси, дискусії, круглі столи, складання й розв’язування тематичних кросвордів, проведення конференцій). У посібнику пропонуються різноманітні кейси, які сприятимуть розвитку здібностей студентів аналізувати екологічні ситуації та їх економічні наслідки. Навчальний матеріал у посібнику подано відповідно до сучасних дидактичних принципів.

   Методологія, застосована для підготовки навчального посібника, та спосіб викладення в ньому матеріалу з урахуванням авторського досвіду викладання дисципліни, дають змогу використовувати його не лише студентами, а й викладачами навчальних закладів вищої освіти.

   Завдяки тому, що навчальний посібник присвячено актуальним питанням економіки природокористування, ця книга стане в нагоді студентам, викладачам ВНЗ, науковцям, а також усім, хто цікавиться проблемами економіки природокористування та професійної підготовки майбутніх фахівців.

  З питань замовлення та більш детального ознайомлення з навчальним посібником просимо звертатися за електронною поштою: agrolit7@gmail.comКатегорія: Наукова діяльність, Оголошення

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.