Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах», яка відбудеться 6 квітня 2018 р.

Автор: Intercom от 6-03-2018, 13:58, переглянуло: 665

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. В. ДОКУЧАЄВА

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі

 

Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах», 

яка відбудеться 6 квітня 2018 р.

 

Головні напрями конференції:

1. Актуальні проблеми мовознавства.

2. Проблеми міжкультурної комунікації.

3. Літературознавчі студії.

4.  Сучасні технології та методики викладання мов у навчальних закладах.

5. Новітні тенденції викладання предметів історико-філологічного циклу у ВНЗ.

 

До участі в конференції запрошуємо молодих науковців, викладачів, аспірантів, студентів.

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

 

Для участі в конференції необхідно до 20 березня 2018 р. надіслати

на електронну адресу tykhonenko_olena@ukr.net :

  1. текст тез доповіді (2-4 стор.), оформлений згідно з вимогами;
  2. заявку на участь у конференції;

Матеріали  Всеукраїнської науково-практичної конференції будуть надіслані учасникам у друкованому варіанті протягом трьох тижнів від дня проведення конференції.

На кожну публікацію Ви отримаєте один примірник видання.

Адреса оргкомітету:

Харківський національний аграрний університет імені В.В.Докучаєва, кафедра мовних дисциплін, 62483, Харківська обл., Харківський р-н, п/в «Докучаєвське – 2» навчальне містечко ХНАУ, корпус 3, поверх 2, ауд.3-216.

Контактна особа:

Тихоненко Олена Василівна, доцент, канд.філол.наук, доцент кафедри мовних дисциплін, тел.095-147-55-02

Вимоги до оформлення матеріалів:

Обсяг тез – 2-4 сторінки; формат А-4 в текстовому редакторі Word 2003, 2007 у вигляді файлу з розширенням *. rtf (НЕ *.doc); шрифт – Times New Roman, 14 pt.; інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25; усі поля – по 2 см.

Текст доповіді оформляти таким чином:

  •  перший рядок - прізвище та ініціали автора(ів) (шрифт 14 pt, звичайний, вирівнювання по центру), науковий ступінь, посада, нижче інформація про наукового керівника (для здобувачів);
  • другий рядок – назва навчального закладу (шрифт 14 pt, звичайний, вирівнювання по центру) ;
  • третій рядок – назва тез (шрифт 14, напівжирний, заголовними літерами, вирівнювання по центру);
  • через один рядок - основний текст (вирівнювання по ширині).
  • Література(посередині одразу після тексту).

Посилання та список використаних джерел оформляти згідно з вимогами ВАК України № 63 від 26.01.2008 р. У тексті  посилання на використані джерела подають за зразком: [1, с. 8]. Використану літературу подавати в алфавітному порядку.

Назва файлу повинна відповідати номеру напряму конференції та прізвищу автора або першого співавтора англійською мовою (наприклад, 1_Ivanchenko.rtf).

Сторінки не нумерувати, колонтитули не використовувати.

Матеріали, надіслані пізніше 20 березня, до публікації не приймаються.

Тези друкуються в авторській редакції.

 

 Зразок  оформлення тез:

 

Іванченко І.І., аспірант

Науковий керівник – Петренко П.П., канд. філол. наук, доцент

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

Когнітивний аспект у викладанні української мови в аграрних ВНЗ

 

Текст [1, с. 8].

Література

1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф. С. Бацевич. – Київ : Академія, 2004. – 342 с.

 

 

ЗАЯВКА

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах»

 

 (м. Харків, 6 квітня 2018 р.)

 

П.І.П/б автора(ів)

 

Назва закладу

 

Підрозділ (указати факультет, кафедру)

 

Посада

 

Науковий ступінь

 

Учене звання

 

Назва секції

 

Назва доповіді

 

Контактний телефон

 

E-mail

 

Адреса для надсилання збірника тез

 

 

 

Чекаємо на Вашу участь у конференції!
Категорія: Новини » Наукова діяльність » Конференції

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.