Професійне свято працівників хімічної та нафтохімічної промисловості - День хіміка

Автор: Intercom от 27-05-2016, 07:46, переглянуло: 559

 

   Професійне свято працівників хімічної та нафтохімічної промисловості - День хіміка встановлено Наказом Президента України № 219/940 від 07.05.1994 року визначається щорічно в останню неділю травня. В цьому році це свято припадає на 29 травня. Роком народження хімії, як науки вважають 1661 р. Саме того року ірландський хімік Роберт Бойль в книзі «Хімік-скептик» вперше сформулював визначення хімії - це дослідження складу різних речовин і пошук нових хімічних елементів. В теперішній час життя людини тісно пов’язане зі здобутками хімічної науки, а базові знання з хімії є необхідними для підготовки спеціалістів усіх галузей промисловості та сільського господарства.

   Викладання хімії згадується в переліку учбових дисциплін в матеріалах Ново-Александрійського інститута сільського господарства та лісівництва за 1818 р. Дисципліна мала назву «хімія сільськогосподарська та технологічна». Одними з перших викладачів були професор Варшавського університету Адам Китаевський та Ф.Ф. Гейнрих. Викладання загальної та землеробної хімії та технології пов’язують з іменами Й.Ф. Белза, Й.І. Рогойского, Владіслава Дудревича. Приділялась також увага викладанню аналітичної хімії (В.Ю. Ріхтер, Владіслав Дудревич, Н.Г. Лей). Розвиток викладання органічної хімії тісно пов’язано з іменами таких вчених як Є.Є. Вагнер та А.Є Арбузов. Саме у Ново-Александрійському інституті Є.Є. Вагнер підготував до захисту магістерську дисертацію за темою «Синтез вторинних спиртів і їх окиснення». Глави дисертації у вигляді статей були опубліковані в «Журналі Російського фізико-хімічного товариства» і отримали високу оцінку. Крім того, Є.Є. Вагнер створив наукову лабораторію. Хімічна лабораторія інституту була добре обладнана: в ній був газ і водопровід з тиском води, що забезпечували роботу водоструминного насоса. В цій лабораторії і працював над своєю магістерською дисертацією відомий академік А.Є. Арбузов. Сфера його дисертаційних досліджень пов’язана з органічним сполуками фосфору, що здатні давати характерні кристалічні похідні трьохвалентного фосфору. Дисертація була захищена у 1906 р. У тому ж 1906 р. О.Є. Арбузов очолив кафедру органічної хімії і сільськогосподарського хімічного аналізу в Ново-Александрійському інституті. Після революційний період розвитку органічної хімії в університеті тісно пов’язано з іменами таких професорів, докторів хімічних наук П.С. Пищимуки та І.І. Стрєлковим.  Наукові розробки П.С. Пищимуки були покладені в основу технології переробки живиці. Професор І.І. Стрєлков разом зі Л.Ф. Шпеєром розвивав теоретичні уявлення про хімію барвників, а також досліджував термодинамічні закономірності органічних реакцій. Для розвитку кафедри неорганічної та аналітичної хімії доклав чимало зусиль відомий науковець, профессор, доктор хімічних наук І.С. Телетов. Коло його наукових інтересів полягає в дослідженні колоїдного каталізу. Здійснив цикл робіт з каталітичного розкладання пероксиду водню різними колоїдами - золями золота, гідроксиду заліза, платини. Досліджував стійкість гідрозолей пероксиду міді та їх каталітичну дію на розкладання пероксиду водню. Під його керівництвом було проведено ряд важливих робіт, присвячених проблемі суперфосфату, аналізу алкалоїдів та ін.

   Великий вклад у розвиток науки зробив професор Й.С. Галінкер . Фундаментальні теоретичні роботи школи Галінкера знайшли практичне втілення у виробництві: було запущено перший в країні цех з виробництва натрію і калію, розроблено нові методи промислового одержання водню і пероксиду водню. Колектив кафедри підтримував тісні стосунки із Сумським, Рубіжанським і Волзьким хімкомбінатами. Велику увагу приділяли в цей час і методиці викладання хімічних дисциплін. У навчальному процесі і донині користуються підручником „Физическая и коллоидная химия”, який було складено Й.С. Галінкером і доцентом кафедри П.І. Медвєдєвим.

В теперішній час співробітниками кафедри проводяться фізико-хімічні дослідження водних і неводних розчинів: процеси комплексоутворення, йон-молекулярна взаємодія, електрохімічні реакції, що можуть бути покладені в основу удосконалення методик і засобів хіміко-аналітичного контролю якості ґрунтів і рослинної продукції. За результатами досліджень доцентом кафедри О.М. Дубина разом із співробітниками НДІ мікрографії отримано патент на корисну модель № 68455 «Картон для виготовлення тари для довгострокового зберігання архівних документів» (зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 26.03.2012). У 2013 р. отримано патент на винахід № 103096 «Спосіб ідентифікації водних розчинів середньої та високої мінералізації» (зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.09.2013). У 2014 р. на конкурсі на кращу продукцію, технологію, наукову розробку, за вагомий внесок у розвиток аграрного сектора України кафедра була нагороджена золотою медаллю.

   Крім того, на кафедрі постійно удосконалюється система викладання хімічних дисциплін в аграрному ВНЗ. Співробітниками кафедри розроблено методичні вказівки до самостійної роботи студентів. З усіх хімічних дисциплін складено посібники. Двоє з яких мають гриф міністерства аграрної політики та продовольства України.


Професійне свято працівників хімічної та нафтохімічної промисловості - День хіміка

Єгор Єгорович Вагнер

Професійне свято працівників хімічної та нафтохімічної промисловості - День хіміка

Олександр Ермінінгельдович Арбузов
Категорія: Новини » Різне

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.