Науковці ХНАУ ім. В.В. Докучаєва стали членами науково-методичних комісій для розробки нових стандартів вищої освіти за різними спеціальностями

Автор: Intercom от 19-04-2016, 12:58, переглянуло: 769

 

   Міністерство освіти і науки України затвердило персональний склад науково-методичної комісії (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради. До складу НМК 11. Науково-методична комісія з аграрних наук та ветеринарії увійшов декан агрономічного факультету, доцент Романов А.В.

   Про це йдеться у наказі МОН від 6 квітня 2016 року №375 «Про затвердження персонального складу науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України».

Науково-методичні комісії займатимуться розробкою стандартів для вищої освіти за різними спеціальностями. Стандарти вищої освіти розробляються: для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності і відповідно до Національної рамки кваліфікацій (НРК).

   Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми, як:

1) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступен вищої освіти;

2) перелік компетентностей випускника;

3) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти,

сформульований у термінах результатів навчання; 4) форми атестації здобувачів вищої освіти;

5) вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

6) вимоги до професійних стандартів (у разі їх наявності).

   Нові стандарти вищої освіти є наступним поколінням стандартів і замінюють собою Галузеві стандарти вищої освіти (ГСВО), які розроблялись у 2002 – 2014 роках відповідно до законодавства.

   Стандарти базуються на компетентісному підході і поділяють філософію визначення вимог до фахівця, закладену в основу Болонського процесу та в міжнародному Проекті Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning Educational Structures in Europe, TUNING).

   Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» Науково-методична рада (НМР) Міністерства освіти і науки України (МОН) за участю Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) розробляє методологію, методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, а науково-методичні комісії (НМК) здійснюють розроблення цих стандартів.

За словами Олега Шарова, директора департаменту вищої освіти МОН, вже на червень 2016 року МОН планує виставити на громадське обговорення проекти стандартів.

Збори членів НМК відбуватимуться, починаючи з 12 по 22 квітняКатегорія: Новини » Різне » Документообіг

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.