Назустріч 200-річчю Харківського національного аграрного університету ім.В.В.Докучаєва - Історичний нарис факультету лісового господарства

Автор: Intercom от 28-04-2016, 13:33, переглянуло: 1014

 

Історичний нарис факультету лісового господарства


Назустріч 200-річчю Харківського національного аграрного університету ім.В.В.Докучаєва - Історичний нарис факультету лісового господарства

   Підвалини факультету лісового господарства закладені на початку ХІХ століття, коли на теренах Царства Польського започаткували Варшавську лісову школу. Ініціатором її створення став Людвіг Платер, який на той час обіймав посаду Генерального директора казенних лісів. Він розробив схему використання лісів за методом Саксона і Брауншвейга, яка в подальшому виявилася дуже важливою для економіки Царства Польського. Проте на той час у Польщі не вистачало професійно підготовлених лісничих.

   У травні 1816 р. на Адміністративній раді Царства Польського, за ініціативи Л. Платера, розглядалося питання про створення лісової школи у Варшаві. Потім цю справу він представив на нараді у міністра доходів і казначейства.

   Вже 11 липня на позачерговому засіданні Адміністративної ради Царства Польського ухвалили рішення про необхідність створення лісової школи.

   У серпні проект організації школи і прохання про дозвіл залучати до роботи в ній іноземців із вищою кваліфікацією в галузі лісової науки і практики подали на затвердження в царський палац.

   17 (5) жовтня 1816 р. цар Олександр I підписав Указ про відкриття спеціальної школи лісівництва у Варшаві. Близько півтора роки тривала підготовка до початку занять. За постановою Комісії з релігій і народної освіти від 20 січня 1818 р. було ухвалене рішення про початок функціонування Варшавської лісової школи. За цим рішенням запроваджувалися дві форми навчання: теоретичний курс у Варшаві і практичний – у лісництвах.

   Прийом студентів відбувався на шкільній раді, яку очолив Л. Платер. Майбутній студент за два тижні до початку занять мав подати заяву або дозвіл батьків чи опікунів, свідоцтво про те, що має не менше 16 років, переконливі докази своїх добрих і моральних якостей, довідку від лікаря про стан здоров’я, що має добрий зір і слух, що може витримувати холоди й негоду, свідоцтво про навчання у провінційних школах або про закінчення чотирьох класів у тих же школах або школах при факультетах університетів. Умови прийому до Варшавської лісової школи висвітлювалися в офіційних виданнях Царства Польського. Крім того, друкувався список предметів, що викладатимуться, інформація про початок навчання, а також соціально-побутові умови майбутніх студентів. Крім того, ухвалили рішення про те, що ніхто, крім випускників лісової школи, не зможе працювати на посадах підлісничого (лісника), лісничого та генерального інспектора.

   Урочисте відкриття закладу відбулося 7 квітня (26 березня) 1818 р. Заняття почалися у стінах Варшавського університету. Перші лекції дев`ятьом дійсним учням прочитали професори М.Б. Шуберт (лісова ботаніка, лісівництво), Крисінський (лісова адміністрація), Китаєвський (хімія, мінералогія, ентомологія), К. Скродзький (зоологія загальна і мисливська), Ф.П. Матушевський (арифметика, алгебра, геометрія, німецька мова).

   Другий 1818/1819 навчальний рік почався в орендованому палаці магнатів Рудзинських, де з 12-ти кімнат по дві використовувалися для лекцій і бібліотеки, по одній – для засідань ради, музеїв ботанічного, зоологічного і мінералогічного; інші кімнати займали секретар ради, дійсні учні, служитель. Строк навчання тривав два роки.

   Практичний курс проводився спочатку в лісах різних частин Царства Польського, а згодом – на власній базі поблизу Варшави. Практичні заняття з лісівництва до квітня 1828 р. проводив професор з Німеччини Людвіг Ютсі, а після його смерті – Віктор Козловський, автор численних публікацій з лісівництва. На початку 1832 р. через участь учнів у першому польському повстанні лісову школу закрили.  

   Підготовка лісничих відновилася у 1840 р. після приєднання лісової школи до Інституту землеробства в Маримонті (передмістя Варшави). У Маримонтському інституті сільського господарства та лісівництва існувало два відділення: сільськогосподарське і лісове. Відділеннями опікувалася рада інституту, яку очолювали директори М.М. Очаповський (до 1852 р.), Й.С. Здзітовецький (до 1860 р.),    С.С. Пристанський (до 1861 р.), Д. Окнінський (до 1862 р.). За новим статутом інституту, затвердженим у 1857 р., тривалість навчання студентів становила три роки.

   Після переїзду в провінційне містечко Нова Олександрія (Пулави) Люблінської губернії і реорганізації навчального закладу в Політехнічний та землеробсько-лісовий інститут були організовані кабінети: хімічний, ботанічний, зоологічний, технологічний, а також лісовий, який очолив випускник лісового відділення ад’юнкт-професор А.Я. Голляк. Але участь студентів і викладачів у другому польському повстанні знову призвела до закриття навчального закладу в 1863 р. У 1869 р. Ново-Олександрійський інститут сільського господарства та лісівництва поновив навчання студентів. А.Я. Голляк керував лісовим кабінетом до 1874 р., коли передав завідування доценту Й.С. Красуському. З 1884 р. лісовий кабінет очолив ад’юнкт-професор В.Ю. фон Бранке. У 1887 р. окремо від кабінету лісівництва, організували кабінет лісовпорядкування, таксації й адміністрації лісів, який очолив ад’юнкт-професор О.К. Краузе. Процесом навчання студентів керувало Правління інституту під головуванням директорів: І.А. Тютчева (до 1876 р.), В.М. Добровольського (до 1882 р.), О.М. Бажанова (до1883 р.),     П.В. Еймонта (до 1892 р.).

   Реформування інституту виконуючим обов’язки директора, професором В.В. Докучаєвим призвело до відкриття на базі існуючих кабінетів відповідних кафедр, у складі яких, окрім завідувача (професора або ад’юнкт-професора), заняття проводили викладачі й асистенти. Кафедру лісівництва з 1893 р. очолив професор В.Ю. фон Бранке, а кафедру лісовпорядкування, таксації й адміністрації лісів з 1894 р. – ад’юнкт-професор М.М. Орлов. У 1898 р. організували кабінет лісокористування на чолі з ад’юнкт-професором М.М. Бурим, який у 1901 р. замінив М.М. Орлова на кафедрі лісовпорядкування, таксації та лісоуправління. З 1903 р. цю кафедру очолив професор О.Г. Марченко, а нову кафедру лісокористування – професор  І.Г. Сурож. Кафедрою лісівництва у 1906-1917 рр. завідував ад’юнкт-професор М.Г Шольц фон Ашерслебен, а після його звільнення курс загального лісівництва читав професор М.П. Новак.

   Підготовка лісоводів І і ІІ розрядів тривала чотири роки. Як і раніше її контролювало Правління інституту, яке очолювали директори: В.В. Докучаєв (до 1895 р.), О.Л. Потиліцин (до1900 р.), В.І. Беляєв (до 1902 р.), П.В. Будрін (до 1905 р.), О.І. Скворцов (до 1907 р.), А.С. Саноцький (до 1911р.), І.І. Калугін (до 1914 р.),  О.О. Алов (до 1922 р.).

   На початку Першої світової війни Ново-Олександрійський інститут сільського господарства та лісівництва перебазували до Харкова, де 26 березня 1921 р. він отримав назву Харківський сільськогосподарський інститут. Цього ж року в інституті започаткували нові структурні підрозділи – факультети: агрономічний, меліоративний і лісовий. На загальних зборах викладачів і студентів лісового факультету першим деканом обрали найдосвідченішого професора Олександра Григоровича Марченка. Після його переходу на посаду директора Всеукраїнського управління лісами (ВУПЛ), другим деканом восени 1922 р. обрали професора Бориса Олексійовича Шустова, третім деканом у 1925 р. – професора Олександра Івановича Колеснікова, а в листопаді 1929 р. четвертим деканом – професора Володимира Миколайовича Андрієва.

Назустріч 200-річчю Харківського національного аграрного університету ім.В.В.Докучаєва - Історичний нарис факультету лісового господарства
Назустріч 200-річчю Харківського національного аграрного університету ім.В.В.Докучаєва - Історичний нарис факультету лісового господарства
Назустріч 200-річчю Харківського національного аграрного університету ім.В.В.Докучаєва - Історичний нарис факультету лісового господарства
Назустріч 200-річчю Харківського національного аграрного університету ім.В.В.Докучаєва - Історичний нарис факультету лісового господарства

 

   З 1922 р. на лісовому факультеті почали створюватися нові кафедри: дендрології (завідувач – професор В.М. Андріїв),  лісових культур (завідувачі – професори А.П. Тольський, І.О. Яхонтов), лісової таксації (завідувач – професор Б.О. Шустов), лісових меліорацій (завідувачі – професори М.М. Степанов, В.Я. Гурський), державного лісового господарства і лісової статистики (завідувач  О.І. Колесніков). Кафедру лісівництва з 1925 р. очолив знаний професор Г.М. Висоцький. У 1927 р. також організували науково-дослідну кафедру лісівництва у складі чотирьох секцій: лісознавства, дендрології,  лісових культур і лісових меліорацій. Завідувачем цієї кафедри також обрали професора Г.М. Висоцького, а секціями керували професори В.М. Андріїв, І.О. Яхонтов, В.Я. Гурський. У грудні 1929 р. на базі науково-дослідної кафедри лісівництва організували Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації.

   У червні 1930 р., через реорганізацію навчального закладу і створення Інституту зернових культур, меліоративний факультет перевели до Одеси, а лісовий – до Києва. Скасували також лісівничі кафедри. Лише після повернення в 1934 р. колишньої назви – Харківський СГІ, відновила роботу кафедра агролісомеліорації, завідування якою знову доручили професору Г.М. Висоцькому. Крім нього, лекції і практичні заняття проводив доцент М.М. Дрюченко. Після звільнення Харкова від окупації, кафедру плодівництва та агролісомеліорації з 1943 р. очолив професор І.О. Яхонтов.

    У 1946 р. відновилася підготовка лісівників у складі лісомеліоративного факультету. Деканом призначили професора Якіма Івановича Петренка, який одночасно з 1944 р. займав посаду декана землевпорядного факультету. У 1949 р. на посаду декана лісомеліоративного факультету призначили доцента Федора Яковича Бузовіра, який одночасно був деканом плодоовочевого та економічного факультетів. На лісомеліоративному факультеті утворилися відокремлені кафедри: агролісомеліорації (завідувачі – професори І.О. Яхонтов, Д.В. Воробйов), лісівництва і дендрології (завідувач – професор С.С. П`ятницький).

Назустріч 200-річчю Харківського національного аграрного університету ім.В.В.Докучаєва - Історичний нарис факультету лісового господарства

Я.І. Петренко

Назустріч 200-річчю Харківського національного аграрного університету ім.В.В.Докучаєва - Історичний нарис факультету лісового господарства

Ф.Я.Бузовір

Назустріч 200-річчю Харківського національного аграрного університету ім.В.В.Докучаєва - Історичний нарис факультету лісового господарства

С.С. П`ятницький

 

   У 1955 р. деканом лісового факультету призначили професора Сергія Сергійовича П`ятницького. З 1956 р. студенти факультету почали проходити навчальну практику на власній базі – у Скрипаївському навчально-дослідному лісгоспі під керівництвом професора Б.І. Гаврилова і доцента І.Д. Барановського. Але в 1961 р. лісовий факультет знову закрили. Залишили лише об’єднану кафедру агролісомеліорації та лісівництва, якою  продовжував керувати професор С.С. П`ятницький.

   З 1971 р. кафедру агролісомеліорації та лісівництва очолив професор Борис Федорович Остапенко. Саме завдяки його наполегливості та підтримки керівництва університету в 1998 р. на агрономічному факультеті почали набір студентів на лісове відділення. У 1999 р. створили кафедру лісових культур і меліорацій, яку очолив кандидат сільськогосподарських наук М.М. Ведмідь (заступник голови Державного комітету лісового господарства України). Завдяки його допомозі вдалося в короткі строки відремонтувати гуртожиток для проживання студентів факультету. З 2002 р. факультет лісового господарства повноцінно відновив свою роботу. Деканом факультету призначили доцента Анатолія.Михайловича Полив`яного.

      Назустріч 200-річчю Харківського національного аграрного університету ім.В.В.Докучаєва - Історичний нарис факультету лісового господарства
А.М. Полив`яний

 

    Із 2005 р. кафедрою лісівництва завідував професор В.П. Ткач, а з 2012 р. – доцент А.М. Салтиков, Кафедру лісових культур і меліорацій  з 2007 р. очолював доцент О.Б. Величко. У 2008 р. на факультеті створили кафедру лісовпорядкування та лісоексплуатації на чолі з доцентом Л.І. Ткач, а на початку 2015 р. – кафедру садово-паркового господарства під керівництвом доктора сільськогосподарських наук Г.Б. Гладуна.

   У червні 2015 р. на факультеті відбулися певні кадрові зміни: виконуючим обов’язки декана призначили доцента О. І. Ляліна, в.о. завідувача кафедри лісівництва – професора В.П. Пастернака, в.о. завідувача кафедри лісовпорядкування та лісоексплуатації – доцента І.О. Сєвідову. У жовтні цього ж року завідувачем кафедри лісових культур і меліорацій обрали професора В.Л. Мєшкову. До складу факультету також входить кафедра історичних та соціально-політичних дисциплін (завідувач – професор А.І. Кравцов) і кафедра фізичного виховання (завідувач – старший викладач В.І. Хлопенко). З листопада 2015 р. посаду в.о. декана обіймає кандидат сільськогосподарських наук Геннадій Олександрович Куцегуб.

   За 2002-2016 рр. факультетом лісового господарства підготовлено 914 бакалаврів, 595 спеціалістів і 142 магістри (денна форма навчання) та 710 бакалаврів і 494 спеціалісти ( заочна форма).

   Нині відбувається активна підготовка до святкування 200-річчя заснування університету і лісової школи, також до 95-річчя відкриття факультету лісового господарства. Педагогічний колектив факультету проводить регулярну профорієнтаційну роботу серед випускників шкіл для більш якісного і повного забезпечення набору студентів. Факультет здійснює підготовку бакалаврів за освітнім ступенем (ОС) – 6.090103 Лісове і садово-паркове господарство (денна і заочна форма), магістрів за ОС – 8.09010301 Лісове господарство (денна і заочна форми) та 8.09010303 Садово-паркове господарство (денна форма навчання).

 

 Ю.М. Поташов – доцент кафедри лісівництва  ім. Б.Ф. Остапенка
Категорія: Виховна діяльність, Жизнь замечательных людей

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.