Всесвітній день охорони праці

Автор: Lubov от 26-04-2013, 13:32, переглянуло: 2148

 

Запобігання професійним захворюваннямцьогорічний девіз

Всесвітнього дня охорони праці 

   28 квітня в Україні, як і у всьому світі, відзначається День охорони праці. І в цьому році, за рекомендацією Міжнародної організації праці, його девіз - Запобігання професійним захворюванням.

   Зараз рівень професійної захворюваності є серйозною медико-соціальною та економічною проблемою глобального масштабу, адже за оцінкою Міжнародної організації праці із 2,4 млн. смертей на робочому місці 321 тис. стається внаслідок нещасного випадку.

   Зростання рівня професійної захворюваності зумовлено впливом на працівника шкідливих факторів  виробничого середовища. Небезпечні умови праці на підприємствах обумовлені недоліками технологічних процесів, нехтуванням гігієнічних нормативів, невикористанням засобів захисту.

   Крім того, недосконалість системи профілактики професійних захворювань дуже негативно впливає не лише на працівників та їхні родини, але й на суспільство в цілому, адже мова йде про економічні втрати через зниження продуктивності праці та навантаження на систему соціального забезпечення.

   Отже, охорона життя і здоров’я працюючих від впливу небезпечних та шкідливих виробничих чинників має важливе соціальне значення, адже здоров’я працівників є національним багатством держави, оскільки безпосередньо впливає на працездатність людини, а відтак – на її добробут і подальший розвиток держави.

Довідка. 28 квітня, починаючи з 2002 року, понад 100 країн світу відзначають Всесвітній день охорони праці. Україна, відповідно до Указу Президента від 18 серпня 2006 року також відзначає цю дату.

   Метою даного заходу є привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб’єктів господарювання та громадських організацій до проблеми збереження життя і здоров’я працівників та культури охорони праці в Україні.


Основні заходи по запобіганню травматизму та професійних захворювань

 

      Основні заходи по запобіганню травматизму передбачені:

 • в системі нормативно-правових актів з охорони праці; 
 • в організації навчання з питань охорони праці;
 • в аналізі, прогнозуванні та профілактиці виробничого травматизму;
 • в раціональному плануванні коштів на заходи з охорони праці.

Основне завдання нормативно-технічної документації з безпеки праці ‑ сприяти передбаченню небезпеки і прийняттю найбільш ефективних заходів її ліквідації або локалізації при проектуванні виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд. Нормативно-технічна документація щодо безпеки праці розробляється з урахуванням характеру потенційно небезпечних факторів, рівня їх небезпечності і зони поширення, психофізіологічних і антропометричних особливостей людини.

Аналіз причин травматизму дозволяє поділяти їх на організаційні, технічні, санітарно-гігієнічні та психофізіологічні (мал.1).

        Організаційні заходи:

 • якісне проведення інструктажів та навчання працівників;
 • підвищення рівня професійної кваліфікації працівників та залучення їх до роботи за їх спеціальністю;
 • постійний контроль, керівництво та нагляд за роботами;
 • організація раціонального режиму праці і відпочинку;
 • забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, колективними і індивідуальними засобами захисту;
 • виконання правил експлуатації обладнання.

        Технічні заходи:

 • раціональні рішення при проектуванні і будівництві виробничих будівель згідно санітарних, будівельних і протипожежних нормам і правилам;
 • застосування безпечного технологічного обладнання;
 • правильний вибір режимів роботи обладнання відповідно до норм і правил  безпеки та виробничої санітарії;
 • проведення комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів;
 • створення надійних технічних засобів запобіганню аварій, вибухів і пожеж;
 • впровадження нових технологій, що виключають прояв небезпечних і шкідливих факторів та інше.

         Санітарно-гігієнічні:

 • надмірні рівні шуму, вібрації;
 • несприятливі метеорологічні умови; підвищений вміст у повітрі робочих зон шкідливих речовин;
 • наявність різних випромінювань вище допустимих значень;
 • недостатнє або нераціональне освітлення;
 • порушення правил особистої гігієни та інше.

         Психофізіологічні:

 • помилкові дії працівника внаслідок втоми;
 • надмірної важкості і напруженості роботи;
 • монотонності праці, хворобливого стану, необережності.

   Важливим в забезпеченні безпечної праці і запобіганні травматизму на виробництві є фактори особистого характеру - знання керівником робіт персональних особливостей кожного працівника, його психологічних характеристик, медичних показань і їх відповідності умовам роботи, ставлення до праці, дисциплінованості, задоволеності працею, засвоєння навичок безпечних методів роботи, знання норм і правил з охорони праці і пожежної безпеки, його ставлення до інших працівників, морально-психологічного клімату в виробничому колективі.

Мал. 1 Структура основних причин виробничого травматизму

 


Категорія: Оголошення, Виховна діяльність

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.