Міжнародна науково-практична конференція

Автор: Lubov от 6-03-2013, 15:33, переглянуло: 6134

 

 

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Бєлгородська державна сільськогосподарська академія ім. В.Я. Горіна

Варшавський аграрний університет

Університет штату Пенсильванія

Хейлунцзянський університет Бауі

 

 

Міжнародна науково-практична конференція
молодих учених, аспірантів і студентів

Науково-методологічні основи підвищення
економічної ефективності, інноваційного розвитку
та менеджменту аграрного виробництва

 

24–25 квітня 2013 року

 

Шановні колеги!

Запрошуємо до участі у конференції молодих науковців, викладачів вищих навчальних закладів,
аспірантів, студентів, економістів-практиків.

 

На конференції передбачається робота за напрямами:

1.         Роль інновацій у розвитку аграрного виробництва.

2.         Інституціональне забезпечення сталого використання земельних ресурсів у системі економічних відносин.

3.         Теоретико-методологічні основи формування управлінського персоналу сільськогосподарських підприємств.

4.         Основні напрями вдосконалення територіального розміщення та поглиблення спеціалізації в сільському господарстві.

5.         Економічне та організаційно-правове забезпечення соціального розвитку села.

6.         Організаційне забезпечення наукових досліджень та підготовки кадрів для села.

7.         Концептуальні основи диверсифікації діяльності аграрних підприємств.

8.         Організаційно-економічні засади механізму підвищення прибутковості сільськогосподарських підприємств.

9.         Формування ефективного механізму функціонування логістичних систем у сільськогосподарських підприємствах.

10.     Інформатизація процесів управління аграрним виробництвом.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

 

Терміни прийому матеріалів продовжено до 31 березня 2013 р.

Для участі у конференції Вам потрібно надіслати на адресуkonf_knau@ukr.net

(копію:konf_mie@mail.ru):

·заявку на участь у конференції;

·файл (MS Word) у форматі .rtfз текстом доповіді (3–5 сторінок). Назва файлу (латинськими літерами) повинна відповідати прізвищам авторів ;

·квитанцію (скановану копію) про сплату організаційного внеску (20 грн за сторінку плюс поштові витрати 20 грн).

Вимоги до оформлення матеріалів:

Матеріали обсягом 3–5 сторінок розміщують на аркушах паперу формату А4 (297х210 мм), береги зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 20 мм.

У лівому верхньому куті проставляється індекс УДК.

Нижче, через інтервал, без відступу посередині – ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, учене звання.

Нижче без відступу – назва організації, яку представляє автор.

Через інтервал назва роботи (без відступу, вирівнювання посередині, великими літерами, шрифт напівжирний).

Через інтервал розміщується текст тез доповіді (шрифт TimesNewRoman, звичайний, розмір – 14 пт, інтервал – одинарний, абзацний відступ 1,25 см, вирівнювання – по ширині).

Нижче, без інтервалу – список літератури.Посилання та список використаних джерел оформляють згідно з вимогами ВАК України № 63 від 26.01.2008 р.

Студенти, аспіранти та здобувачі наукових ступенів обов’язково вказують наукового керівника, його науковий ступінь, посаду (за прийнятими скороченнями).

Назва файлу повинна відповідати номеру секції конференції та прізвищу автора або першого співавтора англійською мовою (наприклад, 1_Ivanov.rtf).

Матеріали повинні бути прочитані і рекомендовані до друку науковим керівником. Відповідальність за зміст матеріалів  і відповідність нормам правопису та орфографії несуть автори і наукові керівники.

Матеріали, які надіслані пізніше від установлених термінів, до публікації не приймаються.

У разі значних розходжень оформлення матеріалів з рекомендаціями оргкомітет залишає за собою право редакції авторського тексту або відхилення публікації.

Приклад оформлення матеріалів

УДК [631.15:65.011.4]:633.1

 

А.В. Альошина, магістрант*

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

Сучасний стан і тенденції розвитку ринку зерна

 

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх [1, с. 342]. Ххххххххххххх.

Список використаних джерел: 1.Копистко О.В. Теоретичні основи конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції / О. В. Копистко // Економіка АПК. – 2010. – №1 – С. 61 – 65.

___________

* Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Шарко І.О.

 

Видання матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції планується до початку її проведення. На кожну публікацію Ви отримаєте один примірник видання.

 

ЗАЯВКА

на участь у Міжнародній науково-практичній конференції  молодих учених, аспірантів і студентів  «Науково-методологічні основи підвищення економічної ефективності, інноваційного розвитку та менеджменту аграрного виробництва»

 (м. Харків, 24–25 квітня 2013р.)

П.І.П/б всіх авторів

 

Контактні телефони

 

E-mail

 

Повна адреса для листування

(П.І.П/б, вул., будинок, кв., місто, поштовий індекс, країна)

Організація

(повна назва організації)

Підрозділ

(указати факультет, кафедру)

Посада

 

Учений ступінь

(для студентів – освітньо-кваліфікаційний рівень)

Учене звання

(для студентів – курс)

Назва секції

 

Назва доповіді

 

 

Кошти надсилаються поштовим переказом на адресу:

Пономарьова Марина Сергіївна, 62483, Україна, Харківська обл., Харківський р-н, п/в «Комуніст-1», навч. міст. ХНАУ, гурт. 3, к. 211.

 

Контакти:

067-542-50-91 або 099-177-04-93

Шарко Інна Олександрівна (організаційні питання)

097- 417-09-02 або 066-761-88-43

Пономарьова Марина Сергіївна (фінансові питання)

E-mail:konf_knau@ukr.net,  konf_mie@mail.ru

 

 

Транспортне сполучення:

Проїзд до Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва (м. Харків, п/в «Комуніст-1», учб. міст. ХНАУ). від станції метрополітену «Пролетарська» маршрутним таксі № 200 до кінця або автобусом  № 186 до зупинки «Аграрний університет».

 

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ !Категорія: Оголошення » Наукова діяльність

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.