Органічне землеробство

ТЕМАТИЧНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Артиш В.І. Регулювання світових ринків виробництва органічної продукції / В.І. Артиш // Економіка АПК. − 2008. − № 4. − С. 127−131.
 2. Артиш В.І. Собівартість виробництва екологічно и чистої сільськогосподарської продукції / В.І. Артиш // Економіка АПК. – 2006. – № 10. – С. 69–71.
 3. Артиш В.І. Сучасний стан виробництва екологічно чистої продукції в країнах світу / В.І. Артиш // Економіка АПК. − 2005. − № 3. − С. 50−53.
 4. Безус Р.М. Ринок органічної продукції в Україні: проблеми та перспективи / Р.М. Безус, Г.Я. Антонюк // Економіка АПК. − 2011. − № 6. − С. 47−52.
 5. Борисова В.А. Економічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої продукції / В. А. Борисова // Економіка АПК. – 2001. – № 10. – C. 8–11.
 6. Гамалєй В.І. Стан чорноземів типових за органічного землеробства / В.І. Гамалєй, М.І. Драган, Л.І. Шкарівська // Вісн. аграр. науки. − 2010. − № 12. − С. 48−51.
 7. Гармашів В.В. До питання органічного сільськогосподарського виробництва в Україні / В.В. Гармашів, О.В. Фомічова // Вісн. аграр. науки. − 2010. − № 7. − С. 11−16.
 8. Зубець М.В. Розвиток і наукове забезпечення органічного землеробства в європейських країнах / М.В. Зубець, В.В. Медведєв, С.А. Балюк // Вісн. аграр. науки. − 2010. − № 10. − С. 5−8.
 9. Іванишин В.В.  Еколого-економічні аспекти застосування агроекотехнології виробництва конкурентоспроможної екологічно чистої продукції / В.В. Іванишин, В.С. Таргоня, Л.С. Околот // Економіка АПК. – 2008. – № 3. – C. 46–48.
 10. Капштик М.В. Відтворення органічної речовини чорноземів як передумова органічного виробництва / М.В. Капштик // Вісн. аграр. науки. − 2009. − № 9. − С. 8−13.
 11. Капштик М.В. Преимущества органического производства с научной точки зрения / М.В. Капштик // Хранение и переработка зерна. − 2010. − № 4. − С. 20−24.
 12. Кiщук С. Розвиток органiчного землеробства в Українi та свiтi / С. Кiщук, В. Громитко, В. Яворiв // Технiка i технологiї АПК. − 2013. − № 8. − С.33−34.
 13. Кобець М.І. Органічне землеробство в контексті сталого розвитку [Електроний ресурс] / М.І. Кобець. – К., 2004. – 22 с. – Режим доступу: http://www.undp.org.ua/agro/pub/ua/P2004_01_051_04.pdf (26.11. 2013).
 14. Кобець М.І. Органічне сільське господарство – що це таке? / М.І. Кобець //  Пропозиція. − 2006. − № 6. − С. 58−62.
 15. Купінець Л.Є. Правовий базис виробництва екологічно чистої продукції в АПК / Л.Є. Купінець // Економіка АПК. – 2004. – № 11. – C. 50–59.
 16. Кучер Г.М. Hовi елементи органiчного землеробства у виноградарствi / Г.М. Кучер, М.М. Артюх, Е.В. Hiкiльча // Виноград. Вино. − 2013. − № 1–2. − С. 48−51.
 17. Махмудов Х.З. Маркетинг у сфері виробництва екологічно чистої продукції / Х.З. Махмудов // Економіка АПК. – 2006. – № 2. – C. 114–119.
 18. Панасюк С.С. Основи органiчного землеробства – сучасний науковий погляд / С.С. Панасюк // Сучаснi аграр. технологiї. − 2013. − № 7. −  С. 26−31.
 19. Пастух О.М. Сапропелізація як ефективний фактор органічного землеробства / О.М. Пастух, О.М. Капась // Економіка АПК. − 2011. −  № 2. − С. 23−26.
 20. Потапенко В.Г. Органічне сільське господарство як чинник економічної безпеки / В.Г. Потапенко, О.М. Потапенко // Економіка АПК. − 2011. − № 5. − С. 58−65.
 21. РатошнюкТ.М. Стимулювання виробництва екологічно чистої продукції в радіаційно забруднених районах Житомирської області / Т.М. Ратошнюк, В.І. Ратошнюк // Економіка АПК. – 2004. – № 7. – C. 93–96.
 22. Скальський В.В. Органічне землеробство: проблеми та перспективи /    В.В. Скальський // Економіка АПК. − 2010. − № 4. − С. 48−53.
 23. Скрипчук П. Екологічна сертифікація як інструмент виробництва та споживання екологічно чистої продукції / П. Скрипчук // Економіка України. – 2006. – № 3. – C. 55–54.
 24. Стан чорноземів типових за органічного землеробства / В.І. Гамалєй, М.І. Драган, Л.І. Шкарівська [та ін.] // Вісн. аграр. науки. – 2010. – № 12. – С. 48–51.
 25. Танчик С.П. Розвиток органічного землеробства в Україні / С.П. Танчик // Вісн. аграр. науки. − 2009. − № 1. − С. 11−15.
 26. Формування ринку екологічно безпечної продукції при органічному землеробстві / А.С. Антонець, В.В. Писаренко, Т.В. Лукяненко [та ін.] // Економіка АПК. − 2010. − № 12. − С. 75−79.
 27. Шлопак В.О. Створення інфраструктури виробництва та маркетингу екологічно чистої овочевої продукції в Україні / В.О. Шлопак, В.М. Шопенко // Економіка АПК. – 2004. – № 1. – C. 135–138.
 28. Шурик М.В. Фінансове забезпечення запровадження органічного землеробства в Карпатському макрорегіоні / М.В. Шурик // Фінанси   України. − 2009. − № 4. − С. 91−98.
 29. Ясиновський В. Жива земля живильну силу родить або органічному виробництву майбутній ринок – не загроза / В. Ясиновський // Землевпорядний вісник. – 2011. – № 10. – C. 18–22.

Переглядів:  1852