Перемога в конкурсі!

ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГОЮ В КОНКУРСІ!

 

   У навчально-методичному центрі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна наприкінці 2012 р. відбулася XIII виставка-конкурс навчальної літературиЗа результатами конкурсу Дипломом I ступеня нагоджено колектив авторів підручника «Геологія з основами мінералогії».

   У складі авторів викладачі ХНАУ: доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності Дмитро Григорович Тихоненко та доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент Міжнародної академії наук екологічної безпеки Василь Володимирович  Дегтярьов.

   Геологія з основами мінералогії : підручник / В.П. Заріцький [та  ін.] ; за ред.: П.В. Заріцького, Д.Г. Тихоненка ; ред.-уклад. М.О. Горін ; ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. - 4-те вид., доп. - Харків : Майдан, 2012. - 584 с.

   Подано в узагальненому вигляді сучасні відомості про земну кору та Землю, описано закономірності ендогеннихі екзогенних процесів, їх вплив на утворення мінералів, їх природних асоціацій, рельєфу, які враховують при оцінці земель. Детально описано продукти екзогенезу, які суттєво впливають на формування грунтів. Стисло висвітлено основні етапи еволюції Землі, геохронологічну періодизацію та стратиграфічну шкалу. Концептуально автори є прихильниками учення про біосферу, біогеохімічні цикли, їх технохемогенну корекцію, ноосферне майбуття.

   Адресовано студентам факультетів агрохімії та грунтознавства, агрономічних спеціальностей, а також буде корисним студентам інших спеціальностей біоекологічного, географічного, геологічного, інженерного, педагогічного та інших спрямувань у вищих навчальних закладах III — IV рівнів акредитації.

   Книжковий фонд бібліотеки ХНАУ поповнився примірником цього підручника з дарчим написом від колективу авторів.

Щиро вітаємо дипломантів конкурсу з перемогою! Творчої наснаги вам, шановні та міцного здоров'я!


Переглядів:  1296