Правила користування

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

Фундаментальною бібліотекою ХНАУ ім. В. В. Докучаєва


1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1. Правила користування Фундаментальною бібліотекою ХНАУ ім. В.В. Докучаєва розроблені відповідно до Типових правил користування бібліотеками в Україні, Законом України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, із змінами і доповненнями, які поширюються на мережу діючих бібліотек усіх форм власності та підпорядкування і організацію бібліотечної справи.

   2. Фундаментальна бібліотека ХНАУ імені В.В. Докучаєва (далі Бібліотека) є структурним підрозділом агроуніверситету, який забезпечує літературою і інформацією навчальний та науковий процеси, є центром поширення знань, інтелектуального спілкування та культури.

   3. Основним завданням Бібліотеки є повне та оперативне бібліотечне і інформаційно-бібліографічне обслуговування усіх категорій читачів агроуніверситету відповідно до інформаційних запитів на основі широкого доступу до її фондів.

   4. Бібліотека загальнодоступна, користування фондами бібліотеки безкоштовне.

   5. Згідно з Законом України “Про бібліотеки та бібліотечну справу” від 27 січня 1995 р., додатку до Закону України “Про бібліотеки та бібліотечну справу” (2000 р.), та на підставі Типових правил про бібліотеку вищого навчального закладу Міністерства освіти України від 30 квітня 1998 р.  та  наказом ректора  № 260-а від 16 квітня 2002 р.  по агроуніверситету на окремі види бібліотечних послуг запроваджено додаткові платні послуги.

2.  ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

   1. Право користування Бібліотекою надається студентам, аспірантам, науковим працівникам, викладачам та іншим співробітникам ВНЗ, які зацікавлені в отриманні документів із Бібліотеки.

   2. Особи, які тимчасово знаходяться в агроуніверситеті, мають право користуватися тільки читальними залами і залом-Internet.

   3. Запис читача в Бібліотеку здійснюється на основі наказу ректора ХНАУ ім. В.В. Докучаєва про зарахування студента на перший курс, а також довідки з відділу кадрів, яка свідчить, що читач є співробітником агроуніверситету. Додадково читач повідомляє необхідну інформацію для заповнення  читацьких документів (читацького квитка, читацького формуляра та реєстраційної карти).

   4. При записі до Бібліотеки  читач повинен ознайомитися з Правилами користування та підтвердити своє зобов’язання їх виконання власним підписом на читацькому квитку або читацькому формулярі.

   5. Для отримання літератури читач пред’являє читацький квиток. За кожний примірник видання, отриманий на абонементі, читач розписується на читацькому та книжковому формулярах.

   6. Читачі мають право отримати додому у тимчасове користування книги та інші документи відповідно встановленого порядку:

  • навчальна література видається на семестр або навчальний рік у кількості, визначеній відповідно навчальним планам та програмам;
  • наукова література видається строком на 5 днів у кількості: 3–5 примірників, література підвищеного попиту –  на 2 дні.

   Не видаються:

  • підручники, навчальні посібники, які зберігаються у фонді для історії;
  • монографії, які зберігаються в одному екземплярі;
  • збірники наукових праць, науково-дослідних установ, ВНЗ;
  • наукові праці видатних діячів аграрної науки;
  • багатотомні академічні видання (“Фауна України”, “Червона Книга”  тощо);
  • довідкові видання  (енциклопедії, атласи, визначники тощо);
  • періодичні видання.

   7. Видача неопублікованих видань здійснюється тільки з дозволу проректора по науці. Користуватися цими виданнями можна тільки у читальному залі.

   8. Не дозволяється робити копії з видань рідкісних та цінних,  неопублікованих видань.

   9. У випадку відсутності у фондах Бібліотеки необхідних книг та інших документів, користувачі  можуть їх отримати в установленому порядку з інших бібліотек через МБА. Отриманими через МБА виданнями, читачі можуть користуватися тільки у читальному залі.

 

3.  ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

   1. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює, подають фотокартку (до навчального абонементу, де видається читацький квиток), ознайомлюються з Правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляра.

   2. На початку кожного навчального року читачі повинні переєструвати свій читацький квиток та здати всі книги та інші документи, які числяться за ними. У випадку вибування з університету, а також на період літніх канікул, необхідно повернути книги до Бібліотеки.

   3. У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку, відшкодувати вартість його в розмірі, що відповідає витратам на його виготовлення, отримати дублікат читацького квитка.

   4. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо  ставитись до них; повертати їх в установлені строки; не виносити видання із приміщення Бібліотеки, якщо вони не записані в облікових документах; не робити в книжках ніяких поміток; не виривати та не загинати сторінки.

   5. Видаючи бібліотечні документи, бібліотекар повинен попередити читача про те, що необхідно перевірити кількість виданих документів, наявність пошкоджень і, у випадку виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. У іншому випадку відповідальність несе читач.

   6. Користувач, який втратив або пошкодив документ із фонду бібліотеки, або заподіяв їм непоправну шкоду, зобов’язаний замінити їх аналогічними чи документом, визнаним бібліотекою рівноцінним, а при неможливості заміни відшкодувати у 100-кратному розмірі їх вартості для літератури 1991 року видання та 30-кратної вартості для літератури після 1991 року видання, з урахуванням індексаційного коефіцієнта: 9 – для видань до 1991 року, 12 – 1992 року, 24,4 – 1993 та 1994 років, 1,0 – 1995 року. За видання, видані з 1996 року стягується штраф у 3-х кратній вартості.

   7. За порушення установлених правил читач лишається права користування Бібліотекою на встановлені адміністрацією строки. Матеріали про порушення окремими читачами Правил користування бібліотекою передаються для розглядання у деканати та громадські організації агроуніверситету.

   8. Користувачі мають дотримуватися тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях.

 

4.     ОБОВ'ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ 

   Бібліотека зобов’язана:

   1. Збирати, розкривати, популяризувати бібліотечні документи, здійснювати довідково-інформаційну роботу на допомогу дослідницькій, виробничій та навчальній діяльності.

   2. Інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає Бібліотека, у тому числі і платні, згідно “Переліку про платні послуги ФБ ХНАУ”.

   3. Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи у Бібліотеці, надавати допомогу у підборі необхідних документів.

   4. Дбати про культуру обслуговування користувачів.

   5. Формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання.

   6. Задовольняти інформаційні потреби користувачів, враховувати їх при формуванні фонду та проведення масових заходів.

   7. Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до Бібліотеки виданих користувачам документів.

   8. Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди; створювати бібліотечні ради; звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.

   9. Бібліотека не обслуговує читачів, які не пройшли реєстрацію.

 

                                                 Директор бібліотеки                       Довгалюк С.О.       

   P.S. До уваги читачів представляємо цікаву інформацію, знайдену в дореволюційному фонді бібліотеки. На форзаці книги: Вернадский В.И. Минералогия / В.И. Вернадский. – 3-е изд., (перераб. и доп.) – М. : Печатня С.П. Яковлева, 1912. – Вып. 2. – V, [182] с., вклеєно ярличок «Десять заповедей читателя-гражданина». Це звернення бібліотекарів початку XX ст. до читачів безперечно є актуальним та корисним додатком до сучасних Правил користування бібліотекою.

ПРОХАННЯ КНИГИ ДО ЧИТАЧА!

 

Будь ласка, не торкайтеся мене брудними руками: мені буде соромно, коли мене візьмуть до рук інші читачі.

 *  *  *

Не обкреслюйте мене ручкою і олівцем це так негарно.

 *  *  *
Не ставте на мене ліктів, коли читаєте, і не кладіть мене розгорнутою на стіл лицем до низу, адже вам самим не сподобається, коли з вами так обійдуться.

 *  *  *
Не кладіть у мене олівців і нічого об’ємного, крім тонкого листочка паперу, а то розірветься  корінець. Якщо ви закінчили читати й боїтеся загубити місце де ви зупинилися, то не робіть позначок нігтем, а візьміть закладку, щоб я мала змогу зручно та спокійно відпочити.

 *  *  *
Не забувайте, що після того, як ви мене прочитали, мені доведеться побувати у інших читачів. Загортайте мене в папір у вологу погоду, тому що така погода для мене шкідлива.

 *  *  *
Допоможіть мені залишитися свіжою та чистою, а я допоможу вам бути щасливими! 
                    


Переглядів:  1038